Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Martes 29 de Mayo de 2012

Martes 29 de Mayo de 2012

Ratings: (0)|Views: 370 |Likes:
Published by elvoceropr

More info:

Published by: elvoceropr on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

 
AOZXET' :;
HE AO[@
HE :9?: / Oß@ VVV]KKK / LÓA,??>65 / TOL CUOL' YUEZX@ ZKD@
        6
       5        :        9        =        ;        9        9        9        9        :
        :
8
ª
Y45
 Oaouz{ L`gotd`
ETDELOZK@
El go quklxoelxzeno he‖Hke Fozh‛ culx` oJzude ^kggkt
Te `x`znoz`l (?8 akg akgg`letel d`lxzox`t elxze otet`zet { oakn`t heg YYH' yz`}`dolh`dzktkt yzetuyuetxozko
YKßOXO HED@LXZOX@THEGYYH
 Of`zze akget etxkzolh` tu hôgoz
Y4
 ~~~,}`dez`,d`a
HEG :99? OG :996
X`l{T`x`zedgoaoulMEKyozo Ïlneg Yëzes
G@DOGET
Y4/8
Y8
H@T XZONEHKOTEL EG J@VE@
HEY@ZXET
•Moggede C`fll{ Xoyko•Youg ^kggkoat quehoyozogáxkd` el oddkhelxe
Y8;
EG ]@DEZ@ / 
Ozxe Hknkxog
 
E]@D@ 
              /
  a  o  z  x  e  t '   :   ;   h  e  a  o  {  `   h  e   :   9   ?   :
:
 
 L`xo heg Ehkx`z3
Etxe xzojoc` et go yzkaezo elxzeno he ulotezke he ozxádug`t que yzexelhel evoakloz g`t d`lxzox`t nujezloaelxoget' d`a` ykesodgo}e yozo eln`zhoz got ozdot he g`t oakn`t y`gáxkd`t he g`t yozxkh`t { g`t n`jezlolxet hethe eg oÿ` :99? fotxo eg yzetelxe, El g`t yzkaez`t zey`zxocet' te ologkso eg yoyeg que heteayeÿô ete notx` yójgkd` el got h`t ohak!lktxzodk`let y`yugozet, Y`txezk`zaelxe' te e}oguozïl g`t d`lxzox`t heg klduajelxe Gukt M`zxuÿ`,
ZEHODDKÔL
EG ]@DEZ@
Ul evoael heg Zenktxz` he D`lxzox`t hego @mkdklo heg D`lxzog`z joc` got ohaklkt!xzodk`let y`yugozet' elxze g`t oÿ`t :99? og:996' zemgecô que yete o go nzol dzktkt ed`!lôakdo que `jgknô og dkezze heg N`jkezl`'te `x`znoz`l aït he :5> akg zegodk`let d`l!xzodxuoget' y`z go duolxáo he dezdo he (?8akg akgg`let o d`lxzoxktxot yzk}oh`t' quke!let yzkldkyogaelxe ezol zedouhoh`zet'h`lolxet' otet`zet { oakn`t he g`t gáhezethe eto d`gedxk}khoh,Go aonlkxuh he go dkmzo he (?8 akg akgg`!let zeyzetelxo oyz`vkaohoaelxe eg yze!tuyuetx` he h`t oÿ`t mktdoget heg N`jkezl`'he got yozxkhot que klnzeto Fodkelho, Oul duolh` gáhezet heg Yozxkh` Y`yugozHea`dzïxkd` &YYH+ odutol og n`jezloh`zGukt M`zxuÿ` he jelemkdkoz o tut oakn`ty`gáxkd`t' g` dkezx` et que eg olïgktkt he goth`t ohaklktxzodk`let he Tkgo Doghezôl {  Olájog Ode}eh` ]kgï heauetxzo que egg`tklduzzkez`l el ete yoxzôl he knuogot duol!h` eg hëmkdkx yzetuyuetxozk` ezo ao{`z' ekldgutk}e jelemkdkoz`l o yoxz`l`t heg yz`!yk` otykzolxe o go N`jezlodkôl' Ogecolhz`Nozdáo Yohkggo' { heg dolhkhox` o d`aktk`!loh` zetkhelxe el ^otfklnx`l' Zomoeg D`v  Og`aoz,Go otxz`lôakdo dkmzo he (?8 akg akgg`!let el knuogot he tez}kdk`t { otet`záot quemuez`l x`aohot el d`ltkhezodkôl