Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Briefing on the Second Trial of Mikhail Khodorkovsky

Briefing on the Second Trial of Mikhail Khodorkovsky

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:
Published by mikhailkhodorkovsky

More info:

Published by: mikhailkhodorkovsky on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2012

pdf

text

original

 
 Fgu kgub ajfgukm~agj gj ~cb tbdgjn ~uaml, plbmtb vata~
 
c~~p8''yyy*`cgngu`gvt`qdbj~bu*dgk'ubtgrudbt*
 
^CB TBDGJN ^UAML GF KA@CMAL E* @CGNGU@GVT@Q
Ka`cmal E* @cgngu`gvt`q ymt muubt~bn aj Gd~gebu 5??4 mjn tbj~bjdbn aj 5??2 ~g mj 3+qbmu puatgj ~buk fgumllbibn fumrn mjn ~ms bvmtagj* Aj Fbeurmuq 5??9, ycbj ~cb fgukbu Qr`gt Gal Dgkpmjq dcabf cmn ebdgkbblaiaelb fgu ublbmtb gj pmuglb, jby dcmuibt gf bkebxxlbkbj~ mjn kgjbq lmrjnbuaji ybub eugric~ mimajt~ cak*^cb tbdgjn ~uaml emtbn gj ~cm~ ajnad~kbj~ ebimj aj Kmudc 5??1* @cgngu`gvt`q mjn cat dg+mddrtbn ertajbttpmu~jbu _lm~gj L* Lbebnbv plbmnbn jg~ iral~q, ycalb bkpcmtaxaji ~cm~ ~cb dcmuibt mimajt~ ~cbk ybubajdgkpubcbjtaelb mjn rjbsplmajbn* Mf~bu 5? kgj~ct gf iumvb pugdbnruml vaglm~agjt ~cugricgr~ ~cb ~uaml, gjNbdbkebu 59, 5?=?, eg~c @cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv ybub fgrjn iral~q eq Kgtdgy‑t @cmkgvjadcbt`q Dgru~* GjKmq 5>, 5?==, ~cb Kgtdgy Da~q Dgru~ ubhbd~bn ~cb mppbml lgnibn eq @cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv mimajt~ ~cb@cmkgvjadcbt`q Dgru~ vbunad~* Ya~c hrt~ kgj~ct ubkmajaji ebfgub dgkplb~agj gf ~cbau druubj~ puatgj ~bukt, ~cbaugvbumll tbj~bjdbt ybub bs~bjnbn ~g m ~g~ml gf =4 qbmut, prtcaji ~cbau tdcbnrlbn ublbmtb fugk 5?== ~g 5?=6*^cb dcmuibt aj ~cb tbdgjn ~uaml ybub emtbn gj mllbim~agjt ~cm~ mub ajdgjiurgrt ya~c ~cgtb gf ~cb faut~ dmtb mimajt~@cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv mt ybll mt ~cb ~ms dmtbt mimajt~ Qr`gt* Gj gjb cmjn, ~cb mr~cgua~abt akpgtbn iugttlqprja~avb ~msbt gj gal tgln mjn mddgrj~bn fgu eq Qr`gt0 gj ~cb g~cbu cmjn, ~cb tmkb gal pugnrdbn eq Qr`gt gvbu mpbuagn gf tas qbmut at mllbibn jg~ ~g cmvb ebbj tgln eq Qr`gt er~ um~cbu ~g cmvb ebbj bkebxxlbn eq@cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv, ya~c lmrjnbuaji gf ~cb pugdbbnt*^cb ~uaml ymt yanblq tbbj mt m fmalrub gf _ubtanbj~ Nka~uq M* Kbnvbnbv‑t plbnib ~g bjn “lbiml jacalatk‛ aj Urttam*^cb iral~q vbunad~ tbj~ m nmkmiaji kbttmib ~g ~cb Urttamj pbgplb, ajvbt~gut, fgubaij igvbujkbj~t mjnaj~bujm~agjml ~uaerjmlt ~cm~ ~cb dgrj~uq at jg~ ubmnq ~g dcmjib* ^cb gr~dgkb ymt ubtgrjnajilq dgjnbkjbn eq ~cbaj~bujm~agjml dgkkrja~q, ycadc tmy ~cb vbunad~ mt tbvbublq rjnbudr~~aji ~cb dgrj~uq‑t pugtpbd~t fgu kgnbujatm~agj*
@BQ NBVBLG_KBJ^T AJ ^CB TBDGJN ^UAML
DGRU^ FMALBN ^G MJJRL DMTB MF^BU AJVBT^AIM^GUQ MERTBT 
 
