P. 1
Kythuatanten

Kythuatanten

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Dung Nguyenviet

More info:

Published by: Dung Nguyenviet on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2012

pdf

text

original

 
CH
ƯƠ 
NG I. GI
Ớ 
I THI
U
§
1.1 L
CH S
Ử 
 
* Thông tin
đ
i
n : - Telegraphy (1884)- Telephony (1878)* N
n t
ng lý thuy
ế
t : LT tr 
ườ 
ng
đ
i
n t
Maxwell (1854)* H
th
ng Telegraphy không dây dùng b
c x
 
đ
i
n t
(Marconi – 1897)*
Đ
èn
đ
i
n t
và phát dao
độ
ng (1904 – 1915)
M
ng n
i h
tAnten phát – anten thuThành ph
 
đ
ông dân c
ư
 H
th
ng yêuc
u ph
TH h
 p(truy
n thanh)Dùng b
c x
 
đ
i
n t
 Suy hao ph
thu
c kho
ng cách theo quylu
t l
ũ
y th
aC
ly thông tin l
ớ 
nDây
đ
ôi
suy hao 2
÷
3 dB(10 kHz/km)
Truy
n d
li
u t
n s
th
 pCáp
đồ
ng tr 
c
Tín hi
u VideoT
n hao 4
÷
5 dB, quy lu
t hàm m
ũ
 Kho
ng cách thông tin h
n ch
ế
 
Thông tin di
độ
ng (tàu b
ờ 
)Các ph
ươ 
ng ti
n giao thông
đườ 
ng b
, máy bay….CÁC H
TH
 NG THÔNG TIN1- Thông tin v
tinh- Kinh t
ế
 - B
o m
t* Nh
ượ 
c
đ
i
m : Hi
u su
t th
 p
 
 
§
1.2 CÁC H
TH
NG ANTEN
+ Anten thông d
ng : - Anten râu trên ôtô-
 
Anten tai th
trên tivi-
 
Anten vòng cho UHF-
 
Anten Log-chu k 
cho TV-
 
Anten Parabol thu sóng v
tinh+ Tr 
m ti
ế
 p sóng vi ba (Microwave Relay)-
 
Anten m
t-
 
Anten Parabol b
c nh
a+ H
th
ng thông tin v
tinh :-
 
H
anten loa
đặ
t trên v
tinh-
 
Anten ch
o thu sóng v
tinh-
 
M
ng các loa hình nón chi
ế
u x
(20-30GHz)+ Anten ph
c v
nghiên c
u khoa h
cQUY
ƯỚ
C V
CÁC D
I T
 N S
 D
i t
n s
Tên, ký hi
u
Ứ 
ng d
ng3 30 kHz Very low freq. (VLF)
Đạ
o hàng,
đị
nh v
 30 300kHz Low freq. (LF) Pha tuy
ế
n cho m
c
đ
ích
đạ
ohàng300 – 3000kHzMedium freq. (MF) Phát thanh AM, hàng h
i, tr 
mthông tin duyên h
i, ch
d
n tìmki
ế
m3 30 MHz High Freq. (HF)
Đ
i
n tho
i,
đ
i
n báo, phát thanhsóng ng
n, hàng h
i, hàng không30 300MHz Very High Freq. (VHF) TV, phát thanh FM,
đ
i
u khi
ngiao thông, c
nh sát, taxi,
đạ
ohàng0,3 3 GHz Ultrahigh (UHF) TV, thông tin v
tinh, do thám,Radar giám sát,
đạ
o hàng3 30 GHz Superhigh freq. (SHF) Hàng không, Viba (microwavelinks), thông tin di
độ
ng, thôngtin v
tinh30 300GHz Extremly high freq.(EHF)Radar, nghiên c
u khoa h
c
2
 
§
1.3 KHÁI QUÁT V
TRUY
N SÓNG
Đ
I
N T
Ừ 
 
+ D
i phát thanh AM chu
n (0,55 – 1,6 MHz): Dùng tháp anten+ D
i sóng dài :-
 
Anten
đơ 
n gi
n v
ớ 
i
độ
l
ợ 
i th
 p,
đặ
t trên m
t
đấ
t.-
 
Mode truy
n: sóng m
t, suy hao ~ R 
-4
.-
 
M
c nhi
u cao do nhi
u công nghi
 p-
 
C
n máy phát công su
t l
ớ 
n (50-500kW)-
 
M
c nhi
u và suy hao cao-
 
C
ly thông tin c
ỡ 
vài tr 
ă
m d
m-
 
Suy hao t
ă
ng nhanh theo t
n s
(không s
d
ng cho TS>20MHz)-
 
Chi
u cao c
a anten c
n
đượ 
c l
a ch
n thích h
ợ 
 p.-
 
Có th
có hi
n t
ượ 
ng Fading trong th
ờ 
i gian hàng giây, phút, ch
u
nhh
ưở 
ng c
a nhi
t
độ
độ
 
m không khí.
kh
c ph
c Fading
phânt
 p theo không gian và t
n s
.+ D
i sóng 30 – 40 MHz :-
 
Có th
s
d
ng s
ph
n x
t
t
ng
đ
i
n ly-
 
C
ly thông tin hàng ngàn km
các d
ch v
truy
n thông qu
c t
ế
 -
 
S
ph
n x
ph
thu
c m
t
độ
 
đ
i
n t
t
o b
ở 
i b
c x
m
t tr 
ờ 
i-
 
Không
đượ 
c s
d
ng trên 40MHz (do xuyên qua và fading)+Trên 40MHz-
 
Truy
n th
ng (TV, Viba)-
 
Kích th
ướ 
c anten ph
i l
ớ 
n g
 p m
t s
l
n b
ướ 
c sóng-
 
d
i sóng Viba ( 3 – 30cm) có th
dùng nh
ng anten g
ươ 
ng có
độ
l
ợ 
i cao(40-50dB), công su
t máy phát gi
m, nhi
u khí quy
n gi
m, có th
dùngtín hi
u biên
độ
nh
 + D
i sóng mm :-
 
Suy gi
m sóng do khí quy
n ho
c do m
ư
a t
ă
ng-
 
C
ly thông tin b
gi
ớ 
i h
n
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->