Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2008-2009 eĞİtİm ÖĞretİm Yili kgaz İmam Hatİp lİsesİ Ve Anadolu lİsesİ kİmya lİse - 1 Yillik Plani

2008-2009 eĞİtİm ÖĞretİm Yili kgaz İmam Hatİp lİsesİ Ve Anadolu lİsesİ kİmya lİse - 1 Yillik Plani

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,351 |Likes:
Published by afhye

More info:

Published by: afhye on Dec 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MELİKGAZİ İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ KİMYA LİSE- 1 YILLIK PLANI
 
Süre
Ay HafSaat
HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR 
Öğrenme ve ÖğretmeYönt. ve Tekn
.
 Kullanılan EğitimTeknolojiler Araç veGereçleri Ödev- DeğerlendirmeveYazılı yoklama
EYLÜL
II
2
III
2
IV
2
Hedef: İnsanların maddeye bakışının tarihsel gelişiminin kavratılmasıDavranışlar:1. Eski çağ insanlarının, sınama-yanılma yoluyla yararını keşfettiği maddelereörnekler verir.2. Simyanın uğraş alanını geçmiş zaman insanının hayali ile ilişkilendirir.3. Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların önemini örneklerle açıklar.4. Antik dönem “element” kavramı ile erken dönem “kimyasal element” kavramınıkarşılaştırır.5. Elementi “kendinden daha basit maddelere dönüşmeme” temelinde tanımlamanınsakıncalarına örnekler verir.6. Element kavramını atomlardaki proton sayısı temelinde açıklar.Hedef: Kimyanın Temel kanunlarının kavratılmasıDavranışlar:1. Kimyanın bilim olma sürecinin deneysel ölçümlerin yorumu ile başladığını fark eder.2. Kimyasal olaylarda, Kütlenin Korunumu Kanununu açıklar.3. Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında ilişki kurar.4. Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak Katlı Oranlar Kuralının nasıl tahminedildiğini açıklar.Hedef: Kimyanın Temel kanunlarının kavratılmasıDavranışlar:1. Gaz haldeki elementlerin birleşen hacim oranlarını açıklamada Dalton AtomTeorisinin yetersiz kalışına örnekler verir.2.Birleşen hacim oranları ile ilgili hazır denel bulguları kullanarak bazıelementlerin moleküllerden oluştuğu çıkarımını yapar.3. Avogadro Hipotezinin kimyasal bağın anlaşılmasındaki önemini fark eder.4. Deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan yeni hipotezlerinoluşturulmasının, bilimsel yöntem için esas olduğu çıkarımını yapar.
ÜNİTE I: KİMYANIN GELİŞİMİ
1.Simyadan KimyayaEski çağlarda keşfedilen maddeler SimyaElement kavramının tarihi gelişimiAtom kavramı
2.Kimyanın Temel KanunlarıKütlenin Korunumu KanunuSabit Oranlar KanunuKatlı oranlar KanunuDalton Atom TeorisiBirleşen Hacim Oranlar Avogadro Hipotezi
AraştırmaTartışmaSoru-cevap-anlatımAraştırmaTartışmaSoru-cevap-anlatım-DeneyAraştırmaTartışmaSoru-cevap-anlatım
EİM
I
2
II
2
III
2
Hedef: Kimyasal bağ kavramının kavratılmasıDavranışlar:1. Atomların ve moleküllerin birbirine bağlanma olgusunun Dalton atom teorisi ileneden açıklanamayacağını irdeler.2. Maddenin farklı hâllerinde atomlar, iyonlar ve moleküller arası bağların varlığınıvesağlamlığını örneklerle açıklar.3. Asal gaz elektron düzeni ile atomların bağ yapma yatkınlıkları arasında ilişkikurar.4. Kimyasal bağları elektriksel çekme-itme kuvvetleriyle ilişkilendirir.Hedef: Elektron dizilimi, iyon yükünün kavratılmasıDavranış:1. Periyodik cetvelde verilen elektron dizilimlerini kullanarak, elementlerin elektronalma-verme-ortaklaşma eğilimlerini, asal gaz elektron dizilimi üzerinden irdeler.2. Elektron alma/ verme eğilimi ile metallik/ ametallik özelliklerini ilişkilendirir.3. İyon yükü ve yükseltgenme
 
Hedef: Yükseltgenme basamağının kavratılmasıDavranış:1. Elementlerin grup numaraları ile son katmandaki elektron sayıları ve bir  bileşiktekiyükseltgenme basamakları arasında ilişki kurar.2. Yükseltgenme basamaklarının sabit veya değişken oluşu ile elektron dizilimiarasında ilişki kurar.Hedef: İyonlardan bileşiklerin oluşumunun kavratılmasıDavranış:1. Ana grup elementlerinin katyon ve anyonlarının muhtemel yüklerini belirtir.2. Geçiş elementlerinin ve ametallerin farklı pozitif yüklere sahip olabileceğini fark eder.Kimyasal Bağın Tarihi GelişimiMaddenin halleri ve kimyasal bağlar Elektriksel çekme ve itme kuvvetleriİyonlar Arası BağÜNİTE II.BİLEŞİKLER 1.Bileşikler nasıl Oluşur Katman elektron dizilişiElementlerin elektron alma- verme veortaklaşma eğilimleriMetalik Özellik Ametallik Özellik İyon, İyon YüküYükseltgenme Basamağı 2.İyonik Bileşikler İyonlardan bileşik oluşumu
Araştırma – tartışmaSoru-cevap-anlatımSoru-cevap-anlatımSoru-cevap-anlatımSoru-cevap-anlatım
 