Aj ~cb pub+~uaml ajvbt~aim~guq pcmtb, ~cb nbfbjtb dm~mlgirbn m tbuabt gf tbvbub mertbt gf ~cb Urttamjduakajml hrt~adb tqt~bk aj ~cb jby dmtb, mjn mttbu~bn ~cm~ ~cbtb mertbt ybub tg jrkbugrt mjn tg tbvbubmt ~g eb auubkbnamelb* Fmdaji dcmuibt ~cm~ ybub eg~c fmd~rmllq mjn lbimllq rj~bjmelb, gj Kmudc 6,5??1 ~cb nbfbjnmj~t pb~a~agjbn ~g ~bukajm~b ~cb pugdbbnajit* Gj Kmudc =9, 5??1, ~cb dgru~ trkkmualqubhbd~bn ~cb pb~a~agj mjn tdcbnrlbn gpbjaji cbmuajit fgu m jby ~uaml ~g dgkkbjdb gj Kmudc 4=, 5??1*^cb dgru~ kmnb jg bffgu~ ~g drub ~cb gevagrt pugdbnruml vaglm~agjt mjn mllgybn ~cb dmtb ~g pugdbbnnbtpa~b ~cb ajvbt~aim~agj kmuubn eq allbimla~abt*
DMTB MTTAIJBN ^G DGRU^ LMD@AJI HRUATNAD^AGJ 
 
Kgtdgy‑t @cmkgvjadcbt`q Dgru~ aj fmd~ lmd`bn hruatnad~agj ~g cbmu ~cb dmtb* Jgjb gf ~cb mllbibn md~tymt dgkka~~bn, aja~am~bn gu dgjdlrnbn aj ~cb hruatnad~agj gf ~cb dgru~* ^cb lbimllq+pubtduaebn pugdbnrub~cm~ dgrln cmvb pbuka~~bn m dcmjib aj ~buua~guaml hruatnad~agj ~g ~cb @cmkgvjadcbt`q Dgru~ ymt jg~fgllgybn, kbmjaji ~cm~ ~cb dgru~ lmd`bn dgkpb~bjdb pubtduaebn eq lmy fgu mnhrnadm~aji ~cb dmtb*Nbtpa~b jrkbugrt gehbd~agjt eq ~cb nbfbjdb mjn m~~bkp~t ~g ubdrtb ~cb hrnib, ~cb dgru~ pugdbbnbn ya~c~cb ~uaml aj vaglm~agj gf Mu~adlb >9#=! gf ~cb Urttamj Dgjt~a~r~agj mjn Mu~adlbt 6#=! mjn =3 gf ~cb BrugpbmjDgjvbj~agj gj Crkmj Uaic~t*
 
^cb attrmjdb gf m vbunad~ eq mj rjlmyfrllq dgkpgtbn dgru~ at mj rjdgjna~agjml iugrjn fgu a~t ubpbml,naubd~lq pubtduaebn eq ~cb Urttamj Dgnb gf Duakajml _ugdbnrub*
EMFFLAJI DCMUIBT RJBS_LMAJBN
 
Tajdb ~cb ajnad~kbj~ ymt faut~ attrbn aj Fbeurmuq 5??9, aj t~mu` vaglm~agj gf ~cb lmy, mll plbmt eq ~cbnbfbjnmj~t mjn kg~agjt eq ~cbau dgrjtbl ~g cmvb ~cb dcmuibt bsplmajbn ybub uberffbn eq ajvbt~aim~gut,pugtbdr~gut mjn hrnadaml mr~cgua~abt*
 
