Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stjepan_Sršan_-_Sandžak_Požega_1579_godine

Stjepan_Sršan_-_Sandžak_Požega_1579_godine

Ratings: (0)|Views: 205|Likes:
Published by prikola
slavonija pozega bosna historija
slavonija pozega bosna historija

More info:

Categories:Types, Research, Genealogy
Published by: prikola on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
GRAĐA
ZA
POVUEST OSUEKA I SLAVONUEknjiga XII.
Izdavač
Državni arhiv u Osijeku
Za
izdavača
Dubravka Farkaš
Urednik
Dr. sc. Stjepan Sršan
Recenzenti
Dr. sc. Ive MažuranDr.
sc.
Nenad
Moačanin
Lektor
Dr. sc. Vlasta Rišner
Korektor
Milena
Lončar
Korice
Vilim
Matić
Grafički
urednik
Dragutin-Dado Štebih
Tisak
Grafika, Osijek
Naklada:
1500
Izdavanje
ove
knjige
pomoglo
je
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Naslovna stranica:
Tugra
(monogram)
sultana Murata
III.
(1574.-1595.)
'
·l
i
j -
l
~l
Državni arhiv u Osijeku
POPIS SANDŽAKA POŽEGA1579. GODINE
DEFTER-i MUFASSAL·ILIVA-lPOJEGA
987.
Urednik:
Dr.
Sc.
Stjepan Sršan
Prevela:
Mr.
sc. Fazileta
Hafizović
Orijentalni institut u SarajevuTopografiju izradio:
Dr.
sc.
Ive Mažuran
Osijek, 2001.
 
.i
l
~JI
fl
J!
t
l'
. l
'
.
.
t
11
Riječ
urednika
U potrazi za izvornim povijesnim dokumentima Državni arhiv u Osijeku objavljujeprvorazredne povijesne izvore za
veći
dio
područja
istočne
Hrvatske. To
je
defter sandžakaPožega iz 1579. godine. Spomenuti
je
defter jedan od najcjelovitijih, najopšimijih i najdetal-jnijih popisa naselja, stanovništva, gospodarstva i svega što
je
takav popis
obuhvaćao
za vri-jeme osmanske vlasti u Hrvatskoj. Držimo da
je
objavljivanje toga popisa, prevedenog sosmanskog jezika na hrvatski, popunilo veliku prazninu u povijesnim izvorima na
području
istočne
Hrvatske i povezala Srednji vijek s današnjim stanjem.Vrijeme od
početka
16.
do
17.
stoljeća,
dakle vrijeme osmanske vlasti u
istočnoj
Hrvatskoj, bilo
je
presudno u mnogim pitanjima za daljnju povijest ovih prostora. To
je
razdoblje imalo vrlo
značajne
posljedice i ostavilo do danas neizbrisive tragove, te sesamo po sebi razumije da uloženi trud i sredstva oko objavljivanja ove knjige imaju velikoopravdanje. Za ostvarenje ovog projekta zaslužni su prevoditeljica mr. sc. Fazileta Hafizo-
vić
iz Orijentalnog instituta u Sarajevu, koja
je
svoj posao
znalački
i
stručno
obavila, zatimMinistarstvo kulture Republike Hrvatske, koje
je
financiralo ovaj nacionalni, pa i nadna-cionalni projekt, nadalje Državni arhiv u Osijeku, koji
je
posao vodio od prijevoda, prekopriprema, do
uređenja
i objavljivanja knjige. Posebna zahvalnost pripada uvaženim recen-zentima dr. sc. Ivi Mažuranu i dr. sc. Nenadu
Moačaninu,
vrsnim i priznatim
stručnjacima
za spomenuto razdoblje i
područje.
Velika zahvalnost pripada i dr. sc. Vlasti Rišner, koja
je
lektorirala prijevod i
omogućila
hrvatsko
čitanje
uz poštivanje izvornika.I na koncu treba
reći
daje
sada ovaj objavljeni prijevod deftera
sačuvan,
dok
je
nje-gova preslika, zajedno s mnogobrojnim drugim izvornim dokumentima, izgorjela upožaru Orijentalnog instituta u Sarajevu prilikom bombardiranja Sarajeva 1993. godine.Izvornik se, pak, nalazi u Carigradu, no do Carigrada
je
daleko i teško, osobito zbog potre-be poznavanja osmanskog jezika iz
16.
stoljeća.
Stoga ovo objavljivanje ima još
veće
značenje,
te
ga
željno podastiremo širokoj javnosti na
početku
trećegtisućljeća.
U Osijeku, 200
.
godineDr. sc. Stjepan Sršan
5

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dunja Brence liked this
banben liked this
abosna liked this
abosna liked this
mesa95 liked this
leobih liked this
Elvir Duranović liked this
arkade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->