Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Iconar anul I, nr. 6, 1936

Iconar anul I, nr. 6, 1936

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by romulus13
Mircea Streinul, Liviu Rusu, George Macrin
Mircea Streinul, Liviu Rusu, George Macrin

More info:

Published by: romulus13 on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
.
.
I,
16,
-193Q
,Cine'rel1utl/iJ/{fmor·
mtint,
renunti1.
i~-
tnoiere.Pentrucii,eonditiatnuierii
sUI
til
aeceptareapreaia-
biltt.nesooiiitoare,sentnd,
adursrilor
~i
apiisariimormdntulul'.
Critica-oflcialii..
i~t
drumul
romanfsmulul
deOEOR-OEMACRINetrava.pentrutrupultllnaruluinostrutnceput.Francmasorreriaaajunsintaranoastrasupremulforpolitic.Eanusprijina.decatarmateleproprii.Cumultli.dibacie,ea§i.-airnpusreprezen-tantii
§i'
incrltica,corandu-lcapeceimaibunicritidromani;oamenidetaliaunor
E.;
Lovlnescu,O.Ibrili-
leanusau0,
Calinescu,
carorani-
meninuleobieeteasalipsaunei"v<lslecuIturieuropene",Vomnurniaceastascamatorie:C
tit
i
ca
0
f
i-
e
i
aI
4,
tnvArtejulde
rnanifesratiiomenesti,
intervin,canistegermeniaiIinisteieterne,pentrualnchegaritmulcosmic,principiile
discipltnet
§i
erarhiei.Cu-vinteledispersivesedisciplineadinsuflete,ferieiteroite,§icadritrnicpentruchipdearU.
.In
atmosferasocial'1i,operadeart~
Sf
a§eazalaadancime.derivata,.~~densitaleaeLRolu1socialalcrtticeieadeacicaluminasoareluiinatmos-feraneagraapil.m1lontului.Criticsnu.dislrugeoperadeartA
ci
0
lumtneaz1i.LuandcontunirtsociaIe,criticanuAria-plasandu-seIntotdeauuapepoate
fi
decat
inIunctiunede_national.drumulmistoitdeluceafllrulneamului,DrarneleluiShakespeare,pnnIaptulsevag1isi'odatacuellacotituri
§i
canucontrazlcfluidulaltornatiunl,stavilare.Sunt,inpuneteleenticealenulnseamna
eA
nusuntprofundaex-drumului,prapllstiialediscordiel,
Ba.
presieasulletulu]englez.Criticaope-tranii,cadn'autreeuttnca,numaireidearHibazandu-seinprimulrA.nd..reusescs1i-illlteleaglipeceitinedeuperealitatllenationale,poateimpru-ganelulintregde
cealalta
partea
sUi·
rnutaeelrnulttehnicelecritlceidinaltevilarului,'nrterii,'nuvll.dinurmalorparti,§iaceastanumaidaci'!nuco~-nimic,Inrealitate,neamul
i§i
urmarestetrazicemodulfundamental
de
marn-steaua.:In'
aceste
cotituricrescnouifestarealnearnului.Innoisecroesc
lrrceputur!..
Ai·impresiaell
se
schimba-specifictoatetensiunilesulletesti..Nicitot,eli.seinverseaza.Criticaarteinilocri~iC!
din.
lumenu_poate_e~repoater1!.m,ane·
i~,
urm!1,~a
s~;
nuIumi
operei
deariaromane~hsiloghn-nezetrecutul.mtunecAniivlltorul.Indeasca
tntrucbipar!'
exotice,Critica
golurile
diritregenera1iisepotintro-noastra,inschimb,eobligal!1
sa
pro-ducemailesnemicfobijdispersiuniiclarnecaopedde
aTIa.
romaneasca,straine,Judeomasoneria
pandesteacest
numaiceeprofundalnostru,momenttactic.Criticaoficial1iaremi-Candcrilicauitlldeintereseleco-siuneasa_agravezeconflictulpete-munib11iinatlonale,admijandinfuziarenulariel.Cum?'neasirnilabiladevalorislnline,acesteaRasfoindorieerevistaaCriticeidevin
0
cangrenaeeseintindecom-oficiale,velobserva
d.