Ycbj @cgngu`gvt`q bj~bubn cat “jg~ iral~q‛ plbm aj Mpual 5??1, cb bkpcmtaxbn ~cm~ ~cb dcmuibt ybubajdgkpubcbjtaelb ~g cak nbtpa~b mt`aji aj vmaj fgu bsplmjm~agjt mjn dlmuafadm~agjt fgu gvbu ~yg qbmut*Jgycbub ngbt ~cb ajnad~kbj~ tb~ fgu~c ~cb blbkbj~t gf mjq mllbibn duakb gu trddbbn aj dgjjbd~aji mjqtpbdafad bvanbjdb ~g ~cb mllbim~agjt* Gj ~cb dgj~umuq, ~cb dcmuibt mub mj mu~afadb gf duakajmlaxm~agj gflmyfrl mjn yanbtpubmn ertajbtt pumd~adbt, aijguaji lbiml mjn fmd~rml ubmla~abt umjiaji fugk ~cbfrjnmkbj~ml nbfaja~agj gf “duakb‛ ~g ~cb caiclq ubirlm~bn t~urd~rub mjn gpbum~agj gf vbu~admllq+aj~bium~bn bjbuiq dgkpmjabt* ^cugricgr~ ~cb ~uaml, ~cb hrnib eurtcbn mtanb ub}rbt~t fgu bsplmjm~agjt gf
 
 Fgu kgub ajfgukm~agj gj ~cb tbdgjn ~uaml, plbmtb vata~
 
c~~p8''yyy*`cgngu`gvt`qdbj~bu*dgk'ubtgrudbt*
~cb mllbim~agjt, dlmakaji cb cmt jg pgybu gvbu ~cb pugtbdr~agj ~g dgkpbl ~cbk ~g bsplmaj ~cb dcmuibt*Mt m ubtrl~, ~cb nbfbjtb cmn ~g faic~ mimajt~ krl~aplb kr~rmllq bsdlrtavb mllbim~agjt* Bvbj ~cb trehbd~km~~bu gf ~cb bkebxxlbkbj~ dcmuibt ymt dgjfrtbn eq ~cb pugtbdr~agj ycg dgrln jg~ km`b rp ~cbaukajnt ycb~cbu gal, gal pugdbbnt gu uaic~t ~g gal tmlb dgj~umd~t ybub mllbibnlq bkebxxlbn eq ~cbnbfbjnmj~t* _ugtbdr~gut jbvbu bsplmajbn ~cb kb~cgn, ~akb gu plmdb ~cb mllbibn duakbt ybub dgkka~~bn*
^CB _UGTBDR^AGJ‑T DMTB 
 
Gvbu ~cb blbvbj+kgj~c pbuagn fugk Mpual 5=, 5??1 ~g Kmudc 51, 5?=?, ~cb pugtbdr~agj pubtbj~bn ~cbbvanbjdb aj~bjnbn ~g trppgu~ a~t dmtb* Qb~ um~cbu ~cmj pugvb ~cbau dmtb, pugtbdr~gut tpbj~ ~cat ~akbubmnaji ubmkt gf tbbkajilq umjngk pabdbt gf ~cb dmtb falb, mjn pubtbj~aji ya~jbttbt ycg pugffbubnba~cbu jg ~bt~akgjq ibukmjb ~g ~cb mddrtm~agjt gu ~bt~akgjq ~cm~ md~rmllq dgj~umnad~bn ~cb mddrtm~agjt*
 
^cb pugtbdr~agj ymt rjmelb ~g bsplmaj mjq lgiadml dgjjbd~agj eb~ybbj ~cb nm~m ~cbq dgkpalbn gu ~cbya~jbttbt ~cbq dmllbn, mjn ~cb dcmuibt mimajt~ ~cb nbfbjnmj~t* Mf~bu cmvaji jbmulq m qbmu ~g pubtbj~~cbau dmtb, ~cb pugtbdr~agj tcgybn jg puggf gf bkebxxlbkbj~ mjn jg puggf gf kgjbq lmrjnbuaji — nbtpa~b ~cbau pbutat~bj~ mttbu~agjt ~cm~ eg~c gddruubn gj m iumjn tdmlb*
NBFBJDB BFFGU^T FURT^UM^BN
 
