Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Dolzal Complaint

Dolzal Complaint

Ratings: (0)|Views: 81 |Likes:
Published by shawnjroberts

More info:

Published by: shawnjroberts on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2014

pdf

text

original

 
@O YGH XO@YHI TYLYHT I@TYU@DY DMXUYNMU YGH ZHTYHUO I@TYU@DY MN MAFLGMCL ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] '< IMFH[LF NLC@FP F@C@YHI RLUYOHUTG@R& Ihu`~ly`~hfp mo Ehglfn mn Omc`olf Ihnhoiloy DGHTLRHLAH HOHUJP DMUR/&  Om/Rfl`oy`nn& ~/ '< LXEUHP A/ CdDFHOIMO& '5 U@DGLUI A/ IL^@ITMO& '4 ALYGFHHO C/ H@TEUHOOHU& '9 ^/ EXUOT GLUJ@T& '8NULOA AHLY@OJ& '>DGLUFHT Y/ CLWZHFF& ': CHUU@FF L/ C@FFHU& KU/& '7IMO F/  O@DAFHT& loi '0FMX@T L/ T@CRTMO& Ihnhoiloyt&loi '<DGHTLRHLAH HOHUJP DMUR/& Omc`olf Ihnhoiloy/ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
TGLUHGMFIHU IHU@^LY@^H DMCRFL@OY NMU EUHLDG MN N@IXD@LUP IXYP LOI LEXTH MN DMOYUMF
Rfl`oy`nn& Imfh{lf Nlc`fp F`c`yhi Rluyohutg`r '‖Rfl`oy`nn–& ep loi ygumxjg `yt xoihut`johilyymuohpt& eu`ojt yg`t ihu`~ly`~h dmcrfl`oy 'ygh %Dmcrfl`oy% ljl`oty ygh ihnhoiloyt olchighuh`o& nmu ygh ehohn`y mn omc`olf ihnhoiloy& Dghtlrhlah Hohujp Dmur/ '‖Dghtlrhlah– mu ygh ‖Dmcrlop–& ljl`oty dhuyl`o chcehut mn `yt Emlui mn I`uhdymut 'ygh ‖Emlui– loi dhuyl`o mn `yt
D@^#<5#9::#N
Dlth 8;<5#d~#229::#C Imdxchoy 4 N`fhi 29-42-<5 Rljh < mn 82
 
5hwhdxy`~h mnn`dhut thha`oj ym uhchip ihnhoiloyt* euhldght mn n`ixd`lup ixy`ht loi lexth mn dmoyumf/
OLYXUH LOI TXCCLUP MN YGH LDY@MO
</Dghtlrhlah `t moh mn ygh flujhty rumixdhut mn olyxulf jlt `o ygh Xo`yhi Tylyht/Ygh Dmcrlop‐t ext`ohtt ru`clu`fp dmot`tyt mn meyl`o`oj lddhtt ym floi xoihu zg`dg `y ehf`h~ht `yz`ff n`oi olyxulf jlt loi-mu m`f loi iu`ff`oj ym lddhtt loi hwrfm`y m`f loi jlt uhthu~ht/5/Ihnhoiloy CdDfhoimo 'ihn`ohi ghuh`o `t l dm#nmxoihu mn ygh Dmcrlop loi gltthu~hi lt Dg`hn Hwhdxy`~h nmu clop phlut/ CdDfhoimo glt dmot`tyhoyfp ehho ygh uhd`r`hoy mn ~hupjhohumxt loi xomuygmimw dmcrhotly`mo ehohn`yt numc ygh Dmcrlop/4/Moh txdg dmcrhotly`mo tdghch `t ygh Nmxoihut Zhff Rluy`d`rly`mo Rumjulc 'NZRR–/ Ygh NZRR glt ehho `o hw`tyhodh t`odh lrrumw`clyhfp <004/ @o 5228& ygh NZRR zltlrrum~hi nmu l yho phlu rhu`mi ep ygh Dmcrlop‐t tgluhgmfihut/ Ygh NZRR rhuc`yt CdDfhoimoym meyl`o xr ym l 5/8( tylah `o lff zhfft ygly ygh Dmcrlop iu`fft `o l j`~ho phlu/ @o uhyxuo&CdDfhoimo cxty rlp g`t tgluh mn iu`ff`oj uhflyhi dmtyt/9/@o 5227& CdDfhoimo mzohi lrrumw`clyhfp 8/8( mn ygh Dmcrlop‐t mxytyloi`ojtymda/ Gh gli rxudglthi cxdg mn yg`t tymda mo cluj`o/ Zgho ygh n`olod`lf du`t`t zlt ly `ytihhrhty `o Mdymehu 5227& ixh ym cluj`o dlfft& CdDfhoimo zlt nmudhi ym thff gxoiuhit mn c`ff`motmn imfflut mn Dmcrlop tymda ly modh& ihtyle`f`{`oj ygh Dmcrlop‐t tgluh ru`dh& duhly`ojtrhdxfly`mo ygly `y zlt l ylahm~hu dloi`ilyh loi ohlufp eloauxry`oj g`cthfn/ @ohwrf`dlefp& flyhu `oygh tlch phlu& l phlu `o zg`dg Dghtlrhlah‐t dmccmo tymda gli fmty lrrumw`clyhfp :8( mn `yt~lfxh& ygh Dghtlrhlah Emlui; '` lrrum~hi l moh#y`ch `odhoy`~h rlpchoy ym CdDfhoimo mn ):8c`ff`mo ixh ym g`t rxurmuyhifp hwyulmui`olup thu~`dht uhoihuhi1 loi '`` rxudglthi CdDfhoimo‐t
Dlth 8;<5#d~#229::#C Imdxchoy 4 N`fhi 29-42-<5 Rljh 5 mn 82
 
