Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drum anul XIII, nr. 1, ianuarie-martie 1977

Drum anul XIII, nr. 1, ianuarie-martie 1977

Ratings:
(0)
|Views: 31|Likes:
Published by romulus13
periodic din exil, S.U.A., Vasile Posteuca, Ion Halmaghi, Horia Stamatu, etc.
periodic din exil, S.U.A., Vasile Posteuca, Ion Halmaghi, Horia Stamatu, etc.

More info:

Published by: romulus13 on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2012

pdf

text

original

 
CITITICARTILEROMANE~TI:
loan
I.-mlrea:
CALEAPIE.TRELORjohann
urwich;
v...
FA,RA
PASAPORT
PRIN
U.R.S.S.
~
.SEPOT
COMANDALAREDACTIE
DRUM
I."i.t....
culturllro.8n••c.
-Apar.trilll.trial-Fondator:Va.il.POSTEUCA.dactor:John
HALMAOH!I'
Adr..
a:
215
Vall.y
Driy.Pittsburgh,Pa
.15215
Abonam.ntulanual
$5.00
I
IVlsrlDECUlrUllOM'NEASCA
ANULXIII.,Nr.}.Ianuarie-Martie
1977
 
vasile
posteuca:
NED
TE
care-a
fericirea~n
ultiInlt
vocala
?
Pl.inireaaoe
trebuie
In
viata,
SU!bare
iii
sculatdedirn:ineata
S1
transfoIll'lCU:ea
suferintelor
in
:;;roala•••
Si'nfataultiITeibucatidepane
Vrajind
0
bucurie
din
a
da
NIl
rumai,
p§nea,
ci
iii
dragostea
lkluia
care-td,
duee
dorul
catre
mane.
xxx
Aa;!asta-i
drag::lStea:
un
tranda:fir
care-an:!scut
la
inooput
CIlVantul
Un
cantec
a1
luminii,·
in
delir,
Unind
de-apururi
oerul
au
p1imfu1tu1•••
xxx
Tu,
i.niJn.!\
a
i.rrimii
din
mine
Te-a
infloritiubirea~ntrandafiri,
sa.-mi
fii
unvis
al
visului
ce
tine
Pe-undrum
de
sfinte
ooruri
$i
pliniri.
xxx
Ti
-am
prinfnmzeleUoerii
pasul
Si
;;tiu
ca
te-ad.
pierdut
in
toaJma
nea,
In
golul
inimii
ce
nu
m3.
vrea,
Un
gol
ma.i
de
valoare
decli.t
vasul•..
xxx
MARXISMSITRECUTROMANESC
Odata
CI.l
instaurareaputeriistatalecxrnuni.ste,
.In
1945,ideologia
marxisMa
devenit
bibliadogmat4lcda
diriguitori-lor
politici
91culturalidinsanul,societat-ii
~ti.lde-
alogiaaoeasta
marxistaurmareades
Larrtui.rea
unei
revolutii
care
sa
transfanreradicalfelul
de
a
gandi,deacreia,
de
a
se
cx::rrpJrta
9ide
acrede
al
crrn.llui
ronan.
0revolutiecare
sasd:linbe
fata§iistructura
societatH
r~ti.
lEalit11,:ile
~ti
nusepotirdveau
insa,
In
nici
1111
fel,
masuri.Ior
:;;i
dogrrelar
marxiste.
Tradi!~ile,
credint.ele,valorile,rroravurile,structurasuboorllitientuluimiotitic,
i-
dealurile
de
viatli,
areni.~cifi~,
toateacestecaTpOnente
consti
tutivealesufletului:;;1
weItansdlaunguluin:manesea-veaud1rrensitmi
:;;ivirtualitati
care
nu!ng1!duiaupmcte
de
contact
CI.l
rnarxiSIllll
strllin
:;;i
invadator.
Nu
exista
1111
nodus
vivendi,
ni.ci,
rnacar
sub
fonna
unui,cnopranis
relativ
~i
tern-
porar.Eraverba
de
dclua
lumi
deosebite.Viziunea
rananeasca
s'ainchegat
dealungul
veacurilor,
pe
te!reiurileunorreali-
tiip.
speeifioe,
dintr~opl~dealtietnidi9ispirituaJll.
dec-
sebi
te,
carenuputeau
f1
cuprinse,
caracterizate
~i
!ndruma-
tepedrunulcreatieisaualexisten~sale
istori~
de
ca-
treconoeptaa
strfunta
9i
eoonaniro
amaterialislruluimarxist.
Dar
revolupa
marxistA
trebuia
Ynfaptuitll.
1n
conformi.ta-
te
cu
instruct...iunileprimitedela
M:lsrova.
La.
ora
aoe:ia,in
R::Jnania,
nu
exista
decat
un
nUII-ar
foarte
reclus
de
persoane,
intre
nenbriipartidului
I
carecuncsteaumacar
1n
parte
ideo-
lagia
marxi.sra,
Nu
~tiu
daca
existautrei
persoane
1n
aosasta
categorie.
Dar
niei
macarac:.e§tia,nu
aveau
nici
un
fel
de
ex.".perientli
politica,care
sa
Le
permi.ta
desf~urareaunoracti-
uni
guvernaroontale
de
mareanverqura
~i
responsabili
tate.ilieorghiu-Dej,
s:n
vrerrea
cand
era
Ministru
al
CCInunica.-tiilor
I
invitapersonalitat-idin
cadrul,
partidelor
vechi
~i
chiar
din
cele
de
dreapta,
pentru
aLe
oonsulta
1n
problerreleeronanioe,
CI.l
careerare5p)nsabil;ncnnitetulcentrala1
partidului
o::mmist.
eel
mai
buncunoscatoralmarxismului
in
R:xnfuria,era
unnenbru
a1
dreptei
p::llitice,
careera~ielinvitat
CI.l
regularitate
la
oonsfatuirile
eeorxmfce,
In
aoesteronditiuni,s.Ltuat.i.a
politim
a
tarii
a
deve+
nitdramatica
din
dotl<."\.
puncte
de
vedere:
1.
Ise
aplica
0
ideo1agie
straina
de
realit!1t;.ile
specifice.
 
