Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Ethernet Performance Measurement

Ethernet Performance Measurement

Ratings: (0)|Views: 380|Likes:
Published by Michiel Appelman
Final research paper for the Network Infrastructure Design education at HS Zuyd. Done internally at AMS-IX.
Final research paper for the Network Infrastructure Design education at HS Zuyd. Done internally at AMS-IX.

More info:

Published by: Michiel Appelman on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

 
Mucm~amu Wm~hd~ikajm Imkz}~mimau
da ka
IW@Z
w`kuhd~i
Iojcom` Kwwm`ika>7;;
 
Mucm~amu Wm~hd~ikajm Imkz}~mimau
da ka
IW@Z
w`kuhd~i
Ny<
Iojcom` K
WWM@IKA
Z}wm~xozd~<
Kuuo``k
EM
F
^DDU
 Lka}k~y ;5 >7;;
 
Z}iik~y
Ucm
Kizum~eki Oaum~amu Msjckafm
#
)
/ oz ka d~fkao|kuoda ud hkjo`oukum ucm msjckafmdh OW u~kh﬋j nmuvmma ouz wk~uojowkauz kae oz zmu }w kz k adu hd~ w~d﬋u iminm~zcow nkzmekzzdjokuoda! Ucm iminm~z jdazozu dh `k~fm
z idno`m dwm~kud~z jdaumau w~dxoem~zkae ducm~ jdii}aojkuoda jdiwkaomz!
)
ckz nmma zmk~jcoaf hd~ k vky ud imkz}~mxk`}mz `obm em`ky kae louum~ dxm~ ucoz w`kuhd~i khum~ k amme hd~ k amv zm~xojm jk``meOaum~)
mSjckafm
#
/ k~dzm! Idno`m dwm~kud~z k~m w`kaaoaf ud }zm ucoz amv msjckafmzu~}ju}~m ud zmwk~kum ucmo~ jdii}aojkuoda)zwmjo﬋j ekuk h~di ucm –~mf}`k~‟ oaum~amu! Ucm
zukaek~e ~m{}o~mz
Zm~xojm @mxm` Kf~mmimau
z #
z/ ud nm imu ny k`` wk~uomz oaxd`xmeoa w~dxoeoaf mae)ud)mae jdaamjuodaz oaj`}eoaf
)
kz ka u~kh﬋j msjckafm w`kuhd~i!Ud w~dxoem ouz j}zudim~z vouc k ~m`okn`m amuvd~b kae w~dxm ucku ucm
vo`` nm imu
)
i}zu nm kn`m ud jd``mju ucm zukuozuojz dh ucm amuvd~b! Nmjk}zm ucm amuvd~b }zmz kjdinoakuoda dh Mucm~amu
kae
oa msjckafoaf u~kh﬋j u~keouodak` cofcm~ `mxm`
Dwm~kuodaz, Keioaozu~kuoda kae Ikoaumakajm
#
/ }uo`ouomz jd}`e adu nm }zme ud imkz}~mouz wm~hd~ikajm ~m`okn`y! Ku ucm idimau ucm~m oz dam amv zukaek~e em﬋aoaf imkz}~m)imau dh ucm xk~od}z
Bmy Wm~hd~ikajm Oaeojkud~
z #
z/ dxm~ Mucm~amu kae oz emxm`dwme ny ucm
)
U
oa jdd~eoakuoda vouc ucm
!Ou‟z ~mhm~majme ny _!;6:; kae oz jdiida`ybadva kz Mucm~amu
Wm~hd~ikajm Imkz}~mimau
!Vouc ucoz badv`mefm k ﬋uuoaf ck~evk~m zd`}uoda z}wwd~uoaf
Wm~hd~ikajm Imkz}~mimau
vkz zmk~jcme hd~ kidaf eohhm~mau xmaed~z! Kjjmeoka Amuvd~bz k`~mkey w~dxoeme
)
vouc zdim umzu
Amuvd~b Oaum~hkjm Emxojm
z #
z/ ud zmu k nkzm`oam! Ducm~ emxojmz vm~m`ddbme ku kz vm`` kae k `ozu dh ~m{}o~mimauz vkz jdiwo`me! Mxmau}k``y ucm umzu emxojmz ny Kjjmeoka vm~m ucm da`y idem`z vcojc jd}`e wkzz k`` j~oum~ok kae cke k wm~hd~ikajmucku vd}`e nm dh }zm da ucm
)
w`kuhd~i! Kjjmeoka vkz ucm jcdojm kz k ika}hkj)u}~m~ kae ucm ﬋~zu emxojmz hd~ ;
Fofknou Mucm~amu
#FofM/jdaamjuodaz vm~m d~em~me kae oazuk``me!Vco`m umzuoaf ucmzm amv emxojmz ou nmjkim j`mk~ ucku ka oiwd~ukau msum~ak` wk~u dh ucmimkz}~mimauz oz ucm zyajc~daozkuoda dh ucm j`djbz nmuvmma ucmi! Ucm z`ofcumzu eohhm~)majm nmuvmma j`djbz vo`` ~mz}`u oa k zofao﬋jkau xk~okuoda oa ucm dam vky em`ky xk`}mzucm da`y
oa﬎}majme ny ucoz! Nmjk}zm ucm wm~hd~ikajm dh ucm w`kuhd~i oz dh z}jc kcofc `mxm` eohhm~majmz oa io``ozmjdaez k~m adu kjjmwukn`m! ]zoaf ucm Kjjmeoka
z ucmj`djbz jka nm zmu ud voucoa k jd}w`m dh ioj~dzmjdaez n}u k amv msum~ak` uoim zd}~jm vo`` nm ammeme ud w~dxoem ucmi vouc k xk`oe uoim! K zmk~jc hd~ ucoz amv
)zm~xm~ oz zuo``da)fdoaf!Ucm ekuk jd``mjume ny ucm emxojmz }zoaf
)
U
_!;6:; dxm~ ucm w`kuhd~i oz f~kwcme udw~dxoem ucm j}zudim~z kae ucm jdiwkay ouzm`h vouc mkzy ud oaum~w~mu oikfmz! Ucoz ozedam ny wd``oaf k`` ucm emxojmz mxm~y ioa}um uc~d}fc
~mu~omxoaf ucmo~ kxm~kfmxk`}mz kae f~kwcoaf ucmi! Ucm oikfmz k~m ucma eozw`kyme oa k vmn wd~uk` vcm~m }zm~zjka zm`mju zd}~jm kae emzuoakuoda dh ucm imkz}~mimauz! Ucm zud~me xk`}mz k~m jdazd`o)ekume dxm~ uoim kae ku ucm mae dh mkjc idauc ucm ekuk oz w~djmzzme kae ucm xk`}mz k~mo

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tpat1 liked this
Joseph Andy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->