Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Resensi Novel Basa Sunda

Resensi Novel Basa Sunda

Ratings:
(0)
|Views: 144|Likes:
Published by Emma Aulia Dewi
RESENSI NOVEL KOLÉBAT KUWUNG-KUWUNGAN KINASIH KATUMBIRIAN

Judul novel Pangarang Pamedal Taun medal Kandel buku

: Kolébat Kuwung-Kuwungan Kinasih Katumbirian : Tatang Sumarsono : CV GEGER SUNTEN Bandung : Citakan kadua, Oktober 2007 : 0,75 cm

Buntari teu béda ti langlayangan anu keur kokoléaban. Beuki tarik angin anu niupna, beuki luhur ngoléab ngapungna. Ari aing naon? Boa-boa geus dianggap anginna. Langlayangan anu keur ngoléab, sagemblengna bakal gumantung ka angin. Naha aing rék jadi angi
RESENSI NOVEL KOLÉBAT KUWUNG-KUWUNGAN KINASIH KATUMBIRIAN

Judul novel Pangarang Pamedal Taun medal Kandel buku

: Kolébat Kuwung-Kuwungan Kinasih Katumbirian : Tatang Sumarsono : CV GEGER SUNTEN Bandung : Citakan kadua, Oktober 2007 : 0,75 cm

Buntari teu béda ti langlayangan anu keur kokoléaban. Beuki tarik angin anu niupna, beuki luhur ngoléab ngapungna. Ari aing naon? Boa-boa geus dianggap anginna. Langlayangan anu keur ngoléab, sagemblengna bakal gumantung ka angin. Naha aing rék jadi angi

More info:

Published by: Emma Aulia Dewi on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2012

pdf

text

original

 
RESENSI NOVELKOLÉBAT KUWUNG-KUWUNGAN KINASIH KATUMBIRIAN
Judul novel : Kolébat Kuwung-Kuwungan Kinasih KatumbirianPangarang : Tatang SumarsonoPamedal : CV GEGER SUNTEN BandungTaun medal : Citakan kadua, Oktober 2007Kandel buku : 0,75 cmBuntari teu béda ti langlayangan anu keur kokoléaban. Beuki tarik angin, anu niupna,beuki luhur ngoléab ngapungna. Ari aing naon? Boa-boa geus dianggap anginna.Langlayangan anu keur ngoléab, sagemblengna bakal gumantung ka angin. Naha aing rék jadi angin ririh, sangkan manéhna buru-buru ragrag deui ka lemah titincakannana? Atawa,naha rék jadi angin lilimbungan, tepi ka manéhna terus mumbul, sarta engkena boa dimanabakal ragrag atawa nyangsangna?Anjeun kudu bisa ngararampa diri sorangan. Saha sabenerna diri anjeun téh. Terusdeuih sasar sing asak. Saha ari itu. Dunya anjeun jeung dunya itu téh pajauh pisan. Buntaritéh ngan ukur kuwung-kuwung anu aya di langit. Mémang éndah lamun kasawang tikaanggangan, tapi can tangtu bakal karasa jeung karampa wujudna lamun ku urangdisampeurkeun. Kuwung-kuwung anu némbongannana ukur sakolébatan, ukur ngabibitabari pamohalan bakal bisa katéwak. Sabab, lamun langit geus cagra deui sabihari, kuwung-kuwung bakal leungit tina teuteupan. Anjeun nu geus neundeun harepan, tangtu bakalkuciwa.Kitu saeutik sempalan novel Kolébat Kuwung-Kuwungan Kinasih Katumbirian.Gunadi ketua senat mimiti papanggih jeung budak centil nu ngarana Buntari nyéta dinakagiatan POSMA. Unggal taun mahasiswa anyar jadi pangeusi kampus. Ti antara batursaentraganana ogé loba anu geus diwisuda. Sedeng manéhna, geus remen padangagonjaktéréh meunang gelar MA, Mahasiswa Abadi. Loba teuing gagarapan, nguruskeun rupa-rupakagiatan dewan mahasiswa jeung pecinta alam da itu tea geuning Gunadi resep ka gunung.Tungtungna kuliah mah kaluli-luli.Buntari atoh pisan bisa deukeut jeung Gunadi sabab, ti baheula ogé Buntaringaidolakeun Gunadi. Buntari sok maca artikel Gunadi tentang alam dina Koran da hayangtéa jadi wartawan. Nya beuki jadi wé Buntari hayang deukeut ka Gunadi téh, ti mimitinguntar-nganteur Gunadi, mantu biaya administrasi kuliah Gunadi, nepi ka ngabantuanGunadi kaluar ti panjara. Atoh wé Buntari di layanan ku Gunadi téh.Nénjo pamolahna kitu mah Gunadi kalah hareugeueun. Aya ku anéh-anéh teuing ieuawéwé téh, ceuk dina haténa. Bét asa ku kakaraeun aing mah. Cacak wawuhna karékmimingguan, pamolahna geus sakitu ahéngna. Komo mun geus mulan-malén dina itungantaun. Beu, pisakumahaeun teuing! Jaba budakna neangan perhatian pisan ka manéhna,céntil, céngéng, céréwed jeung ogoan deuih. Pikasebeleun! Najan Buntari ngajak ngobrolatawa ménta solusi ka Gunadi tapi nu ngabandunganna mah ngan ukur tiis
 –
tiis wae.
 
