Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Who Wrote the Gospel of Truth by Dina Ripsman Eylon

Who Wrote the Gospel of Truth by Dina Ripsman Eylon

Ratings: (0)|Views: 116 |Likes:
Published by Dina Ripsman Eylon
To modern readers, the Gospel of Truth is a composition charged with intrigue and perplexity. This anonymous second-century work seems like a philosophical account of a world different from any known earlier. The complexity and enigmatic theology of the work have left many researchers bewildered and undecided concerning the identity of the work’s author and his religious background. In order to clarify this apparent perplexity and uncover the author’s identity and intention, this study undertakes a particular type of literary investigation that was first introduced to the field of literary criticism by Russian formalist and structuralist, Boris Uspensky (1937-).
To modern readers, the Gospel of Truth is a composition charged with intrigue and perplexity. This anonymous second-century work seems like a philosophical account of a world different from any known earlier. The complexity and enigmatic theology of the work have left many researchers bewildered and undecided concerning the identity of the work’s author and his religious background. In order to clarify this apparent perplexity and uncover the author’s identity and intention, this study undertakes a particular type of literary investigation that was first introduced to the field of literary criticism by Russian formalist and structuralist, Boris Uspensky (1937-).

More info:

Published by: Dina Ripsman Eylon on May 29, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

 
Rhm Rvmpd Phd Bmwudi Mc Pvtph
=
J Ilpdvjv| Jnji|wlw Fjwd` mn Fmvlw Twudnwo|“w
 J Umdplgw mc Gmkumwlplmn
 ¬ @lnj Vluwkjn D|imn jn` Wlwpdvhmm` Uvdww) Lng.) 65:6Jii vlbhpw vdwdvsd`.Phdvd lw pm fd nm vduvm`tgplmn mv `lwpvlftplmn mc gmnpdnpw f| jn| kdjnw rlphmtp uvlmv udvklwwlmn. 
:
Rhm Rvmpd Phd Bmwudi Mc Pvtph
=
J Ilpdvjv| Jnji|wlw Fjwd` mn Fmvlw Twudnwo|“w
 J Umdplgw mc Gmkumwlplmn
 
F\@LNJ VLUWKJN D\IMN) UH.@.Pm km`dvn vdj`dvw) phd Bmwudi mc Pvtph lw j gmkumwlplmn ghjvbd` rlph lnpvlbtdjn` udvuidxlp|. Phlw jnmn|kmtw wdgmn`+gdnptv| rmvo wddkw ilod j uhlimwmuhlgji jggmtnpmc j rmvi` `lccdvdnp cvmk jn| onmrn djvildv. Phd gmkuidxlp| jn` dnlbkjplg phdmimb| mc phd rmvo hjsd idcp kjn| vdwdjvghdvw fdrli`dvd` jn` tn`dgl`d` gmngdvnlnb phd l`dnplp| mc phd rmvo“w jtphmv jn` hlw vdilblmtw fjgobvmtn`.Kmwp wghmijvw udvgdlsd phd Bmwudi mc Pvtph jw j wmvp mc hmkli|. Lp `mdw nmpgmncmvk pm phd ilpdvjv| cmvk mc phd W|nmuplg Bmwudiw) nmv `mdw lp gmnpjln `lvdgp jiitwlmnwpm jn| Ndr Pdwpjkdnp pdxpw.
l
Phd
Wlpq lk Idfdn
mc phlw gmkumwlplmn lw ztlpd lkumwwlfid pmdwpjfilwh. Wtbbdwplmnw vjnblnb cvmk dxmpdvlg+klwwlmnjv| pm vlptjilwplg hjsd fddn mccdvd`pm tnsdli lpw gmkktnji ctngplmn. Hmrdsdv) dsl`dngd lw cjv cvmk `dclnlplsd jn` nm gidjv+gtp gmngitwlmnw gmti` fd vdjghd`. Uvmfidkw rlph phd pdxp jvd ujvpi| `td pm lpw wddklnbi|tnw|wpdkjplg jvvjnbdkdnp jn` lpw gmkuilgjpd` ilpdvjv| wpvtgptvd. Phdkdw) l`djw) kmplcw)jn` w|kfmiw cimr lnpm mnd jnmphdv rlph nm juujvdnp `lvdgplmn mv jwwmgljplmn. Phdwdmudvjpd mn phvdd `lccdvdnp idsdiw) rhlgh lnpdvprlnd phvmtbhmtp phd pdxp1 gmwklg) uw|ghmimblgji) jn` hlwpmvlg.
ll
Tn`dvwpjn`jfi|) phd jnmn|klp| mc phd jtphmv jggmtnpw cmv  ujvp mc phd gmnctwlmn phjp lw jwwmgljpd` rlph phd gmkumwlplmn.Ln mv`dv pm gijvlc| phlw juujvdnp udvuidxlp| jn` tngmsdv phd jtphmv“w l`dnplp| jn`lnpdnplmn) phlw wpt`| tn`dvpjodw j ujvplgtijv p|ud mc ilpdvjv| lnsdwplbjplmn phjp rjw clvwplnpvm`tgd` pm phd cldi` mc ilpdvjv| gvlplglwk f| Vtwwljn cmvkjilwp jn` wpvtgptvjilwp) FmvlwTwudnwo| (:<72+,. Ln hlw fmmo 
 J Umdplgw mc Gmkumwlplmn
)
lll
 
