Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pkzmsa 2007-2012

pkzmsa 2007-2012

Ratings: (0)|Views: 586|Likes:
Published by John Albanezul

More info:

Published by: John Albanezul on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISËMINISTRIA E INTEGRIMIT
PLANI KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJESSTABILIZIM-ASOCIIMIT2007-2012
TIRANE, SHTATOR 2007
1
 
 2
 PASQYRA E LËNDËSLISTA E SHKURTIMEVEPËRMBLEDHJE1
RITERI
P
OLITIK 
 1.1 DEMOKRACIA DHE SHTETI I SE DREJTES1.1.1 Funksionimi i Administratës Publike1.1.2 Reforma e Decentralizimit1.1.3 Zgjedhjet dhe çështje te tjera parlamentare1.1.4 Gjendja Civile1.1.5 Sistemi gjyqësor1.1.6 Lufta kundër korrupsionit1.2 TE DREJTAT E NJERIUT DHE MBROJTJA E MINORITETEVE1.2.1 Respektimi i drejtave njeriut
1.2.1.1 Përmirësimi i sistemit të burgjeve1.2.1.2 Përmirësimi i funksionimit te sistemit përmbarimor 1.2.1.3 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve
1.2.2 Minoritetet1.3 TREGU I PASURIVE PALUAJTSHME1.3.1 Reforma e tokës bujqësore, tregu, administrimi i qëndrueshëm dhe mbrojtja e tokës1.3.2 Regjistrimi fillestar1.3.3 Kthimi dhe kompensimi i pronave1.4 BASHKËPUNIMI RAJONAL DHE NDERKOMBETAR 1.4.1 Marrëveshjet e Tregtisë Lirë1.4.2 Antidumping1.4.3 Politika e Jashtme dhe Siguria e Përbashkët1.4.4 Çminimi2
RITERI
E
KONOMIK 
 2.1 Stabiliteti makroekonomik 2.2 Politika Monetare3 A
FTËSIA
P
ËR 
T
Ë
P
ËRBALLUAR 
D
ETYRIMET
E
 
A
NËTARËSISË
N
Ë
B
E
 3.1 LËVIZJA E LIRË E MALLRAVE3.1.1 Fusha Horizontale
3.1.1.1 Standardizimi dhe Certifikimi3.1.1.2 Akreditimi3.1.1.3 Metrologjia Ligjore dhe Para-paketimet
3.1.2 Direktivat e Përafrimit Teknik 
3.1.2.1 Direktivat e Përafrimit Teknik (New Approach)
 
3.1.2.1.1 Pajisje elektrike
 
 33.1.2.1.2 Enët me presion3.1.2.1.3 Lodrat3.1.2.1.4 Materiale Ndërtimit3.1.2.1.5 Përputhshmëria elektromagnetike3.1.2.1.6 Makineritë3.1.2.1.7 Pajisjet e mbrojtjes personale3.1.2.1.8 Pajisje me gaz3.1.2.1.9 Mbi kërkesat për eficencen e bojlerëve te rinj qe punojnë me lendedjegëse të lëngëta dhe te gazta3.1.2.1.10 Lendet plasëse për përdorim civil3.1.2.1.11 Pajisjet dhe sistemet mbrojtëse te përdorshme ne atmosfera potencialisht shpërthyese3.1.2.1.12 Ashensorët3.1.2.1.13 Pajisjet mjekësor e3.1.2.1.14 Barnat për Përdorim Njerëzor 3.1.2.1.15 Materialet dhe Teknologjitë me Përdorim te Dyfishte3.1.2.1.16 Sistemi hekurudhor i shpejtësisë se larte3.1.2.1.17 Paketimi dhe paketimi i mbetjeve3.1.2.1.18 Instalime kabllore për transport personash3.1.2.1.19 Efiçensa energjetike e pajisjeve frigoriferike, ndriçimit fluoreshentdhe paketiketimi i pajisjeve elektroshtëpiake3.1.2.2 Direktivat e Përafrimit te Vjetër (Old Approach Directives)3.1.2.2.1 Mallrat ushqimore3.1.2.2.2 Mjetet motorike3.1.2.2.3 Qelqi3.1.2.2.4 Tekstilet3.1.2.2.5 Këpucët3.1.2.2.6 Druri3.1.2.2.7 Kimikatet3.1.2.2.8 Detergjentet3.1.2.2.9 Plehrat kimike3.1.2.2.10 Produktet kozmetike3.1.2.2.11 Produktet veterinare dhe mjekësore
3.1.3
 
Mbrojtja e konsumatorit dhe mbikëqyrja e tregut3.1.4 Lëvizja e lire e mallrave kulturore3.2 LEVIZJA E LIRË E PUNËTORËVE3.3 LIRIA E VENDOSJES DHE LIRIA PËR TË OFRUAR SHËRBIME3.3.1 Liria e vendosjes dhe liria për te ofruar shërbime (procedurat e regjistrimit dhe telicencimit)3.3.2 Njohja reciproke e diplomave3.3.3 Njohja reciproke e kualifikimeve për Profesionet e Lira3.3.4 Shërbimet Postare3.3.5 Shërbimet financiare
 3.3.5.1 Banka3.3.5.2 Shërbimet financiare jo bankare - Sigurimet
3.4 LËVIZJA E LIRË E KAPITALIT3.5 LEGJISLACIONI PËR SHOQËRITE TREGTARE

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->