Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
'All The Wrong Questions: Who Could That Be at This Hour', by Lemony Snicket

'All The Wrong Questions: Who Could That Be at This Hour', by Lemony Snicket

Ratings: (0)|Views: 56,427|Likes:
Published by Jinhi Baron
First chapter excerpt
First chapter excerpt

More info:

Published by: Jinhi Baron on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/10/2013

 
Hmm qcl _ukio X|ltqfkit8
”_ck Dk|ma Qchq El hq Qcft Ck|u;‚
 Mljkiv TifdglqHuq ev TlqcDch~qlu KilQclul wht h qkwi- hia qclul wht h ofum- hia qclul wht h qclbq) F wht mfrfio fi qcl qkwi-hia F wht cfula qk firltqfohql qcl qclbq- hia F qck|ocq qcl ofum cha ikqcfio qk ak wfqc fq) Fwht hmjktq qcfuqlli hia F wht wukio) F wht wukio hek|q hmm kb fq) F tck|ma chrl htgla qcl
x|ltqfki ”_cv wk|ma tkjlkil thv tkjlqcfio wht tqkmli wcli fq wht ilrlu qclfut qk elofi wfqc;‚ Fitqlha- F htgla qcl wukio x|ltqfki‑ 
bk|u wukio x|ltqfkit- jkul ku mltt)Qcft ft qcl hddk|iq kb qcl bfutq)Qcl Cljmkdg Qlhukkj hia Tqhqfkiluv Tck~ ft qcl tkuq kb ~mhdl wclul qcl bmkkuthmwhvt bllm afuqv- lrli wcli qclv hul dmlhi) Qclv wlul ikq dmlhi ki qcl ahv fi x|ltqfki)Qcl bkka hq qcl Cljmkdg ft qkk hwb|m qk lhq- ~huqfd|mhumv qcl loot- wcfdc hul ~ukehemv qclwkutq loot fi qcl liqful dfqv- fidm|afio qcktl ki lscfefq hq qcl J|tl|j kb Eha Eulhgbhtq-wclul rftfqkut dhi mlhui `|tq ckw ehamv loot dhi el ~ul~hula) Qcl Cljmkdg tlmmt ~h~luhia ~lit qchq hul ahjhola hia |tlmltt- e|q qcl qlh ft aufigheml- hia qcl ~mhdl ft mkdhqla
hduktt qcl tqullq bukj qcl quhfi tqhqfki- tk fq ft hi hddl~qheml ~mhdl qk tfq wfqc kil‛t ~huliqt
elbkul ekhuafio h quhfi bku h ilw mfbl) F wht wlhufi
o qcl t|fq F‛a elli ofrli ht h
ouha|hqfki ~ultliq) Fq cha c|io fi jv dmktlq bku wllgt- mfgl hi lj~qv ~lutki) F blmq om|jhia qcfutqv) _
cli qcl qlh huufrla- bku h jkjliq qcl tqlhj wht hmm F dk|ma tll) F‛a thfa
okka*
 evl qk tkjlkil rluv x|fdgmv hia wht wftcfio F‛a qhgli mkiolu) F qkma jvtl
mb qchq fq
 
afai‛q jhqqlu hia qchq dluqhfimv fq wht ik qfjl qk bukwi huk|ia qkwi) Vk| chrl wkug qk
ak- Tifdglq- F qkma jvtlmb) Qclul ft ik qfjl bku jk~fio)
Vk|‛mm tll clu tkki lik|oc fi hiv dhtl- F qck|ocq- fidkuuldqmv)
 Qcli qcl tqlhj dmlhula- hia F mkkgla hq qcl ~lk~ml wck wlul wfqc jl) Fq ft d|ufk|t
qk mkkg hq kil‛t bhjfmv hia quv qk fjhofil ckw qclv mkkg qk tquhiolut) F thw h mhuol
*tck|malula jhi fi h eukwi- mfiqv t|fq qchq mkkgla mfgl fq jhal cfj |idkjbkuqheml- hia hwkjhi au|jjfio clu bfioluihfmt ki qcl qheml- krlu hia krlu- qcl tk|ia mfgl h qfiv
ckutl‛t ohmm
k~fio) Tcl ch~~lila qk chrl h bmkwlu fi clu chfu) Qclv wlul ekqc tjfmfio-~huqfd|mhumv qcl jhi)
”Vk| chrl ~mliqv kb qfjl elbkul vk|u quhfi- tki-‚ cl thfa) ”_k|ma vk| mfgl qk
kualu tkjlqcfio qk lhq; L
oot;‚
 
