Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOB2012-21

KOB2012-21

Ratings: (0)|Views: 118|Likes:

More info:

Published by: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk on May 31, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/22/2015

 
Kijk op Bodegraven
BESTEMMINGSPLAN TUINGHESEL GROTHE
pagina 3
OPTREDEN STAGE ACTMET HET POPKOOR
pagina 4
BOREFT VAERT ÚT!
pagina 9
KIJK OP REEUWIJK 
pagina 14
ESTO KAMPIOENEN
pagina 19
HOCKEYKAMPIOENEN
pagina 20
2E JAARGANGNUMMER 21 - 2012 WOENSDAG 23 MEI
Bij inlevering van deze bon en geldig t/m zaterdag 19 mei 2012.
15% korting
op vermaak van kledingvoor particulieren
Kleienburg 20, 2411 ZC Bodegraven, telefoon
0172-650825
BIJ
Vol goede moed melddezich donderdag 17 meieen kleine honderd deel-nemers, verdeeld over27 auto’s, bij het Nieuwer-brugse Wierickehuis. Hiervond zowel de start als defnish plaats van de auto-puzzelrit die elk jaar opHemelvaartsdag wordtgeorganiseerd door deplaatselijke Oranjevereni-ging. Alle deelnemers kre-gen een routebeschrijvingmet 31 aanwijzingen mee.Het team dat de minstekilometers had gemaakt,de juiste letters bij de ant-woorden noteerde en metdeze letters de gezochte zinwist te ormuleren, maaktede meeste kans als win-naar uit de bus te komen.Aan het einde van de mid-dag waren alle deelnemersweer terug en verzameldenze zich op het pleintje voorhet Wierickehuis. Een aan-tal van hen wist op voor-hand al dat de beker aanhen voorbij zou gaan: “Hetwas een geweldige mid-dag, maar winnen zullenwe niet. We hebben er échteen potje van gemaakt. Bijde derde aanwijzing warenwe het spoor al bijster.’’Dat gold niet voor hetteam Smit/Koot, die metbehulp van hun passa-giers Marije Koot, SanneSmit en Gerianne Koot nietalleen slechts één kilo-meter te veel had gere-den. Daarnaast wisten zeook alle vragen goed tebeantwoorden, waardoorze de juiste letters kondennoteren. Door die lettersvan achteren naar vorente lezen, werd de oplossingvan de 26ste editie van deautopuzzelrit zichtbaar:Maxima, onze otogeniek-ste prinses. Daarmee zagenchaueur Eric Smit enbijrijders Marjan Smit enWilma Koot voor de derdemaal de naam van hunteam in de wisselbekergegraveerd.
Tekst en beeld: Margon van den Berg 
Nieuwerbrugseautopuzzelrit; lastigen leuk 
Het team Smit/Koot won de autopuzzelrit en zag voor de derde keer hun naam gegraveerd in de wisselbeker.
BOV reikt eerste tien tablets uit 
De 50-jarige Bodegraafse Ondernemersvereniging (BOV) heeft afgelopen maandag om 17.30 uurbij Primera Raadhuisplein de eerste tien tablets aan de gelukkige winnaars van de zegelactieuitgereikt. In totaal worden er verdeeld over vijf weken vijftig tablets met een 4.0 Android-besturing uitgereikt. Bij iedere besteding van 5 euro ontvangt de klant een zegel en bij 50 zegelsis de zegelkaart vol. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd bij ‘t Lieverdje en PrimeraBroekvelden en uit alle ingeleverde spaarkaarten worden de winnaars getrokken. De volgendetrekkingen zijn op 26 mei, 2 juni, 9 juni en 18 juni.
De eerste tien winnaars van een BOV tablet: Carla van der Laan, L. Molenaar, Carin Vermeulen, PancrasKuipers, Marian Vonk, H. van der Steen, Sonja den Engelsman, W. Jansen, Gerda van der Marel, en M.H.Verstoep.
WWW.VLAAI-INN.NL
U vindt de lekkerste vlaaienin onze tearoom.Laat u verwennen met eenheerlijke
HIGH TEA
door onzeprofessionele catering.

