Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:
Published by Oana Mariam

More info:

Published by: Oana Mariam on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
De-
a lungul istoriei sale multiseculare, la conducerea Ţării Moldovei s
-au perindatmai multe dinastii voievodale care s-
au impus prin personalităţi remarcabile şi au lăsat ourmă adâncă în destinul acestui pământ. Sub sceptrul lor ţara şi
-a extins
hotarele până la Nistru şi Mare. Dintre aceştia au făcut parte voievozii Dragoş şi Bogdan I, Petru I Muşat şiAlexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, care au înălţat
 
mănăstiri şi cetăţi, oraşe şisate, au apărat cu spada şi cu înţelepciunea lor meleagul de atâtea primejdii şi invazii străine,înscriind prin faptele lor Ţara Moldovei în orbita istoriei şi valorilor culturale şi spirituale
europene.
Un capitol aparte a înscris în analele Ţării Moldovei, a altor ţări şi popoare o altă
dinastie, de
aceasta data de obârşie cu totul modestă, fiind vorba de neamul Cantemireştilor,
care s-a impus printr-
un şir de personalităţi remarcabile în secolele XVII
-
XVIII, pe tărâm politic, militar, diplomatic şi cultural
-
ştiinţific.
 
O primă figură din şirul generaţiilor acestei dinastii, care a lăsat urme adânci în
istorie
 pe parcursul unui secol şi jumătate a fost Constantin Cantemir, domn al Moldovei
(1685-
1693), care îşi trăgea obârşia dintr 
-
o familie de ţărani din satul Silişteni (de unde i s
-a
mai zis şi „Silişteanu”), din ţinutul Fălciului, Ţara de Jos. Acesta s
-
a făcut remarcat inca dintinerete ca mercenar în oastea leşească. După mai mulţi
ani s-a întors pe meleagurile natale
unde a deţinut mai multe dregătorii, la început mai mici, apoi tot mai înalte în
 
ŢaraRomânească şi mai ales în Moldova, ca spre sfârşitul vieţii să urce în scaunul voievodal dinIaşi. Ca domn al ţării a încercat să reziste tuturor provocările timpului, de altfel, pline de primejdii, războaie şi dări deosebit de grele către Poarta Otomană.
Multe dintre
 peripeţiile şiactivităţile sale din tinereţe, dar şi de aflare în scaunul ţării au fost descrise mai târziu într 
-una
din operele fiului său Dimitrie Cantemir,
Viaţa lui Constantin Cantemir 
”, fiind printre puţinii domni care şi
-au
dat obştescul sfârşit pe când era la conducerea ţării. Dacă activitateasa militară şi politică nu rareori este apreciată critic, apoi pentru faptul că, deşi era un om fărăştiinţă de carte, a ştiut să dea copiilor săi o educaţie aleasă, a fost apreciat după merit.
La o
treaptă mult mai înaltă de afirmare au urcat fiii lui Constantin Cantemir – 
Antioh (1670-1726)
şi mai ales Dimitrie (1673
-1723). Cel dintâi fiu, Antioh, s-
a impus prin activitatea sa politicăşi diplomatică, la început ca reprezentant al tatălui său la curtea otomană, apoi în rang dedomn al Ţării Moldovei în două rânduri (1695
-1700; 1705-1707), fiind apreciat în cronicile
vremii ca un bun diriguitor de ţară.
 Antioh Cantemir a jucat
un anumit rol în viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cante
mir,sprijinindu-
l în mai multe situaţii legate de afirmarea acestuia în plan cărturăresc, editându
-i
 prima sa operă in 1698, ajutându
-
l
-
şi intemeieze familia, urmand ca, mai târziu cei doifraţi să se sprijine reciproc în mediul intrigilor ţesute împo
triva lor la Constantinopol. La
 
rândul său Antioh a lăsat mai mulţi urmaşi dintre care fiii (Constantin şi Dimitrie), nepoţii şistrănepoţii săi
 
au făcut o remarcabilă carieră militară
 
în armata rusă.
 Una din figurile cheie ale acestei dinastii a fost cel de-
al doilea fiu al bătrânului voievod
Constantin
 – 
 
