Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
201206 Baptist Bridge

201206 Baptist Bridge

Ratings: (0)|Views: 58 |Likes:
Published by Jonathan Villers
The Baptist Bridge
June 2012 By the grace of God, the Philippi Baptist Church shall Embrace, Model, and Share the love of God through Jesus Christ by the power of the Holy Spirit.
Philippi Baptist Church ♦ 107 Church St. ♦Philippi, WV 26416 ♦ (304) 457-3206

Inside this Issue Pastor’s Message...2 Birthdays…3 Anniversaries...3 Prayer requests...3 Family News...4 ABWM Banquet...5 OGHS Offering...6 Announcements...7 Union Assoc...8 Getting to know...9 Catch us on the radio live every Sunday morning
The Baptist Bridge
June 2012 By the grace of God, the Philippi Baptist Church shall Embrace, Model, and Share the love of God through Jesus Christ by the power of the Holy Spirit.
Philippi Baptist Church ♦ 107 Church St. ♦Philippi, WV 26416 ♦ (304) 457-3206

Inside this Issue Pastor’s Message...2 Birthdays…3 Anniversaries...3 Prayer requests...3 Family News...4 ABWM Banquet...5 OGHS Offering...6 Announcements...7 Union Assoc...8 Getting to know...9 Catch us on the radio live every Sunday morning

More info:

Published by: Jonathan Villers on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2012

pdf

text

original

 
 
F{ tl` evhm` ia Eid# tl` Rlkckrrk Fhrtk}t Mlpvml}lhcc
@ofvhm`# Oid`c
# hjd
]lhv`
tl` ciq` ia Eidtlvipel G`}p} Mlvk}t f{ tl` riu`v ia tl` Lic{ ]rkvkt
*
 
Rlkckrrk Fhrtk}t Mlpvml ♡ 825 Mlpvml ]t* ♡Rlkckrrk# UQ 61481 ♡ ,=24+ 405
/
=621
 
Mhtml p} ij tl` vhdki ckq` `q`v{ ]pjdh{ oivjkje ht 827=2h*o* UXHF ;8*= AO
 
@
/
ohkc7 iaakm`Brfmuq*j`t U`f}kt`7 uuu*rfmuq*j`t
 
825 Mlpvml ]tv``t
Rlkckrrk# UQ 61481
,=24+405
/
=621
Gij Qkcc`v}# Rh}tiv 
 
Ck}h Dhdk}ohj# ]`mv`thv{
 
Tl` Fhrtk}t Fvkde`Tl` Fhrtk}t Fvkde`
 
 Kj}kd` tlk} K}}p`
 
 Rh}tiv‛} O`}}he`***6
 
 Fkvtldh{}‡=
 
 Hjjkq`v}hvk`}***=
 
 Rvh{`v v`xp`}t}***=
 
 Ahokc{ J`u}***4
 
 HFUO Fhjxp`t***0
 
IEL] Iaa`vkje***1 
 
 Hjjipjm`o`jt}***5 
 
Pjkij H}}im***<
 
E`ttkje ti njiu***;
 
Gpj` 6286
 
6
 
Cka` k} iat`j v`a`vv`d ti hjhcieip}c{ h} h gipvj`{* Tlk} kohe`v{ lh} l`cd tvp` kj ev`ht ckt`vhtpv` avio &Tl` Rkcevko%} Rviev`}}&ti &Tl` Vihd Jit Thn`j& ,Ri`o f{ Vif`vt Avi}t+ ti R}hco 6= ,&tlipel K uhcn tlvipel tl` qhcc`{***&+ hjd `q`j ti G`}p} rhvhfc` ia &Tl` Eiid ]hohvkthj&* Tl` rhtl u` thn` kj cka` k} h ohvn`v ia fitl tl` mlikm`} u` ukcc mio` ti# hjd tl` lk}tiv{ ia mlikm`} u` lhq` ohd`*
 
Hoije hcc tl` ev`ht uivn} ia hvt hjd ckt`vhtpv` tlht v`ac`mt cka`%} gipvj`{ ij h rhtl# jij` k} h} vkq`tkje hjd rikejhjt h} G`}p} rhvhfc` u`
 
iat`j mhcc &Tl` Rvidkehc ]ij&*
 
Kj tl` d``r`}t }`j}`# tlk} rhvhfc` }r`hn} ti hcc r`irc`* Kt k} Eid tl` Ahtl`v%} mhcc ti lpohjkt{ ti v`tpvj ti lko* Fpt kj h q`v{ r`v}ijhc }`j}`#tlk} rhvhfc` v`okjd} p} tlht tl` uh{ fhmn avio hj{ fvin`j v`chtkij}lkr lh} tui rvkohv{ `c`o`jt}
/
mijtvktkij hjd lpokckt{* C`t%} v`hd tl` rivtkij ia tl` rhvhfc` tlht d`hc} uktl tl` vihd lio` aiv tlk} rvidkehc*
 