U kunt bij ons ook uw verjaardag vieren!
Tel. 0172 - 611100
www.riggelingmakelaars.nl
Reser veer NU in u w agenda!
OPENHUIS
 9  juni 2012
  van 11:00 - 15:00 uur
De publicatie van deGemeente Bodegraven-Reeuwijkvindt u op pagina
10, 11, 12 en 13
 
Kijk op Bodegraven
23 mei 2012 - pagina 2
 ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie
0900-8844 (Als het zonderzwaailicht kan!)
GEZONDHEIDSZORGHUISARTSEN
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.Mw. Bouma, Boesemsingel 81,Bodegraven,0172-530055.Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,Bodegraven, 0172-615868.Dhr. Coes en mw. Van Gils,Bodelolaan 7, Bodegraven,0172-612113.Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,Bodelolaan 7, Bodegraven,0172-612268.Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,Bodegraven, 0172-611522.Mw. Van den Nieuwendijk,Noordstraat 48, Bodegraven,0172-612030.Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-613388.Dhr. G. Heijden, Plein 1,Zwammerdam, 0172-619229
HUISARTSENPOST
HuisArtsenPost Midden-Holland(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,0182-322488.Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot08.00 uur. Zaterdag, zondag enfeestdagen hele dag. Uitsluitend natelefonische afspraak.
ZIEKENHUIZEN
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-weg 10, Gouda, 0182-505050.Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Polaner-baan 2, Woerden, 0348-427911.
 APOTHEKEN
LLOYDS Apotheek, Vromade 2,Bodegraven, 0172-617126.LLOYDS Apotheek, Brugstraat 1,Bodegraven, 0172-612031.Dienst Apotheek Midden-Holland(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,0182-698820. Maandag t/m vrijdagvan 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,zondag en feestdagen hele dag.Uitsluitend na telefonische afspraak.
GEESTELIJKEGEZONDHEIDSZORG
GGZ MIDDEN-HOLLAND,0182-563600.
 VERLOSKUNDIGE
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,Vrije Nesse 34, Bodegraven,0172-614469.
TANDARTSEN
Dhr. Baas, Kerkstraat 66,Bodegraven, 0172-615247.Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46,Bodegraven, 0172-611968.Praktijk voor tandheelkunde Oranje-laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.Tandartspraktijk van der Heide,Prins Hendrikstraat 12, 0172-611055.Tandartsenpraktijk Goudplevier,Goudplevier 36, Bodegraven,0172-618097.
THUISZORG
Vierstroom, Spoorlaan 2a,Bodegraven, 0900-9300.Buurtzorg Bodegraven team 1,Noordstraat 8, Bodegraven,06-83214200.Buurtzorg Bodegraven team 2,Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,06-51921997PrivaZorg Groene Hart, Meester vanLoostraat 2, Waarder, 030-6365302Zorgpartners Midden-Holland,Ronsseweg 242, Gouda, 0182-712800.Vegro Thuiszorgwinkel,Bodegraafsestraatweg 3, Gouda,0800–2887766
MAATSCHAPPELIJKEONDERSTEUNING WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,0172–522522.wmo@bodegraven-reeuwijk.nlInformatieloket Bodegraven,Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-618709.Maatschappelijke ondersteuningKwadraad, Spoorlaan 2a,Bodegraven, 0900-1202150.MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,2803 PK, Gouda, 0182-520333.
OPVOEDHULP
Opvoedbureau Midden-Holland,Spoorlaan 2a, Bodegraven, 0182-547888.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-613798.Dierenhulp Bodegraven, 0172-611377Sijbrandij,
 