[umaratedinprornitand,dacanunim,icind,najionalulcontinuterezervata.subiectelordecreatordearia'supenoara.Sealro-nuantll.exotica.,Schite,nuvele,trag-(iazaunadintrecelemaiimportanlementederoman.daraproap.eni.m.icfUDctiuni~ociale,tocmaiaceea,cepro-rorna.nesc,DintreromaniaparnumaicurahranauniUtiidespiri1ualilatepopabellv,jidanursimpatie,sau·ci-natiollaial..·nevadinga~calor.DinacesterevisteLucrulacestasetntllmplAlanoi,tepoticonvinge
ell
in·slrllinatatema-Doullg.re~elifundamentaleauprodusjorilateascrHtorilorsuntfrancm.asoQi,aceastanenorocire;Maiintaiuevo-aprigisus\inlHoriaiideilorIl.\iCarlluliapoliticuluieudirijarea.spirituali-Marx§imlincaJoride·sAmburi.InIlltH.sptefr."n,CJnasl;merie.adusla'in-vrem~cetoataIll-measpunenumaitunecarea~omplecta.aastruluinational.gogomllnii,.scriito.rii,_filosofii,oameAiiCeade-adoua.gre§ala-.-inurma.de§liintAjidan·isunt
ell
totiigeniali.teleidinilliu-eadmilereainfrontulOperelelortrebuieIraduse§ipopu-arteia.slr-ain'ilorevrei,Ace§tiolcuee-larizate.
Numai
astfel.vomputea
sta'
inrindcelemaideseamllforturiale
1'0-.
rAndeulumeac:ivitizat1i,Criticaali-manismului,alll1urea'de'francmasonerie,eialA,zi
~i
noaple,setrude§tesa
De
,j'auillstalatineletorpilo.areledepunA'nrandleulun'lea.Eprimul.lueftlcen'artrebui,S'!·1facl~.Ar
·t(,ebui,
inschirnb,sll.puelumeainrandcunoi.Criticaoficiali'!
Sf"
prefaceca.nu-st
da
seama01arta,pecarene-eimpo~dinstrainatetesubmaseafrancezs,englezasauamericana,ejidoveasc1i
§oi
deciea.poatefolosinurnaijidanilorsaufrancmasonilordinRomania.Pen-truRomani,aceaslarecomandatieer-bivoraproducehaos
~i
strajilincaleadesvoltliriinormale.JudecandobiecHy.infelulnostru,vomajungelacon-cluzia
eli
jidaniinieirnacarnusuntcapabili
sa
aiolt
0
artaalor.
Atat
deevidenjiataedeosebireadintrenoi
~i
el,
CriticaoHcialliinterziceucriitorilorromAnisapunaproblemasatelorrna-ramuresene,silcantejaleaMotHor.Opera
de
arill.nurnaiatuncidevineperlecta,candnu[eneazalogica10-jelorIrancmasonlce.Secererj1spicatarteirornanestis!1fiedistrugiUoareanationalit1tii.Aeestemotiveau-tnce-putascoateartaromaneascadinfl·ga~ulel,
OMim
astazr
0
intreagaserie
de
poe~.i,carj,pentruafi.pl!placulcriticei
oliclale,
scriutotIeluldenas-bAW,imitalldnu§tiu.peque.jidandinstrainatate,§isuntfnartesavurajidecercunlejidove~ti,Romanul,fiindclinupricep_enirnicdina.ceast'a'atU,"o
numeste
impropriu
mo
d
erni.s
t
s,
1~
'faIainvaaiel.de..barba~ismrnmanifestarilenoastrespirituale,se'ri-dicllinevltabilaflamur!areactiunii.r1l:sbolulspiritelor,maidecisivdecatlncrucisareadeotele.lnci'!nus'agbitunpopor,libersausupus,.lnapoiamsaubogatinculturli,indiferentderasasaucoloare,caresAnu
~i
aibA.can-teeelesale,-froitelesale,dansurilesale,cucaresena§le
~i
Ieplize~tepana.la.poart.amormantului.Anu:-i
admite
sa.dntecumvrea,
sa
se'nchinecumvrea,.