4
b.
Aceastaideolog:LefHnd
0
mare
necunoscuta.
pentzu
ooi
che-
mati
ao
aplice,mtreagaoperatiedeindoctrinarea.cadrelor!iideinfaptuirearevolut;.ieitrebuiadidjata.
de
ooi
expari-
nre.ntat..i
la
M:lsCDva,n
poatura
de.rrentori
iii
o::msilieri.
Pentru
a
usura
sarcinauri~edearezlizarevolutianHrXista,dirijata.dincabinet.,lucruriletrebuiausinplifi-cate.Singuraformulavalabila
perrtzu
sinplificareafast
l.t-
dtidareaprinfoqaa
oracaror
adversitat;.i;;irezistent;.e.
In
politica,
,eliminareapartidelorpolitice
.;;i
deschide-realargaa
port.t
Iordeindlisoare,
pentru
aprimi
0
inpmsie-
nanta
clientelaa
IlOrtii
~iasuferintei.
In
cureura,
0
tabularasa,
dupd
stilulotcrnanal
lidli-
clariiBibliotecii
din
Alexandria.'I'oatevalorileculturii
ro-
rnane.;;tiaufost.negate,absolutteate,intr'o
acl,-iune
ieono-clasta
f.1ra
egal
in
istoriarc:rnaneasca.CUlturarananeascain-cepeadelaA.Tcma.,singurulscriitorpecare-I
revendi.casa
a-
precra
partidulo::m.mist.
1ar
colaboratoriiintelcetuali,cariautrecut.Intabaraa:xnunista,;;i-aunegatpropriullortrecut.
de
creat;::Le,aducandasanaleidoluluio:m.mist.A:;;aaufacut,de-labuninceput,Georgecalinesci,MihaiSadoveanu,Iorgu
tor-
dan,
Prof.Parnan,
TudorVianu,etc.'!bateceIelaltevaloriaufostanulate
.;;i
scoase
din
circulatieprindecrete
de
partidoRevolutiaccmunistaavea
un
caracteradamic.'!btultre-buiainooputdela.piatraftmdamentala,~nconfonnitatecu
dog-
rrelelui.Karl
Marx,
fara
sasetinaseana
de
\W€O
unna
atre-cutuluirc:rnanesc.Aceast:arevolutiemarcasfar;;itulcreat-teideculturj~;icivilizat.iera:naneasca.ldeologia
marxista.
urma-reasacreasca
0
generatie
de
oarreni
ooicariar
fi
fostsaHefauritoriiuneiaitelumi,uneialteculturi,uneialteclvilizatii,camnu
rnai
avea
nici
chip
melasem1inarecu
ee-
iaceeraspecificul
rc:mani
tatiLOdoes'aopusacesteidesIantuiril:levolutionareafaststrivitsubgreutatea.eisnEisovietice,faradrept
de
apel.Institutiilede
cu1
tura,de!iltiinta,fomeledeorganizarea-leeducatiei,grupurile
de
creat-ieartistica.
.;-;i
literara,or-ganiza1;iile.;-;io::::mmitil1;ilereligioase,revistele.•ziariele:;iitipamit;.eleaufastsupuseunutseverregirn
de
cenzura.;;i
di-
mctionaresp:re1Clealurilemarxiste.Nuexistainaceaperioadap::1sibilitatedeopozi!-ie
in-
telectuala:;?i
liJ::Jertate
de
creat-ie.Nu-i
varna,
nuexistam-elastazi.1btuleraplanificat
in
cx:rnitet:ulcentralalpar-tiduluicammist.
In
primiizeee
ani
de
guvernareafost,
pe
IangaUrania
politica,,;;i
0
secatinzea.isvoarelor
de
erea-tieoriginala.Contactulcutradit.iileistorice:9ispirituale
5
aleculturiircmanS;;tiafastintreruptcudesavM!;1m.Vale-rilespirituale,religioase,literare,Gtiintifiee