Van H. Goedhartstr. 45,Reeuwijk, tel. 0182 392568.
KERKENDONDERDAG 24 MEI
RK Parochie Onze Lieve VrouweGeboorte, Meije
19.30 uurhttp://meijezegveld.rkonline.nl
 VRIJDAG 25 MEI
Geloofsgemeenschap St. Willi-
 J. de Kat Begrafenisverzorging Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaarwww.jdekatbegrafenisverzorging.nlGoejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Wim was een echte levensgenieter.Nu, helaas na jaren van afnemende gezondheid,hebben wij met intens verdriet afscheid moetennemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader,schoonvader en trotse opa
Wim Bakker
Bodegraven, Bodegraven,21 september 1938 20 mei 2012Tony Bakker - DrooghMarie-José en Wim MulckhuyseJoppe, Jesse, JurreYvonne BakkerBurg. Le Coultrestraat 132411 EP BodegravenWim is thuis.Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 23 meivan 15.00 tot 16.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uurin zorgcentrum Vijverhof, Burg. van Dobben deBruijnstraat 23 in Bodegraven.De crematieplechtigheid zal vrijdag 25 mei in beslotenkring plaatsvinden.
Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolleverzorging die Wim mocht ontvangen in zorgcentrumVijverhof te Bodegraven.
Wim is afgestapt 
brordus, St. Willibrorduskerk,Bodegraven
09.00 uurwww.parochiebodegraven.nl
ZATERDAG 26 MEI
Geloofsgemeenschap St. Willi-brordus, St. Willibrorduskerk,Bodegraven
19.00 uurwww.parochiebodegraven.nl
ZONDAG 27 MEI
Gereformeerde gemeente,Bethelkerk, Bodegraven
10.00 en 16.00 uurwww.bethelkerkbodegraven.nl
Gereformeerde kerk vrijgemaakt,Ichthuskerk, Bodegraven
09.30 en 16.30 uurwww.bodegraven.gkv.nl
Hervormde gemeente,Dorpskerk, Bodegraven
09.30 en 18.30 uurwww.hervormdbodegraven.nl
Hervormde gemeente,Bethlehemkerk, Nieuwerbrug
09.30 en 18.30 uurwww.hervormdbodegraven.nl
Protestantse gemeente Emmaüs,Salvatorkerk, Bodegraven
09.30 http://pge.nu
Protestantse gemeente Emmaüs,Lutherkerk, Bodegraven
18.30 uur http://pge.nu
Protestantse gemeente Nieuwer-brug, Brugkerk, Nieuwerbrug
11.00 uur www.brugkerk.nl
Pinkstergemeente Morgenstond,Evertshuis, Bodegraven
10.00 uur www.morgenstond.org/ bodegraven
Vergadering van gelovigen ‘Irene’,Oranjelaan 2/a, Bodegraven
09.45 en 18.30 uur www.vergadering.nu/bodegraven-irene
Geloofsgemeenschap St. Willi-brordus, St. Willibrorduskerk,Bodegraven
09.00 uurwww.parochiebodegraven.nl
RK Parochie Onze Lieve VrouweGeboorte, Meije
10.00 uur http://meijezegveld.rkonline.nl
Remonstrantse gemeente Zwam-merdam Bodegraven, Remon-strantse kerk, Zwammerdam
10.00 uurwww.remonstrantenzwammerdam.nl
MAANDAG 28 MEI
Gereformeerde gemeente, Bethel-kerk, Bodegraven
10.00 uurwww.bethelkerkbodegraven.nl
Hervormde gemeente, Dorpskerk,Bodegraven
09.30 uurwww.hervormdbodegraven.nl
Hervormde gemeente, Bethlehem-kerk, Nieuwerbrug
09.30 uurwww.hervormdbodegraven.nl
RK Parochie Onze Lieve VrouweGeboorte, Meije
10.00 uurhttp://meijezegveld.rkonline.nl
 WOENSDAG 16 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-tiek, 10.00-11.00 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), KBO Kerk-dienst, klaverjassen ensjoelen, 14.00-16.30 uur
DONDERDAG 17 MEI
• Wierickehuis (N), Gym-nastiek, 09.30-10.15 uur• Rijngaarde (B), Zangkoor,09.45-11.30 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Wierickehuis (N), Startautopuzzeltocht, 13.30-14.30 uur, € 5,00• Rijngaarde (B), ABVBmiddag, 14.00-17.00 uur• De Zon (B), Thirsty Thurs-day, 21.00 uur
 VRIJDAG 18 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-tiek, 09.30-10.15 uur• Rijngaarde (B), Gymnas-tiek, 10.30-11.15 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Koersbal,14.00-16.00 uur• Rijngaarde (B), Bridge,14.00-17.00 uur• De Meent (B), Bingo,14.30-16.00 uur, € 5,00 euro• Rijngaarde (B), Rummi-kub en Triominos, 14.30-16.30 uur• De Meent (B), Bruin caé,16.00-18.00 uur• Caé de Musketier (B),Bor Jam, 21.00 uur
ZATERDAG 19 MEI
