Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Erdely Tort4

Erdely Tort4

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:
Published by seclerman

More info:

Published by: seclerman on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
Centrul de Documentare şi Informareasupra Minorităţilor în Europa – Europa de Sud-est (CEDIME-SE)MINORITĂŢILE ÎN EUROPA DE SUD-ESTMaghiarii din RomâniaMulţumiri
Prezentul raport a fost elaborat în colaborare cu Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală(EDRC). Raportul a fost documentat şi scris de Cathy O’Grady, Zoltán Kántor şi Daniela Tarnovschi,cercetători ai CEDIME-SE şi EDRC. Editarea aparţine lui Panayote Dimitras, director al CEDIME-SE; Nafsika Papanikolatos, coordonator al CEDIME-SE; Caroline Law, editor de limbă engleză al CEDIME-SE, Rita Moore şi Ioana Bianca Rusu, editori de limbă engleză ai EDRC. CEDIME-SE şi EDRC îşiexprimă profunda apreciere şi gratitudine faţă de referenţii externi ai acestui raport, Levente Salat,Preşedinte Executiv al EDRC, Anna-Mária Biró, manager de proiecte pentru Europa Centrală şi de Est alGrupului Internaţional pe Probleme de Drepturi ale Minorităţilor, Klára Walter, referent al UniuniiDemocratice a Maghiarilor din România, Ovidiu Pecican, conferenţiar al Universităţii Babeş-Bolyai,Cluj, Facultatea de Studii Europene, Iudith Páll, lector dr. al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj, Facultateade Istorie şi Filosofie şi Lucian Nastasă, cercetător al Academiei Române. De asemenea, CEDIME-SE şiEDRC doresc să mulţumească tuturor celor care au furnizat, cu multă generozitate şi solicitudine,informaţii, documente şi/sau au oferit interviuri cercetătorilor. Întreaga răspundere pentru conţinutulacestui raport revine însă în întregime CEDIME-SE. Aşteptăm cu interes orice comentarii la adresa:
. 
CARACTERISTICI PRINCIPALEŢara
România
Denumire (în engleză, în limba oficială şi, dacă diferă, în limba minorităţii):
engleză – Hungarian,Magyar; română –maghiar, ungur; maghiară – Magyar.
Există vreo formă de recunoaştere a minorităţii?
Maghiarii/ungurii sunt recunoscuţi de Constituţia României (de aici înainte numită Constituţia) (Art. 6).Totuşi, recunoaşterea se referă doar la
membri
aparţinând minorităţii naţionale, nu la comunitate ca
întreg 
. Uniunea Democratică a Maghiarilor din România a făcut parte din coaliţia la putere între 1996-2000.
1
 
Categoria/categoriile (naţională, etnică, lingvistică sau religioasă) atribuită/e de către minoritate şi,dacă diferă, de către stat:
Maghiarii sunt identificaţi
 
ca minoritate naţională, atât de către minoritateaînsăşi, cât şi de către stat.
Teritoriul pe care îl ocupă:
În principal Transilvania (vestul României), dar există şi comunităţimaghiare dispersate pe cuprinsul întregii ţări.
Populaţia:
Conform ultimului recensământ al populaţiei (1992), 1.624.959 persoane (7,12% din populaţia totală) s-au declarat maghiari, în timp ce datele estimative arată că numărul persoanelor care auca limbă maternă limba maghiară depăşeşte 1,8 milioane (http://www.rmdsz.ro). 98,7% dintre maghiariidin România trăiesc în Transilvania.
Denumirea limbii vorbite de minoritate:
engleză - Hungarian; maghiară - Magyar; română - maghiară
Există vreo formă de recunoaştere a limbii?
Constituţia garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul de a fi educate în limbamaternă. De asemenea, în Legea Administraţiei Publice se garantează dreptul la utilizarea limbiiminorităţilor naţionale în administraţia publică acolo unde populaţia minoritară reprezintă peste 20% dintotal. De fapt, această prevedere este respectată rareori, exceptând regiunile în care, datorită număruluimare de etnici maghiari (peste 80% în sud-estul Transilvaniei, vezi mai jos), limba maghiară este folosităîn toate domeniile în mod firesc.
Limba dominantă în teritoriul ocupat:
În majoritatea regiunilor, limba română. În unele părţi aleTransilvaniei, limba maghiară predomină. În judeţele Covasna şi Harghita 76,14%, respectiv 84,41% din populaţie vorbeşte limba maghiară.
Utilizarea ocazională sau curentă a limbii minorităţii:
Maghiarii din România vorbesc limba maternăîn mod curent.
Accesul la educaţie corespunzător cu nevoile comunităţii:
 Nivel primar şi liceal – insuficient în unele zone geografice. Nivel superior – insuficient, cu precădere în ceea ce priveşte anumite materii/departamente (de exempludrept, medicină, administraţie publică)
Religii exercitate:
romano-catolică (41,2%), calvinistă (47,1%), unitariană (4,6%), greco-catolică(1,4%), ortodoxă (1,7%), evanghelică sinodo-presbiteriană, baptistă (0,8%), cultul adventist de ziua aşaptea (0,5%), pentecostală (0,3%) (recensământul din 1992, vol. IV) şi creştidupă evanghelie(nemenţionată în recensământ şi nici în materialele furnizate de UDMR) .
Există vreo formă de recunoaştere a religiilor?
Constituţia (Art. 29) garantează dreptul la libera practicare a religiei tuturor cetăţenilor români, aşa cumse stipulează în documente internaţionale semnate de România. Aşa-numitele biserici istorice, adică cearomano-catolică, calvinistă (reformată) şi unitariană sunt înregistrate ca persoane juridice în România.
Comunităţi cu aceleaşi caracteristici în alte teritorii/ţări:
Austria, Croaţia, Republica Cehă, Republica Federală Iugoslavia, Slovacia, Slovenia, Ucraina. Maghiariidin ţările învecinate cu Ungaria pot fi consideraţi minorităţi naţionale având în vedere că au trăit peacelaşi teritoriu timp de secole, dar sub guvernarea unor state diferite. Diaspora, maghiarii care trăiesc înStatele Unite, Canada, Australia şi Suedia etc., sau grupurile de imigranţi nu militează, în general, pentruobţinerea unor anume drepturi culturale şi politice.Populaţia comunităţilor din celelalte teritorii/ţări ale Europei Centrale şi de Sud-Est.(Acolo unde sursa nu este specificată, cifrele citate sunt cele date de
Ghidul mondial al minorităţilor,Grupul pentru Drepturile Minorităţilor 
, 1997 /World Directory of Minorities, Minority Rights Group/)
2
 
