Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
makalah desain interior lingkungan kantor

makalah desain interior lingkungan kantor

Ratings:
(0)
|Views: 1,126|Likes:
Published by islamiyah_zumrotul
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah untuk mata kuliah Ilmu Administrasi dengan judul makalah Desain Interior dn Lingkungan Kantor. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terealisasinya makalah ini, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Administrasi yang telah memberikan arahan dan bimb
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah untuk mata kuliah Ilmu Administrasi dengan judul makalah Desain Interior dn Lingkungan Kantor. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terealisasinya makalah ini, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Administrasi yang telah memberikan arahan dan bimb

More info:

Published by: islamiyah_zumrotul on Jun 01, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
8
IHZH TLENHEZHV
 Hsshahm|hahki|m% ^v% ^f
T|ok s{|i|v Ha`hmj|akaah` tle|aks theohzihe il`hjkvhz Haah` S^Z! ihvleh `he{hjlenhe Vh`mhz! Zh|gkx! jhe @kjh{h`E{h sl`kennh tle|aks jhthz mle{lalshkihe tlmf|hzhemhihah` |ez|i mhzh i|akh`
Kam| Hjmkekszvhsk
 
jlenhe o|j|a mhihah`
Jlshke Kezlvkbv jeAkeni|enhe Ihezbv%
 Zlvkmh ihsk` ihmk shmthkihe ilthjh tk`hi-tk`hi {hen zlah` mlmfhez|zlvlhakshske{h mhihah` kek! i`|s|se{h ilthjh jbsle tlenhmt| mhzh i|akh` Kam|Hjmkekszvhsk {hen zlah` mlmflvkihe hvh`he jhe fkmfkenhe jhahm tlmf|hzhe mhihah` kekslvzh ilalenihthe f|i|-f|i| {hen zlvsljkh jk tlvt|szhihhe KHKE S|ehe Hmtla {henmleohjk hc|he s|mflv t|szhih tle|aks%Slmbnh mhihah` kek fksh mlmfh~h n|eh jhe mheghhz fhki fhnk tlmfhch hzh| fhnktk`hi-tk`hi {hen flviltlezkenhe {hen slm|hee{h flvz|o|he |ez|i mlekenihzihe i|hakzhstlejkjkihe jhe tlenlzh`|he ikzh zlezhen Jlshke Kezlvkbv jhe Akeni|enhe Ihezbv%Ihmk mle{hjhvk fh`~h mhihah` kek mhsk` oh|` jhvk slmt|veh! bal` ihvleh kz| ihmkshenhz mle|enn| jhe mlen`hvhtihe ivkzki jhe shvhe fhnk thvh tlmfhch hnhv mhihah` kekslmhike fksh jkzlvkmh jkihahenhe ikzh slm|h%
^hsshahm|ahki|m ^v%^f%
S|vhfh{h! Mlk 6486Tle|aks
 
6
JHGZHV KSK
@HAHMHE O\J\A %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%IHZH TLENHEZHV %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8JHGZHV KSK %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6FHF K TLEJH@\A\HEH%
 
Ahzhv Flahihen %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3FHF KK TLMFH@HSHE
H%
 
Jlshke Kezlvkbv %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <
 F%
 
Jlshke Kezlvkbv jhe Akeni|enhe Ihezbv
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% >
C%
 
Mhchm-Mhchm Jlshke Kezlvkbv jhe Akeni|enhe Ihezbv
%%%%%%%%%%%% 0
 
8%
 
V|henhe %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0
 
6%
 
\jhvh %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;
 
3%
 
Akeni|enhe Sl`hz %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 84:%
 
Skszlm Tlech`h{hhe %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88<%
 
^hveh %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8:7%
 
Cbezvba S|hvh %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8<>%
 
M|ski %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 870%
 
Ilhmhehe Ihezbv %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 87
FHF KKK ILSKMT\AHE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8>JHGZHV T\SZHIH %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8;
 
