Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pojam novinskih agencija.

Pojam novinskih agencija.

Ratings:

4.67

(6)
|Views: 4,855|Likes:
Published by clara eve

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: clara eve on Dec 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/01/2013

 
Akademske studijePredmet: Uvod u mediologiju
Razvoj velikih novinskih agencija
-seminarski rad-
1
 
Sadržaj:
V
A
F
(
L
F
A
P
2
 
Pojam novinskih agencija
 Novinska agencija je organizacija novinara koja je osnovana sa zadatkom da svabdevareportažama organizacije u novinskoj trgovini: novine, magazine, radio i televizijskeemitore. Poznatije su pod nazivom telegrafski servisi (wire services) ili novinski servisi(news services).
1
 Novinske agencije su lokalne, nacionalne, međunarodne ili tehničke organizacije za prikupljanje i distribuciju vesti najčešće za novine, periodiku ili emitore (broadcasters).
2
 Novinske agencije se klasično definišu kao mediji trgovine informacijama „na veliko“,koje prikuplja vesti da bi ih distribuirao drugima-„maloprodajnim“- medijim, uglavnomnovinama i elektronskim medijima, koji „pakuju“ vesti novinskih agincija za sopstvenodefinisano čitateljstvo i publiku.
3
 Na razne načine se mogu definisati novinske agencije ali suština svake definicije je da sunovinske agencije organizacije za prikupljanje i distribuciju informacija medijima prekokojih su vesti stizale u javnost. Jer „nekada novinske agencije nisu direktno objavljivalevesti već su vestima snabdevale pretplatnike, koji su deljenjem troškova, dobijali uslugekoje na drugi način nisu mogle da priušte.“
4
Sada sem njihove tradicionalne „veletrgovinske“ uloge, novinske agencije imaju sve većiznačaj kao „maloprodajni“ izvor informacija, ne samo za medije već i z individualnegrađane. Ovo je očigledno več izvesno vreme u pribavljanju informacija za finansijskeinstitucije, brokere, agencije za trgovinu stranim valutama, itd., ali je svakodnevno sveočiglednije u distribuciji opštih informacija posredstvom Interneta. Međutim, čak i naInternetu, klijenti obično pristupaju vestima novinskih agencija uz pomoć sekundarnih ili„malopordajnih“ agenata, gde spadaju Veb sajtovi sa opštim informacijama (Yahoo!) i poslovne internet prezentacije, Veb sajtovi novinskih ili tv stanica ili pomoću Internet portala. „Veletrgovinska“ uloga novinskih agencija stoga je i dalje važna; ali je danas pojedinačnom korisniku vesti lakše da pristupi velikim količinama informacija novinskihagencija, čiji tekstnije podvrgnut preprakama „trgovaca na malo“,koji kontroliše kanalkroz koji se vest širi.Posledica toga je da sveveći broj novinskih agencija o svom tržištu razmišlja ne uterminima medijskih klijenate, već velikog vroja individualnih korisnika vesti.
5
Svi masovni mediji zavise od agencija, od obima vesti koje su im potrebne. Nekeagencije se fokusiraju na posebne predmete interesovanja ili na lokalnom području ili nanacionalnom. Mnoge agencije su udružene sa svojim pretplatnicima koji im šalju vesti sanjihovih teritorija u glavne agencije odakle se stavljaju na korišćenje drugima.
6
1
2
Sa sajtawww.bartleby.net (columbia encyclopedia)
3
“Uvod u studije medija” ,priredili A. Brigs i P. Kobli, Klio, Beograd 2005.god., str. 91
4
Sa sajta www.britannica.com /news agencies/
5
“Uvod u studije medija” ,priredili A. Brigs i P. Kobli, Klio, Beograd 2005.god., 91 str.
6
Sa sajta www.britannica.com /news agencies
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dora Colakovic liked this
Dora Colakovic liked this
Dora Colakovic liked this
Dora Colakovic liked this
Dora Colakovic liked this
Mirjana Cosic liked this
orbasoft liked this
Dejan Mihajlovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->