Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Protocol

Protocol

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by anna_iglesiasc

More info:

Published by: anna_iglesiasc on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
 
PROTOCOL DETECCIÓ IACTUACIÓ EN LAPRODUCCIÓSEMÀNTICA DELLLENGUATGE (LÈXIC IMORFOXINTAXI)
en nens/es d’entre 6 i 8 anys
Nom i cognoms: ................................................................................................................Edat: ............ Data de naixement: ............................ Data exploració: ........................Escola: ................................................ Curs: ................. Població:................................Llengua materna: ..............................................Nom de la persona que fa l’exploració: ..........................................................................
 
Relació amb l’alumne: ......................................................................................................
 
 2
ÍNDEX
1.
Què són les dificultats en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge?....
pàg. 3 - 42.Què és el retard lleu o moderat?................................................................ pàg. 4 - 53.Quines són les dificultats en el desenvolupament semàntic?.................... pàg. 5 - 63.1.Lèxic..................................................................................................... pàg. 53.2.Morfosintaxi.......................................................................................... pàg. 64.Necessitat d’uns protocols d’observació, detecció i instruccions d’ús........ pàg. 7 - 85.Protocol d’observació per a detectar dificultats en la producció semàntica delllenguatge.................................................................................................. pàg. 8 - 106.Pautes d’actuació per als mestres i professionals................................... pàg. 11 - 156.1.Tipus d’estratègies............................... ...................................... pàg. 11 - 146.2.Situacions on aplicar-les............................... ............................. pàg. 14 - 167.Pautes d’actuació per als pares i mares........................................................ pàg. 178.Per saber-ne més: recursos, materials i bibliografia.............................. pàg. 18 - 199.Bibliografia i fonts electròniques............................................................. pàg. 19 - 20
 
 3
1. Què són les dificultats en l’adquisició i eldesenvolupament del llenguatge?
1
 
S’ha de tenir en compte que no es disposa d’una classificació universal dels trastornsdel llenguatge oral, però tenint en compte les aportacions de diferents autors sobre les
 
alteracions en la comunicació, el llenguatge i la parla, els podem classificar de la
 
següent manera:
1.1. Alteracions en l’àmbit comunicatiu:
a. Autisme: trastorn que afecta qualitativament a la interacció social.
 
b. Psicosi: estat mental que provoca una pèrdua de connexió amb la realitat,c. Retard mental sever: capacitat intel·lectual significativament inferior alpromig (QI entre 20 i 40).d. Mutisme (selectiu o electiu): incapacitat persistent per parlar en situacions
 
socials tot i fer-ho en altres situacions.e. Trastorn del llenguatge expressiu: la capacitat del llenguatge expressiu és
 
inferior a les capacitats intel·lectuals no verbals.f. Trastorn mixt del llenguatge receptiu-expressiu: la capacitat del llenguatge
 
receptiu i expressiu és inferior a les capacitats intel·lectuals no verbals.
1.2. Alteracions en l’àmbit del llenguatge:
 a. Retard lleu del llenguatge: el nivell de llenguatge, comprensió i expressió
 
verbal és inferior a allò que s’espera per la seva edat cronològica (reducciódel sistema fonològic, emissions a nivell morfosintàctic, comprensiólleugerament més escassa i llenguatge útil i funcional).b. Retard moderat del llenguatge (disfàsia): trastorn global: d’expressió,
 
vocabulari pobre, paraules simples, frases curtes, dificultats a nivell
 
morfosintàctic, omissió dels plurals i dels nexes, vocabulari reduït i imprecísque dificulta les funcions pragmàtiques del llenguatge.c. Retard greu del llenguatge: afectació en la capacitat de produir o
 
comprendre el llenguatge. Existeixen diferents tipus: congènita, adquirida,
 
sensorial, motora i mixta.
1.3. Alteracions en l’àmbit de la parla (trastorns fonològics):
 a. Dislàlies: alteracions el l’articulació de fonemes ocasionades per algunadificultat en pronunciar. Tipus: evolutiva, audiógena, funcional, orgànica(disglòssia) o funcional.b. Disàrtries: trastorn de la parla que s’atribueix a una lesió de sistema nerviós
 
central i perifèric.c. Afàsia: pèrdua de la capacitat de produir o comprendre el llenguatge deguta lesions en les àrees cerebrals especialitzades en aquesta tascad. Disfèmies (tartamudeig): alteració del ritme de la parla i de la comunicació
 
caracteritzada per una sèrie de repeticions o bloquejos espasmòdics durant
 
l’emissió del discurs.
1
 
Clasificación de enfermedades mentales de DSM-IV-TR. Centre de psicología. Recuperat a 2 d’abril de 2012, a:http://www.psicoarea.org/dsm_iv.htm 
Educació especial, logopèdia i audició de llenguatge. Recuperat a 5 d’abril de 2012, a:
http://sboltra.wordpress.com/dificultats-lligades-a-ladquisicio-i-el-desenvolupament-del-llenguatge/  

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->