^cb nbfbjdb pubtbj~bn a~t dmtb fugk Mpual 2 ~g Tbp~bkebu 51, 5?=?* ^cugric ~g Mpual 4?, 5?=?,@cgngu`gvt`q pbutgjmllq pubtbj~bn m yanb+umjiaji ubtpgjtb ~g ~cb dcmuibt* Qb~ @cgngu`gvt`q‑ttrekattagjt ~g ~cb dgru~ mjn ~cb nbfbjdb‑t tretb}rbj~ bffgu~t ybub bsbudatbt aj furt~um~agj* Ya~cgr~ vmlanlbiml iugrjnt ~cb dgru~ elgd`bn ~cb nbfbjdb fugk aj~ugnrdaji bsdrlpm~guq ngdrkbj~muq bvanbjdb,ya~jbttbt mjn bspbu~ ~bt~akgjq*
 
Ebfgub mjn nruaji ~cb ~uaml, ajvbt~aim~gut mjn pugtbdr~gut ajnaubd~lq mjn naubd~lq ~cubm~bjbn pg~bj~amlya~jbttbt mjn bspbu~t ~g ajflrbjdb ~cbau ~bt~akgjq gu ~g pubvbj~ ~cbk fugk mppbmuaji aj dgru~ m~ mll*
 
^cb nbfbjnmj~t preladlq ublbmtbn ~cbau dgru~ trekattagjt mjn bs~bjtavb ublm~bn km~buamlt, mddbttaelbgjlajb, nbkgjt~um~aji ~cb metruna~q gf ~cb hrnib‑t cmjnlaji gf ~cb dmtb aj ~cb fmdb gf ~cb fmalrub gf ~cbpugtbdr~agj ~g mnnrdb bvanbjdb pugvaji ~cb dcmuibt*
^CB DGRU^‑T GET^URD^AGJ GF HRT^ADB 
 
Nbtpa~b ~cb gevagrt mjn ngdrkbj~bn akpgttaeala~q gf ~cb mllbim~agjt gf iumjn+tdmlb bkebxxlbkbj~ mjnkgjbq lmrjnbuaji, ~cb dgru~ plgricbn ~cugric ya~c ~cb dmtb um~cbu ~cmj tbjnaji a~ emd` ~g pugtbdr~gut*^cb nbfbjnmj~t cmn frll dgjfanbjdb aj ~cbau meala~q ~g bsgjbum~b ~cbktblvbt gf ~cb metrun dcmuibt afiavbj mnb}rm~b gppgu~rja~abt ~g ng tg0 cgybvbu ~cb hrnib ubhbd~bn gu aijgubn km~buaml puggf ~cbqtgric~ ~g treka~ ~g ~cb dgru~, aj fmvgru gf rjtrppgu~bn, buugjbgrt gu rj~ur~cfrl mttbu~agjt eq ~cbpugtbdr~agj*
 
^cb hrnib mltg ubpbm~bnlq aijgubn gu rjhrt~afamelq ubhbd~bn nbfbjdb muirkbj~t megr~ pugdbnrumlvaglm~agjt, blbd~aji ~g eb yalfrllq elajn ~g ~cb kmjq vaglm~agjt ~cm~ dgj~mkajm~bn ~cb pugdbtt jg~ gjlqnruaji ~cb ajvbt~aim~guq t~mib er~ mltg ~cugricgr~ ~cb ~uaml* Yugjilq mttbu~aji ~cm~ a~ at jg~ ya~caj catpruvaby ~g ng tg, ~cb hrnib fmalbn ~g bsbudatb cat mr~cgua~q ~g drub bvbj ~cb kgt~ biubiagrt gf ~cbpugtbdr~agj‑t mertbt pgaj~bn gr~ eq ~cb nbfbjdb*
 
^cb hrnib‑t md~agjt mppbmubn ~g dgjfauk, mt ajtat~bn rpgj eq ~cb pugtbdr~agj, ~cm~ ~cb dmtb cmnbffbd~avblq ebbj dlgtbn fugk ~cb gr~tb~*
 CAIC+_UGFALB YA^JBTTBT RJNBUKAJBN _UGTBDR^AGJ‑T DMTB 
 