Fmvlw Twudnwo| wpt`ldw phd uhdnmkdnmn mc phd jtphmv“w umlnp mc sldr ln jvplwplg rmvow. Hd gijlkw phjp ilpdvjv|jnji|wlw twlnb phd jtphmv“w sldrumlnp gmti` fvlnb fdppdv gmkuvdhdnwlmn mc j blsdn rmvo jn` vdsdji phd vdji lnpdnplmn mc phd jtphmv. F| j`muplnb Twudnwo|“w uvmumwd` pdghnlztd)mnd klbhp dxumwd wmkd ’hl``dn jbdn`j‛ ln j wudglclg pdxp jn` fd fdppdv dztluud` pm`d`tgd gmngitwlmnw jfmtp j wudglclg jvplwplg gvdjplmn1
 
Rhm Rvmpd Phd Bmwudi Mc Pvtph
=
J Ilpdvjv| Jnji|wlw Fjwd` mn Fmvlw Twudnwo|“w
 J Umdplgw mc Gmkumwlplmn
 ¬ @lnj Vluwkjn D|imn jn` Wlwpdvhmm` Uvdww) Lng.) 65:6Jii vlbhpw vdwdvsd`.Phdvd lw pm fd nm vduvm`tgplmn mv `lwpvlftplmn mc gmnpdnpw f| jn| kdjnw rlphmtp uvlmv udvklwwlmn. 
6
Ln phd pvjnwlplmn cvmk mnd umlnp pm jnmphdv) cvmk mnd kjnndv mc `dwgvlflnb pm jnmphdv) phdvd ktwp fd hjvkmn|) jn mv`dv) ujvplgtijv pm j ujvplgtijv rmvo) rhlgh dsdnptjii| rmti` jiimr tw pm `dclndphd lnndv vh|phk mc phd rmvo ln ztdwplmn. (Twudnwo|) xlx.,
 Twudnwo| `dsdimud` j hlbhi| dijfmvjpd` w|wpdk rhdvdf| phd umlnp mc sldr mc phdjtphmv lw ’kjnlcdwpd`‛ mn cmtv `lwplngp uijndw1 phd l`dmimblgji uijnd (l`dmimblgjidsjitjplmn,? phd uhvjwdmimblgji uijnd (uhvjwdmimblgji ghjvjgpdvlwplgw,? phd uw|ghmimblgji uijnd (wtfadgplsd+mfadgplsd `dwgvluplmn,? jn` phd wujplji+pdkumvji uijnd (wujplji+pdkumvji udvwudgplsd,1
Phlw wghdkd udvklpw hlk _Twudnwo|[ pm `dji rlph wtgh lwwtdw jw plkd jn` lpw vdijplmnwhlu pm umlnpmc sldr) jtphmvlji onmrid`bd) ktipluid sldrumlnpw) jn` lvmn| ln wtgh j rj| phjp phd wpvtgptvji ujppdvnw jvd gijvlcld` rlphmtp wjgvlclgdw mc jvplwplg gmkuidxlp|.
ls
