Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Iconar anul III, nr. 3, 1937

Iconar anul III, nr. 3, 1937

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by romulus13
Mihail Polihroniade, Claudiu Usatiuc, Gabriel Balanescu, etc., miscarea legionara
Mihail Polihroniade, Claudiu Usatiuc, Gabriel Balanescu, etc., miscarea legionara

More info:

Published by: romulus13 on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2012

pdf

text

original

 
.elllr
"".11,"
14
Mar,
"''''t.
rflflU,,';{
I
a
IlIt'jut.
nffllttut4.('CIlIdl/(~11Jl:li
rij
,t,f
I{!a:t'~~p(lUt..
I'r,aIQ.
fi!fcL
"t!fO[.t!it(HJ.rr..
""lIi,,6,
a
dlU#Fliu,
si
ap{)sA,ii
'1tto/1>toillrqllJi'.
IJf'I',
tcu]
l.it,,,"Ruu
,Uirren
Strcinut
.~.._'".C:'....'
r'.'.
.Amintirfdin
Jilavu"
Prima
arestare
_Pelaora2sau
'2'/,
SOra'Il11'a
balesperlara10u~a:Armata!
Inleleg
d
e
politla.Sar
(jill
pat
§i
aprindlumina.
In
aceess!rlipaupe
,g;ilt;tita
violent.Deschid,Inortaien!l\'j!csc
incisausasecornisari.Nevasta-rneas'asculat
~i,'.
l-u
aruncatuusalpeurneriE
palitlj
dar
deloepenata.In
schimb
mama-mea
~i
sora-meanu-sirevinusorinfire,Stau
in
holl
tin
utela
n
respect"d
baionetelecelor:doijandanni,carl
striijuesc
intrarea
in
camera,Tata)
rneu,batran,e
insiiIurios.Preundc
~-mandatdearestare,
prowron
~j
alte
bazaconii.lnjuraguvernul.IItrimit
13culcare.
Cel
rnaiin
varsta
dinlrecomisari
.__dl.·lIie
Gneorghe,
cum
am
aflalmai
tilrziu-rna
tntreaba
ceremonios:
.Dvs,suntetidl.
avocatMihail
Polihroniade
?
-Da.Everbade
0
perchezijie
saude
0
atestsre?
r--.-
Imbracal
i·
vll
!
.~.:..../'...Yf.'~
mandaide
areslare?
Avem:.
-Pot
sa-l'lad?-U5at1ca.
vi-Iar~lil.m
noimai
tirziu.
Norm:dn'ainpreamullescrupule
legaliste.Dealtfel.imi
dau
seamac1
crtceopunerear
fi
zadarnica
§i
cil
ad'€pt~
for1ei
cedezfOfLei.
Incep
sa
maImbrie.
01llie
Gheorghe.
nu
rna
sHl.be~te
odU!
fifi1nlli,J
~t
.·I,/mbriJ/r
alia
L~"JrltJU(I.
l.Jtlf/1J
I
'niru,;
"I'll'/"IU'lnr
'U'I'tltw,r'ltrtl1111110.'
(.II
tvi
Io.irte
priltl~Jdlu;.
t:
(~fCIot.II"
in
f~I)1
01
IIi
Gbeorgh<:ccrccteaza
('II
chip.
Per~\il
IIl1t
lwdnili,
ca
din
Ill-
luure.rrniutedulapul.Ra;;loarll~to
ate
Urnplarl'
rulel...scuturalmiucle
~I
le
scoiocesieM31
grl'tl
l"
CllGu\ile,carrtre-prin
buzunarc,
i,?i
bag.1nasul
Inpan-
buescscuturate10~1I:.NoroccaSI'toli,
II?
pip~iepiclea~ileciocaneste
OCUP;I
trei
cornrsari
ellaccasta
impor-1~IJ'a,
tan\d
operatie.
Labirou
S';!
iusratat
Trcccm
3CUl1lill
odaileparin\ilor,personajul
mill
mteresantdillbnnda.apoiill
pod,
peunn.,1;1beciu,in
CouusarulNicule
scu.
;\r<tvreo,1O,jcoucaI
flf
iv,
in
bail'.
ani,de
~1:llufa
mjloc.c,
ras,h\~tdllJlrap1:1cmcisumcrngala.lmiiau
~i
p
ar
ul
albcotiue
Tip
liepolqisltimziun
huna
nelaai
mel,
suut
il,!ur
ca