Ders kitabı –Bilgisayar –CD(animasyonve video)-Projeksiyon-Yaprak test -İnternet
Demir tozu,kükürttozu,bunzenmesnedi,deneytüpü,teraz,bağlama parçası,bunzenkıskacı,sacayak,tüpmaşası,balon
 
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MELİKGAZİ İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ KİMYA LİSE- 1 YILLIK PLANI
 
Süre
Ay HfSaat
HEDEF VE DAVRANIŞLAKONULAR 
Öğrenme ve ÖğretmeYönt. ve Tekn.Kullanılan EğitimTeknolojiler Araçve GereçleriÖDEV-Değerlendirmeve YazılıYoklama
 
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MELİKGAZİ İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ KİMYA LİSE- 1 YILLIK PLANI
ŞUBAT
II
2
 III
2
IV
2
Hedef: Karışım ve karışım çeşitlerinin kavratılmasıDavranış:1. Heterojen ve homojen karışımları ayırt eder.2.Heterojen ve homojen karışımlara örnekler verir.Hedef: Çözünürlüğün kavratılmasıDavranış:Çözücü, çözelti, çözünürlük kavramlarını ilişkilendirerek açıklar.Hedef : Çözünürlüğe etki eden faktörlerin kavratılmasıDavranış:1. Sıcaklığın çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar 2. Basıncın çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar.
 
ÜNİTE 4: KARIŞIMLAR Karışımların SınıflandırılmasıHomojen Karışımlar Heterojen Karışımlar Çözelti ve Çözünürlük Çözünürlüğe Etki eden faktörler Sıcaklık Basınç
MAT
 I
2
II
2
III
2
IV
2
Hedef : Çözünürlüğe etki eden faktörlerin kavratılmasıDavranış:1. Farklı maddelerin çözünürlüklerini karşılaştırarak çözünürlüğün maddeninkimlik özelliklerinden olduğunu fark eder.2. Karışımların bileşimleri değiştikçe bazı fiziksel özelliklerinin değiştiğinideneyerek fark eder.Hedef : Tanecik boyutuna göre Karışımların ayrılmasının kavratılmasıDavranış:Tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemleriniaçıklar.Hedef : Yoğunluk farkına göre Karışımların ayrılmasının kavratılmasıDavranış:1. Maddelerin birbirinden ayrılmasında yoğunluk farkından yararlananyöntemlerikeşfeder.2.Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşlarının,0'nun Fen veTekniğe dayanan sanayi 'e verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunlarınönemiHedef : Çözünürlük farkına göre Karışımların ayrılmasının kavratılmasıDavranış:Çözünürlük farklarının maddeleri ayırmada kullanılabildiğini fark eder.Çözünürlük hesaplamalarıKarışımların AyrıştırılmasıAyıklama,Eleme, SüzmeDiyaliz YöntemiÇöktürme,Aktarma,(Dekantasyon)Yüzdürme(Flotasyon)18 MART ÇANAKKALEZAFERİ Atatürk zamanındakurulan Fabrikalar ve fenkuruluşlarıÇözünürlük FarkıylaAyrıştırma
N
I
2
II
2
III
2
Hedef : Kaynama noktası farkına göre Karışımların ayrılmasının kavratılmasıDavranış:1. Kaynama noktası farkından yararlanarak karışımların ayrılmasına örnekler verir.2.Verilen karışımlar için uygun ayırma yöntemleri önerir.3.Ölçme ve DeğerlendirmeHedef: Temizlik maddelerinin kimyasının kavratılmasıDavranış:1. Farklı temizlik maddelerinin yapısal özellikleri arasındaki benzerlikleri fark eder.2. “Kir” oluşturan maddelerin su ile neden karışmadığını açıklar.3. Sabun ve deterjan aktif moleküllerinin, kirin suya karışmasını nasılsağladığını açıklar.Hedef: Temizlik maddelerinin kimyasının kavratılması
 
KristallendirmeEkstraksiyonDamıtma ve Ayrımsal damıtmaÜNİTE 5: HAYATIMIZDAKİMYAI.Yazılı Yoklama1.Temizlik MaddeleriTemizlik maddelerinin kimyasıSabun ve deterjanSabun ve deterjanlar kiri nasıl
Soru-cevap-anlatım-tartışma-deneySoru-cevap-anlatım-tartışma-deneySoru-cevap-anlatım-tartışma-deneySoru-cevap-anlatım-tartışma-deneySoru-cevap-anlatım-tartışma-deneySoru-cevap-anlatım-tartışma-deneySoru-cevap-anlatım-tartışma-deneySoru-cevap-anlatım-araştırma-projeSoru-cevap-anlatım-araştırma-proje
Tuz,su,naftalin,zeytin yağı etanol,4adet 250ml likbeherglas,bagetDeneytüpü,potasyumnitrat,sodyumklorür,bunzenkıskacı,bağlamaparçası,etiket,tahtamaşa,sacayak,termometre,lastiktıpa,ispirtoocağı,derecelisilindir,beherglas,bunzenmesnedi,tüplük,su,terazi.Sodyumklorür,sacayak,termometre,bunzenbeki,beherglas,su,kibrit,üç farklırenktekalem,terazi.Sodyumklorür,beherglas,su,yumurta,terazi,baget.Cam çubuk,camhuni,bunzenmesnedi,bağlamaparçası,toprak,süzgeçkağıdı,spatül,su,saplıhalka,beherglas,erlenmayer
 
I.Yazılı Yoklama
YILLIKÖDEVLERNİSANAYININ2. HAFTASITOPLANACAK

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->