4loy`|xh clr dmffhdy`mo nmu )<5/< c`ff`mo/ Ygh Dmcrlop zlt txeth|xhoyfp txhi ep tgluhgmfihutloi& lcmoj myghu yg`ojt& zlt nmudhi ym uhtd`oi ygh hwrhot`~h clr dmffhdy`mo/8/Lt l uhtxfy& mn ygh nmuhjm`oj ygh chcehut mn ygh Emlui zhuh mo omy`dh ygly; '`CdDfhoimo gli l rumrhot`yp ym clo`rxflyh ygh Emlui ym g`t mzo ehohn`y loi ym ygh gluc mn yghDmcrlop‐t tgluhgmfihut1 '`` ygh Dmcrlop‐t dmoyumft m~hu dmonf`dyt mn `oyhuhty zhuh ihn`d`hoy1 loi'``` ixh ym tahry`d`tc `o ygh cluahy lemxy ygh `oyhoy`mot loi duhi`e`f`yp mn ygh Dmcrlop‐tcloljhchoy& lop yulotldy`mot z`yg h~ho ygh lrrhlulodh mn l dmonf`dy mn `oyhuhty ohhihi ym ehtxnn`d`hoyfp txrhu~`thi loi i`tdfmthi/>/Gmzh~hu& `o ygh phlut t`odh 5227& ygh Emlui glt rhuc`yyhi CdDfhoimo ym hojljh`o yulotldy`mot ygly h~ho nxuyghu i`~hujh numc ygh `oyhuhtyt mn ygh Dmcrlop‐t tgluhgmfihut loi rmth txetyloy`lf u`tat ym ygh Dmcrlop/ Mo Lru`f <7& 52<5& `y zlt uhrmuyhi ygly CdDfhoimo loihoy`y`ht gh dmoyumft gl~h ylaho mxy lrrumw`clyhfp )</9 e`ff`mo `o ihey ym n`olodh g`t mef`jly`motxoihu ygh NZRR& loi ygly gh glt xthi g`t tylah `o ygh NZRR lt dmfflyhulf nmu ygmth fmlot/Cmuhm~hu& moh mn ygh ru`clup fhoihut mn ygh )</9 e`ff`mo `t l ru`~lyh h|x`yp n`uc dlffhi H@J JfmelfHohujp Rluyohut '‖H@J– ygly zlt t`cxfylohmxtfp rxudglt`oj e`ff`mot mn imfflut `o ltthyt numcDghtlrhlah/:/Lfygmxjg ygh Dmcrlop i`tdfmthi ygh ltthy tlfht `o zg`dg H@J rluy`d`rlyhi& `y i`iomy i`tdfmth ygly CdDfhoimo zlt meyl`o`oj e`ff`mot mn imfflut‐ zmuyg mn rhutmolf fmlot numc H@Jly ygh tlch y`ch/ Ygh dmonf`dyt mn `oyhuhty ul`thi ep yg`t luulojhchoy luh txetyloy`lf; CdDfhoimogli lo `odhoy`~h ym j`~h H@J ehyyhu yhuct yglo zhuh `o ygh `oyhuhty mn ygh Dmcrlop‐t tgluhgmfihut/7/Gmzh~hu& yghuh luh lii`y`molf dmonf`dyt duhlyhi ep CdDfhoimo‐t n`olod`ojluulojhchoyt ygly luh omy uhflyhi ym H@J‐t ltthy rxudgltht/ @o muihu ym jhohulyh ygh uh~hoxh ym
Dlth 8;<5#d~#229::#C Imdxchoy 4 N`fhi 29-42-<5 Rljh 4 mn 82

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->