• RK Onze Lieve VrouweGeboortekerk (M), Rom-melmarkt, 10.00-15.30 uur• Evertshuis (B), Kaasmu-seum geopend, 10.00-16.00uur, € 3,00• Streekmuseum Oudheid-kamer (Reeuwijk-Brug),geopend, 10.00-17.00 uur• Inocentrum Hartlo-per (Reeuwijkse Hout),geopend, 11.00-17.00 uur
ZONDAG 20 MEI
• Streekmuseum Oudheid-kamer (Reeuwijk-Brug),geopend, 10.00-17.00 uur• Inocentrum Hartlo-per (Reeuwijkse Hout),geopend, 11.00-17.00 uur• Fort Wierickerschans (B),Fotovoorstelling Histori-sche Kring, 12.00-15.00 uur• Landgoed Hooge Burch(Z), Muziek op zondag,15.30 uur
MAANDAG 21 MEI
• Rijngaarde (B), Schilde-ren met Harmen Kooistra,09.30-11.30 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Handwer-ken voor het Rode Kruis,14.00-16.00 uur• Houis (B), Klaverjassen,14.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Countrydansen, 15.00-16.15 uur• Rijngaarde (B), Schaken,20.00-23.00 uur
DINSDAG 22 MEI
• Rijngaarde (B), Biblio-theek, 9.00-10.30 uur• Rijngaarde (B), Wereld-dansen, 10.30-12.00 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), PCOB ont-spanningsmiddag, 14.30-16.30 uur• Salvatorkerk (B), Samenzingen voor Bolivia, 20.00uur• Ontmoetingskerk (B),Lezing Hans Stolp, 20.00,€ 15,00
 WOENSDAG 23 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-tiek, 10.00-11.00 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), KBO kla-verjassen en sjoelen, 14.00-16.30 uur• Evertshuis (B), OptredenWereldband, 20.30 uur,€ 19,25
DONDERDAG 24 MEI
• Wierickehuis (N), Gym-nastiek, 09.30-10.15 uur• Rijngaarde (B), Zangkoor,09.45-11.30 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), ABVBmiddag, 14.00-17.00 uur• Gemeentehuis (B), Verga-dering Commissie Ruimte,20.00-23.00 uur• De Zon (B), Thirsty Thurs-day, 21.00 uur
 VRIJDAG 25 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-tiek, 09.30-10.15 uur• Rijngaarde (B), Gymnas-tiek, 10.30-11.15 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Koersbal,14.00-16.00 uur• Rijngaarde (B), Bridge,14.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Rummi-kub en Triominos, 14.30-16.30 uur• De Meent (B), Bruin caé,16.00-18.00 uur• Evertshuis (B), Film TheArtist, 20.30 uur, € 7,50
ZATERDAG 26 MEI
• Evertshuis (B), Kaasmu-seum geopend, 10.00-16.00uur, € 3,00• Streekmuseum Oudheid-kamer (Reeuwijk-Brug),geopend, 10.00-17.00 uur• Inocentrum Hartlo-per (Reeuwijkse Hout),geopend, 11.00-17.00 uur
ZONDAG 27 MEI
• Streekmuseum Oudheid-kamer (Reeuwijk-Brug),geopend, 10.00-17.00 uur• Inocentrum Hartlo-per (Reeuwijkse Hout),geopend, 11.00-17.00 uur
MAANDAG 28 MEI
• Molen de Arkdui (B),Omloop van het GroeneHart, vana 08.00 uur• ESTO (B), Pinkstervoet-baltoernooi KPJ, € 20,00• Rijngaarde (B), Schilde-ren met Harmen Kooistra,09.30-11.30 uur• Familie Vergeer (M),Open Boerderijendag,10.00-16.00 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Handwer-ken voor het Rode Kruis,14.00-16.00 uur• Houis (B), Klaverjassen,14.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Countrydansen, 15.00-16.15 uur• Rijngaarde (B), Schaken,20.00-23.00 uur
DINSDAG 29 MEI
• Rijngaarde (B), Biblio-theek, 9.00-10.30 uur• Rijngaarde (B), Wereld-dansen, 10.30-12.00 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), PCOB ont-spanningsmiddag, 14.30-16.30 uur
 WOENSDAG 30 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-tiek, 10.00-11.00 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), KBO kla-verjassen en sjoelen, 14.00-16.30 uur• Gemeentehuis (B),Gemeenteraadsvergade-ring, 20.00-23.00 uur
DONDERDAG 31 MEI
• Wierickehuis (N), Gym-nastiek, 09.30-10.15 uur• Rijngaarde (B), Zangkoor,09.45-11.30 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), ABVB bin-go, 14.00-17.00 uur• Antoniuscollege (B),Klankbordbijeenkomsttoekomst AntoniuscollegeBodegraven, 19.30-21.00uur• De Zon (B), Thirsty Thurs-day, 21.00 uur
 Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bodegraven, (M) Meije,(N) Nieuwerbrug en Zwammerdam (Z). Activiteit of evenement aanmelden?  Mail naar: redactie@kijkopbodegraven.nl
 
