Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
111Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jurnal Pengaruh Kerisauan Pelajar Terhadap Pencapaian Matematik Dalam Bahsa Inggeris

Jurnal Pengaruh Kerisauan Pelajar Terhadap Pencapaian Matematik Dalam Bahsa Inggeris

Ratings:

4.44

(1)
|Views: 6,691|Likes:
Published by Physics Teacher

More info:

Published by: Physics Teacher on Dec 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
 101
PENGARUH KERISAUAN PELAJAR TERHADAP PENCAPAIANMATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS
Oleh : Nur`Ashiqin Bt NajmuddinRusilah Bt Jais
ABSTRAK 
 Perubahan di dalam bahasa yang di gunakan di dalam pengajaran dan pembelajaranmatematik telah menimbulkan pelbagai reaksi. Reaksi pelajar di dalam menghadapi pengajarandan pembelajaran perlu di ambil kira bagi memastikan kaedah yang sesuai dalam menghadapi situasi yang timbul. Kajian ini adalah bertujuan untuk mlihat pengaruh kerisauan pelajar terhadap pencapaian matematik di dalam bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Melaka. Sampel adalah terdiri daripada 265 pelajar-pelajar kolej yang terdiri daripada 100 pelajar Sains Hayat,103 pelajar Sains Fizikal dan 62 pelajar Perakaunan. Kajian ini juga akan melihat sama adaterdapat perbezaan min kerisauan diantara jantina, bangsa dan jurusan. Analisis statitstik yang digunakan ialah ujian t, anova sehala, korelasi pearson dan analisis regressi. Dapatan kajianmendapati kerisauan mempengaruhi 18.1% pencapaian matematik dalam bahasa Inggeris.Cadangan-cadangan kepada tenaga pengajar supaya mengambil kira akan kerisauan pelajar didalam menentukan kaedah pengajaran yang sesuai juga disertakan. Peningkatan di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah amat penting di dalam memastikan kejayaan pelajar apabila berlaku perubahan di dalam kurikulum.
PENDAHULUAN
Matapelajaran matematik merupakan matapelajaran teras yang perlu di ambil oleh semua pelajar Kolej Matrikulasi bagi semua jurusan yang ditawarkan iaitu jurusan sains hayat, sainsfizikal dan perakaunan. Matapelajaran ini diajar di dalam dua bentuk pengajaran iaitu kuliah dantutoran. Pengajaran dan pembelajarannya mengambil masa selama 6 jam seminggu. Ianyadibahagikan kepada 4 jam kuliah iaitu satu jam bagi setiap kuliah, manakala tutoran pulamengambil masa selama 2 jam.Mulai sesi 2004/2005, matapelajaran matematik di kolej-kolej Matrikulasi mula di ajar menggunakan bahasa Inggeris. Perlaksanaannya adalah sealiran dengan arus perubahan keperluan pendidikan semasa yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan. Menteri Pendidikan Malaysiadalam kenyataan akhbar mengenai pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains danMatematik dalam Bahasa Inggeris pada 20 Jun 2002, antara lain menyatakan:“Sains dan Matematik adalah suatu bidang ilmu yang sangat dinamik dengan pelbagai inovasi dan penemuan baru berlaku hampir setiap hari melalui penyelidikan dan pembangunan. Bidang inimerupakan asas penting kepada kemajuan dan pembangunan negara. Sebahagian besar maklumatterkini mengenai sains dan teknologi ditulis atau disampaikan dalam Bahasa Inggeris. Oleh itu, pendedahan awal kepada Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris akan memberi peluangkepada pelajar untuk menguatkan asas bagi memperolehi maklumat dan ilmu terutama dalam bidang Sains dan Matematik, selain menambah masa kontak terhadap Bahasa Inggeris.”[
 Kenyataan Akhbar Menteri Pendidikan 20 Julai 2002
]
 