sa
IndoiasdldaUuiriinlemn
~i
piatra.a~acum
i
I.eframanl~.dorullui,inseamnita·)ucidedeviu.ApArareapoaleIiexageratd,ecrudacadeIe-gitima..IIIliteraturarapopularasecemtoitevalorile,cep·r.ino:smoz4,nuprininfuzie,trecinhotareleroma.nisrnului§oiaceastadovede~teell;luerulene-ces~r.'
f\l!l.
vorngasiintoatll'literatura,taranuluiromanuncuvantdelaud;}pen,trustrlini.saupentrual.el'or.
TlI-
ranuL'romans'apurtateueicaunromanfat~.
de
barbari.Decadents
.11
fnceput.cAnd
",.n;-~-..
 
'2-.'__
Scrijeldripeuncuiit
AriitiItncremenita
tntr'unfierca'nstalactltii:,'aichlede-azur,custele"
otravltd'nirepraseie;
guster,scrisintum-inti
,4e
ateleau
tdl~...
(alger
viI).deputdeit/uei'l,
pliscdepassre-haiduca,.
buziicarestds'alinte.
casr1.rlitul:
jungAl
it
di~~'e,
z{J1JZbet,linsubmangaere,
iunecoscaamuere,
~i
Laurs:eolt.§lli.mbd
de
ni'JparcddeogUndd,
ghlarl1scursa
tnvapae
sascobeascd'nmaruntae,,..
Lama,
tartaresub/ire,
ndlaeire
de
safire,-
oblojeau,La
brsu,
strabunughiata
tacam
sticlaluntt,
sau
te
n'lsueea.u,
urziea,
incrin
alb
delbovnict1
saruta'tdca
prlhand
de
cueon
mezfn,pe
geanl1..,
Ci
eu
pll1ng
blctsnie,tasea,
oierme,tdngdmuiereasca,
ma'
tards~.e!irpa,
subzadii,.
tdngdrame
$ijigodtt,..
Laertmi,strop;de
putregt;le,
mor
pe
muchtata
bdlae,
iarsdrutu-miseprellnge
pe
td1iu;ri,
#
sesttnge.,Hat,,cutit,r;:usturd
noua,"
tae
junia,'de
roua-
eema'noadadetr[steti,de
venin
#
dlmtnett,"
Tae-mi
sfoara
de
narcise,
cdmlJ
teaglJ.,
sirens,
de
vtse,
#
reteazd-m;scranctobu!
ca-m;
leagtina
cdntecul.
Spinteei1.-mi
$iiubeele
din:piept,Curcubeele...
tntn'!.
'n:
coastd~i-mi
sfa#e
inima:stea
de
hartie!
RADUOYR
nostrunational.Reinviereamllndriei~legionare
ta
tJneretul.eeserldlcae'tiQvaUarenasteniviitoare.'~'.'Reac~iuneapeterenpolitic
s'a
'produsmar
de
rnult.
tn
arta
problemas'apusseries,acumunan,,prin.Re·vistaMea"dejaCluj.
As~azine
preo-,
cupapelo'ti.
,CeatitudineiaCritica
oticiala?
NevomHim-uriusor.ApareacumdousAcestedatemaiaunevoedeluniearreaeusuccesimediat
§i
rssu-
disculie?
Maila
urma
urrnel,
Critieaniltor:
.Dialectica
NationaJismului"
deO.fi
ei
a
Hi.nusustine
filti~,
nicaier],
ca
N.Ro§u.
Crilica
ofic:ial1liiara~i
l1Iuartanu
trebuie
sa
fie
na'tionala;
e
poate
intelege,ce
s'ar
gtJ.si
bunindesluldeinteligent4
§i
eaa.r
!'i
tnaceastaoperade.doctrina
huliganica'',
Sla!esacadaeutotuldeacordcuO.Calinescu~ceamaiautorizatapananoidaeaaraveasigurantaca'ntaraacriticeiromanestila
ora.
actuala~wnusevamaivorbide
nkadori,ci
cum
arspune"Viata
Romaneasca",
numaide
proletarl,
Cucea
geesit
fa
uri!
catse
'poate
de
.urban",
0
claddoninilorneamul
acesta,
cade
cand~Ie.aprederi
ebiective".
