Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Politici Publice - Curs

Politici Publice - Curs

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Published by adi

More info:

Published by: adi on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2012

pdf

text

original

 
POLITICI PUBLICE
Într-un anumit sens, acţiunea practică este aspectul politicii care priveşte pe cei maimulţi oameni. Ea reflectă impactul guvernării asupra societăţii, capacitatea de a face lucrurilesă fie mai bune sau mai rele. În anii ‘60 şi ‘70 s-a conturat un nou domeniu distinct de studiu,acela al politicilor publice şi al analizei politicilor publice. O astfel de analiză poate privi cum afost iniţiată o politică publică, cum a fost formulată, adoptată, implementată şi cum ar putea fiîmbunătăţit acest proces. Analiza politicilor publice nu este preocupată doar de problemeleeficienţei şi eficacităţii, de
cum
este făcută o politică. Ea se concentrează asupra a
ce
este o politică publică: natura rezultatelor guvernării asupra socetăţii globale. În centrul analizei politicilor publice pot sta întrebări normative de genul – 
“pentru ce există guvernare?”
sau
“înce constă o societate <<bună>>?”
. Orice încercare de a evalua performanţa unei guvernărisau a unui sistem politic trebuie să ia în considerare cele mai adânci diviziuni politice şiideologice.Originile interesului pentru orientarea către politicile publice pot fi identificate atât în perceperea inconsecvenţelor guvernării cât şi în insatisfacţiile oferite de disciplinele academice.În ultimul deceniu în România a existat, pe bună dreptate, o mare disponibilitate de a pune subsemnul întrebării eficienţa şi eficacitatea serviciilor publice. Există prea multe exemple derăspunsuri necorespunzătoare la probleme, rezultate din lipsa de previziune, din nedefinireaobiectivelor, din numărul redus al opţiunilor şi din insuficienta pregătire a acestora, din slabaimplementare şi din lipsa activităţilor de monitorizare şi evaluare a politicilor. Însăşidiagnosticarea şi definirea acestor probleme s-a dovedit o sarcină extrem de dificiîncondiţiile unor schimbări continue şi a lipsei personalului calificat.Există şi o insatisfacţie legată de limitata contribuţie pe care o au ştiinţele sociale larezovarea problemelor. Reproşurile nu sunt specifice doar României: în urmă cu patruzeci deani cam aceleaşi critici au fost aduse şi în occident ştiinţelor sociale, iar unle dintre acesteobiecţii mai sunt încă valabile.Ştiinţele politice, aflate abia la debut în ţara noastră, au fost percepute ca luptându-se pentru atingerea unor niveluri din ce în ce mai ridicate de abstractizare, ca în teoria sistemelor,
1
 
îndepărtându-se astfel de problemele reale, ducând uneori le enunţarea unor răspunsuri foartesofisticate la chestiuni absolut neinteresante. O altă critică a vizat accentuarea excesivinstituţională, care a dus adesea la recomandări privind schimbarea instituţională, recomandărilipsite de cunoaşterea proceselor mai profunde şi a distribuţiei puterii.Administraţia publică, ca discipliacademică, nu a avut parte de o abordaremultdisciplinară, fiind privită mai curând ca o preocupare pentru regulamente şi servicii publice, pentru structuri mai degrabă decât pentru dinamici, pentru proceduri mai degrabă decât pentru procese, pentru decizii specifice mai degrabă decât pentru elaborarea de politici.Ştiinţele economice au părut de multe ori prea preocupate de revendicarea statuluiştiinţific şi de construirea de modele abstracte. Se consideră adeseea că economiştii sunt de bună voie ignoranţi în ceea ce priveşte alte discipline ale ştiinţelor sociale, a căror cunoaştere ar  putea să-i pună în temă cu privire la complexitatea procesului de elaborare şi implementare a politicilor din lumea reală. Prescripţiile oferite de economişti nu fac de cele mai multe oridistincţia între situaţiile în care guvernele trebuie să pornească o activitate într-un nou domeniuşi în cele în care ceea ce se doreşte este înlocuirea unei politici deja existente (Brian W.Hogwood, Lewis A. Gunn, pag. 260) .Studiile de management au reprezentat adesea un sinonim pentru studiul afacerilor, iar unele şcoli de specialitate s-au grăbit să presupună că oferta lor este aplicabilă şi sectorului public. Contextul politic a fost adesea ignorat şi, deşi a existat o preocupare pentru rezolvarea problemelor, nu s-a acordat o atenţie suficientă aspectelor legate de apariţia problemelor şi detratarea acestora în cadrul sistemului de management politic de la nivelul administraţieicentrale şi locale.Pericolul este ca mulţi dintre specialiştii în ştiinţele politice, economie, administraţie publică sau management să vorbească doar între ei, eventual cu studenţii lor, şi să nu aibă preamult de spus practicanţilor din domeniul administraţiei publice şi afacerilor.Dacă analiştii politici vor să câştige recunoaştere şi să exercite influenţă, ei trebuie să setransforme în analişti de politici publice, şi să-şi exercite o parte din capacităţile de raţionare şide discernământ asupra selectării chestiunilor ce vor fi analizate. Atunci când domeniile şi problemele sunt bine alese, analistul poate avea o contribuţie veritabilă la procesul de înfăptuirea politicilor.
2
 
Politicile publice nu sunt doar domeniul de interes al specialiştilor în ştiinţele politice.Acest concept este utilizat şi de funcţionari publici, de reprezentanţi aleşi, de ziarişti, etc, careutilizeatermenul în încercarea de a descrie cum este modelată acţiunea publică. Înexaminarea conceptului de politică publică trebuie luat în considerare modul în care acesttermen este înţeles atât de catre specialiştii din mediul academic cât şi de către practicieni.
1.Ce este o politică publică?1.1. Definiţii ale politicilor publice
Printre multele definiţii care s-au dat politicilor publice, unele sunt extrem de simple, întimp ce altele sunt deosebit de complexe.De multe ori, prin politică publică se înţelege o declaraţie guvernamentală de acţiuneîntr-un anumit domeniu şi hotărârea de a duce această acţiune la îndeplinire. Această definiţiefoarte vagă pare să aibă mai mult un caracter prospectiv decât unul retrospectiv: este un interesmai mare în privinţa a ceea ce oamenii politici spun decât în privinţa a ceea ce fac.Tot în limbaj uzual, termenul
 politică publică
este înţeles ca un comportament al unuiactor sau a mai multor actori, cum ar fi un conducător politic, o agenţie guvernamentală sau un parlament, în privinţa unui domeniu specific de activitate. O astfel de definiţie nu este, totuşi,adecvată unui discurs ştiinţific.O altă definiţie “largă” afirmă că o politică publică reprezintă
“relaţia dintre un guvern şi mediul său”
(Robert Eyeston, pag. 18). O alta afirmă că
“o politică publică este ceea ce guvernul decide facă sau nu facă”
(Thomas R. Dye, pag. 1). Această formulare este probabil prea simplă şi nu ajută la operaţionalizarea conceptului de politică publică.Considerând ca poltică publică orice aspect al comportamentului guvernamental, nu se poateface o separaţie între aspectele minore şi cele semnificative ale activităţii executivului. Totuşi,definiţia lui Thomas Dye atinge două puncte importante:1. Dye specifică în mod clar că cel ce realizează o politică publică este guvernul.Aceasta înseamnă că firmele private, diferitele organizaţii, grupurile de interes, indivizii, nudesfăşoară politici publice. Deşi aceşti actori non-guvernamentali pot influenţa ceea ce faceguvernul, deciziile sau activităţile acestor grupuri nu constituie politici publice.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->