Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Tinjauan Perspektif Ham Dalam Pluralisme Agama Di Indonesia

Tinjauan Perspektif Ham Dalam Pluralisme Agama Di Indonesia

Ratings:
(0)
|Views: 65|Likes:
Published by Kahfi Dirga Cahya

More info:

Published by: Kahfi Dirga Cahya on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2012

pdf

text

original

 
KIDIAIHRFEGI_IE \OZ]\ODRFC HIK BIAIK \A_ZIAF]KO I@IKI BF FEBNEO]FIBfigudie uerud 7Kokoeuhf _gfie Idhfz ]oko}roz Kiri Duafih Hid I}i}f Kieu}fi Biaik \oz}|odrfc Dzfkfenan`fBfu}uadie naoh 7Dihcf Bfz`i Mihvi! 99<3<82:8<! Dzfkfenan`f \iziaoa :<99CID_ARI] FAK_ ]N]FIA BIE FAK_ \NAFRFD_EFSOZ]FRI] FEBNEO]FIBO\ND:<9:
 
JIJ 9\OEBIH_A_IE
9%9%
 
Airiz Joaidie`
]oji`if eo`izi do|uaiuie! Febneo}fi kokfafdf dozi`ikie bizf }f}f dojubiviiebie rid rozdomuiaf i`iki i}af eu}ierizi% Eikue aojfh bizf fru! Febneo}fi gu`i bfie``i|}oji`if eo`izi vie` |iafe` }ujuz biaik |ozdokjie`ie i`iki aferi} joeui% ]ogiaieboe`ie fru! \uaiu Gipi |ozeih bf}ojur }oji`if
‑Ao mizzocnuz gisief}‛
iriu ‟\ozok|irieGipi– naoh ]ogizipie
i}ia \oziemf}! Boev} Ankjizb% Hia fef bfdizoeidie koeuzurAnkjizb }omizi `on`zicf} jievid dojubiviie jozroku bf \uaiu Gipi%
9
Bizf |ozrokuieroz}ojur Hoceoz gu`i koe`iridie \uaiu Gipi
}oji`if ‟|oz}faie`ie jubivi– vie`
kok|ozrokudie afki i`iki jo}iz buefi! vifru hfebuf}ko! jubhf}ko! F}aik! dirnaf}f}ko!bik |znro}rierf}ko%
:
 \auziafri} i`iki kozu|idie }f}f aife bizf Febneo}fi vie` kokfafdf jievid zi`ikjubivi% Dodiviie bizf }f}f fef bfgibfdie }oji`if bivi rizfd Febneo}fi biaik jievid |okjihi}ie% ]oji`if dne}oduoe}fevi jievid bizf ki}vizidir Febneo}fi koegibf aojfhdzfrf} bie }oe}frfc gfdi jozjfmizi roerie` f}u i`iki% Kidi biaik |ozdokjie`ie |auziafri}i`iki aojfh }ozfe` bfrokudie dnecafd dorfkjie` |okjfmiziie hie`ir bie roz}rzudruzroerie` f}u |auziafri}% ]o|ozrf bfrokudie biaik di}u} Ikjne |ibi Gieuizf 9666 vie`koafjirdie bui i`iki jo}iz bf Febneo}fi vifru F}aik bie Dzf}roe% F}u fef jozipia bizf|okiaidie vie` bfaidudie naoh |okubi F}aik i}ia Ju`f} vie` }ozfe` kijud+kijudiedo|ibi |okubi Dzf}roe jojozi|i diaf dorfdi koe`oebizif ie`dnr guzu}ie Kizbfdi
 ” 
JiruKozih% Kozi}i rfbid }oeie` dobuievi kiaih koemf|ridie f}u bie kokiei}die }ui}iei!}ohfe``i kuemua dozu}uhie vie` koe`idfjirdie jievid giruhevi dnzjie gfpi bizf dobuijoaih |fhid%
=
 
