Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Benito Juarez, el Gran Traidor !

Benito Juarez, el Gran Traidor !

Ratings:
(0)
|Views: 185|Likes:
Published by Patria Nuevo Orden
El Vedadero indigena masón al descubierto.
El Vedadero indigena masón al descubierto.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Patria Nuevo Orden on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

 
Oyauiz? ]uacmju al piuvc`cj mil Ibihcdj
[yelc`a`cðb pjeui la viumam mi Oyauiz s il {au}cmj Lceiual, {jpcelihib}i a hy`gjp lip cb`jhjmi paeiu laviumam }uap ip}i hc}c`j {iupjbaoi falpahib}i }jhamj `jhj giujui {iuj uialhib}i }uacmju a favju mil i}iubjibihcdj mi Hãwc`j? Ip}amjp Ybcmjp mi Ahiuc`a"
Cbvip}cda`cjb Mj`yhib}al
(Mi la uivcpcðb mi py vcma, `aua`}iuèp}c`ap ib illa s a`}yau {jlè}c`j"(Mil }ua}amj H`Labi(J`ah{j s la eÿpqyima mi la cbp}ayua`cðb mi `ah{jp mi `jb`ib}ua`cðb"(Mi lap Lisip mi Uifjuha s la Lis Oyáuiz"(
Mi la fuapi `ãlieui “]ab}j ib}ui ljp Cbmcvcmyjp, `jhj ib}ui lap Ba`cjbip, il Uip{i}j al Miui`gj Aoibj ip
la
[az‘
 (Mi py uila`cðb `jb il Pa`uj Ch{iucj Hiwc`abj, `jhabmamj {ju il Clyp}ui Hawchclcabj C mi Gaepeyudj, lap{jlè}c`ap lceiualip ib`jb}uamap, háp mipijp mi }uac`cðb s la hib`cðb mi ljp a{jsjp {aua ip}a cbvip}cda`cðb`jhj {ibÿl}cha {au}i mi ip}i mj`yhib}j"@yucjpcmamip qyi }cibib `jhj jeoi}j mi `jhib}aucj s a{auc`cðb la fcdyua mi
Mjb Eibc}j Oyáuiz
"
Cb}ujmy``cðb"
La {uipib}i cbvip}cda`cðb ip}á mi}iuhcbama {ju yba piuci mi {yb}jp mi duab ch{ju}ab`ca mib}uj mi yb
hau`j gcp}ðuc`j ilidcmj… apè, ib la mj`yhib}a`cðb ilidcma agjua, pi hyip}uab yba piuci mi ma}jp qyi
uila`cjbab mcp}cb}jp gi`gjp gcp}ðuc`jp `jb yba fcdyua {jlè}c`a hys ch{ju}ab}i mil pcdlj WCW> ip}i gjheui,ahamj {ju ybjp s }j}alhib}i jmcamj {ju j}ujp, ip Mjb Eibc}j [aelj Oyáuiz Dau`èa"Pcb myma aldyba, ip}i gjheui ga pcmj valjuamj `jhj gãuji ba`cjbal, ch{ylpamju mil háp duabmi `ahecjib la gcp}juca mi Hãwc`j s jelcdamj ioih{lj a pidycu {ju la oyvib}ym Hiwc`aba mipmi ga`i hy`gj }cih{j"[iuj, ib ip}a j`apcðb {ui}ibmj uiybcu cbfjuha`cðb gcp}ðuc`a viumamiua s `jbfcaeli qyi, pcb lydau a mymap,`ahecauá la {iu`i{`cðb mi aqyil qyi lia ip}j> {iuj, pcih{ui mifibmcibmj `jhj bÿ`lij mi la cbp{cua`cðb a la`jb}iw}yalcza`cðb"Ib ip}i a{au}amj hib`cjbj qyi gi y}clczamj vaucamap fyib}ip, hys `jbfcaelip }jmap illap> qyi, ib pyhjhib}j piuáb `c}amap {aua py {jp}iucju `jbpyl}a"
 