 102
Menurut Tan Sri Musa Mohamad (2002), matapelajaran Matematik dan Sains di pilihuntuk di ajar di dalam bahasa Inggeris adalah kerana kedua-dua matapelajaran ini banyak melibatkan konsep kompleks, serta penemuan terbaru hasil penyelidikan dan pembangunan diseluruh dunia lebih menggunakan bahasa Inggeris . Perubahan dasar ini diharapkan dapatmemudahkan pelajar memahami dan menghayati pelbagai maklumat terkini berkaitan Sains danMatematik yang bersifat dinamik.Menurut Tan Sri Musa (2002) lagi, seseorang yang mempelajari Matematik dan Sainsdalam bahasa Malaysia tidak semestinya boleh memahami dengan baik ilmu-ilmu yang tertulisdalam bahasa Inggeris saintifik walaupun ia mempunyai kefasihan yang tinggi dalam bahasaInggeris Am. Hanya mereka yang fasih dalam penggunaan bahasa Inggeris saintifik sahaja yang berupaya memahami dengan mudah tulisan-tulisan yang berbentuk saintifik. Oleh itu, pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris akan membolehkan pelajar mencapaikefasihan dan kefahaman yang tinggi dalam bahasa Inggeris Saintifik.
PERNYATAAN MASALAH
Pernahkan anda mendengar perkataan seperti berikut: “
 Denominator, exponent, reduce tolowest terms, and quadratic equation
.” Bahasa ini bukanlah bahasa pertuturan yang digunakansewaktu bermain atau semasa makan. Ramai yang mengenali bahawa ini adalah bahasaMatematik. Bahasa Matematik mempunyai maksud yang tersendiri, dan bahasa memainkan peranan yang penting di dalam matematik. Tenaga pengajar matematik bertanggungjawab untuk mengajar konsep matematik dan konsep ini di ajar menggunakan perkataan yang spesifik.Walaupun pelajar-pelajar telah mempelajari bahasa Inggeris di sekolah rendah sehinggalah kesekolah menengah, mereka masih tidak mampu menggunakan perkataan ilmiah ini di dalamkehidupan seharian maupun di dalam matematik itu sendiri.Hasil dari tinjauan awal pengkaji di dalam pengajaran dan pembelajaran didapati pelajar- pelajar mempunyai pandangan dan reaksi yang berbeza terhadap penggunaan bahasa Inggeris didalam pembelajaran Matematik. Namun kebanyakkan daripada mereka melahirkan rasa risau didalam menghadapi situasi ini kerana ianya merupakan pengalaman pertama di dalam pembelajaran mereka. Di antara pandangan pelajar-pelajar kolej sendiri adalah seperti berikut:“Saya terkejut dan risau kerana saya lemah dalam bahasa Inggeris. Jadi agak sukar bagi sayauntuk memahami subjek tersebut. Sebelum ini subjek matematik di ajar dalam bahasa Melayu.Bila diajar dalam bahasa Inggeris saya perlu mengetahui dahulu maksud perkataan sebelum sayamemahami subjek itu. Ini menyebabkan pembelajaran saya jadi lambat”“Saya merasa bimbang kerana ini merupakan pengalaman pertama saya belajar dalam bahasaInggeris. Saya juga bimbang tidak akan dapat mengikuti sepenuhnya matapelajaran tersebutsekiranya belajar di dalam bahasa Inggeris.”“Mula-mula saya belajar matematik, saya rasa amat janggal kerana tidak pernah mengalami proses pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Tetapi ianya adalah pengalaman hebat kerana buat pertama kalinya saya tidak faham apa itu matematik. Bunyi yang dikeluarkan ketika proses pembelajaran dalam bahasa Inggeris agak pelik dan hampir semua istilah matematik yangdigunakan seperti tidak pernah didengar sebelum ini.”Daripada tinjauan tersebut, penyelidik merasakan bahawa perlu untuk mengkaji tahapkerisauan pelajar di dalam menghadapi pengajaran dan pembelajaran Matematik di dalam bahasaInggeris.
 
 103
Dari segi pencapaian pelajar pula, jika dibandingkan markah Ujian Pertengahan Semester (UPS) Sesi 2003/2004 dengan sesi 2004/2005, dapat dilihat bahawa terdapat perbezaan yangsangat ketara dalam keputusan peperiksaan bagi kedua-dua ujian. Walaupun mungkin terdapat berbagai faktor lain yang mempengaruhi keputusan ujian, perubahan bahasa yang digunakansemasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan mungkin menimbulkan kerisauan pelajar didalam menghadapi ujian tersebut.
 Analisa Ujian Pertengahan Semester 1 bagi Sesi 2004/2005 dan Sesi 2003/2004
Sesi 2004/2005 Sesi 2003/2004Gred Markah Bil Pelajar Peratus Bil Pelajar PeratusA 80 100 774 32.37 1647 67.61A- 75 79 228 9.54 192 7.88B+ 70 74 232 9.70 205 8.42B 65 69 128 5.35 96 3.94B- 60 64 235 9.83 109 4.47C+ 55 59 163 6.82 52 2.13C 50 54 161 6.73 43 1.77C- 45 49 127 5.31 24 0.99D+ 40 44 85 3.55 27 1.11D 35 39 88 3.68 12 0.49F 0 34 170 7.11 29 1.19JUM 2391 100 2436 100
KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN
Kajian tentang kerisauan pelajar terhadap pembelajaran bukanlah perkara baru dan telahdijalankan oleh ramai pengkaji. Pengkaji mengambil faktor-faktor bangsa, jantina dan jurusansetelah membuat sorotan literatur terhadap kajian-kajian sebelum ini.Woodrow (1999) mendapati bahawa terdapat hubungan yang negatif antara kerisauan didalam menggunakan bahasa Inggeris di dalam pembelajaran oleh pelajar-pelajar Asia di Australiadengan pencapaian. Kajiannya juga telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan kerisauan diantara bangsa. Kajian yang di jalankan oleh Pappamihiel (2001) di Mexico pula menunjukkan bahawa jantina mempengaruhi kerisauan terhadap pembelajaran.Rajah 1.1 :
Kerangka Konseptual Kajian
Kerisauan Pelajar PencapaianMatematik JantinaBangsaJurusan

Activity (111)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Noormawati Che Azmi liked this
Siti Nur Akma liked this
ciknah liked this
Fayad Chin liked this
ainul syariha liked this
Syakilla Eziera II liked this
Munirah Zubir liked this
Nor Azila Talib liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->