rillllckornericanc.Ill(U1I1"qtabll
illkh
pc.l<:doua
Irei
censurivoiu
li
inapui
g"cnl
~i
ell
mull,flair".
Pare
ramnMI~rva
IUJ
f)
tI<.:clara\lc~l
alaI.~;llIlafllrepede.['eutru~IMill!0nevoemolslleste
sa
rna
abat
gascuinm.ucne
tic
comploturr,1~3sdin
drum.
Cerintiiiu
ingilduin\a
d-luicelestelotu~i
oll~tiillCio~vre'un
~lcrl
GDd
de~raprin
lre
Iise.
hartii,
dosare.lite
heorg!te.
-sa
rni-o
acora
gra-\ios,
dar,..mil-tnsotese.
-CeIace]icualateahartnd-IeCiudatasenzatie
!
oIVO(<I\
I
N~pierdctu
0
~ralll3da
de
vrerne.
,'3
ga,;it
nunic'Sunloarccurnjeual.Dillie
Gheor-
Plecarnd-Ie$ei'
gill!
rna
privesiecalm
dar
insistent.
01
IIi.:
Gheorghe
art!
insa
expe-Reuun].
Pornim
la
cliesturarienla
~i".
rabdare.Iaelin.primiteAlaiulnostrue
destulde
mare.
biroulinlimpce
dl
Niculescuse01.llie
Gheorghe,
dlNiculescu,
aJti
aseaza
111
foloHu~iaprinde
0
tigar~trei
saupatrusubcornisari,un
agentlrnedlataglisitcevasuspect.incivil
~i
dotsprezece
jandanni.
-Deundevineasia?Nu-rniinchipuiam
eli
suntatal
de
lmiIntinde
0
scrisoare
prim
itapericulos,
acum
palru
anidel
a
dl
Mireea
Eliade
Drumulpima
13chestura
if
Iacem
delaCalcuta.intacere.-DinIndia!Lachestura
sosesc
ultimul,01Ilie
Gheorghe
punescrlsoareaInsala
mare
daudeSterleCiu-
suspects
deoparte.
rnetti,
de
ParinteleGeorgescu.Edineli,
-Darasta.cinee?deasistentulUniversita_!Vasiliu~de
Hotilrat
Mircea
Eh!J.de
rni-a
parut
altii.·,
intoldeaunadubios.
Politi
atrnicon-
Ciumetti
evesel
~i
rnandru.
Ga
firma
simtllmintele
obscure,
Fotogt_afi~.
sa.1
arestezepe
el
singur
aeasi
la
etotalui
Mircel:
Eliad
eubarba
~I
Capiianul,s'au~eplasat.chestorul,
lnvelittnrr'uncearcealmurdar,EIoto-trei
plutoane.
de
Ja~da~I111
~u.un
ca-
grafialuide
Joglin
dintr'unashrampitan,doilocolt'nenjl
~l
d?1.~u~loca-
inHimalia.tenenti,0cisternacu~o~pltmlre~pec·VredniculpolijistnuI
satisU,cotde
tivitreizecideagentl~1puzderiede
explicat
iilemeledeaceiapune
§lpOZS
co~isari,
5ubcamisa,ri,gardieni,.etc,
de0parte.
Peste
vre'u~
cessa
fa~ul
St~a~nicde
bine
i.nfornfala
epoli~o
gramajoara
de
Iucron
suspecte:
0
tia
noastra;',..
agenda,
0
scrisoaredela
Petre
Comle-
PllrinteleGeorgescu.Edine\i,
mlc,
nescudin
Los
Angelos,uncaetdeslab,
palid,
cu,
0
Mrbut~
rar~.
GU
notite'
~i
retumat~din
~ar!ile
d~ite,
ochiiblajinipare
despnns
dmt(odtevali§e.In
sehtmb
IDI
sereslllue.
Ii
Afost
luat
mult
mal
brut..
,I
respectuosun
bilet.
a!
d-l.ui
Victor
~~~~e~sa
e
bolnavA.
Se
apleae••
bl-
lamadi.carevaconsiltu!0pleslesen·"tutsptemine.
tiaIA
tn
praces..Misepare
c:~
nePerchizipain
camera
s'aterminal.
JI-
L
le~im
acumPAl
saIA.
Latiecare
I
lIv.a.,
citeunjandatf'
 
AftJrel4''1R101tCt!1d4IUnu/Iu,
dina
liPid
COIl$tt1'
m·'am-'lfiIScuJ,
lngetll'(
Ctrutaupeunhotar
tie
mi!rgtiritar~I
crinzllcut.
Mdne·ol
Ii
1/1.