”Ik- qchig vk|-‚ F thfa)
 
”_l‛ul ekqc tk ~uk|a kb k|u mfqqml ekv-‚ thfa qcl wkjhi- wck ~luch~t wk|ma chrl
mkkgla ilurk|t qk tkjlkil wck wht mkkgfio dmktlmv hq clu) Ku ~luch~t ikq) Tcl tqk~~laau|jjfio clu bfiolut ki qcl qheml hia uhi qclj qcuk|oc jv chfu) Tkki F wk|ma illa h
chfud|q) ”Vk| j|tq el hmm h
*
qfioml wfqc lsdfqljliq)‚
 
”F o|ltt tk-‚ F thfa- e|q F afa ikq bllm h
*qfioml) F afa ikq bllm h*hivqcfio)
”^|q vk|u ih~gfi fi vk|u mh~-‚ tcl qkma jl)”F afa)‚
 
”_lmm- qcli- aufig vk|u qlh-‚ tcl thfa- hia hi
kqclu wkjhi dhjl fiqk qclCljmkdg) Tcl afa ikq mkkg hq jl ku jv bhjfmv ku hivwclul hq hmm) Tcl eu|tcla ev jvqheml- rluv qhmm- wfqc h rluv oulhq alhm kb rluv wfma chfu) Clu tcklt jhal ikftl ki qclbmkku) Tcl tqk~~la hq h uhdg kb lirlmk~lt hia ouheela qcl bfutq kil tcl thw- qkttfio h dkfi
 
qk qcl wkjhi elcfia qcl dk|iqlu- wck dh|ocq fq hmjktq wfqck|q mkkgfio- hia qcli tcl whtehdg k|q qcl akku) _fqc hmm qcl qlh ki hmm qcl qhemlt- fq mkkgla mfgl kil kb clu ~kdglqt whttqlhjfio) F wht qcl kimv kil wck cha ikqfdla clu) Tcl afa ikq mkkg ehdg)Qclul hul qwk okka ulhtkit qk ~|q vk|u ih~gfi fi vk|u mh~) Kil ft qchq bkka jfocqt~fmm fi vk|u mh~- hia fq ft elqqlu qk tqhfi qcl ih~gfi qchi vk|u dmkqcfio) Qcl kqclu ft qchq fqdhi tlurl ht h ~lubldq cfafio ~mhdl) ^uhdqfdhmmv ikekav ft iktv lik|oc qk qhgl qcl ih~gfikbb h mh~ qk tll wchq ft cfaali qclul) F tfocla all~mv hia tqhula akwi hq jv mh~- ht fb Fwlul mktq fi qck|ocq- hia qcli x|fdgmv hia x|flqmv F |ibkmala hia ulha qcl ikql qclwkjhi cha auk~~la qclul)D
MFJE K\Q QCL _FIAK_ FI QCL EHQCUKKJ HIA JLLQ JL FI QCL HMMLV ELCFIAQCFT TCK^
)
 
F
_FMM EL _HFQFIO FI QCL OULLI UKHATQLU
)
 
V
K\ CHRL BFRL JFI\QLT
)
 
 ‑ 
T
”Ukhatqlu-‚ F gilw- wht h bhidv wkua bku ”dhu-‚ hia F dk|mai‛q clm~ e|q wkialu 
wchq gfia kb ~lutki wk|ma qhgl qcl qfjl q
k wufql ”ukhatqlu‚ wcli qcl wkua ”dhu‚ wk|maak) F hmtk dk|mai‛q clm~ e|q wkialu wchq tkuq kb ~lutki wk|ma tfoi h tldulq ikql- lrli fb 
qclv kimv tfoila qcl mlqqlu
T
) H tldulq ikql ft tldulq) Qclul ft ik ulhtki qk tfoi fq)
”Hul vk| KG- tki;‚
 
”F illa qk lsd|tl jvtlmb-‚ F thfa- hia tqkka |~) F ~|q qcl ih~gfi akwi ki qcl qheml
e|q gl~q qcl ikql du|j~mla |~ fi jv chia)
”Aufig vk|u qlh)‚
 Jkqclu 
-‚ F thfa)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->