Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
I i II Kirhofov Zakon

I i II Kirhofov Zakon

Ratings:
(0)
|Views: 6,585|Likes:
Published by Marko Pencic

More info:

Published by: Marko Pencic on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

 
S A D R Ž A J
Strana1. UVOD .....................................................................................................................................12. JEDNOSMERNE STRUJE ....................................................................................................22.1. Električna struja ...............................................................................................................22.2. Jačina, smer i gustina električne struje ............................................................................32.3. Električno kolo i električni generatori .............................................................................42.4. Omov zakon .....................................................................................................................42.5. Džulov zakon ...................................................................................................................53. PROSTA I SLOŽENA KOLA JEDNOSMERNE STRUJE .................................................64. PRVI KIRHOFOV ZAKON ...................................................................................................85. DRUGI KIRHOFOV ZAKON .............................................................................................146. ZAKLJUČAK .......................................................................................................................16LITERATURA ..........................................................................................................................17
1. UVOD
Jednosmerna struja je fizička pojava protoka električnog naelektrisanja od višeg kanižem potencijalu i nepromenljivog je smera. Ovo se obično dešava u provodnicima, aliII
 
PRVI I DRUGI KIRHOFOV ZAKONPRVI I DRUGI KIRHOFOV ZAKON
naelektrisanje takođe može da teče i kroz poluprovodnike, izolatore i čak u vakumu kaoelektrični mlaz. Kod jednosmerne struje, nalektrisanje teče u istom pravcu, za razliku odnaizmenične struje.Prvu komercijalnu mrežu za prenos električne energije je razvio Tomas Edisonkrajem 19. veka koristeći jednosmernu struju. Zbog toga što je naizmenična struja mnogo pogodnija za prenos i distribuciju od jednosmerne, danas skoro svi sistemi za prenoselektrične energije koriste naizmeničnu struju, prema ideji i realizaciji Nikole Tesle.U elektrotehnici, termin jednosmerna struja je obično sinonim za konstantnu struju. Na primer, napon na krajevima jednosmernog naponskog izvora je konstantan bez obzira na promenu otpornosti potrošača kojom se opterećuje izvor. Takva jednosmerna struja imakonstantan napon, ali struja može varirati u skladu sa Omovim zakonom. Moguće je potrošač priključiti i na konstantan strujni izvor, kada će struja kroz otpornik bitinepromenljiva bez obzira na moguću promenu otpora potrošača, što sa druge strane izaziva promenu napona. U idealnoj situaciji, kada se nepromenljivi otpornik poveže na konstantniizvor (bilo naponski bilo strujni) struja koja teče kroz njega i napon na njegovim krajevimasu vremenski nepromenljivi.Pojam jednosmerne struje se ponekad vezuje uz pojam nepromenljivog polariteta. Uzovu definiciju, napon jednosmerne struje može da se menja tokom vremena ali je sve vreme jedan kraj na pozitivnijem potencijalu od drugog i može pasti na nulu, ali ne sme promeniti polaritet. Takav je neobrađen napon na izlazu ispravljača ili fluktuirajući zvučni signal utelefonskoj liniji.Može se dokazati da se složeni periodični talasni oblik struje i napona u linearnojsredini Furijeovom transformacijom može rastaviti na sumu jednosmerne komponente ikomponente koju čini sinusoidalna (prostoperiodična) vremenski promenljiva struja. Srednjavrednost vremenski promenljive komponente je nula. Neki oblici jednosmerne struje (kao oni koje proizvodi regulator napona) skoro danemaju varijacije u naponu, ali možda još uvek imaju varijacije u izlaznoj snazi i struji.Zadatak našeg daljeg rada biće da što bolje moguće objasnimo I i II Kirhofov zakon.
2. JEDNOSMERNE STRUJE
2.1. Električna struja
Električna struja je usmereno kretanje naelektrisanih čestica. Električna struja kodkoje se ne menja intenzitet i smer u toku vremena naziva se
 jednosmernom strujom
,2
 
PRVI I DRUGI KIRHOFOV ZAKONPRVI I DRUGI KIRHOFOV ZAKON
električna struja kojoj se u toku vremena menja samo intenzitet naziva se
 pulsirajućom strujom
, dok se električna struja kojoj se u toku vremena menja smer naziva
naizmeničnomsrujom
.Kod metala pokretljive naelektrisane čestice su elektroni. Oni obrazuju električnustruju pod dejstvom električnog polja za čije je održavanje neophodno trošiti energiju. Taenergija se dovodi pomoću uraja koji se naziva generator. Kretanje elektrona u provodnicima vrlo je složeno. Još pre uspostavljanja električnog polja elektroni se krećuhaotično, po cik-cak putanjama. Kada se u provodniku uspostavi strano električno polje naovo haotično kretanje superponira se kretanje pod uticajem električnog polja, u smerusuprotnom od smera polja.Makroskopski posmatrano, sve se dešava kao da se elektroni kreću duž provodnikastalnom brzinom u smeru suprotnom smeru polja.
2.2. Jačina, smer i gustina električne struje
1
Električna struja kao usmereno kretanje velikog broja naelektrisanih česticakarakteriše se pomoću fizičke veličine, koja se naziva intenzitet ili jačina električne struje.Ta veličina je skalarna veličina, i definiše se u odnosu na odredenu površinu, i predstavlja brzinu proticanja naelektrisanih čestica kroz datu površinu. Ovako definisan intenzitet ili jačina električne struje može se izraziti sledećom jednačinom:
 I 
=
Q/t 
gde je I – vrednost intenziteta električne struje, a Q – količina pozitivno naelektrisanihčestica, koje su za vreme
 prošle kroz presek. Umesto naziva „jačina električne struje” ili„intenzitet električne struje” često se koristi termin „struja”. Ovo treba imati u vidu sobzirom na rasprostranjenost tog termina.Prema jednačini
 I = Q/t 
jedinica za jačinu električne struje je kulon u sekundi. Zbogsvoje važnosti, ova jedinica je dobila posebno ime – amper, i označava se sa A,
 I 
 j
= kulon/sekunda = C/s = amper = A
Instrument pomoću koga se meri jačina električne struje naziva se ampermetar.Ampermetar se uključuje u kolo redno, tj. kolo se prekida i u njega ubacuje ampermetar.Ampermetri se inače tako konstruišu da svojim prisustvom u kolu što manje poremećujustruju koja se imala pre njihovog uključenja u kolo.
1
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nadiira Nadira liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Jelena Vidicki liked this
Dill Doe liked this
Adis Buljetović liked this
Zaim Ramadani liked this
Natalija Tosic liked this
Никола Вукићевић liked this
Dragana Balcakovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->