Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_322_-_actualizat_30.10.2008 (1)

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_322_-_actualizat_30.10.2008 (1)

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 645|Likes:
Published by Marian
ghidul solicitantului pentruy masura 322
ghidul solicitantului pentruy masura 322

More info:

Published by: Marian on Dec 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ghidul Solicitantului – Măsura 3222 |Pagina
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
IMPORTANT! 
 Pentru a ob 
 
ine informa 
 
iile cu caracter general, consulta 
 
i pliantele 
ş
îndrumarele editate de MADR 
ş
i APDRP, disponibile la sediile DADR  jude 
 
ene si sediile APDRP din fiecare jude 
 
 
ş
i din regiunile de dezvoltare ale României, precum 
ş
i pe paginile de internet www.apdrp.ro 
 
ş
www.madr.ro .De asemenea, pentru a ob 
 
ine informa 
 
ii despre FEADR ne pute 
 
i contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.
GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru accesarea
M
Ă
SURII 322 – „
Renovarea, dezvoltarea satelor 
, îmbun
ă
t
ă
irea serviciilor de baz
ă
pentru economia
ş
ipopula
ia rural
ă
 
ş
i punerea în valoare a mo
ş
teniriirurale”
Versiunea 03 octombrie 2008 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic 
ă
a poten 
 
ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural 
ă
 (FEADR) implementat prin Programul Na 
 
ional de Dezvoltare Rural 
ă
(PNDR)
ş
i se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin 
 
elor specifice ale PNDR.Ghidul Solicitantului prezint 
ă
regulile pentru preg 
ă
tirea, întocmirea 
ş
i depunerea proiectului de investi 
 
ii, precum 
ş
i modalitatea de selec 
 
ie,aprobare 
ş
i derulare a proiectului dumneavoastr 
ă
.De asemenea, con 
 
ine lista indicativ 
ă
a tipurilor de investi 
 
ii pentru care se acord 
ă
fonduri nerambursabile, documentele, avizele 
ş
acordurile pe care trebuie s 
ă
le prezenta 
 
i,modelul Cererii de Finan 
 
are, al Studiului de Fezabilitate/documenta 
 
ia de avizare a lucr 
ă
rilor de interven 
 
ie 
ş
i al Memoriului justificativ, al Contractului de Finan 
 
are, precum 
ş
i alte informa 
 
ii utile realiz 
ă
rii proiectului 
ş
i complet 
ă
rii corecte a documentelor.
 
Ghidul Solicitantului – Măsura 3223 |Pagina
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE
Obiectivele m 
ă
surii 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun 
ă
ă 
irea serviciilor de baz 
ă
pentru economia 
ş
i popula 
 
ia rural 
ă
 
ş
i punerea în valoare a mo 
ş
tenirii rurale ....................................................................................................................................... 5 
2. PREZENTAREA M
Ă
SURII 322
2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile............................................... 2.2 Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului.......................................... 2.3 Tipuri de servicii/ac 
 
iuni sprijinite………............................................................ 2.4 Tipuri de investi 
 
ii 
ş
i cheltuieli neeligibile........................................................... 12 2.5 Criteriile de selec 
 
ie ale proiectului…................................................................ 13 2.6 Valoarea maxim 
ă
a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) ........... 16 
3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRURENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUN
Ă
T
Ă
IREA SERVICIILOR DEBAZ
Ă
PENTRU ECONOMIA
Ş
I POPULA
IA RURAL
Ă
 
Ş
I PUNEREA ÎN VALOAREA MO
Ş
TENIRII RURALE
3.1 Completarea, depunerea 
ş
i verificarea Dosarului cererii de finan 
 
are........... .. 17 3.2 Contractarea fondurilor……................................................................…....…... 23 3.3 Achizi 
 
iile.………………………………………………………............................... 25 3.4 Plata.................................................................................................................. 27 
4. INFORMA
II UTILE
4.1.
Documente necesare întocmirii cererii de finan 
 
are......................................... 28 
 4.2.
Lista Formularelor disponibile pe site-ul APDRP 
..............................................
34 
 
4.3. Dic 
 
ionar …..........................................……...………………............………….. 35 
 
4.4 APDRP în sprijinul dumneavoastr 
ă
................................................................ 41
 
ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
4.3. Anexa 1 – Model Cerere de Finan 
 
are .............................…… link www.apdrp.ro  
5.2
Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate/ Documenta 
 
ie de avizare a lucr 
ă
rilor de interven 
 
ii, conform HG 28 din ianuarie 2008 ...............
....
link www.apdrp.ro  
5.3
Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ ..................................... link www.apdrp.ro  
5.4
Anexa 4 
5.4.1
Recomand 
ă
ri privind elaborarea analizei cost-beneficiu ... link www.apdrp.ro  
5.4.2
Model de determinare a procentului sprijinului public nerambursabil ..............link www.apdrp.ro  5.5 Anexa 5 Model Contract de Finan 
 
are .................................. link www.apdrp.ro  5.6 Anexa 6 Modele de Formulare de plat 
ă
................................. link www.apdrp.ro  5.7 Anexa 7 Listele cu popula 
 
ia echivalent 
ă
a comunelor din România.................link www.apdrp.ro  5.8 Anexa 8 –Lista ariilor protejate declarate la nivel na 
 
ional 
ş
i local............. link www.apdrp.ro  5.9 Anexa 9 Lista comunelor care prezint 
ă
inciden 
 
a ridicat 
ă
a perioadelor de secet 
ă
.................................................................................. link www.apdrp.ro  
 
Ghidul Solicitantului – Măsura 3224 |Pagina
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
5.10. Anexa 10 – Lista sta 
 
iunilor balneo-climaterice care nu pot primi finan 
 
are prin FEADR ................................................................................... link www.apdrp.ro  5.11. Anexa 11 – Lista comunelor cu gradul de s 
ă
ă
cie aferent .... link www.apdrp.ro  5.12. Anexa 12 – Lista localit 
ă 
ilor pe jude 
 
e unde exist 
ă
surse de nitra 
 
i din activit 
ă 
agricole ................................................................................. link www.apdrp.ro  5.13. Anexa 13 – Lista acte normative utile .................................... link www.apdrp.ro  5.14. Anexa14 – Fi 
ş
a M 
ă
surii 322 .................................................. link www.apdrp.ro  5.15. Anexa 15 – Declara 
 
ii .............................................................. link www.apdrp.ro  5.16. Anexa 16 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale………………………………………………………….... link www.apdrp.ro  

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
voicadan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->