Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Штедење вода

Штедење вода

Ratings: (0)|Views: 574 |Likes:
Published by Zarko Cekovski
voda
voda

More info:

Published by: Zarko Cekovski on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

 
 Предмет на истражување
Штедење вода
Хипотеза
:
Луѓето можат да заштедат многу вода со неколку малипромени во секојдневните навики.
 Помошна хипотеза
:
Граѓаните кои се подобро информирани како да заштедат водаплаќаат пониски месечни сметки за потрошената вода.
 Независно променливи фактори
:
Потребите за вода;
Цената на водата
 Зависно променливи фактори
:
Количеството на потрошена вода;
Присуство на исправен водомер;
Информираноста на граѓаните во врска со штедење на вода
Цел на истражувањето
:
Цел на истражувањето е да се докаже дека може да се спречибезпотребното трошење на вода и да се штеди на потрошувачката напивката вода.
1
 
Запишување и обработка на податоците
Пивката водата на планетата Земја е во недостиг и треба да ја штедиме.Нашите секојдневни навики трошат многу големо количевство од таа водасекојдневно. Ова е многу важно, бидејки само 1% од водата на светот е пивкавода и истата ја трошиме секојдневno, честопати без потреба.Има повеќе начини на кои што можеме да заштедиме односно дапрестанеме да трошиме вода залудно.Најпрво е добра идеја да се стави исправен водомер за полесно да сеследи колку вода се троши. Месечната потрошувачката обично се намалува од18-25% по домаќинство и месечните сметки за потрошена вода се понискиспоредено со домаѓинства кои плаќаат паушален месечен надоместок.Исто така може да го намалиме времето на туширање од 10 минути до 3-5 минути, на кој начин може да се заштеди околу 300 литри неделно по еднолице, односно приближно 1,2 m
3
по едно четиричлено семејство.При користење на автоматски машини за перење алишта и за миењесадови треба да се води сметка истите да се полни, на кој начин се штеди вода,приближно 0,3 m
3
месечно од машината за перење алишта и 0,1 m
3
од машинатаза миење садови.Оставање на чешмата да тече додека си ги миеме забите троши 3 литривода односно околу 0,27 m
3
месечно по особа.Може да пиеме вода од шишe (кое ќе го полниме од чешма) наместо сочаша директно од чешма.Постојат и многу начини за зачувување на водата која ја трошат луѓе водворот и градината. Дворот и градината треба да се наводнуваат наутро и позаоѓање на сонцето за да се намали губитокот на водата од испарување. Истотака не треба да се наводнува градината кога е ветровито, бидејќи ветрот истотака го забрзува испарувањето на водата.Резултатите од голем број спроведени истражувања во врска сопотрошувачката на пивка вода покажуваат дека со користење на различни2
 
начини за зачувување на водата, месечната потрошувачката на пивка вода подомаќинство може да се намали за приближно 35-40%.
Резултати на истражување
Дом што не применува мерки за штедење на вода троши околу 200литри дневно.Од тоа
:
Корист потрошени литри процент од дневна потрошувачкаТуширање 40л 16,8%Перење алишта 55л 21,7%Машина за садови 1,4%Тоалет 63л 26,7%Изтекување 30л 13,7% Чешми 37л 15,7%Друго 3.7л 2,2%Со мерки за штедење потрошувачката се намалува на 170.Корист потрошени литри процент од дневна потрошувачкаТуширање 30л 19,5%Перење алишта 37л 22,1%Машина за садови 2.6л 1,5%Тоалет 30л 18%Изтекување 15л 8,8% Чешми 36л 23,9%Друго 3.7л 3,4%3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->