 F| twlnb Twudnwo|“w ilpdvjv| pdghnlztd) mnd gmti` hmud pm tngmsdv phd ghjvjgpdv mc phd jtphmv mc phd Bmwudi mc Pvtph jn` fdppdv ’`dclnd _lpw[ lnndv vh|phk.‛ LkuidkdnplnbTwudnwo|“w jnji|plgji pmmiw gmti` uvdwdnp j ndr lnwlbhp lnpm phd jtphmv“w udvwudgplsd.(Fdgjtwd mc phd jnmn|klp| mc phd jtphmv) phlw wpt`| j``vdwwdw phd jtphmv jn` njvvjpmv jwmnd dnplp| jn` phdwd pdvkw jvd twd` lnpdvghjnbdjfi|.,
s
 J. PHD UMLNP MC SLDR MN PHD L@DMIMBLGJI (DSJITJPLSD, UIJND
sl
 Jggmv`lnb pm Twudnwo|) phd jtphmv“w l`dmimb| vdsdjiw hlw udvgduplmn mc phd vdjilp|hd lw dxumwlnb. Phd idjwp gmkuilgjpd` gjwd mggtvw rhdn phdvd lw j `mklnjnp sldrumlnp)rhlgh lw dsl`dnp phvmtbhmtp phd ilpdvjv| rmvo. Rhdn phlw mggtvw) jn| mphdv sldrumlnp lwdsjitjpd` phvmtbh phd `mklnjnp sldrumlnp. Phdvdcmvd) jn| `dwgvluplmn rmti` fddsjitjpd` cvmk j uvdslmtwi| wdp fdildc+w|wpdk jn` rmti` dsdnptjii| fd wtfwtkd` f| phd`mklnjnp umlnp mc sldr.Jn jtphmv“w sldr gjn fd `dpdgpd` ln jn| mc hlw ghjvjgpdvw) fd lp ’gdnpvji‛)’wdgmn`jv|)‛ mv ’lngl`dnpji.‛ Jn| ghjvjgpdv mv clbtvd phjp ujvplglujpd ln phd jgplmn mc phdrmvo hjw j ujvplgtijv wpjn`. Lp lw phd pjwo mc phd gvlplg pm `lwgmsdv phd vdijplmnwhlu fdprddnphd ghjvjgpdv“w sldrumlnp jn` phd jtphmv“w sldrumlnp. Twudnwo| gijlkw phjp ’phdkjnlcdwpjplmn mc umlnp mc sldr mn phd idsdi mc l`dmimb| lw idjwp jggdwwlfid pm cmvkjiwpt`|.‛ (Twudnwo|) :6.,Mn mnd mggjwlmn ln phd Bmwudi mc Pvtph) phd jtphmv lw fmi` dnmtbh pm jwwtkd phdsldrumlnp mc hlw vdj`dvw-ilwpdndvw jn` hd fdgmkdw ujvp mc phdk f| twlnb j njvvjplsd wp|idln phd clvwp udvwmn uitvji1 ’Lc ln`dd` phdwd phlnbw hjsd hjuudnd` pm djgh mnd mc tw) phd rd
 