Aprecierilehlie~fe
a
avutat~tianicadori
§i.
nici-bineinteles-
allfest
difuzatenproletar
convins>
imediatdetoaterevisteJe
§i
detoata.$tiindc~biataCriticaOlicialadel.a
presa
oficiala,Pentruascapadedis·
n,Ol
e,u~,elhre,penlrudestrarnatea
SPI'
pundere,CriticaOlicialanicinuamin-
ritualitati]
nationate,intre.
noi
§i
eeiteste,macar,cesedisculain
.Dia·
delaAdever~1Literar
~i
Artisticsautectica
Nationalismului".(njurA
"urban"
Cuv1IinMLiber,nusepoale
pune§i
sefelicitlirectproc,
Arata
101.
Altproblemaded,I
S
cut
ie
0
b
i
c
t
i
v
a,
caz."in,semnArileSociologice-,prin
de
p
o,re
m
i
itI
He
rar
A,
cideTraian
Brliileanu
,studiazll
tntr'o
serier
a
sb,o
lui
n
t
red
0
uIII.um
i,
de
articole
problema.ellleiconduca-
La.
rasbolunu-si
face
fiecaredetoareromanesti"."AdeverulLiterar
§i
cap,
CI
ascultatbtideocomaodaIArtjstic",
aflll,.
nuse
§iie
prio'cemi·Aslh~
0
simtim.La
nesfat§ireJe
pro-
mme,de
aceastiirevistii,
Iifac,e
0
reo
vocannevom
pazi
drl.1mul,
pentru.
a,ceozie
chilometricli,
alegllndpasagii
ajunge,
maicura-nd
la
vremea,cilnd
se
pesprancea~1,~egandll·le
§i
interpre-
vadaraspuns'
dar,
odatapenlru'tot.tandu-Ie"oblechv~,casa.demonstrezedeauna.Acum,
Sa
oevedemdeluc.rul
sllibiciuneaantisemitiianationalismu-/
nostru.
"';,'"mJlnese.
AsUe!"AdeverulLiter.af
~i
Artistic·paatedemonstracatdesuperiorobiedive
ttl
stare'
511dlscute
toateproblemeledeinteresgeneral.Extremastangli
aCrHicei
Oficiale
e
multmaiexpeditiva.
In
numaruldeCraciun
al
ICDn~ruluiapareuncolind,pentrucare.CuvAntulLiber",-pur
§i
simplu--,
cere
guvernului
sa
iamAsuri.',,
OEOROE
MACRIN
Curcubeu
peste
la'iii
,
;
Bade.cruce
de
uointe,
-..,i.~
..cru4e
de
piima"ff"t
des
pic:
-miindrd
Tizasa
demtltasd'
#
peeacolacldesoare
#
#ergare,marlstetgare.
'Pluier,
fJuiui§--
de
fag,
serie'lu_nl!
pes.te'
p.rag~
fiuter,fluter
de
argini,
scrie
tr~pu;l
pepiImtlRt,
scrie
'1£
lemnIrumosd~
..sprtncene
de
busuio«,
.'?iuilaibtl,
grea
denalbtl..
soc
,.
Inserare
subogoare.Uin,gasomn
capac'
delun/i.,"
noaptebunil.
noapte
bunt!.
Mire,,mire,
icandaftre:
ta
capell
de
s.at
stlr:r;zc
pod
de
rom},
peste'veac,
La,marglnea
camputut,
fluierelevdntului,
'cardrileSfd;'niulu.L.':'
TEO:FIL'trAN
Moarie(i'
haiducului
Toate
bisericlle
s'au
strans,
co.
n'#e
ctabani,
in
iurul
lui;Enplidurl,
Dumnezeu
a'pldns,
ascuttandgla.sulNtmului.
