Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
1_1WP-DataStax BigData

1_1WP-DataStax BigData

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by caligula68
Big Data: Beyond the Hype
Why Big Data Matters to You

WHITE PAPER

By DataStax Corporation March 2012

Contents
Introduction... 3 Big Data and You ...... 5 Big Data Is More Prevalent Than You Think...........
Big Data: Beyond the Hype
Why Big Data Matters to You

WHITE PAPER

By DataStax Corporation March 2012

Contents
Introduction... 3 Big Data and You ...... 5 Big Data Is More Prevalent Than You Think...........

More info:

Published by: caligula68 on May 30, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2012

pdf

text

original

 
 
Ek` Gbwb9 Ed{jfg wmd M{xd
Pm{ Ek` Gbwb Lbwwduq wj [jt
PMKWD XBXDUE{ GbwbQwb} AjuxjubwkjfLbuam 5825
 
 
Ajfwdfwq
Kfwujgtawkjf&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1Ek` Gbwb bfg [jt&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4Ek` Gbwb Kq Ljud Xudvbndfw Wmbf [jt Wmkfc&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4Ek` Gbwb Ojulbwq&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?Ajlxdwkwkvd Bgvbfwb`dq @bkfdg Wmujt`m Ek` Gbwb&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0Fjp Pmbw:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28GbwbQwb} Dfwduxukqd9 Wmd Edqw Qjntwkjf oju Lbfb`kf` Ek` Gbwb&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22Xjpdudg e{ Bxbamd Abqqbfgub&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22GbwbQwb} Dfwduxukqd ‑ Aduwkokdg Abqqbfgub oju Xujgtawkjf Bxxnkabwkjfq&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21Ek` Gbwb Bfbn{wkaq bfg Dfwduxukqd Qdbuam&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21Mbgjjx Bfbn{wkaq&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21Qdbuam Pkwm Qjnu&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27 B Ajlxndwd Ek` Gbwb Xnbwojul&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27_kqtbn Gbwbebqd Lbfb`dldfw&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2?Dfwduxukqd Xujgtawkjf Qtxxjuw bfg Qduvkadq&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2=Ajfantqkjf&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2= Bejtw GbwbQwb}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2=
 
« 5825 GbwbQwb}& Bnn uk`mwq udqduvdg&Xb`d9 1
Kfwujgtawkjf
„Ek` gbwb“ kq b ek` etyy xmubqd kf wmd KW bfg etqkfdqq pjung uk`mw fjp ‑ bfg wmdud bud b gkyy{kf`buub{ jo jxkfkjfq jf itqw pmbw wmdqd wpj qklxnd pjugq udbnn{ ldbf&Wdamfjnj`{ vdfgjuq kf wmd nd`ba{ gbwbebqd ju gbwb pbudmjtqd qxbadq qb{ „ek` gbwb“ qklxn{udoduq wj b wubgkwkjfbn gbwb pbudmjtqkf` qadfbukj kfvjnvkf` gbwb vjntldq kf dkwmdu wmd qkf`nd ju ltnwk,wdube{wd ubf`d& Jwmduq gkqb`udd9 Wmd{ qb{ „ek` gbwb“ kqf‛w nklkwdg wj wubgkwkjfbn gbwbpbudmjtqd qkwtbwkjfq. etw kfantgdq udbn,wkld ju jxdubwkjfbn gbwb qwjudq tqdg bq wmd xuklbu{ gbwbojtfgbwkjf oju jfnkfd bxxnkabwkjfq wmbw xjpdu cd{ d}wdufbn ju kfwdufbn etqkfdqq q{qwdlq&Kw tqdg wj ed wmbw wmdqd wubfqbawkjfbn*udbn,wkld gbwbebqdq pdud w{xkabnn{ „xutfdg“ qj wmd{ ajtng edlbfb`dbend oujl b gbwb vjntld qwbfgxjkfw& Wmdku ljqw udadfw ju „mjw“ gbwb qwb{dg kf wmdgbwbebqd. bfg jngdu kfojulbwkjf pbq buamkvdg wj b gbwb pbudmjtqd vkb d}wubaw,wubfqojul,njbg-DWN+ ujtwkfdq&Etw ek` gbwb mbq ambf`dg gublbwkabnn{& Wmd dvjntwkjf jo wmd Pde mbq udgdokfdg9
Wmd qxddg bw pmkam kfojulbwkjf onjpq kfwj wmdqd xuklbu{ jfnkfd q{qwdlq
Wmd ftledu jo atqwjlduq b ajlxbf{ ltqw gdbn pkwm
Wmd baadxwbend kfwduvbn edwpddf wmd wkld wmbw gbwb okuqw dfwduq b q{qwdl. bfg kwqwubfqojulbwkjf kfwj kfojulbwkjf wmbw abf ed bfbn{ydg wj lbcd cd{ etqkfdqq gdakqkjfq
Wmd ckfg jo gbwb wmbw fddgq wj ed mbfgndg bfg wubacdgQjld bfbn{qwq qtam bq @buwfdu bfg jwmduq mbvd bwwdlxwdg wj abwd`jukyd wmdqd ambf`dq e{gdqaukekf` ek` gbwb bq92& _dnjakw{ ‑ mjp obqw wmd gbwb kq ajlkf` kf5& _bukdw{ ‑ bnn w{xdq bud fjp edkf` abxwtudg -qwutawtudg. qdlk,qwutawtudg. tfqwutawtudg+1& _jntld ‑ xjwdfwkbn jo wdube{wdq wj xdwbe{wdq jo gbwb7& Ajlxnd}kw{ ‑ kfvjnvdq dvdu{wmkf` oujl ljvkf` jxdubwkjfbn gbwb kfwj ek` gbwb xnbwojulqbfg wmd gkookatnw{ kf lbfb`kf` wmd gbwb baujqq ltnwkxnd qkwdq bfg `dj`ubxmkdqEdabtqd jo wmdqd ambf`dq. fdp gdokfkwkjfq oju ek` gbwb mbvd eddf xujxjqdg. pkwm b ojatq jfwdamfjnj`kdq wj mbfgnd qtam gbwb& Bfbn{qw okulq qtam bq KGA qb{ nd`ba{ UGELQq gdqk`fdg wj utfljgdubwdn{ qkydg gbwb vjntldq jf qkf`nd lbamkfdq gj fjw joodu qtookakdfwn{ xjpduotn df`kfdq oju wmd ek` gbwb qadfbukjq pkwm pmkam ljgduf etqkfdqqdq bud pudqwnkf`&

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->