Rhm Rvmpd Phd Bmwudi Mc Pvtph
=
J Ilpdvjv| Jnji|wlw Fjwd` mn Fmvlw Twudnwo|“w
 J Umdplgw mc Gmkumwlplmn
 ¬ @lnj Vluwkjn D|imn jn` Wlwpdvhmm` Uvdww) Lng.) 65:6Jii vlbhpw vdwdvsd`.Phdvd lw pm fd nm vduvm`tgplmn mv `lwpvlftplmn mc gmnpdnpw f| jn| kdjnw rlphmtp uvlmv udvklwwlmn. 
7ktwp wdd pm lp jfmsd jii phjp phd hmtwd rlii fd hmii| jn` wlidnp cmv phd Tnlp|.‛ (641:<+67)k| dkuhjwlw.,
sll
 Ln jnmphdv lnwpjngd) phd njvvjpmv jwwtkdw phd vmid mc j ghjvjgpdv ln wdztdngd. Hdphlnow cmv hlk jn` wudjow cmv hlk ‐phdvdf|) cmvglnb hlw sldrumlnp mn hlk1
Cmv hd rhm hjw nm vmmp hjw nm cvtlp dlphdv) ftp phmtbh hd phlnow pm hlkwdic) ’L hjsd gmkd lnpm fdlnb)‛ |dp hd rlii udvlwh f| hlkwdic. Cmv phlw vdjwmn) hd rhm `l` nmp dxlwp jp jii rlii ndsdv gmkdlnpm dxlwpdngd. Rhjp) phdn) `l` hd rlwh hlk pm phlno mc hlkwdic= Phlw1 ’L hjsd gmkd lnpm fdlnb ilodphd whj`mrw jn` uhjnpmkw mc phd nlbhp.‛ Rhdn phd ilbhp whlndw mn phd pdvvmv) rhlgh phjp udvwmnhj` dxudvldngd`) hd onmrw phjp lp lw nmphlnb. (681:3+7:,
 Lp lw ztlpd nmplgdjfid phjp phd njvvjpmv“w (wudjodv, sldrumlnp lw ln muumwlplmn pm phdtndnilbhpdnd` udvwmn rhm `mdw nmp onmr phd Cjphdv. F| jwwtklnb phd lbnmvjktw“ wpjpdmc kln`) phd jtphmv vl`lgtidw phjp sldrumlnp. Phtw) j wdgmn`jv| ghjvjgpdv“w umlnp mc sldr fdgmkdw j sdhlgid cmv phd njvvjpmv“w lkudvlmtw umlnp mc sldr.
 
Phd wjkd `dslgd lw twd` ln j `lccdvdnp lnwpjngd atwp fdcmvd phd jtphmv uvdwdnpw hlwlnpvlgjpd uhlimwmuh| gmngdvnlnb phd Njklnb. Phd jtphmv“w jwwtkdw phd sldrumlnp mc jnlngl`dnpji clbtvd pm ctvphdv vdlncmvgd hlw mrn mulnlmn1 ’Ftp nm `mtfp mnd rlii wj| pm hlwndlbhfmv1 ‘rhm lw lp rhm rlii blsd j njkd pm hlk rhm dxlwpd` fdcmvd hlkwdic) jw lc mccwuvlnb `l` nmp vdgdlsd j njkd cvmk phmwd rhm fdbmp _phdk[=‛ (7<175+051:, Hdvd) lvmn|lw dxdvglwd` pm fdilppid phd muumndnp“w udvgduplmn. Phd lnpdvvmbjplsd lw dkuim|d` pmvdcmgtw phd vdj`dv“w jppdnplmn pm phd jtphmv“w vjphdv gmkuilgjpd` `mgpvlnd.F. PHD UMLNP MC SLDR MN PHD UHVJWDMIMBLGJI UIJND
slll
 Dxgtwjfi|) Twudnwo| sjitdw kmvd phd umpdnplji twjbd mc phd uhvjwdmimblgji uijndmc j rmvo phjn lpw l`dmimb|. Hd kjlnpjlnw phjp ’ln kjn| gjwdw phd uijnd mc uhvjwdmimb|(mv phd uijnd mc wuddgh ghjvjgpdvw, klbhp fd phd mni| uijnd ln rmvo mn rhlgh rd gjn`dpdgp ghjnbdw ln phd jtphmvlji umwlplmn.‛ (Twudnwo|) :2, Rhdn j ilpdvjv| rmvo gmnpjlnw jktipluilglp| mc ghjvjgpdvw) phd jtphmv lw udvgdlsd` jw kmslnb gmnplntmtwi| cvmk mnd umlnpmc sldr pm jnmphdv) jw djgh ghjvjgpdv hjw phd umpdnplji mc umwwdwwlnb hlw mrn `lccdvdnp umlnp mc sldr. Ln phlw pdxp) phd Cjphdv) Adwtw) Uidvmkj (Vdwplnb Uijgd,) Pmpjilp|) Pvtph)Dvvmv) phd tndnilbhpdnd` mndw) phd dnilbhpdnd` kdkfdvw) Wulvlp) Tnlp|) phd ghli`vdn) phdFmmo mc phd Ilslnb jn` phd njvvjpmv gmti` jii ztjilc| jw ghjvjgpdvw. \dp) phdvd klbhp fd jgjwd ln rhlgh jii phd ghjvjgpdvw (mv kmwp mc phdk, wdvsd jw sdhlgidw cmv phd njvvjpmv“w umlnp mc sldr.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Eva Broman liked this
Goldie Lopez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->