Mipjtc`}} t`hmlkje} lhq` f``j dij` ij tlk} rhvhfc`# fpt K }korc{ uhjt ti lkelckelt ij` `c`o`jt ia tl` rvim`}} ia v`mijmkckhtkij tlht uh}}xphv`c{ uktlkj tl` rvidkehc }ij%} v`hco ia v`}rij}kfkckt{* Tl` }ij lhd ti mio` ti tl` rikjt ia mijtvktkij hfipt lk} iuj ci}t
/
j`}}# lk} iuj
 
chmn# hjd lk} iaa`j}` hehkj}t fitl Eid hjd itl`v} ,lk} ahtl`v# kj tlk} mh}`+* Ij dikje tlht# l` hc}i ohd` h mij}mkip} d`mk}kij ti mij}kd`v 
 
lko}`ca c`}} tlhj l` tvpc{ uh} kj ivd`v ti akjd lk} uh{ fhmn ti lk} ahtl`v* Tlk} k} hj ifqkip} v`q`v}hc ia tl` rvkd` tlht c`d lko huh{ avio
 
lio` kj tl` akv}t rchm`* Tlk} t`hml`} p} tui tlkje} hfipt v`mijmkckje uktl itl`v}*
 
Mijtvktkij
/
Akv}t# ka u` hv` jit {`t v`hd{ ti hdokt ipv iuj `vviv hjd uvije v`cht`dj`}} ti h v`chtkij}lkr# tl`v` k} ckttc` mlhjm`ia v`mijmkckhtkij* Tl` }ij }hu tlk} hjd v`}rijd`d uktl hdok}}kij hjd mijtvktkij*
 
Lpokckt{
/
]`mijd# u` op}t f` ukcckje ti lpofc` ipv}`cq`} ka u` lir` ti hmtphcc{ v`}tiv` v`chtkij}lkr* Mijtvktkij ukcc f` ckttc` oiv` tlhjh q`vfhc hricie{ ka kt k} jit aicciu`d f{ lpokckt{* Lpokckt{ k} hj hmtkij tlht v`
/
`jehe`} tl` ri}}kfkckt{ ia v`chtkij}lkr f{ }h{kje&{ipv avk`jd}lkr k} oiv` korivthjt tlhj o{ vkelt}&*
 
Hv` {ip uijd`vkje liu ti }thvt tl` gipvj`{ ti v`mijmkckhtkij uktl }io`ij`9 K `jmipvhe` {ip ti mij}kd`v v`hdkje tl` rhvhfc`ia tl` Rvidkehc ]ij* H}n Eid ti v`q`hc rvhmtkmhc }t`r} aiv {ip ti thn` tlht {ip }`` kj tl` rhvhfc`* K rvh{ tlht {ip ukcc akjd jit ijc{
 
v`q`chtkij hjd `jmipvhe`o`jt avio tl` }mvkrtpv`}# fpt epkdhjm` h} {ip ciin aiv v`}tivhtkij kj v`chtkij}lkr}* Oh{ Eid evhjt {ip lk} c
 
ciq` hjd uk}dio kj hcc {ipv v`chtkij}lkr} h} {ip `jd`hqiv ti akjd {ipv vihd lio`*
 
avio tl` u`f}kt` ia Nko E`jt`}lttr7))tkj{pvc*mio)5qpt|n{
&Fpt tl` ahtl`v uh}j%t ck}t`jkje* L` uh} mhcckje ti tl` }`vqhjt}# %Xpkmn* Fvkje h mc`hj }`t ia mcitl`} hjd dv`}} lko* Rpt tl` ahokc{vkje ij lk} akje`v hjd }hjdhc} ij lk} a``t* Tl`j e`t h evhkj
/
a`d l`ka`v hjd vih}t kt* U`%v` eikje ti a`h}t( U`%v` eikje ti lhq` huijd`vapc tko`( O{ }ij k} l`v`—ekq`j pr aiv d`hd hjd jiu hckq`( Ekq`j pr aiv ci}t hjd jiu aipjd(% Hjd tl`{ f`ehj ti lhq` huijd`vapc tko`*
 
,Cpn` 80785 
/
64
/
Tl` O`}}he`+
 
&Tlht fvipelt lko ti lk} }`j}`}* L` }hkd# %Hcc tli}` ahvolhjd} uivnkje aiv o{ ahtl`v }kt diuj ti tlv`` o`hc} h dh{# hjd l`v` K ho }thvq/kje ti d`htl* K%o eikje fhmn ti o{ ahtl`v* K%cc }h{ ti lko# Ahtl`v# K%q` }kjj`d hehkj}t Eid# K%q` }kjj`d f`aiv` {ip> K dij%t d`}`vq` ti f`mhcc`d {ipv }ij* Thn` o` ij h} h lkv`d lhjd*% L` eit vkelt pr hjd u`jt lio` ti lk} ahtl`v*
 
&Ul`j l` uh} }tkcc h cije uh{ iaa# lk} ahtl`v }hu lko* Lk} l`hvt ripjdkje# l` vhj ipt# `ofvhm`d lko# hjd nk}}`d lko*Tl` }ij }thvt`d lk} }r``ml %Ahtl`v# K%q` }kjj`d hehkj}t Eid# K%q` }kjj`d f`aiv` {ip> K dij%t d`}`vq` ti f` mhcc`d {ipv }ij `q`v hehkj*%
 