vl~/nl$1
illU1.!'ZCfn
~J'fI
t4,dIldO
sa
mdoermuietFI.sUli.l~'fl
altare.,.
Ldngifcruceacemi-otirtJ.nduit-ocrestlneste'nml1nc!'Vreau
sa-mtUmguisujletu!siultimachemare.-Porisarutu:dimtnetttor
pI!
bure,pasulmeupeflautesircalce.Mttrilemi-auincrustai
III
ptep]meduee
#
petamplemi-tui
suflat
cununide
alge,
Amplerdutua
brat
iniuresul
deja
BdltoacaSl-amcersitdreptatepentr'unpeiecdePdrioagti.
Darlaurmdfatcnsutamen,saraea,Ea,
nil-a
strdnscdrdrilede-o't'iatd'nl'reagd.
Amdescinsdinliointuealadeudpae
acometelIta
{mall
aleprinrubine.UmbremilgonescsanZ(}despoaedefrunzisutde-aurorisburlitpemine.
V'arlZii,
subseri,ctinttind,prinsat,de-o
Tara
noeLd,
C'
0
sdjitlsttIpfml
dill
nouInnoiacasa.._Dnmnezeu.savtideschiddminteamdcar
'lIolld_
No/
aVI~Nrm
legemastertisiiicaloasd.Veacu-mistingecoastelesolaredinspetezeaurtidecurcubee,casd-mispargii[etinarelepecarele-amadusdin
madcaslopee,
Lasbordeiui
~i
ogoruldepi:dealul.
morii,
Pentraciintecelelorsipentrudragosteadetara,
Sa
le
stdpdneasctipe
ueae
cuibul.Nicadorii"Casa-mictinle"Printreramuri",ccadin
urtrui
oard,Antilumticasednegre[uniisd-misugrumelebede,gazele.
Pajuriuerzloln.
dintaramu!lunii,rJdrteciindu.-minuiruntaele
ell
stele.
SI
lelasauutulmeaintreg
CIl
dreaptavrereDac'ar
J1
a/mete
le-ns
da
tot
lanul,
,)i
acumelimii
sfarsesc
si
rut
malamputere
Plangcanam
cuur
norocsd-IviMpe
Ciipitanul
r
VASILE
1.
POSTEUCA
Mrialungdrottlocomotive
;it
nuIjll1era[urnale$1maidane
curglumtna
printrerotative
strazile
mtiscuipd.dinburlane.
CODRll
SUlla~1I
brazimetalul,
sec,
ruptind:ttnistea'nptiduri..-
Crescecou.
iri
mildeguri
$f
mariueguri
uin~i
tree,
Buciumdincodriljalea,
$i
dueapele
In
sesuri
cdnturiplinede'ntetesurt,
calemuntecateoalea.
Pooestirile
sri-$i
spund,
ureaumbrepepoteci
piirui
in1JazduJmri
reci,
drumde
stelesideluniI.Poedumhriiuisutuitalanga
$i
hlt(i$llriletac,
.pestezartste
de
'<Ieac
codrul.i§itndoate
creanga.
OEOROENIMIOEANU
NfLam
Inima
ciranauneirodii,dugu.litadelucefert
,~i
poeme.Gardurilecand
ma
laird
elliigodU,
pltingpriuighetort
in:
O'Sell
steme...
Numaiflortle-cand.treec-tinldnd-se-adund
$t
doarnoapteaGcrescpecer
$/
ma
resjlr
proectilndrt-md,
inalt
de
ots,
pe
lund:
Umfm'f.
aria$iidesafir.
RAOUOY'R
Portatlvrural
Potecase'nch/de'ftlllgaflare
de
u'cu~juciiU$
defagi;
iltjiptd
rn
peret«
de
zare,
UciJ.recdlduzlJ
de
mag,t.
S4,
pasc~
steleleciobiut
noptaiic,
1iJ4n4elopor
de
mtorl;
singara/lc.
aangar(1,
lin,
f~.
fdf,-:alunii;peeersegudur4
pdun.U.
Prill.
rari#£
de
rdchl/4noapte-aduimec4
isjJit4.
Nedu4.~4
IfJllrguJ,
/a
$ctUd,
IIl4ltte
tart!
SGtul
pard;
pentrU!t
drag
de
IboVnlc4,
CI'
ami&ltesute'n.c/ucil.
N1CULAERUSU
Belsug
de
toamna
Suf1etai,mi-lpriijn'tllicu.nuiele,curie
pentru
mare
bogiftie,
c'o
sIJ-ml
toarneMaica