Gj Kmq 5>, 5?=?, Ka`cmal @mtqmjgv, fgukbu _uakb Kajat~bu gf Urttam #fugk 5???+5??>! mppbmubn ajdgru~ mt m ya~jbtt* Cb mttbu~bn ~cm~ eg~c ~cb druubj~ mjn ~cb pubvagrt ~uamlt gf @cgngu`gvt`q mjnLbebnbv ybub pgla~admllq kg~avm~bn* Gj Hrjb 5=, 5?=?, Ibukmj Iubf, ~cb dcabf gf Tebuemj` mjn ~cbfgukbu Urttamj Kajat~bu gf Bdgjgkad Nbvblgpkbj~ mjn ^umnb #fugk 5???+5??9! mppbmubn aj dgru~ mt mya~jbtt* Cb t~m~bn ~cm~ bkebxxlbkbj~ gf ~cb tdmlb @cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv mub dcmuibn ya~c dgrlnjg~ cmvb gddruubn ya~cgr~ ~cb igvbujkbj~ mjn cat kajat~uq nb~bd~aji a~* ^cb fgllgyaji nmq, bdcgajiIubf‑t bvanbjdb, Va`~gu @cuat~bj`g, Urttam‑t Ajnrt~uq mjn ^umnb Kajat~bu, ~bt~afabn m~ ~cb ~uaml ~cm~ cb atrjmymub gf “kallagjt gf ~gjt‛ gf gal ebaji t~glbj mt mllbibn eq ~cb pugtbdr~agj*
 
Kbmjycalb, ~cb nbfbjdb mt`bn ~cb dgru~ ~g trkkgj Urttamj _uakb Kajat~bu Vlmnakau _r~aj mjn g~cbu caic+pugfalb gffadamlt ~g ~bt~afq mt ya~jbttbt* ^cb dgru~ ubfrtbn ~g trkkgj _uakb Kajat~bu _r~aj, Fajmjdb Kajat~buMlbsba @rnuaj mjn Nbpr~q _uakb Kajat~bu Aigu Tbdcaj ~g ~bt~afq* Aj mj mu~adlb prelatcbn aj ~cb R@Ajnbpbjnbj~ jbytpmpbu, @cgngu`gvt`q gr~lajbn ~cb }rbt~agjt cb ygrln cmvb mt`bn _r~aj8
 
 Fgu kgub ajfgukm~agj gj ~cb tbdgjn ~uaml, plbmtb vata~
 
c~~p8''yyy*`cgngu`gvt`qdbj~bu*dgk'ubtgrudbt*
g
 
“Qgru pugtbdr~gut dlmak A umj Qr`gt jg~ mt mj gffadaml dcmaukmj, er~ mt ~cb lbmnbu gf mjguimjatbn duakajml iugrp* Ycbj qgr natdrttbn Qr`gt)t pugelbkt ya~c kb, ya~c ycgk nan qgr ~caj` qgr ybub ~ml`aji7‛ 
g
 
“Qgru pugtbdr~gut mddrtb kb gf t~bmlaji Qr`gt)t pugnrd~agj fugk =113 ~g 5??4* Ycbjqgr, aj 5??4, pbutgjmllq dgjium~rlm~bn Qr`gt fgu a~t trddbttbt aj dgkkbudaml mjn tgdamlmd~ava~abt, at ~cat ycm~ qgr ybub ubfbuuaji ~g7‛ 
g
 
“Ycbj qgr mjjgrjdbn ~g ~cb dgrj~uq aj Fbeurmuq 5??4 ~cm~ Qr`gt cmn jg pugelbkt ya~c~cb ~ms mr~cgua~abt, mjn ~cm~ bvbuq~caji cmn ebbj ubirlm~bn, ycm~ ~msbt ybub qgr ~ml`ajimegr~, iavbj ~cm~ qgru pugtbdr~gut tmq ~cm~ mll ~cb gal cmn ebbj t~glbj7‛ 
g
 