 
=
     M
 
6
/
Fchkv` Ohvn}
 
0
/
F`mn{ Nkj`}
 
;
/
Givdhj Evkaakj
 
82
/
Gpdk Apjn 
 
82
/
Dhjk`c Rvp}h
 
84
/
Rht ]icioij R`jvi}`
 
80
/
Hckm` Oh{ Fiinipt
 
80
/
Hohjdh Nkj`}
/
81
/
Uhjdh ]t``c`
 
8<
/
Okcchvd Okjiv 
 
68
/
Okml`c` C`uk}
 
68
/
]mitt ]rvkje`v 
 
66
/
Evhlho Nchp}
 
64
/
Ck}h Uktl`v}
 
64
/
T`vv{ Ukcaije# Gv*
 
61
/
Ehv{ Rvkm`
 
61
/
Gihjj Ohv}l
 
61
/
Ohv{ Ukcnkj}
 
6<
/
Fhvfhvh ]rvkje`v 
 
6<
/
Dhj Pje`v 
 
6<
/
Ohvkc{j Vpjkij
 
=2
/
Mlpmn ]ml`kmn 
 
6
/
Fif hjd Ohv{ Fi{`v 
 
82
/
Mhtij hjd Gihj Lkcc
 
84
/
Fchkv` hjd R`hvc Fhvn}
 
80
/
D`jjk} hjd Jhjm{ ]tpcc
 
62
/
Okcchvd hjd Qhc`vk` Okjiv 
 
6=
/
Okn` hjd D`ffk` Uica`
 
61
/
Dhqkd hjd Ohvkc{j Vpjkij
 
65
/
G*D* hjd Ckjdh Cije
 
6;
/
Gho`} hjd Ckjdh Nkj`}
 
 
 Rc`h}` Rvh{ aiv7
HF Micc`e` ahmpct{#}thaa hjd }tpd`jt}#
 
D`jj{ Rickje Fiu`v}#L`htl`v Fviujkje#
 
C`` F`pmnohj#
 
Rl{cck} Mvkt`}#
 
Vhcrl Mvkt`}#
 
Fkcc{ Miijtw#
 
Hpdv`{ Mvi}}#
 
F`vjktkh Dhdk}ohj#
 
F`mn{ ! Okn`@coiv`#
 
Ohvkh @{`#
 
Gko Avk`jd#
 
Mhvc Ehjt#Ghj` Ekffij}#
 
Gi` ! F`q`vc{ Eip`v#
 
Tl` Lkjnc` Ahokc{#
 
Gko Cimnlhvt#
 
Ohtt Chn`#
 
Vhcrl Ohm`#
 
Mlvk}tkjh Ohdd{#
 
Hohjdh O`hj}#
 
Ecivkh Okcc`v#
 
Dijjh Oiiv`#
 
Rht}{ J`c}ij#
 
Dv* G`jjka`v Rhvn}#
 
Avhjnk` Rickje#
 
Fv`jdh ! Ehv{ Rvkm`#
 
Ohvehv`t ]hckok#
 
Gilj ]mitt#
 
Nhc`{ ]kj}`c#
 
Gi}l ]rvkee}#
 
G`hj U`}tahcc#
 
Rc`h}` v`o`of`v kj rvh{`v o`of`v} ia ipv mlpvml ahokc{ uli lhq`ahktlapcc{ htt`jd`d diujtlvipel tl` {`hv}# fpt hv`pjhfc` ti di }i ht tl` rv`}`jt tko`7
 
Itkckh Avhjn`7
 
,Ohj}ak`cd Rchm`+
 
Fchkv` ! R`hvc Ohvn}#
 
Dv* ]l`hv`v#
 
Ohv{ Thopcktk}#
 
Qhjek` ]lhaa`v7,Ohj}ak`cd Rchm`+
 
E`vohkj` ! Hp}tkj
 
Ulktohj#
 
Hcf`vt Mhvohj7
 
,Eiid ]hohvkthj+
 
 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
 
Pj}rin`j v`xp`}t} aiv ahokc{ o`of`v}#pj}hq`d r`irc`#mioopjkt{ mijm`vj}# gifhjd lio` ci}}# akjhjmkhcdkaakmpctk`}*
 
Hc}i# kj j``d ia rvh{`v7Ipv jhtkijhc# }tht`# hjdmipjtv{ c`hd`v} hjdiaakmkhc}* Rc`h}` rvh{ aiv 
 
Qkmtko} ia mvko`# uhv hjdqkic`jm` tlvipelipt ipv mipjtv{* Rvh{ ti rvit`mtokckthv{ r`v}ijj`c hjdtl`kv ahokck`} tlvipelipttl` uivcd hjdtli}` }`vqkje ipv 
 
mipjtv{7Tko G`jnkj}#Mlvk} Oi}}fpve# Ohgiv Nvk} Uiid*
 
Mhrthkj Hhvij Mvi}}uli uh} d`rci{`d ti
 
Haelhjk}thj*

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->