Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Permata Yang Hilang Bahagian 2

Permata Yang Hilang Bahagian 2

Ratings: (0)|Views: 2,010|Likes:
Published by Nafkah Batin
Boleh didapati dari www.twitter.com/ebuku dan www.rumahtangga.webs.com
Boleh didapati dari www.twitter.com/ebuku dan www.rumahtangga.webs.com

More info:

Published by: Nafkah Batin on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

 
Hakikat Selaput Dara
Istilah Dara diertikan olehorang Melayu sebagairegangandaging tipis yangmenutup sebahagian daripermukaan lubang faraj. Ia juga dipanggil SelaputPerdaraan. Anak Dara adalahistilah yang digunakan bagi wanita yang belum pernah bersetubuh yang secaraasasnya dianggap masih mempunyai Dara. Hilang Dara pula digunakan olehorang Melayu bagi menamakan keadaan bila Dara telah terkoyak. Benda yangserupa juga dikenali sebagai satu simbol kesucian wanita.Secara deskriptif Selaput Dara atau Dara itu adalah satu regangan daging nipisseperti bawang meregang di pintu masuk lubang faraj.Iasukar dikenal pastioleh mata kasar terutamanya oleh lelaki yang melihatnya pertama kali. Daradianggap sebagai mahkotawanita semua bangsa semua zaman hatta dizamanmoden dan kemudian dari ini. Sebagai lambang kesucian wanita Dara jugadijaga dengan baik sebelum perkahwinan. Ia hanya akan diserahkan kepadasuami yang tercinta untuk dipecahkan (dikoyakkan) denganjimak pertama.Namun begitu, tidaklah semua wanita dapat mempertahankan Dara. Ia bolehterkoyak sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, apatah lagi jika telahmelakukan hubungan jenis sebelum pernikahan. Satu hal yang patut diketahuiialah Dara boleh juga terkoyak walaupun tanpa melakukan persetubuhan.Istilah Gadis atauAnak Dara atau Bikir, sebenarya mempunyai pengertianyang kurang cerewet. Ia bermaksud wanita yang belum pernah bernikah.Lelaki mempunyai sifat keegoan, sifat ini amat ketara pada masyarakat Melayupada zaman dahulu. Pada masa pertama, suami dibekalkan oleh ibu si isteridengan kain putih (atau sapu tanganputih). Semasa melakukan jimak buatpertama kali, Dara akan terkoyak dan sedikit darah bayu akan keluar. Darah iniakan dikesat menggunakan kain tersebut. Pada keesokan harinya, kain itu akandiserahkan kepada ibu si isteri sebagai tanda bahawa kedua-dua suami isteritiada bermasalah, si suami mempunyai zakar yang cukup keras untuk memecahkan Dara sementara si isteri telah dapat mempertahankan mahkotanyahingga pada ketika itu. Tanda tersebut membanggakan kedua-dua belahkeluarga pengantin. Pada masa sekarang, adat itu tidak berlaku lagi.Banyak sedikitnya darah yang keluar bergantung kepada bentuk dara. Jikamazi isteri banyak makadarah bayu akan bercampur pula dengan mazi. Jikadarah amat sedikit makaia tidak dapat dilihat dengan jelas. Mungkin Daraterkoyak sedikit saja dandarahnya juga sedikit. Besar kemungkinan suamitelah memecahkan dara tetapi tidak sedar akan fenomena itu. Tidak ada tandakhusus yang dapat dikenal pada saat Dara dipecahkan. Kalau ada cuma darisegi kesakitan isteri tetapikesakitan itu sedikit dan sebentar, ia hilang dalamkeghairahan. Maka jangan mudah menuduh isteri sudah tiada Dara. Ada jugawanita Daranya bertaut kembali walaupun telah melakukan persetubuhan makakaitan Dara dan kesucian hanyalah adat dan bukan syarat.
34
www.twitter.com/ebuku
 