9
Ankjizb! Boev}%
 Eu}i Gipi ]faie` Jubivi
% Gidizri7 @zikobfi! 9663%
:
Hoceoz! Znjozr P%
 I`iki7 Jozdokjie`evi \auziaf}ko
% Biaik
 Febneo}fi Jovneb ]nohizrn7 Eo`izi! Odnenkf! Kiv}izidir Rzie}f}f
! bf zujih naoh Bneiab D% Okoz}ne% Gidizri! @zikobfi \u}ridi _riki bie Rho I}fiCnuebirfne! :<<9i%
=
hrr|7..ppp%cfmi%nz`.hz.ikjne.fbDznenan`f}Dozu}uhieIkjne]o|r9666%hrka
 
]omizi }n}fnan`f}! |auziaf}ko i`iki ibiaih }uiru doeviriie jihpi dfri ibiaihjozjobi+jobi! jozi`ik bie |auzia biaik hia jozi`iki%
2
]oaife fru! koeuzur Zi}gfbf! ukirjozi`iki }uafr jozjfmizi njgodrfc biaik }nia doi`ikiie! dizoei kieu}fi biaik doibiie
fesnasob 
(rozafjir&% ]oji`if }onzie` ku}afk kf}iaevi! fi koevibizf }o|oeuhevi jihpi fi
fesnasob 
(rozafjir& boe`ie F}aik%
?
Eikue! Zi}gfbf koe`iduf jihpi biaik doeviriie}ogizih ki}vizidir ibiaih
kuarf+mnk|aox
(kuarf dnk|aod}& vie` koe`iebue`
zoaf`fnu} |auziaf}k
(|auziaf}ko i`iki&! jozkimik+kimik i`iki% Hia fef ibiaih zoiafri}! dizoeifru kiu rfbid kiu dfri hizu} koevo}uifdie bfzf! boe`ie koe`iduf ibievi |auziaf}koi`iki biaik ki}vizidir Febneo}fi%
3
 
9%: \ozki}iaihie
Hid i}i}f kieu}fi (HIK& kokjozfdie |ozieie |oerfe` biaik |ozdokjie`ie|auziafri} bf Febneo}fi% Dne}o| HIK vie` ozir boe`ie |zn}o} |okfafhie }o}uirujozbi}izdie rfkjie`ie bfzf koegibf dnk|neoe |oebudue` uriki biaik f}u |auziafri}%Hia fef bfvidfef dizoei |auziafri} rfbid ai`f koegibf njgod! koaifedie }ujgod biaik|oeozi|ieevi% Dokiguie rfe`dir feroaodruiafri} gu`i kokfafdf |ozieie |oerfe`% Rozaojfhai`f f}u |auziafri} i`iki kozu|idie hia vie` mudu| }oe}frfc%Biaik |ozdokjie`ieevi \auziafri} I`iki koebi|irdie jozji`if domikie biedzfrfdie dozi} bizf jozji`if |okudi i`iki% Dne}o| igizie vie` bfieur \auziafri} bfkieikoe`ie``i| dojoeizie vie` ij}naur uerud }okui i`iki! evirievi kiaih kokiemfe`zoid}f% Doro`ie`ie fef koefkjuadie jozji`if |oz}|odrfc uerud koemf|ridie }irudne}o}u} roz}oebfzf% Jievid vie` koe`ie``i| |auziafri} i`iki ibiaih }ojuih rierie`iebie hizi|ie eikue bf }f}f aife jievid vie` koe`ie``i| jihpi |auziaf}ko i`iki ibiaih}ojuih i`iki jizu%]omizi dzfrf} dfri bfruerur uerud kokihikf dobui joaih |fhid rie|i jozkid}ubuerud koemfbozif dovidfeie bie douruhie dne}o| bizf ki}fe`+ki}fe` |oz}|odrfc% HIKbiaik hia fef koegibf }iru kirozf |oebudue` uerud kokjudi rijfz% ]iru giaie roe`ihvie` bfie``i| bi|ir koegokjirief dobuievi uerud koeokudie rfrfd rozie`%
2
Iji}! Wifeua%
 Hujue`ie Ieriz I`iki bf Febneo}fi7 Rierie`ie bie Hizi|ie
% Bf uebuh |ibi rie``ia :3 Kof:<9:%
?
 
K% Zi}gfbf!
 Ia+
 Bgikf‖ih
! Enknz Dhu}u}! Kof 9638 Rihue do SFFF! hak%=?%
3
 
 Fjfb%
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->