Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do Khoang Cach Bang Song Sieu Am

Do Khoang Cach Bang Song Sieu Am

Ratings: (0)|Views: 360 |Likes:
Published by quanglocbp

More info:

Published by: quanglocbp on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

 
Đồ án 2 GVHD: Th.S Thế ĐảngSV: Đặng Quốc Tuấn MSSV: 120710029 Page 1
L
ờ 
i c
m
ơ 
n

 
2 n
ă
m - m
t kho
ng th
ờ 
i gian không quá ng
n, c
ũ
ng không quá dài
đố
i v
ớ 
i ch
ng
đườ 
ng c
a m
i sinh viên chúng em.
Đố
i v
ớ 
i em nó th
c s
m
t
ni
m quý báukhông bao gi
ờ 
quên. Qua quá trình h
c t
p và rèn luy
n d
ướ 
i mái tr
ườ 
ng
Đạ
i h
c TràVinh, th
y cô
đ
ã t
n tình gi
ng d
y, s
giúp
đỡ 
c
a b
n bè, s
 
độ
ng viên – nuôi d
ưỡ 
ngc
a cha m
. Th
c s
độ
ng l
c, hành trang m
ớ 
i
đư
a em vào
đờ 
i.V
ớ 
i hành trang này em chân thành bi
ế
t
ơ 
n quý th
y cô ”tr
ườ 
ng
Đạ
i h
c Trà Vinh”
đ
ãh
ế
t lòng truy
n
đạ
t ki
ế
n th
c và kinh nghi
m cho em trong su
t th
ờ 
i gian h
c t
itr
ườ 
ng, mang l
i cho em m
t n
n t
ng ki
ế
n th
c
để
em th
công tác sau này.Em xin chân thành c
m
ơ 
n
đế
n Th.S V
ũ
Th
ế
 
Đả
ng. Th
y
đ
ã t
n tình giúp
đỡ 
và tr
cti
ế
p h
ướ 
ng d
n em trong su
t th
ờ 
i gian hoàn thành chuyên
đề
 
đồ
án 2.Em xin chúc quý th
y cô tr
ườ 
ng
Đạ
i h
c Trà Vinh nói chung, th
y cô khoa Qu
n tr
 kinh doanh nói riêng d
i dào s
c kh
e,
để
ti
ế
p b
ướ 
c cho nh
ng th
ế
h
ng
ườ 
i Vi
t Namsau này.C
m
ơ 
n ba m
, b
n bè
đ
ã giúp
đỡ 
 
độ
ng viên em trong su
t th
ờ 
i gian qua.Trân tr
ng kính chào !Bình D
ươ 
ng,ngày 15 tháng 05 n
ă
m 2012.SVTH.
Đặ
ng Qu
c Tu
n
 
Đồ án 2 GVHD: Th.S Thế ĐảngSV: Đặng Quốc Tuấn MSSV: 120710029 Page 2
NH
N XÉT C
A GIÁO VIÊN H
ƯỚ 
NG D
N

 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bình D
ươ 
ng, ngày tháng n
ă
m 2012
 
Đồ án 2 GVHD: Th.S Thế ĐảngSV: Đặng Quốc Tuấn MSSV: 120710029 Page 3
M
C L
C Trang
PH
N I: M
 
ĐẦ
UCh
ươ 
ng I: T
ng quan1.
Đặ
t v
n
đề
........................................................................................... 032.Tình hình nghiên c
u .......................................................................... 033.T
m quan tr
ng c
a vi
c nghiên c
u .................................................. 04PH
N II: N
I DUNGCh
ươ 
ng II: C
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t: gi
ớ 
i thi
u s
ơ 
l
ượ 
c v
sóng siêu âm1.Sóng siêu âm gì ............................................................................... 051.1M
t s
lo
i c
m bi
ế
n siêu âm ........................................................... 051.2 C
m bi
ế
n siêu âm và nguyên t
c TOF ............................................. 051.3 T
m quét c
a c
m bi
ế
n siêu âm ....................................................... 061.4
Ư 
u
đ
i
m và nh
ượ 
c
đ
i
m c
a c
m bi
ế
n siêu âm ............................... 062. Thông s
m
t s
lo
i c
m bi
ế
n siêu âm SRF ..................................... 063. Các dòng pic và cách l
a ch
n vi
đ
i
u khi
n pic 16F877A ..................Ch
ươ 
ng III: Thi
ế
t k 
ế
ph
n c
ng: c
m bi
ế
n siêu âm HC-SR04 và vi
đ
i
u khi
n16F877A1.C
m bi
ế
n siêu âm HC-SR04 và
đặ
c
đ
i
m k 
thu
t ............................ 091.1 Gi
ớ 
i thi
u ........................................................................................ 091.2 Thông s
thu
t ............................................................................ 091.3 Tính toán kho
ng cách .........................................................................1.4 Ho
t
độ
ng phát và nh
n ph
n h
i sóng âm c
a HC-SR04 .................. 12. S
ơ 
l
ượ 
c v
các chân c
a Pic 16F877A .............................................. 113. Giao ti
ế
p gi
a c
m bi
ế
n siêu âm HC-SR04 và vi
đ
i
u khi
n16F877A ................................................................................................ 134.
Ứ 
ng d
ng c
a c
m bi
ế
n siêu âm HC-SR04 ....................................... 19PH
N III: K
ế
t lu
n .............................................................................................. 21

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jackie Võ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->