huzolxego kl}etxknodkôl yezk`hátxkdo' te hktxzkju! {el el got tknukelxet doxen`záot he d`lxzo!x`t' tenól got dgotkmkdo go @mkdklo heg D`lxzog`z3tez}kdk`t he yujgkdkhoh' zeyzetelxodkôl `ozxátxkd`t' he ohketxzoakelx` { `zkelxodkôl'genoget' he d`ltugx`záo ohaklktxzoxk}o' xëd!lkd`t' d`lxojkgkhoh { yezt`loget l` yz`me!tk`loget,Ul yequeÿ` nzuy` he oggenoh`t og YYHte gge}ô d`lxzox`t que t`jzeyotoz`l g`t (559akgg`let heg N`jkezl`, Elxze egg`t te elduel!xzol3 go `xz`zo oneldko he yujgkdkhoh hegYYH' G`ykx`' Kgeolo - F`~ke' Ehuozh` Zk}e!z`' Aozktozo Y`lx' Cuol Ozxeono Aehzoÿ`'Ehnozh` Zk}ezo' C`zne @zoao' Jezlozh`Aehklo' Guktkx` ]kn`zeouv' C`të Dotxz`hoh'Elzkque ]kgï heg D`zzog' Oxkgol` D`zhez`Johkgg`2 Yehz` @zxks Ïg}ozes2 Lkd`gït Nou!xkez2 Zelë Ozzkggono2 Eh~kl _ukÿ`let2 egjumexe he Zekdfozh { Etdogezo' Degklo Z`aol{ Tkodo' go fezaolo heg evn`jezloh`z Olá!jog Ode}eh` ]kgï' Sokheë' Zoaôl ]egotd`Etdozhkgge' Fëdx`z Gukt Ode}eh`' Olneg Aox`t'eg evcues Ïlneg Fezakho' eg evd`aktk`lo!h` zetkhelxe Olx`lk` D`g`zoh`' C`oquál ]kt`' eg d`aelxozktxo zohkog Gukt Yojôl Z`do { tu t`dk` Kz}kln Moddk`' odxuog hkzedx`z hedoayoÿo he Nozdáo Yohkggo,Xoajkël' }ozk`t evyoxz`l`t he Ogecol!hz` Nozdáo Yohkggo { Zomoeg D`v Og`aoz zedk!jkez`l d`lxzox`t y`z akgg`let he hôgozetel otet`záot { tez}kdk`t,Fotxo d`l`dkh`t ed`l`aktxot au{ d`l!tugxoh`t y`z ognul`t aehk`t he d`aulk!dodkôl' zedkjkez`l d`lxzoxodk`let heg N`jkezl`o lk}eget akgg`lozk`t,El eg olïgktkt l` te kldgu{ez`l akget heakgg`let he hôgozet ohkdk`loget que te het!xkloz`l o `xz`t xky`t he d`lxzox`t he d`lt!xzuddkôl' d`ayzot he jkelet { he equky`theg N`jkezl`, El etx`t d`lxzox`t he d`lt!xzuddk`let { d`ayzot' tkl eajozn`' te het!xodol dotk (?99 akgg`let o go mkzao d`ltxzudx`zoXoznex Elnkleezkln' heg ety`t` he go evte!
Knuogot yz`}`doz`ldzktkt yzetuyuetxozko
Ul evoael heg Zenktxz` he D`lxzox`t he go @mkdklo heg D`lxzog`z joc` got ohaklktxzodk`lethe Tkgo Doghezôl { Olájog Ode}eh` ]kgï zemgecô que te `x`znoz`l aït he :5> akg zegodk`letd`lxzodxuoget' y`z go duolxáo he dezdo he (?8 akg akgg`let o d`lxzoxktxot yzk}oh`t,
   E   G   ]   @   D   E   Z   @    /
       O     z     d       f       k     }     `
Yoto o go Y8
Nuktol audf`tjoc` eg YYH
EG ]@DEZ@
/
aozxet' :; he ao{` he :9?:
4>
Dgotkmkdoh`t
8=
Dzudknzoao
8>
Hey`zxet
49
Etdelozk`
85
Etquegot
4=
F`zôtd`y`
:=
Len`dk`t
:?
]`v
4
KLHKDE
Aehkdoaelx`t
G`t aehkdoaelx`t he aozdo t`laït d`tx`t`t que g`t nëlezkd`t,Yzenulxe o tu aëhkd` he dojede!zo ` o tu mozaodëuxkd` tk g`taehkdoaelx`t nelëzkd`t ` g`tggoaoh`t ‖`}ez!xfe!d`ulxez‛ t`lulo juelo ogxezloxk}o hkty`lkjgeyozo tu d`lhkdkôl,
Etxkze tu hôgoz
HEY@ZXET
Te zey`zxolaït cunoh`zeto got yzïdxkdot
Y59

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->