Meztnli,pornind.In
mtlnji,
au:du:
tntmalulpdndLamargineaceralunde-oa
primtt
{sus
si
Maria
Luica
Domnului.
AscultandLastejari,$i.acamauz
citltorule,cumpldngeDumnezeutrecandprineodrttuzt
,de
ploaie
#
de
s4.rzgete
meu.,
MIRCEASTRE
Epigramd
Unula,,#c.
care#"a
,canmasc4:de'g,aze;
In
vedere.f)lmlrltors;ociale:'
De
gazeco.
Sa
tefereasciJ;
(}mascilband
fi·ai'I'flat:.
Sa
puipI!fo:tliorlee
mase,
til.
tot
rdmrU
neobrt1zat!
V.ASILEI.PO$"
 
'Tor,ot.saa
c~.topia
omului'de
Mir,cea
Stl"einul
Actul.revollttionarde-.
creat:iunear·acesteielliUorij
,a
om:ul:uipe
care
0
tisijcllIPGiI.JE:l,privit
,§il
dlllla11,
punct
prive§te
poetul
Mircea.
Streinul'
sub
devederedecar.dineelaf
uileilum:i
semnul,atatde
cs,tjl,
Tarot
r
~totupi,
anchdozatein
DO
rm.li,1'.11'
ip.ic.
Atiume,
pajarile,.a
Q!T;l
~til'trP:acea~
Lpaslzl
meu
ca·momentfocfni,caluaei'Schimb<\ri'
ralGarUean
I
,flag.
11..AsUeldevine
un
d'e",sm,
.''31
unei;
nouicol1ceptiidesprecomplex
de'ntuneric
§i
lumin;l;·
0
pra-
vi;fls(a.,
§i'
lame
*)..
pastie,
a
eurnI-a
va;r;ut','[ntregan-
Nlci1eri,
illSlI,
o
as1fet
de
atit,u.dinedi.tQriiicaloiiicismului.sf.Augustin,pro-
pozitiva,
fata
deactul
revolutipnat,
nu
f~tu~nejj!llijrJ~li:gioas~,
_~n
evu~
me-
poaie-
Ii
mai
ingratli.
ca.'inBucovinadIU..
tara
l~i:D_u,mnezeu-
lruma~
I
eulfura4Halii.'aduate,
:ev.ohral.~I,.Q1lnnal,.
ceralluilJ!lmn,ezeu.
=r=.
:suflet~t.
I
delaselltimentaiismu~IeftinaltexteI01'P~g·23.
.~I
ci'ihllOfl8
luicontinua
deoperela
vieneaa,
la
realismql
por-'
oQglraiHcal
p:am'fletului-,
sam
degenerata,
oda'ta',
ci1
fURa
:_'·p'3fv:enirllorrspi(te.'
la
nivel:plabJ~t·aIgl.ume:lm
por-
cease,rostiteingUTa.
mare'
cu~
ocaaia.CGlfll1etliriluf
sociale
ale
pretin-
§ilor
Ilo§:~rimteleotuaii.:
Esse
gI,ell.
si'i-ti'
im;pui
0,
pozitw;ne
revolu:iionafa,
chier-c.and.ea:pre;zintaceam
ai
au·~enth:acreatie.rumaneasca.
P,enhuca
1111
Ie
izl)e.jte,
,alAI.
de,fI'lull'l,sesizareaaHtu.
d;i.pii
talenouiill.:mi1nuftchiul
asteptat
Gte'il'e,gBli'IJlli,
'catinsu§i
-indiferentisinul
·ta:ta.
-d-e.ori<:e
act
creator.