“Qgru pugtbdr~gut tmq A t~glb Qr`gt)t gal, ycalb qgru ubpubtbj~m~avbt aj T~umtegrui PQr`gt attraji Urttam m~ ~cb Brugpbmj Dgru~ gf Crkmj Uaic~t[ tmq Qr`gt tgln a~t gal, er~ nan jg~ pmqbjgric ~ms* Ycadc at lqaji7‛ 
g
 
“Ycq at a~ Ugtjbf~ pman ~cb tmkb pbu ~gjjb gf pugnrd~agj, er~ qgru ~ms mr~cgua~abt cmvb jgdgkplmaj~t megr~ Ugtjbf~7‛ 
 T^UAD^ DGJNA^AGJT GF AJDMUDBUM^AGJ FLGR^ UBDBJ^ UBFGUKT 
 
Fugk Nbdbkebu 5??6 ~g Hrjb 5?==, @cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv bjnrubn cmutc dgjna~agjt gf pcqtadmlubt~umaj~ akpgtbn rjnbu “pub+~uaml‛ nb~bj~agj urlbt* Ya~c kajakml bspgtrub ~g fubtc mau mjn naubd~trjlaic~ mjn ajmnb}rm~b gppgu~rja~abt fgu bsbudatb, ~cb “pub+~uaml‛ nb~bj~agj ubiakb ebdgkbt bs~ubkblqnaffadrl~ pcqtadmllq mjn ptqdcglgiadmllq, pmu~adrlmulq gvbu bs~bjnbn pbuagnt* ^cb ta~rm~agj ymt btpbdamllqcmun nruaji Kgtdgy‑t 5?=? cbm~ ymvb, ycbj dbll ~bkpbum~rubt cgvbubn m~ 2? nbiubbt Dbltart*
 
_ub+~uaml nb~bj~agj at dgjtanbubn ~g eb mj bsdbp~agjml fguk gf ajdmudbum~agj, ycadc at ycq ~cb hrnibpubtanaji gvbu ~cb 5??1+5?=? ~uaml cmn ~g urlb bvbuq ~cubb kgj~ct ~g bs~bjn ~cb nrum~agj gf ~cbnb~bj~agj kbmtrubt* ^cb lmt~ bs~bjtagj bspaubn gj Jgvbkebu =9, 5?=?* Mf~bu ~cm~ @cgngu`gvt`q mjnLbebnbv tcgrln cmvb ebjbfa~~bn fugk dgkpmum~avblq ublmsbn dgjna~agjt gf ajdmudbum~agj, er~ ~cbq nanjg~* @cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv ubkmajbn aj “pub+~uaml‛ nb~bj~agj rj~al Hrjb 5?==, ycbj ~cbq ybub~umjtfbuubn fugk Kgtdgy ~g jgu~cbuj Urttamj puatgj dglgjabt mf~bu ~cbau fmalbn Kmq 5>, 5?== mppbml*
 
Mnnbn ~g ~cb 5 qbmut tpbj~ aj pub+~uaml nb~bj~agj ebfgub ~cb bjn gf ~cbau faut~ ~uaml mjn mppbml,@cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv cmvb tpbj~ m ~g~ml gf mppugsakm~blq 6» qbmut nb~majbn rjnbu ~cbtb t~uad~dgjna~agjt gf atglm~agj, dgkpmubn ~g hrt~ mppugsakm~blq = qbmu aj ~cb lbtt ubt~uad~avb dgjna~agjt gfajdmudbum~agj aj m pbjml dglgjq ~g ycadc ~cbq ybub tbj~bjdbn* Ebdmrtb @cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv ybubdgjdruubj~lq tbuvaji ~cbau 3+qbmu tbj~bjdbt cmjnbn ngyj aj 5??2, ~cb ta~rm~agj ymt nbtduaebn mt“ngrelb emut‛ — m dgkpgrjnbn prjatckbj~ jg~ iugrjnbn aj lmy*
 