Dimitrie, care şi
-
a înscris numele pe firmamentul patriei sale, dar şi a marilor 
imperii de atunci
 – 
 
cel otoman şi cel ţarist, ca personalitate politică de prim rang. În istoriaŢării Moldovei el face parte din pleiada marilor voievozi şi domni, care, jertfind totul, aîncercat prin sabie şi alianţă cu una dintre marele puteri creştine de atunci să scuturenesuferita stăpânire otomană.
În
Imperiul Otoman, în mediul capitalei de pe ţărmul
Bosforului, Dimitrie Cantemir s-
a manifestat ca o influentă personalitate politică şi culturală,ca muzician şi compozitor de muzică turcească; iar în capitala Imperiului Rus
- ca aliat de
nădejde şi consilier de taină, precum şi senator al lui Petru cel Mare.
Toate
aceste activităţisunt eclipsate în mare parte de strălucitele sale opere cărturăreşti, pe care le
-
a lăsat posterităţii, mai ales prin tratatele sale ştiinţifice fundamentale el şi
-a înscris numele printre
marile personalităţi ale culturii naţionale şi e
uropene, ca istoric, filosof, geograf, cartograf,orientalist, etnolog,
ş.a.
 
Celui dintâi născut în familia lui Dimitrie şi Casandra – 
 Maria Cantemir (1700-1757) i s-
a dus vestea la curtea imperială de la Sankt
-
Petersburg şi în
 înalta societate aristoc
ratică rusă de femeie deosebit de cultă, cu vaste interese cărturăreşti şiştiinţifice, de bun gospodar,
 
care a ştiut să
-
şi administreze cu multă pricepere moşiile şiaverile şi să poarte de grijă celorlalţi fraţi ai săi. Cultura ei s
-
a făcut cunoscută mai
ales prin
corespondenţa cu fratele său mai mic Antioh. Alţi trei copii ai voievodului moldovean,Matei, Constantin, Şerban, încă de minori, după stabilirea tatălui lor în Rusia în 1711, au fostînscrişi în vestitul polc de gardă „Preobrajenski”
a lui Pet
ru I. Ajunşi la maturitate, fiecaredintre ei au făcut timp de mai mulţi ani serviciul militar, învrednicindu
-se de diferite ranguri
ofiţereşti. Dacă Matei şi Constantin şi
-
au întemeiat familie, căsătorindu
-se cu reprezentante
 
ale nobilimii ruse, neavând u
rmaşi,
 
apoi cel din urmă, Şerban
-Serghei, participând la o
campanie militară, s
-
a ales cu o frumoasă prizonieră turcoaică, care l
-
a înzestrat cu două fiice.Cei trei fraţi Cantemireşti, încheindu
-
şi cariera militară s
-
au ocupat de activităţi edilitar– 
gospo
dăreşti, construindu
-
şi curţi frumoase şi înjghebându
-si economii profitabile.
Cel mai de seamă dintre urmaşii lui Dimitrie Cantemir a fost Antioh Cantemir (1708
-
1744), care din fragedă copilărie s
-
a remarcat prin capacităţile sale intelectuale deosebite.
 
După ce a acumulat
 
 bogate cunoştinţe în cele mai diverse domenii, întregindu
-
şi studiile subîndrumarea personală a tatălui său şi a unor cărturari ruşi şi străini atât în casa părintească, câtşi la instituţiile de învăţământ din Rusia de atunci, deja la
 
o vârstă abia trecută de adolescenţă,a început să joace un rol deosebit de important în viaţa politică a Imperiului la hotarul anilor 
20-30 ai secolului al XVIII-
lea. Drept urmare, la vârsta de 23 de ani, este numit ambasador şi plenipotenţiar la Londra
(1732-1738), apoi la Paris (1738-1744), remarcându-se ca diplomat
iscusit. În paralel, în aceşti ani, a desfăşurat o vastă activitate în vederea editării scrierilor tatălui său în occident, apoi ca poet şi scriitor satiric. A stabilit şi a întreţinut o interesantăcorespondenţă cu mari personalităţi ale culturii şi ştiinţei ruse, germane, engleze, franceze , aacumulat o bogată bibliotecă
de tip iluminist. S-a distins prin vederile sale filozofice
moderne, prin interesante opere literare şi epistolare.
 Smaragda-
Ecaterina, mezina lui Dimitrie Cantemir, din căsătoria cu AnastasiaTrubeţkaia, s
-
a făcut remarcată în înalta societate rusă şi europeană, ca o persoană de o rarăinteligenţă şi cultură, care a pus temeliile unei
 
 prime instituţii
 
spitaliceşti pentr 
u femei din
Rusia. Prin efortul ei financiar au fost trimişi la studii în străinătate numeroşi tineri ruşi.
 Dimitrie Cantemir s-
a născut pe 26 octombrie 1673 la Iaşi în familia lui Constantin
Cantemir.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Suada Solomon liked this
balacia liked this
balacia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->