Tapi,ku lila-lila Buntari méré perhatian anu leuwih ka Gunadi, barukna haténa teubisa dibohongan yén manéhna gé boga haté. Tapi, manéhna ogé can narimakeun kaayaanyén kahirupan Buntari jeung manéhna jauh béda. Buntari beunghar, anak pajabat, reseppésta, pasti wé geus jauh tina aturan-aturan jeung moral téh. Ah geus goréng wé étapipikiran ka si budak ogoan téh, katambahan deui pageto pernah cicing di Amerikamangtaun-taun jeung lalaki.Buntari lain calon anu pas jeung lelembutan. Aing mah hayang keretas anu bodas,lain anu geus aya tapak nyurat-nyorét batur. Kitu anu jadi pilihan manéhna, sanajan dinanangtukeunnana teu béda ti nyanghareupan dilema. Da masing kalah kumaha ogé,keukeuh teu bisa dipaling yén manéhna neundeun haté. Nya minangka balukar tina éta téh,batinna teu leupas tina bangbaluh.Hiji poe Gunadi meunang surat. Barang bréh ngaran anu ngirimna, tétéla Buntari.Béréwék disoehkeun, eusina ukur tilu jajar., kaopat tanda tangan anu disambungkeun jeung
titimangsa nulisna. “Kang Gun Gun, wengi énjing sumping nya ka bumi Tari. Tari bade
tunangan sareng Tommy. Kehadiran akang dinanti-
nanti sekali.” Deg karasa aya anu nonjok
kana lebah angen-angenna. Meunang sajongjonan mah Gunadi ukur ngahuleng.Ondangan geus dijieun, tinggal nungguan poe prakna éta nikahan téh. Tapi nyatanasi pangarang teu ngijinan Buntari kawin ka Tommy. Tommy kacilakaan. Atuh éta budakogoan téh sedih kabina-bina. Ti sapék éta kajadian Buntari tara nonghol jeung kuliah.Nya ari Gunadi kacaritakeun karunya ka Buntari, manéhna manggihan Buntari,sugan wé bisa saeutik ngobatan haténa. Atuh Buntari ogé ngarasa rada kahibur ku datang jalma nu dipikaresep ku manéhna. Kasaha deui manéhna ménta tulung jeung cacaritakasedihannana lamun lain ka Gunadi.Tungtungna Buntari cacarita yén manéhna keur hamil.. Mun téa mah kungsidisamber gelap tengah poe éréng-éréngan jigana Gunadi téh. Pangpana mah nu disangkaku Gunadi yén Tari téh geus teu bener gadis jeung bangor ti baheula, nyatana salah, Tarikagoda ku kalakuan butut Tommy saeunggeus maranéhanana tunangan, da kitu sotéhpédah geus ngarasa deukeut kana poe nikahna. Buntari ayeuna bingung kudu kumaha. Nyamanéhna mutuskeun milih jalan aborsi, da kumaha deui cénah mah, éra ku balaréa bisiarapaleun ari diantep nepi ka gede mah apan bapana pajabat, bisi kalah ngaruksakkahormatan kaluargana. Gunadi gé teu téga ari kudu kitu carana mah. Tah didieu mimitikaasih Gunadi jeung Bintari paamprok. Didieu meumeujeuhna urang kabawa kanakaromantisan Gunadi jeung Bintari. Nu ahirna, Gunadi nampi Tari dina kaayaanna keursusah. Tari langsung ngarontok Gunadi, terus nyuuh kana dadana bari ceurik semu ditahan.Novel karya Tatang Sumarsono ieu medalna taun 1995. Bahasa dina ieu novelkaitung babari dipiharti, utamana mah ku sakumna rumaja, da ieu novel téh ngaguar caritarumaja jaman kiwari. Caritana saluyu pisan jeung kaayaan jeung kalakuan rumaja di éramodern ceuk gaulna mah. Ku kituna carita ieu novel téh mangrupa papatah pikeun rumajasangkan hirup sederhana, nurut kana paréntah agama jeung norma, ngutamakeun sakola jeung diajar. Ulah kawas Gunadi, babaturanna mah geus pada digarawé , na arimanéhannana Mahasiswa Abadi, da itu geuning kaolo ku karesepna ulin ka gunung, jeungdeui ulah sok boga sangkaan goréng ka batur nu tungtungna mah mawa pihanjakaleun.
 
Intina mah ulah nganilai hiji hal ngan ukur tina luarna hungkul. Ulah ogé kawas Bintari anuhirup méwah resep pésta, nu ahirna kagoda ku tunanganna Tommy da ngarasa geus amanék nikah téa, ngalakukeun kamaksiatan nu ahirna mawa petaka. Tapi salut ogé ka Gunadi,manéhanana bisa tanggung jawab jeung mulungan sasama. Pon kitu deui ka Buntari, anuasalna budak ogoan jeung centil, dimana meunang cocoba mah manéhna miboga sikapdewasa.
Kolébat Kuwung-Kuwungan Kinasih Katumbirian 
bisa mawa perasaan urang ancrubkana éta carita. Sanajan aya ogé rasa kakeuheul ka Buntari ku ogoan, tapi di ahir carita sipangarang bisa méré kesan anu éndah di hate nu maca. Ku kituna, urang moal bisangarasakeun kaéndahaan carita iwal ti maca langsung ieu novel.Tapi, ieu novel téh ngagunakeun basa Sunda campuran jeung basa Indonesia. Asakurang merenah lamun basana diselapan mah. Jeung deui rada ngurangan nasionalisme nakana basa urang. Sanajan kitu ogé angger éndah, lantaran caritana méré kesan yén ieucarita modern saluyu jeung kaayaan rumaja jaman ayeuna.Novel
Kolébat Kuwung-Kuwungan Kinasih Katumbirian 
bisa méré inspirasi ka urang jeung méré pangajaran moral anu geus luntur dina diri bangsa urang, utamana urang salakuurang Sunda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->