Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Graelles_CoavaluaciU

Graelles_CoavaluaciU

Ratings: (0)|Views: 163|Likes:
Published by djimenezgarc

More info:

Published by: djimenezgarc on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2012

pdf

text

original

 
Autoavaluació del treball en grup
(A partir d’una rúbrica de Teresa Pigrau )
 
IndicadorsDescriptors1 2 3 4
Col·labora en el dissenyd’un plantejament bàsicde treball i participa en ladiscussió de l’estratègiade funcionament.
Mostra resistència a treballar enequip.Falta molt a les reunions, fa poquesaportacions i, en general, són depoca rellevància.Sol assistir a les reunionsperò actua amb timidesa.Participa poc i només intervé quanse li demana explícitament l’opinió.Accepta l’organització que proposael grup.Assisteix a les reunions i es mostraactiu i molt disposat.Participa en la planificaciól’organització i la distribució deltreball.Les seves aportacions sónimportants, és organitzat i sapdistribuir bé el treball, aprofitant elsrecursos que poden aportar elsdiferents membres de l’equip.
Es responsabilitza de larealització de les tasquesindividuals i delcompliment delsterminis.
Incompleix les seves obligacions i norealitza les tasques assignades en eltermini previst.Realitza les tasques assignadesparcialment o de manera superficiali no sempre compleix els terminis.Realitza de forma acceptable lestasques assignades en els terminisestablerts.Realitza les tasquesassignades amb un nivell de qualitatnotable.El seu treball és unacontribució important altreball de l’equip.
Accepta que els objectiuscomuns són prioritaris.
Només es preocupa dels seusinteressos particulars.Li costa trobar l’equilibri entre elsseus objectius particulars i els del’equip.Una vegada definits elsobjectius de grup, no téproblemes a assumir-loscom a propis.Accepta els objectius del grup iintenta mobilitzar i cohesionar laresta de membres de l’equip peraconseguir-los.
Fomenta la confiança i lacordialitat en lacomunicació, així coml’expressió del desacordsense tensions.
Les seves intervencionsmostren desconfiança cap a l’equip itenen una certaagressivitat.Es mostra esquerp i poccomunicatiu amb la restade membres de l’equip.Es comunica obertamentamb els companys.Es comunica obertamentamb els companys. Accepta lesobservacions dels altres i no téproblemes a expressar les sevesopinions de forma clara i directa.Es relaciona deforma positiva amb la resta decompanys i els anima a expressar elsseus punts de vista
Col·labora en la resolucióde conflictes
En els moments de desacord esdesentén del problema del grupEn els moments de desacord escoltales opinions dels companysEn els moments de desacord escoltales opinions i aporta opinionsargumentadesEn els moments de desacord,argumenta les pròpies opinions,escolta i valora les dels altres itreballa per arribar a un consenssatisfactori per tots
Valora l’aportacióindividual de cadamembre del grup detreball.
No escolta les aportacionsdels altres, les desqualifica i volimposar la seva opinió.Escolta i pregunta poc.Fa aportacions poc rellevants i reples dels altres sense moltentusiasme.Sap defensar el seu punt de vistasense menysprear les opinions delsaltres. Es mostra disposat aincorporar-les.Fomenta el diàleg constructiu.Intenta recollir i integrar lesopinions de tots els membres del’equip.
Assumeix el resultat deltreball col·lectiu com apropi.
Si considera que el treballde l’equip no respon alsseus interessos particulars,es desentén.Accepta el treball de l’equip, perònomés es responsabilitza de la sevaaportació individual.Assumeix el treball de l’equip com apropi i està disposat a explicar-ho idefensar-ho, si fa falta.Assumeix el treball de l’equip com apropi i procura que destaqui per laseva qualitat.
 
DISTRIBUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES NOTES DEL TREBALL EN GRUP
NomNota assignadapel grupJustificació de la notaComentaris de l’alumne/a(si s’escau)
Signatura de tots els membres del grup:
 
 
AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL
Aspectes ques'avaluen
Correcte
 
 
Excel·lent 
 
Preparació
 
Ha de fer algunesrectificacions, de tant entant sembla dubtar
 
Exposició fluida, molt pocserrors
 
Es nota un bon domini del tema, nocomet errors, no dubta
 
Interès
Li costa d’aconseguir o demantenir l’interès delpúblic
 
Interessa força en principiperò es fa una micamonòtona
 
Atrau l’atenció del públic i mantél’interès durant tota l’exposició
 
La veu
Costa d’entendre algunsfragments
 
Veu clara, bona vocalització
 
Veu clara, bona vocalització, entonacióadequada, matisada, sedueix
 
Temps
Excessivament llarg oinsuficient perdesenvoluparcorrectament el tema
 
Temps ajustat al previst,però amb un final precipitato allargassat per manca decontrol del temps
 
Temps ajustat al previst, amb un finalque reprèn les idees principals iarrodoneix l’exposició.
 
Suport 
Suport visual adequat(murals, cartells)
 
Suports visuals adequatinteressants (murals,cartells)
 
L’exposició s’acompanya dels suportsvisuals especialment atractius i de moltaqualitat ( murals, cartells, etc.)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->