~i
artis-ticeaufast
1nlocuite
cu
ficl;".J.unile
marxismului
dlZUectic.TrecutulvoevoziIor,vo.iniciahaiducilor,milleasma
bala.-
delormioritice9ia.Iegendelorseculare,canteceledelicate.;;i
pline
de
lirismulcurat
9i
sanatosaldoinelor..;;iareniat-kanilor
rtJ1::fuU
eraupete
rustnoase
pefrunteavitejHor
de
proletari
porni
1,:i
saschinbelurrea~igandul:rananesc.
Pae1:H
nu
rnai
puteauf1autentici,nu
mai
puteaucanta
draqos+ea,
rnoartea
.;;iviata.R:maneieriiaveaunomeestetioonoui,peliniarealismu1uisocialist.
Preotiierau
instrui
ti
J"..n
tehni-
ca
vietiisociale9i
politice
a
unut
ateismfortat!]i
eontza-
dictoriu.
Marii
a.rti,;;tiaipicturiinationale
disparusera
dins~Uile
de
expozitii.Wocuiti
de
eei
ce
mazgaleaupepanzepantaloni;;i
sepct.de
proletari,dupa.nodelu1sovietie..Educa-torii.;;1pedagogii.
de
seamaClIVantaulegilenarxismulUifar5.viata
9i
plin
de
incaJ.celifilosofice.Ziarele;;1r;evisteleaveau
toate
acel.asf,
continut
:tn
ori-ee
colta1
tarii,
cad
nuexistalibertareascrisului.
ci
dicteucentral.V1ata
cea
adevaratarcn:aneascaser-etrasese
in
stirafun-
duri1esubo::m~tientulutIn.tr
"e
stare
de
tragica
vegetare.
tntze
t.i.np.
taraa.fostindus.triaUzata,darsuf1etuleieralipsalaapelulo::::mun1sto-marxist.SocietateaartifieiaIi!i.a.marxistilorerasuspendatl\.
!n
aer,purtatd.
de
vanturi,fari1rad.5.cini.Inpi:imantulronanese,faracreat.iidurabi1e,
fara
e-nergiicreatoaredeslantuibe
In
entuziasm
:;;i
oper-etraini.ce.
InstinctuI
deoonservare,flexibilitatea$icarreleonis-mul,rrarxismuluiaapelatatunci,lafonnulareconsiderarilor,care
&1.
urrplegolurile,sa.creiezeptmti
de
legaturticu
tre-
cutulcultursl~isasalvezecanunismuldin
inpas.
Dar
punt.i-
Ieerausubrede~ireconsiderarilepar+Lal.eproduaeaustalci-ri~idesfigurar1
mati
~avealerealitlitii
rcrn.fulel]ti.
Gene-
ratiilenoicresreau:;;inu
mai,
erausatisfacuteeupoz1tia
i-
oonocfastaarnarxisrnului
de
panaatunei..Elecautaufundamen-tespirituale
mai
indep.irtate,intmcutul
unde
intuiauvalorf:;;icreatiistravedli,
fapte
delegenda
~;i
cetdtialespiritu-luircmanesc.Peplnainternational..regi:rru.:JlCXlITIUIlis,1.;;icautapuncte
de
reper
:;;i
suporteconcmie,financiar;;ipolitic.Civillzat-ia
de
tipnou,introdusaartificialdemarxi~ti,nuronstituiagarant.ianecesara
pentru
realizareaacestordir;ective,caeiregiInuldictatorialnuseidentificasecurealitat.ile
rcrna-
rusmulut,cu.Tara,cuNearnul,cuCUIuraR::::imaneasca.Asas
"a
ajunslanevoia
de
ainoorca,pe
0
scara
mal
ma-re,valorificarearro~teniriiculturaleranane:;;ti.
Dar
.aiei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->