Croaţia –25.439 (0,53%) (Pataki Gabor Zsolt, 2000)
Republica Cehă – 20.143 (0,2%)
Ungaria – 10.068.500 (97,9%)
Republica Federală Iugoslavia – 385.356 (3,93%)
Slovacia – 567.000 (10,8%)
Slovenia – 9.496 (0,48%) (Pataki Gabor Zsolt, 2000)
Ucraina – 163.000 (0,31%) (George Brunner, 1989)
ISTORIC1.ISTORIC
1.1 Evenimente istorice importante
A. Istorie
Din punct de vedere istoric, relaţiile româno-ungare au fost dintre cele mai critice din Europa de Est.Analizând conflictul istoric dintre români şi maghiari, mulţi cercetători au subliniat identitatea culturală şireligioasă diferia celor două popoare. Dennis Deletant a observat lipsa de „sincronismîntreexperienţele culturale ale maghiarilor şi experienţa predominant ortodoorientaa românilor.Consecinţa a fost divergenţa valorilor comportamentale (Deletant, 1990:2). George Schöpflin (Schöpflin,1988), Trond Gilberg (Gilberg, 1990) şi Ken Jowitt (Jowitt, 1971) au menţionat experienţele istoricediferite ale celor două popoare. Atunci când, în secolul XIX, a avut loc procesul de formare a naţiunilor moderne, maghiarii din Transilvania s-au considerat ca aparţinând naţiunii maghiare, în timp ce româniidin Transilvania s-au identificat (prin mişcări culturale) cu mişcarea naţională română modernă. Interesediferite şi orientări politice diferite au generat o mitologie istorică bazată uneori pe conflict. Acestea audus la confruntările politice şi militare ce au urmat între cele două naţiuni în 1848 şi între cele douărăzboaie mondiale. Începutul istoriei ungare, la fel ca al multor altor naţiuni, este nebulos. Singurul indiciu sigur îl constituielimba: maghiarii vorbesc o limbă fino-ugrică, aparţinând familiei de limbi uralice. Se prea poate ca laînceput triburile uralice să fi trăit în zona munţilor Urali. Există şi alte ipoteze, care plasează originea lor la est de munţii Urali, în Siberia de vest sau Asia centrală. Maghiarii s-au desprins din unitatea ugrică în jurul anului 1000 î.Ch.şi au migrat spre vest. Migrarea lor s-a desfăşurat în mai multe etape. Pe parcursulmigraţiei, ei au fost expuşi influenţelor lingvistice şi culturale exercitate de populaţiile de origine turcicăşi iraniană, cu care au intrat în contact (Magyarország története, I/1, 1987:377-544, Kopeczi, 1994: 110-114).„Descălecatul“ s-a produs în 895 d.Ch: triburile maghiare, conduse de Árpád, au pătruns în BazinulCarpatic. Pentru a facilita supravieţuirea maghiarilor între Imperiul Romano-German şi Imperiul Bizantinşi integrarea în ordinea Europei, Ducele Géza (mort în 997), descendent al lui Árpád, a hotărât să îicreştineze. Sfântul Ştefan (997 – 1038), fiu al lui Géza, a urmat la tron în 1000 d.Ch. Regatul CreştinMaghiar s-a întemeiat în timpul domniei lui (Kristó, 1998: 48-114, Kopeczi, 1994: 138-178).Istoriografii români şi maghiari au păreri divergente în legătură cu momentul în care Transilvania (numită
Transilvania
în română,
 Erdély
în maghiară şi
Siebenbürgen
în germană) a devenit parte a RegatuluiUngar. Pe de o parte, bazându-se pe teoria continuităţii daco-romane, istoriografii români susţin cămaghiarii au găsit formaţiuni statale româneşti atunci când au pătruns pe teritoriul Transilvaniei de astăzi.De asemenea, ei cred că cucerirea Transilvaniei de către maghiari a fost un proces care s-a desfăşurat înetape. de-a lungul multor ani şi care s-a încheiat în secolul al XIII-lea (Pascu, 1983).De cealaltă parte, istoriografii maghiari sunt de părere că maghiarii au traversat Carpaţii Orientali şiMeridionali în drumul lor spre Câmpia Panonică. Partea de sud a Transilvaniei se afla sub influenţa politică a ţarului bulgar. Multe toponime atestă prezenţa slavilor în zonă. La început, Transilvania a fostconsiderată o bogăţie, în principal datorită minelor sale de sare. De aceea văile Mureşului, Târnavelor şiSomeşului Mic au fost primele ocupate (Erdély rövid története, 1989:105-157).
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->