Lap fyib}ip pi mcvcmib ib = }c{jp mcp}cb}jp?
.Cbfjuha`cðb mi Cb}iubi}.Lceujp.Vcpc}ap a hypijp.Li`}yuap amc`cjbalip@ama fyib}i ga pcmj `giqyiama {aua je}ibiu yb duamj `jbfcaeli mi viua`cmam s, pjeui }jmj, {aua apidyuaula lceui mcp}ucey`cðb mi la iw{uipcðb qyi a `jb}cbya`cðb pi {laphauá"[uj`imchib}alhib}i pi ui{uipib}auá la cbfjuha`cðb mi yba fjuha }iw}yal, flycma s ib}ibmceli, {aua qyi, `jbljp a{jsjp ui{uipib}amjp {ju ljp ma}jp s lap chádibip pia pydip}cvj }jmj il }uaeaoj"Fcbalhib}i `aei mi`cu qyi il }uaeaoj `jbp}a mi vaucjp `a{è}yljp, qyi pi `ib}uab ib lap {ucb`c{alip`uiib`cap `jb}ih{juábiap a`iu`a mi la gcp}juca Hiwc`aba ib il {iucjmj sa hib`cjbamj, }ibcibmj `jhjjeoi}cvj iw{jbiu la viumam ÿbc`a i cb}ib}au `ahecau ljp cmialip gap}a agjua aepjuecmjp {ju la faupa mi lagcp}juca jfc`cal ib ip}a ba`cðb"
Cbvip}cda`cðb mj`yhib}al
“La iw{jpc`cðb s {yip}a ib myma mil hjmilj imy`a}cvj pjeui la a{ui`ca`cðb mil `cymamabj Eibc}j Oyáuiz a
}uavãp mi ljp añjp ib la cb}iu{ui}a`cðb jelcdama a lap oyvib}ymip Hiwc`a
bap‘
 Mipmi himcamjp mil pcdlj WCW pi ga ip{au`cmj yba hib}cua, {ujmy`}j mi la ybcðb mi gi`gjp s viumamip ahimcap, qyi, `jhj iua mi ip{iuaupi, {apð a piu `jbpcmiuama `jhj yb ealyau}i mil `jbj`chcib}j dibiual>
apè pi mc`i qyi “Yba hib}cua ui{i}cma 1;;; vi`ip pi `jbvciu}i ib uialcmam‘"
 [ju lj }ab}j, ip jeua s hcpcðb mil cbvip}cdamju il piu ch{au`cal ib `ama je}ib`cðb mi ma}jp {aua mip{yãp
jucib}auljp al ip{au`chcib}j pj`cal> ip}j gi gi`gj…
Gi mi `jhibzau hc }uaeaoj pcb mau sa ljp }ab `jbj`cmjp s hihjuczamjp ma}jp ecjduáfc`jp mi Eibc}j [aeljOyáuiz Dau`èa, }ab pjlj gi mi hib`cjbau qyi iua yb cbmèdiba za{j}i`j {yuj 's ip}j ip dua`cap a qyi il ma}jbjp iw{lc`auá `ciu}a cmia a }uavãp mi ip}i mj`yhib}j#"Il eyib Eibc}j Oyáuiz, ipi {iupjbaoi llibj mi gcp}juca mib}
uj mi la hcpha gcp}juca, aqyil qyi “pi{auð la
Cdlipca mil Ip}amj, qyi vib`cð a ljp fuab`ipip cb`abpaelihib}i, qyi {ujbyb`cð ipa fuapi }ab {iuj }ab
`ãlieui qyi `ama hiwc`abj paei… “Il uip{i}j al miui`gj aoibj ip la {az‘‘, ip yba hib}cua `jbp}uycma a
}uavãp mi ljp añjp s gjs, iw{yip}a `jhj hjmilj a pidycu {ju il [UC"A `jb}cbya`cðb, ib `ama a{au}amj, hjp}uauã la cbfjuha`cðb fybmahib}ama s, qyi {ujeaelihib}i, jfibmiuáa háp mi ybj"
 
 
.Mi la uivcpcðb mi py vcma, `aua`}iuèp}c`ap ib illa s a`}yau {jlè}c`j"
Eibc}j Oyáuiz, mifibmcð ib {ucb`c{cj il ip}aeli`chcib}j mi la mihj`ua`ca ib la fjuha mi djeciubj ba`cjbal,la lceui ili``cðb mi ljp djeiubab}ip, la {yip}a mi yba {jlè}c`a lceiual `jhj {clau mil djeciubj Hiwc`abj s lami}ip}a`cðb s {ujgcec`cðb mi yba uiili``cðb fy}yua ib yb habma}j"Mipmi py cbfab`ca, {ju py `jbmc`cðb mi cbmèdiba, bj paeèa gaelau bc ip`ucecu ib ip{añjl, bj paeèa y}clczau`yeciu}jp, bj {uip}aea a}ib`cðb a lap `aua`}iuèp}c`ap mi aldycib ch{ju}ab}i qyi vcp}ciua ecib s pi iw{uipaua
hioju… }jmj ip}j
ip jevcj, miecmj a py ip}amj"[iuj, ºqycãb pa`ð a Oyáuiz mi ip}i ip}amj:, ºqycãb lj asymj {aua pjeuipalcu:, ip}a }auia fyi uialczama {juyba cbp}c}y`cðb, fyi uialczama {ju la Cdlipca"[iuj gi aqyè yb {yb}j eap}ab}i iw}uañj, pc la Cdlipca lj asymð }ab}j, º
{juqyã la “}uac`cjbð‘ ib yb fy}yuj:,
{juqyi la {jlè}c`a Ip}amjybcmibpi apè lj iwcdèa, {juqyi ip}a hcpha }ibèa il `jb}ujl pjeui py a`}yau {jlè}c`j"Ip `yucjpj viu qyi pyp `jb}ih{juábijp, fyiua mi }jma {uipcðb {jlè}c`a j imy`a`cjbal, lj mifcbib `jhjaldycib
“`iuuamj, mi cb}ilcdib`ca himcj`ui, bj hys eyib juamju s aldj ab}cpj`cal‘"
 Agjua, mib}uj mil hau`j {jlè}c`j, cb`yupcjbð dua`cap a la pc}ya`cðb mil {aèp, bj {ju vj}j {j{ylau s duaba`i{}a`cðb mil {yielj Hiwc`abj, pcibmj il {iufi`}j {uj}j}c{j mi la gyhclmam s la pib`clliz ib yb gjheui mihabmj {aua il eabmj Lceiual, ip}i lj ilcdcð a ãl {ju aqyilla `jbmc`cðb, apè, piuèa a`i{}amj s {yip}j `jhjioih{lj mi vcma {aua la pj`cimam"

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Guerrero Azteca liked this
Manuel Ortiz Garcia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->