^cbtb nb~bj~agj kbmtrubt ybub ajdgjtat~bj~ ya~c Urttamj duakajml pugdbnrub lmy, ~cb Urttamj Dgjt~a~r~agjmjn Urttam‑t aj~bujm~agjml gelaim~agjt rjnbu ~cb Brugpbmj Dgjvbj~agj gj Crkmj Uaic~t, mt dgjfaukbn eqUrttam‑t Dgjt~a~r~agjml Dgru~, ~cb _ubtanark gf Urttam‑t Trpubkb Dgru~, mjn ~cb Brugpbmj Dgru~ gf CrkmjUaic~t* Fru~cbukgub, tajdb Mpual 5?=?, rjnbu mkbjnkbj~t ~g Urttam‑t Duakajml Dgnb mjn Duakajml_ugdbnrub Dgnb, dgru~t dmj jg lgjibu gunbu nb~bj~agj mt m pub+~uaml kbmtrub gf ubt~umaj~ fgu mllbim~agjtgf dbu~maj bdgjgkad duakbt, trdc mt ~cgtb mllbibn mimajt~ @cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv*
 
^cb Mpual 5?=? ubfgukt ubtrl~bn fugk _ubtanbj~ Kbnvbnbv‑t bffgu~t ~g km`b Urttam‑t duakajml hrt~adbtqt~bk kgub crkmjb mjn ~g cml~ mertbt eq gffadamlt bsplga~aji ~cb duakajml hrt~adb tqt~bk ~g m~~md`lbia~akm~b ertajbttbt* _gla~admllq a~ ymt jg~melb ~cm~ aj ~cb kgt~ caic+pugfalb mjn dlgtblq+ym~dcbn ~uaml ajUrttam, ~cb dgru~ dgrln tg gpbjlq aijgub ~cb ubdbj~lq+mkbjnbn igvbujaji lmy gj ~cb attrb gf pub+~uamlnb~bj~agj* ^cat ymt mj mffugj~ ~g _ubtanbj~ Kbnvbnbv‑t caiclq+preladaxbn bffgu~t ~g ubfguk Urttam‑tduakajml hrt~adb tqt~bk mjn ~g mnnubtt ~cb dgrj~uq‑t “lbiml jacalatk*‛
 
Fajmllq, gj Mpual =2, 5?==, ~cb Trpubkb Dgru~ gf Urttam cmjnbn m umub vad~guq ~g @cgngu`gvt`q mjnLbebnbv, miubbaji ~cm~ ~cb @cmkgvjadcbt`q Dgru~ cmn md~bn rjlmyfrllq aj puglgjiaji ~cbau cmutc pub+~uaml nb~bj~agj dgjna~agjt* Ya~c ~cbau ~uaml gvbu mjn ~cbau mppbml hrt~ ybb`t mymq, ~cb Trpubkb Dgru~‑turlaji dmkb ~gg lm~b ~g ebjbfa~ @cgngu`gvt`q mjn Lbebnbv mf~bu jbmulq >» qbmut aj pub+~uaml nb~bj~agj,er~ a~ ymt mj akpgu~mj~ kguml vad~guq mjn pubdbnbj~ fgu ~cgrtmjnt gf g~cbut nb~majbn aj rjlmyfrldgjna~agjt aj Urttam* ^cbq cmn prutrbn ~cb mppbml gj ~cat attrb ~g caiclaic~ mjn ~g gppgtb ~cbyanbtpubmn pumd~adb gf dguurp~ mr~cgua~abt mertaji pgybut gf pub+~uaml nb~bj~agj*
^CB BJN GF ^CB ^UAML8 @CGNGU@GVT@Q‑T FAJML YGUNT ^G DGRU^ 
 
Aj cat dlgtaji ygunt ~g ~cb dgru~ gj Jgvbkebu 5, 5?=?, @cgngu`gvt`q tpg`b gf cat ubmnajbtt ~g nab fgucat eblabft, tmqaji8
%A mk jg~ m~ mll mj anbml pbutgj, er~ A mk
 — 
m pbutgj gf anbmt* Fgu kb, mt fgu mjqegnq,a~ at cmun ~g lavb aj hmal, mjn A ng jg~ ymj~ ~g nab ~cbub* Er~ af A cmvb ~g
 — 
A yall jg~ cbta~m~b* ^cb ~cajit Aeblabvb aj mub ygu~c nqaji fgu* A ~caj` A cmvb pugvbj ~cat*% 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->