Kijk op Bodegraven
23 mei
2012 - pagina 3

Kaashal
Prins Hendrikstraat 242411 CT BodegravenGeopend: di-vr-za
Bodegraven
Winkelcentrum BroekveldenIedere vr. 13.00 - 17.00 uurIedere za. 8.00 - 16.00 uur
Reeuwijk
Van Staverenstraat(t.h.v. bibliotheek)Iedere do. 8.30 - 12.00 uur

GROENEWEIDE KAAS

SPECIALITEITLEKKER BIJ DE WIJNOF HET BIERDE PRIMEUR 2012
KLOOSTERKAAS

GRASKAAS
“WEIDEMELK”
 


8
98
6
95
5
98
 
TIP!
LAAT UW KAAS VACUMEREN VOOR VAKANTIE± 5 WEKENHOUDBAAR
SLA UW KORTING
VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 JUNI 2012
Aanbiedingen gelden op basis van onze voorwaarden
DORPGOLF AC TIE!
10 / 20 / 30 / 40 / 50%
 
AL TIJD KOR TING!
 
Rotary Bodegraven
bedankt
alledeelnemers van de Alpes d’Huzes actie!
Uitslag loterij: www.ultimatewood.nl
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 8.00 - 17.00 uur, Za. 9.00 - 12.00 uur
Binnenweg 4, Bodegraven, Tel. (0172) 61 03 26, info@ultimatewood.nl
Het keurmerkvoorverantwoordbosbeheer
In 2010 hee de gemeentein de stedenbouwkundige‘Visie met beeldkwaliteit’vastgelegd dat ‘groen’ eenbelangrijk deel uitmaaktvan die visie. Over de Tuinvan Ghesel Grothe wordtgeconcludeerd dat het eenprivétuin betre die vrijwelniet zichtbaar is vana deopenbare weg. In het huidi-ge bestemmingsplan Oudekern Bodegraven hee detuin de bestemming ‘woon-doeleinden’ en daaraankan volgens de gemeenteniet voorbij wordengegaan. Wel is destijds doorde raad een motie aange-nomen om het gebied ‘zogroen mogelijk te houden’.
GROENE OASE
In het nu ter visie liggendevoorontwerp wordt aandie motie uitvoering gege-ven door het handhaveno de aanplant van enkelebomen. Van de rest van detuin zal weinig overblijvenwant die ruimte zal benutgaan worden voor de bouwvan 22 garages/hobby-ruimtes en de aanleg van22 parkeerplaatsen. Ookis er ruimte gereserveerdvoor de bouw van eensportvoorziening. Hoewelde voor het plan opgestel-de ‘natuurtoets’ aan hetgebied geen bijzonderewaarde toekent denken deleden van de destijds opge-richte Belangenvereniging‘Tuin van Ghesel Grothe’daar anders over. De ver-eniging is van mening dathet groene gebied, met hetdaarbij behorende dieren-en plantenleven, behoudenmoet blijven en hee daar-voor de agelopen jarenook ink strijd gevoerd.Inzet daarbij was overigensook het gebied een openba-re bestemming te geven als‘rustoase’ voor het Bode-graase publiek.
KRITISCHE BLIK 
Volgens aanwonende enlid van de belangenvereni-ging, Gijs Hoogeveen, zal erkritisch naar het vooront-werp-bestemmingsplanworden gekeken. “Door deleden van de verenigingen andere omwonendenvan de tuin zal het bestem-mingsplan getoetst wordenaan de eisen zoals dezedoor de gemeenteraad op16 maart 2011 zijn neer-gelegd en ook in een motiezijn verwoord. Deze eisenzijn een groene uitstralingzodat straks vanuit de aan-liggende tuinen en wonin-gen niet tegen hoge en kalemuren van garageboxenhoe te worden aangeke-ken.”De omwonenden gaat hetechter niet alleen om detuin. Ze zullen het planzeker ook toetsen op deverbetering van de bebou-wing van de Marktstraat.Alleen het poolcentrumaanpassen is voor deomwonenden onvoldoende.De rest van de bebouwingtussen het poolcentrum ende Rabobank zal ook moe-ten worden meegenomenom de gewenste kwaliteits-slag te maken.
Tekst: Bert Verver 
Voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage
Einde Tuin vanGhesel Grothe
Het voorontwerp-bestemmingsplan Markstraat 23-25 ligt met ingang van 23 meitot 4 juli ter inzage. Veel inwoners zullen bij die aankondiging weinig gedachtenhebben, maar het gaat om de herontwikkeling van het Bodegraase Poolcentrumtot een winkelruimte met daarboven zes appartementen. In het bestemmingsplanis ook de mogelijkheid opgenomen tot herontwikkeling van de zogenoemde Tuinvan Ghesel Grothe, een ontwikkeling waarover veel te doen is geweest. De tuinvormt een groene oase in het dorpshart van Bodegraven.
Geen windmolens bij Rijnhoek
Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 25 aprilbesloten dat de studielocatie voor windenergie in Bodegraven-Noord vervalt. Dit betekent dat er geen windmolens meer kun-nen worden gerealiseerd nabij bedrijventerrein Rijnhoek. Ook destudielocatie in Alphen aan den Rijn is tijdens deze vergaderingvervallen. Beide locaties waren opgenomen in de nota Wervelen-der die begin 2011 door provincie Zuid-Holland was vastgesteld.In de loop van 2011 zijn er op verzoek van de provincie aanvul-lende adviezen uitgebracht over windenergie in het Groene Hart.Conclusie van deze adviezen is dat deze locaties werken als eenbegrenzing van de open ruimte en afbreuk doen aan de openheidvan het aanwezige groene venster. Bovendien had ook het col-lege de provincie schriftelijk laten weten zich te kunnen vinden inde adviezen die de locatie in Bodegraven ontraden. Te meer daarer binnen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk onvoldoendedraagvlak is voor grootschalige windenergie.
“De gratis kindermiddagenop de woensdagmiddag inde maand mei zijn achtera gezien niet handig geko-zen. De woensdagmiddagstaat zeker in het voorjaaral bol van de (buiten)acti-viteiten voor de kinderen.Het valt dus niet mee omkinderen op dat momentnaar het kaasmuseum tekrijgen, ook al is het gratis,”aldus de heer Cluistra, éénvan de vrijwilligers vanhet kaasmuseum. Jammer,want het museum gaat metzijn tijd mee. Geen saaierondleiding, maar actie meedoen. Zo is er een‘kaascomputer’, een letter-spel en een speurtocht doorhet museum. De levendigeopstellingen in het kaas-museum laten de kinde-ren bovendien met beeld,geluid en lichteecten dewereld van kaas ontdek-ken. We horen loeiendekoeien, rondrijdende kar-ren en lachende kinderen.Verder is er voor scholeneen leskist met als thema‘van koe tot kaas’ en voorverjaardagseestjes is eenontdekkingsreis door hetkaasmuseum met leukespelletjes en verrassingen.“We staan niet stil, zo heb-ben we veel contact methet Streekmuseum Oud-heidkamer Reeuwijk.” Vol-gens de heer Cluistra eenraaie combinatie van tweemusea die elkaar prachtigaanvullen. “We hebben nogtwee woensdagen, 23 en 30mei, waarop basisschool-leerlingen gratis mogenkomen kijken. En verderis het jarige kaasmuseumiedere zaterdag van 10.00tot 16.00 uur te bezoekenop de derde etage van hetEvertshuis.http://kaasmuseum.org/
Tekst: Ruud Kooistra 
Kaasmuseum nogniet ontdekt doorkinderen
Om het 25-jarig jubileum te vieren organiseert het kaasmuseum verschillendeleuke activiteiten. Variërend van extra tentoonstellingen tot een vaartocht over de Oude Rijn en gratis kindermiddagen in de maand mei.
*
Voor particulieren
 