Amconstatat
§i
verifieat,dinnou,
aceasM-lion-valentaaCIfUurijbucovi-neneell'ocasiaaparJlieiuitimllil'u.i
pae.m-
Tarotsaacdtittoriaamalui
-al.carsaradnlut
MirceaStre-i/tut
i
eeeaceinseamna,totodahi,
d
eneratiaiconS'fiUor
ncr
sesolidarizeazacu
in.
gllSti,mea
obtuza
a
eapetelerdeto§tJJunctNzmariallstriaci,
'cl
caula-,
inclipa
de
cumpl}n.a
a
spirilualililtiirumane§ti,undrumpropriu
de
Implinire,care,
aecunoscutNinA
de
to.aU
·tara,
"sese-
para,
,defj'nitiv~
mal
a'1'eS
de
0anLlm'it~
al!1losfer1i.reclarnagista
inleleasil
curentsubcOlltinuita'ie:atraditieiculhrralebucovinene.
~i
cum,
in.
nazuini,e'le
noastre,actul
rl;l1Jol'u:tionar
.de
orea-
t.iepresupune
rill.Iliun'!,af
ren.a§lere.
pe.
tAr-am
de
:artll
'ci~ieompleta
in-none
decadre,creindintoatedome-.
niile
de
activitate
elitesoclale,
vatrebul
slidepa~eascitde]a
ince;put,
in
posibi.
lit31ite
luideval,otilicare,m.ediulre-gional.pentruorizontul,Iargalclllhuii·
rumane§ti...
IrAim'in
cultulra.:Jomaneasc.a,in
aoea
.a
fliiturij
super:pusem.aiales,o·puter.nica
schimbare
·de
.Stil,ll1
primull
rilnlli,pe
plan
.spjfituat
0intoar.cer.e,
in
cil.utar.ea
.nazuinielor
format4vede·
sti1
,ale
existentelor·noastr,e,·eMfe
ab-
solutul
§j
organicitatea
ortodcxii
a
()tll1l-
htilu.min.
al
c~ruiintel,esnuestenumai
(el
,a
I.JCla~a~u.lJli
~ealtada~a!jMtitazi
econom.iel.iudaicHberaJe,·ci
~il.
t~pul.
de!natUpregiUire
il1telec~ual<'li"
des-
Tobit
de
icleile.
uruversa!islr.
inglobat
spiri1ualitiit
jj
[,asaritw1ui
'.crf!§tin.
~~aci
treblle
ciiutata..
semnificat'iaadancit.
,ill
")LaMan.Blaga..
f11~oflastilLiI:ui.
I:
.RadoVRyb'.fczka
turburatoare,baoticiiinrnultipleleeiimpr.a~tieri,
schimband
mereucele
douapeisagii.ale:vLeti4,
pamflntene·.-satul
~i-
'or-a'§'ul--,.
.:Te.ma'princip'a:Iiia
poe-
m
1.11
i.estem-uaf'tea','obs:esia;:pu
lernicii-
a.mortii.Fat!depoezianoastra-an-
tcrfeara,.
a
cllr.ei.
pr.oblerm
centraJd
riim!lioea
totfemeia,.
poezialluJ.
Mircea
Sheinul,
triiHii
pe
plan
transcedent,
uncle
nusLint
nieibue!.e
blonde.nieibra1e~calde
saureci,
nrei
prea
mult.iochialba~trji,
este
·0
nou-late
Ice
nu
~.:se~
:poate~impunedela.primacaire
i
ne!;fsita
ini:lelung.atii
ppegatirepentru,creiareaunui
conta~t..
rodnie.
UmurireailCestei
chinuitoareiflireb!iri
pr'esupune
adaU
inteles
!lecAIeelinfiUratin
cultural~noasb!de
mater.ialism·:
Moartea
flU
se
fnvatt!
inniti
0
carte"
i
iatllsoare
I
cum'
ca,de
itl
(eala---
II
$t-[moarte.
I
dl'#
flU
moar.e:
I
pag..lb.Nu
este
o·
.atitudine
maladiva,
Icet'!aceccnta,
odat1i
·ca
mal
desMele.
'ci0preocllparede
,cell
mai
inal!
ordin
die
.al
omului
prea
plin
detaillElexistentii·sale:
Ma'nsplitmdntuneori:
I
Do-amll~ave.nft!-
#
na
1:,••
mi-amluuttoiagul,
I
c{J.nimicnu
m'am.
pregdtit.
I
pag..