3
FHF KTLEJH@\A\HE
Jhvk j|a| fhe{hi bvnhekshsk {hen mlenhahmk ils|akzhe jhahm mlenhz|v slvzh mlehzhv|hen ihezbve{h slejkvk% Ils|akzhe zlvslf|z jkslfhfihe bal` ahenihe{h tlnh~hk {henmlmt|e{hk ilzlvhmtkahe jhe ilh`akhe jk fkjhen mlvhechen zhzh vh|en ihezbv% Ehm|ejlmkikhe! flv|ez|enah` thjh hi`kv-hi`kv kek s|jh` slmhike fhe{hi bvhen {hen mlmh`hmkzlezhen mhshah` kek% Mheholmle m|ahk mle{hjhvk flzhth tlezkene{h ekahk tlvlechehhe slvzhvhechenhe v|henhe {hen slvhsk%Tlvmhshah`he jhahm tlehzhhe v|henhe ihezbv jhe slikzhv ihezbv kek flvfljh-fljhjkak`hz jhvk ibmtalis v|hen akeni|te{h! sl`kennh tlmlch`hee{h `hv|s jkfkeh jlenhe hihasl`hz hzh| abnkih! mkshae{h! tlv|fh`he tvbslj|v {hen zlvfhzhs! ihvleh tvbslj|v {hen zlvfhzhshihe alfk` fhe{hi mlmtlenhv|`ke{h jhvkthjh s|hz| tlv|fh`he tlehzhhe tlvhfbzhe%Tlvhechen hzh| tlvlecheh zhzh v|hen `hv|s flilvoh shmh slchvh lvhz jlenhe thvh tlelakzk jhehvskzli jhe h`ak-h`ak ahkee{h jhahm mlehzh Jlshke Kezlvkbv Ihezbv jhe akeni|enhee{h%Tlenlvzkhe zlezhen tlvlechehhe ilzhzhv|henhe hzh| Jlshke Kezlvkbv Ihezbv kekjkjhshvihe thjh hakvhe hzh| ohahee{h tlilvohhe {hen zkmf|a jhvk `hska tlelakzkhe ilvoh jhahmihezbv% S|hz| hakvhe tlilvohhe {hen zlah` jkslmt|vehihe jhthz mlen|vhenk `hmfhzhe hzh|jhthz flvnlvhi alfk` ahechv! mlen|vhenk fkh{h-fkh{h jhe mlekenihzihe `hska (
b|zt|z 
+%
8
 V|henhe tlvihezbvhe zkjhiah` m|vh` jhe zkjhi m|jh` jktlvbal`! bal` ihvleh kz|tlvzkmfhenhe {hen slishmh shenhz jktlva|ihe zlv`hjht fhnhkmheh tlmheghhzhee{h jhahm`|f|enhe jlenhe tlelmthzhe tlvalenihthe jhe mlelez|ihe jhe mlmfhnk v|henhe ilvohfhnk thvh tlnh~hk% Jhahm mlehzh akeni|enhe gkski ihezbv jhe tlah{hehe tlvihezbvhe jlenhemlmt|e{hk ibmtlzlesk zlvslf|z! jhthz mlmtlvbal` mheghhz fhnk thvh tlen`|ek ihezbvfhnhkmheh mlehzh v|hen ihezbv! sl`kennh tlilvohhe ihezbv jhthz jkslalshkihe slchvh fhki jhe e{hmhe jhahm mlahi|ihe tlilvohhe% Zkenihz tvbj|izkwkzhs tlnh~hk {hen zkennkmlv|thihe `hvhthe slm|h bvnhekshsk hzh| tlv|sh`hhe jhe akeni|enhe ihezbv {hen sls|hkhihe mlej|i|en zlvchthke{h z|o|he zlvzlez|% Jhahm `hvhthe zlvslf|z jkki|zk jlenhe v|hen
8
 
Mh‛mblvk! Lejhv 
!
 Hjmkekszvhsk Tlvihezbvhe
! (Ohihvzh? Almfhnh Hjmkekszvhsk
Elnhvh
! 6444
+
 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
SuppeRs Powerba liked this
Alim Emyu liked this
Yulinda Tri Wahyuti liked this
Antoni 伟亮 liked this
Sukarlan liked this
Antoni 伟亮 liked this
Cindy Natasha liked this
Alfredo Wijaya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->