e
n
 
b
edrijven.
 *
Windows 7, Vista, en XP.
 *
Oude pc weer snel maken,
s
choonmaken en updaten.
 
*
Installatie van: adsl,
i
nternet en e
-m
ail.
 *
Beveiligen: tegen virus,
 s
pam, spy
- e
n malware en
t
rojans.
 
*
Uitleg op uw eigen pc.
 
C
omputerhulp
 
S
ervice aan huis tot 21:00
O
p werkdagen en zaterdag.
 
M
ark Smael
0
6
-1
0245763
oop uw computer bij de man,
 
ie hem repareren kan!
 
B
odegraven
Bingo ABVB
De Algemene Bejaarden Ver-eniging Bodegraven (ABVB)organiseert de slotbingo metverloting van dit seizoen opdonderdag 31 mei in de grotezaal van Rijngaarde. Dezemiddag begint om 13.45 uuren duurt tot ongeveer 17.00uur. Tevens worden deze mid-dag de wisselbekers uitgereiktaan degenen die de meestepunten hebben gehaald inde klaverjascompetitie en desjoelcompetitie. Wie deze mid-dag wil meemaken, maar noggeen lid is van de ABVB is vanharte uitgenodigd in Rijngaar-de om zich aan te melden alslid en gelijk mee te spelen.
 
 Pedicure gezocht 
 bij mij in de buurt! 
Adverteer inKijk op Bodegraven en vind klanten inBodegraven,NieuwerbrugenMeije
Voor informatie - Telefoon: (0182) 399 266E-mail: advertentie@kijkopbodegraven.nl

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->