Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Živorad Mihajlović Slavinski-SIMBOLI HERMETIZMA

Živorad Mihajlović Slavinski-SIMBOLI HERMETIZMA

Ratings: (0)|Views: 365|Likes:
Published by Daniel Tikvicki
Studija o praktičnoj primeni hermetičnih metoda u savremenom dobu. PAŽLJIVO PRIMENJIVATI!
Studija o praktičnoj primeni hermetičnih metoda u savremenom dobu. PAŽLJIVO PRIMENJIVATI!

More info:

Published by: Daniel Tikvicki on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2015

pdf

text

original

 
SOLI
..RMElIMA
t.
M.
SLAVINSKI
 
96
tIVORADMIHAJLOVIC-SIAVINSKl
Diplmrurani
psiholog
PARAPSIHOLOSKASTUDUAUPOTREBNEVREDNOSTIMITOVA,PREDANJAIHERMETlCKIHSIMBOLA
BEOGRAD,1977
 
Izdaval:;
ZIVoRADMIHAJLOVIC-SLAVINSKI
Ane
Frank3
J
BeogradCopyrtght
©
Zivorad
Mihajlovit:
1977.
Svapravazadrlavaautor,OvaknjigasenesmereprodukovatI
ni
u
eelin.i
ni
u
delovima,
ni
na
koji
nafin,
niti
bilo
kojUm.sredstvom
bezpismenedozvole
autora.NaosnovumiS]j,enjaSekretarijatazakulturuSribije
pod
brojem
413-445/73---02oil11.VI73.god
ovaknjiga
jeoslobodenaporezanapromet.
,
Naslovnastrana:
A.
Portnoj
Stampa"Slobodan
;roviC",
Beograd.
StoJana
ProUt.
9
..
UVODNENAPOMENE
ova
knjiga
jepraldibulprirucrrik.bermetil5ketradicijeZapada.Kako
je-
to
uvek:slu&ljsaeoma
slofeDim
stvarimaKoje
jmaju
dugu
pltoolost,
pristupprecimetu
i
neizbemo
jednostran;
takavje
i
mojpristup.
Ali,
istovremenoutomeje
i
vrednostaveknjige,jeruher-metizmumiSljenJanajvei:ihautoritetanemaiu
n:ikakvu
vrednostdoknisu,bardelimimo,potvTdena
liCtim
iskustvom.HermetiCkaliIteraturapredstav]jenBljeogromnimbrojemradnvana
svlm.
svetskimjezicima.
Nek:i
obradujuoblast
niZih
bennetitkihie-nomena-nabrajaju
tzv,
parapsihiekepojave,kao
~to
su
tete-
patija,
telekineza,bipnoz;a.dijagnoza
i
l~enjebolestlsredstvimakojemedicinalleP02Ilaje,vidovitost
i
l'azlilrltemetodezanjenoposti-
zanje.otl!nivanje
podzf!D]njh
voda
villnskim
raSliama
ltd.
lzvesni
z:adoviusredsredenisunaodredenu
usku
obIast,nagla-
laVll!jutinjenuvamost
II
hermetickoj
ttaditiji,kao
ito
su
neki
vidovi
Xabale,.
AstraInesvetlosti,metademeditacije
i
&1.
Svaka
ad
ovih
oblasti
granase
dalje,
takada
postojeradovi
0
Zen-budistickoj
medi-
taciji,
0
medi1:acijiDmava-joge,Radia-joge,Subuda,Su:ftzma.Antro~
pozofije,
Teowiije,raznibkabalistilldh~kola,
lilrola
psihomegije
itd.
Hermetlzam.
je
bezmalo
neogranicenaobIast.Postojehermetieka
znanjakojasazajedni~kacitavojIjudskojrasi;znaniakojasunas-
talaunutarJedne
od
n,veju
glavnih
hermetickihtradicija(Istoka
i.
Zapada);znanjalokalnogobe1e!ja
j
najzad.individualnahe.nnetil:ka.
:manja..Preobuhvatannaslov
ovogkursa-..Simbolihennetizrna"-
sveSCnoapraveokvire
kratkim
obrazloZeojem.
Nekilidesetakgodirul
bavio
samseiskljuCivo
tradicijom
Istoka.
uglavnomjogom..
PosrepellO
i
neosetnopre§aosamnaproucavanjenjene
sestre-
henneti&etradicijeZapada
i
to
onihDealakojeobufavanje
svoiih
Sledbenika
i
sistemspiritualnogtren.lngazaani-
vajuna
ritualima
hen:netiCkog
reda
ZlatnaZora..
IpaK,mnegestva:rl
kojepriznatiautoJitetihennetizmanavodekaoopStapravila
Il.isalll
DaiaO.
Sdruge
straoe,
usvoiimbaganjiniadossosamdoizvesnih
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Sinbadianum liked this
1 hundred reads
Deus Pan liked this
cobeboss liked this
Hokusy liked this
victorsreckovic liked this
jova liked this
jova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->