Bentuk-Bentuk Selaput Dara
Dalam istilah perubatan, selaput dara dikenali sebagai hymen. Selaput dara inimerupakan satu lipatan selaput lendir yang menutupi pintu bibir vaginaperempuan. Ia telah ada sejak bayi perempuan dilahirkan. Kedudukannya adalahdiantara satu atau dua cm dari bibir luar vagina dan bentuknya bulat mengikutbentuk liang vagina.
Dara Kelopak BungaJenis ini sukar sedikitdipecahkan, mungkin darahlebih banyak keluar.Dara Lubang KecilPaling sukar dipecahkan,mungkin banyak mengeluarkandarahDara Lubang CincinJenis yang paling mudahdipecahkan dan mungkinpaling sedikit mengeluarkandarah bila terkoyak.Dara Lubang DuaJenis ini juga sukar untuk dipecahkan.Dara ButaSelaput dara yang menutuphabis lubang faraj. Kes ini jarang berlaku.Tiada DaraAda wanita yang memangtiada dara sejak lahir ke dunia,ia semula jadi.
Namun begitu ada juga selaput dara yang memiliki bentuk unik seperti bulan sabit(semilunar) dan mempunyai pemisah (septum). Selaput ini amat tipis danmerupakan membran yang lembut. Secara biologisnya membran ini tidak berfungsi, tetapi ia mempunyai beban yang berat kerana dinilai sebagai buktikegadisan seorang perempuan.Ketebalan selaput dara berbeza di antara satu wanita dengan wanita lainnya. Adaperempuan yang mempunyai selaput dara amat tipis dan mudah koyak olehaktiviti-aktiviti tertentu seperti berenang, menunggang basikal dan memanjat. Inisemua memecahkan selaput daranya meskipun dia belum pernah melakukanhubungan seks. Sebaliknya, ada juga perempuan yang sudah bernikah danberhubungan seks berkali-kali tetapi selaput daranya masih utuh dan tidak koyak kerana selaput daranya begitu elastik.
35
www.twitter.com/ebuku
 
Urat Jarum Dan Sekitarnya
Urat JarumBiji Purana (Biji Keladi)Bibir Dalam (Bibir Kecil)Bibir Luar (Bibir Besar)
Menurut pengetahuan tradisional orangMelayu mengenai faraj Urat Jarum ituadalah sama kejadiannya seperti zakarlelaki cuma yang berbeza ialah jikaditakdirkan janin itu jantinanya lelakimakabermula dari janin umur tiga bulan,urat jarum bagilelaki akan terusmembesar menjadi zakar sedangkan jika janin itu wanita, urat jarum akan tetapkecil. Bibir kemaluan kiri dan kanan akan menjadi kantung zakar jika janin itulelaki dan menjadi Bibir Luar jika janin itu perempuan. Hujung dari urat jarumitu terletak biji purana dan ia adalah serupa kejadiannya dengan kepala zakar.Buah zakar pula adalah indung telur yang turun dari dalam perut janin lelakimelalui Lubang Buah Zakar. Kawasan seperti berjahit di tangan kantung buahzakar itu adalah tempat yang menjadi lubang faraj bagi wanita.Urat jarum adalah bahagian luar faraj yang termasuk di dalam apa yangdiistilahkan sebagai Nafsu Luar dania adalah yang paling penting dari nafsu luar.Urat jarum ini menegang seperti batang zakar yang membesar apabilaisterighairah. Urat itulah yang keras bila ghairah dan membolehkan biji purana yangberada di hujungnya itu bersentuh dan bergesel berulang-ulang dengan pangkalzakar dan batang zakar apabila jimak berlaku. Nafsu urat jarum bolehdibangkitkan dengan samaada menyentuhnya dengan sangat perlahan ataumenggosok dengan perlahan ke bawah dan ke atas ataudi pegang dengan jaritelunjuk dan ibu jari ataudicubit perlahan-lahan ataudisentuh atau ditekandengan kepala zakar. Perlu juga diketahui bahawa menggentelurat jarum bolehmenerbitkan inzal pada isteri walau puntanpa jimak.Bibir luar faraj adalah penutup lubang faraj, berfungsi seperti bibir mulut. DiBibir Luar ini terdapat bulu ari-ari, sunat dicukur paling kurang setiap 40 hari, jika tidak makabulu itu menutup urat jarum, menyebabkan kesakitan ketika jimak jika bulu yang panjang itu melukakan lubang faraj yang lembut dan sensitif kulitnya. Di Bibir Luar adalah tempat bagi suami menekan dan menggosok kepala zakar sebelum jimak untuk melambatkan pancutanmani suami dan dalammasa yang sama mengetuk pintu rahim agar lebih kembang bagi menerimakemasukan zakar. Bibir Dalam pula, terutama di bahagian bawahnya, adalahbahagian yang paling disukai oleh perempuan bila disentuh kerana kelazatannyalembut. Cara menyentuh dan membelainya ialah dari bahagian dalam keranabahagian ini berupaya untuk mengeluarkan mazi yang melicinkan rangsangan.Bibir Dalam ialah salah satu komponen penting dari Nafsu Luar. Rangsanganyang kuat padanya berlaku apabila suami menjimak dari Makam Kanan atauMakam Kiri. Sila rujuk Makam Yang Lima untuk lebih faham.
36
www.twitter.com/ebuku

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ana Fateeha liked this
sk kubu liked this
Juju Laikha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->