29',,
Iar,
insfar~it~
calla
poine~te
matea
eliberaraaspiritului
§i
sfar§e§le
vieaja
trupul,Iluer
pentru
ciintec,'.metivul'
acestaalmortii,altntoarceni.omuluiinpam~nt,Inorganic.primeste,in'curgereaUra.grah.aabocetetor.de:slavapenlruom,rns
§tiu.ce-amploare.
d~reexpozi1iesimfonica..
SuJletlil.'-
ta-o.
p,ctrte
sta,sa'prlvea'"
sed
I;
sub
larta
fmparti.teascit
I
trupul.
cum
i-t
'mormtinta:
',I
pag.
89'.
(Una'dincelemai
eutentice
,cred1I1~'i!ale
poporuhii
i$i
gase§t-e
prilej
de
inalti
valorificare
artistica),,
i[~
L-aua~e·zatinmormdrzt,
I
pletrete'
sciseprimeneascii-«
I;
~i.
fruntea:.re-
geased
I
nus'amalinfioratde
vanl.
I
,f
"Legodntcaspuse:
,I'
"Pdmdntult-a
sdrutat
gi
lumina
Il.nlmiimete.
I;
s'aareal
I
inmugurll
stejaN/or",
I.,
FratU
de
eruce
spusera:
I
T'8·r(lU·
cuminttt
I
zdpezlle
pefrunte,I,·clovane.
pela.cerdeprins;
I
ptldur.tte
S',(iZ/E
de-:
plJrta.t
~~'n
locui
lor
1
doaroehU·
eiu-.telorte-ounins
I
cu.
tristetl
I
pag.
94.
...influicrulmuntenllor
,I
deptlrtdrlle.
Ie-audit,
I
ahural
gurU
tale.]
so.
cadil.,'Clan!
I
-pe
tr.unza.
add
I
a
diminetll
depi'idrlre,.
I'in
pacle-,
toamna
-.i,
sufieie,
I
saterasriri
I
~i
stlngele
I
sa-IicurgiJ!n
trandaftrt,
I
blsericrI
in
'naltur:
-sate
urci
I
~i'
nisooare
s4
,dQlnesti
I
acurn~i'ntotdeaUflQ
I
sub
cerullat~
at
taril
ramt1nesti.~
pag...
95
Apoi
auinceput
I
dealurtte.sdA
pomeflea.sca
I
pe'n,telesullor,
.II
sun(jna
dintntmupadurtk»,
I
pag,
95.
Ar
trebui
sil.
dtam
toatil
parteaa.',
,treia
apcemului..pentrua
'arata
-teh-.
"nica.
hli'
no-_u(i!:"
care
f'llc,e'catoaHi
con-
fqZla
ru:ljni'§fiisafie
prhisa
tntr'o
uni-
tate
perfecia
a
forrnel
saleternare
~i
sa
realizeze,
pedeasupraanecdoti-
c;:uluf,opera
de
arlitDareomentacea§i
explicareaacestuipoemeste
0
sar-.
einilipreagrea
penlru
umerii
no§lrLEaa.partine
viitorului,
cand
seva
f~
,creat-
de
ast'a.suntsigu'f...;_unmitMin::eaStreinuf,dnd'pe
multi
diin
cei
matide,a:i!iIi
v.a
Ii
ingllitittimpul:
De
mine
nispund'qail
II
cu'CIeekime
in
,carte,
1
pand'rz
legendii(
foarte
'de-
parte.
I
pag.
86,.'
Cil.HUoria
omuluise
ancOrcaza
,ad1ltrlC
inelnic,
iarsbuciumul
d,e
trans·
figurareal.
generatiei
leg.ionar,e
ig.ilse~teInalta
lui
semnifica~iede
peste
moarte,in
versuri
de
,crem.ene:
Armata
de
mane
I
,armata,
care
va
murtmalfrumos
ca
flat;
I
'CIa
iesilnalntedeluceajdr
I
laboz'ul
san-
gelati
I
lal'
nol
vom
privi,.·1
ltmpez/n.
du·ne,dezl
I
cafl'i#e'
m~gu"i"
I
pag,77.
.UVIU·RUSU

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->