Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dây Chuyền Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp

Dây Chuyền Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Duy Nguyễn
Visit http://www.chetaoviet.net/ for more information!
Visit http://www.chetaoviet.net/ for more information!

More info:

Published by: Duy Nguyễn on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2012

pdf

text

original

 
 Dây Chuy
n S
n Xu
Trong Doanh Nghi
p:Nh
ng Nhân T
QuanTr
ọng Đố
i V
i S
 Thành Công
By Duy Nguyen
 
 Trong s
các y
ế
u t
làm nên thành công c
a m
t doanh nghi
p l
ớ 
n, y
ế
u t
v
s
 hi
u qu
c
a dây chuy
n công nghi
p là vô cùng quan tr
ọng. Đặ
c bi
ệt là đố
i v
ớ 
icác doanh nghi
p ho
ạt động trong các lĩnh vực như chế
bi
ế
n th
c ph
m, khai thácg
, s
n xu
t máy móc.Th
c t
ế
, m
p s
ch
u
nh
hưở 
ng b
ở 
i r
t nhi
u y
ế
ut
ố. Tuy nhiên, đứng đầu danh sách đó là các thành phần đượ 
c k 
t
ới dưới đây. Cácthông tin dưới đây sẽ
 
đặ
c bi
t h
u ích n
ế
u b
n là ch
c
a doanh nghi
p ho
ạt độ
ngtrong các ngành ngh
trên.
 
 
Y
ế
u t
1: H
th
ng chuy
ền độ
ng
Y
ế
u t
 
đầ
u
tiên và cũng là quan trọ
ng nh
t chính là h
th
ống băng tả
i chuy
ền độ
ng.N
ế
u các m
ch máu là t
i quan tr
ng v
ới cơ thể
chúng ta thì h
th
ống này cũng có
t
m quan tr
ọng như vậ
y v
ớ 
i doanh nghi
p. Các phân khu s
n xu
t khác s
v
n hànhlinh ho
t và hi
u qu
n
ế
u h
th
ng này ho
ạt độ
ng hi
u qu
. N
ế
u doanh nghi
p c
ab
n c
ần đầu tư vốn thì tôi khuyên nên đầu tư vào hệ
th
ống này đầ
u tiên.
Y
ế
u t
2: H
th
ng v
 
sinh môi trườ 
ng
Môi trường lao động và môi trườ 
ng xung quanh khu v
ực lao độ
ng luôn c
ần đượ 
cthông thoáng và không ô nhi
m. Chính vì v
y vi
c x
ng.M
t h
th
ng chuyên bi
t ph
c v
m
c
đích này là điề
u c
n thi
ế
t. B
n, v
ới tư cách chủ
doanh nghi
ệp, đã nghĩ tới điều đóchưa?
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->