Sa,,'/JarJe
sp_uma
frdmtilJ,tarUa,destele.&araprtnirep/~url
de
limine,.,
deu/ucls'orsparge{loti
ds
Il11f.lmf.
vatdmdnenaapte«sumbrdpentrucetcenuvor
sci.
se
'nrlllM.
A.
-.,
 
A~plecat
liaido.cl,pleca(,
1,.
eoanutntuneau,Au,drnasInsateopu
Pentru.grt/ele
IJrgll
Sl
[eme!ne-ajutorat«
Pentruoremuribl'estemat'e"Sal
ell
stresintputrczite
Sf
ell
datiffi
amortite,-Sal
/lamand
decantece2arldevis
Sl;
splntece
Apornttdilladanctmi
Nepatrunseafuneimt-
Vechlcdriirlsi!-$iddrueVremtie
saname:
Visu!ccaeuru:e
Vremilesli
urlle_..
Codrilsase
clatine
Sd'nuerzt.ascd'ndatine...
Drr:
cJclul
.Y~<lure.,·
Trudltll,zlua'CIaapune-
,alltBe
Itnpestecodri
#
p4funtJ,Sielelelestmttot
mal
aproapt
Idl1gllfnimtl,ltingdpleoape:
Celateaparcii-:mal
(i'lCJIM".,
Doarcate-unosteonl~lnuuasteaua,departe'nvre-o
poland,st-vctinttipoetiidin'pearui.
Coboarc:n.orca.deazur,seninul,
cucernicviersdeRiffle$1Streinul.
Grddirui-aDomnuluidehar-
tinutu-inumaidulllegtonar.
Bisericii
ell
uoeuoz!itcreste
dtntreoeacuri,ell/pul,
ingereste,
01:1.ANTONOVICIGRIOOREBUGARIN
Rugaelune
Gravura
inlemn
Cadplotalbastrepepdduri,Plotalbostreinpotent
ier
boase.Piiciemot,coniureaesicase,lntrearborilumtnost,casesuri.
Dinlanturilehumei,Doamne.azirostesc
Seniruiruga-
brat
de
ulorele,
Si-aprlnd
credintei,
sd
Tepreamaresc,
Tdmie
tiniirii
si-un
SIlOP
intreg
destele.
'-'"
Frunzeleptantelorreel,
Au
Iuciu
demetal
$i
s'apteaca:
Dumnezeu,cu.giasdulcedeprisacd,
MtinrIcerbi
deaur,pepoteet,Eunumlisupiir,Tata,pen/tilchin.Vialaeste-otteaptti
de
durere.De-acetasuferintelele'mbrdc
ts»
crin,
StUpsetstoreanemurirtimtere..
Fagtis'au
aptecat
$1ei,
."Greidemuschi,s'auaplecatdinsele.Crengttesuntgrele,
toilesurdsrete,
Stropfi
depioate,
pleura
gre/.
TEOFJLLMNU'
Inflecarenoaptetngro»desnddejdiiemelesublespedealaminltcecadedill.stele.
.lJiULV.....L·
(a
pe-o
~opdrld,
IJorilor
cadintrogllrJd,
SflbhrazdeledeLilt,strdbunll
g.afZQ,UTI"ectesa
rtiJ.
ml/te
cagoranll"
Neast4mpar
Avutulaltutanu-loreau.-Md'chiami/.DoarurojaCosinzenetordenea_.Sii
am
0
piinepentramilne,-
flU
aramiJ,
Sd-ml
fie
gindulclarde-albstrd:stea:
lubdamea:unsunetde
vioqrd.,
Vreauotnetor
sa
taamejar$t{lIn.
lar
dacd
preaadesIlJ.dfnsa
gdndulshoara
!vu-I,Doamne.otnamea,
ct-t
legeaTa,-Amln!
PAVELP.BEW
POEM
Cdndbucuria'nmin«se
langue
II
mlJar~
7
u
vlsco/tiU
luce(ert
#
troenelti
cufloa.rei
Cdndardiristell
$l
vtsur;se
rislpese
pustJi
Iuimt
dolneiti
tnsaflet
ell
wondehucfJrU.
Cand
tnima-tbolnafJtl
#
g4ndul
amorllt
til
flli
tlptU
in
cas4
ft
totu-t11/.mII,1t.
ell.
tarnace
boce#enebunl!.
to.
jerqll
M'
a~t~plt
la
gu.rasobe!
(II.
'(Killdep()fJe~tI.
Cdndprlm4.'fJaravinecustold8
rtindqrlt
Pe
arlpa
lor
ml(d
te
'ntore;"
'f;a
I'll~.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->