Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Astelehenekoa 367 (2012-06-4)

Astelehenekoa 367 (2012-06-4)

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:

More info:

Published by: Goiena Komunikazio Taldea on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2012

pdf

text

original

 
DebagoienDarrok Dioguna
astelehenekoa
2012-06-04ASTELEHENA367. zENbAkiA9. urTEA1,10 EurO
goiena.net 
Zoaz 32. orrialdera.
%
10
ekodeskontua
GAES
eme e
Bankuko aurrezkien etorkizuna-ren gaineko kezka areagotu eginda herritarrongan. Hala, Goienakbi aditurengana jo du ekonomiaz-ko hainbat gairen gainean gal-detzeko; MUko irakasle AlvaroIspizua, eta ADICAE Euskadikokide Lucia Fernandez.
|
2
ad  d, z, d  x 
Be g eg e, ede s b eEs ee  s e bsee pse
|
16
txm, Fx
"o dz,mdm mz d"
Pd ex
Goao eetaten aaa
|
7
arantzazu EzkiBEl
Herri Eskolaren urtemuga paellaerraldoiaz ospatu zuten
|
4
Jende asko Koldo Eleizaldelehiaketako sari banaketan
|
29
San Juanen usainean, haurrakhasi dira entsegu lanetan
|
14
 
Gaztetxo koadrila zapatu goizean, Eskoriatzan, txorimaloetako baten azpian. Guztira 31 taldek hartu zuten esku txorimalo lehiaketan.
| julio callEja
dEbAGOiENA
2
|iriTziA
8
|HErriAk
11
|kirOLA
22
|jAkiNGAi
28
|kuLTurA
29
|zurEirAGArkiAk
34
|TELEbiSTA
37
|zOriONAGurrAk
38
|jAiOTAkOAk
39
|dENbOrA-pASAk
39
h zdp d amiñ d
|
20
B de heged ene
|
22
b b Dd
Bera Berako jokalaria baloiaz.
| j callEja
 
2012-06-04 | astelehena |
gOIENA
2
asteko gaia
lEIrE kOrtAbArrIA
| arrasate
Korralitoa egongo dela, eurotikkanpo geratuko direla Espainiaeta Hego Euskal Herria, EuropakEspainia interbenitu edo erres-katatu egingo duela eta murriz-keta gehiago etorriko direla…inantza-krisia agintarien etabankuen elitetik herritarron mai-lara eta ahotara jaitsi da azkenasteotan, inoiz baino gehiago.Bankuko aurrezkien etorkizuna-ren gaineko beldurra edo, behin-tzat, kezka igartzen da herrita-rrongan.Erantzunak topatzea ez daerraza, denetariko iritziak daude-eta. Aldizkari honek bi aditurigaldetu die, Mondragon Uniber-tsitateko irakasle Alvaro Ispizua-ri, batetik, eta ADICAE Euskadi –bankuen, aurrezki kutxen etaaseguru-etxeen bezeroen elkartea–;euren esanetan, oraingoz behintzat,ez dago dirua bankutik ateratzekoarrazoirik. Euskal Herrian erro-tuta dauden fnantza-erakundeekere lasai egoteko dei egin dute.Alvaro Ispizua irakaslearenesanetan, "segurtasun aldetik,dirua ondo dago banketxean".Joan den astean hainbat komu-nikabidetan argitaratu zuen arti-kuluan esan zuen bezala, "korra-litorik ez" dela egongo esatendigu, izan ere, "inori ez zaio kome-ni Espainia edo Italia jaustea".ADICAE Euskadiko ordezka-ri Lucia Fernandezen esanetan,korralitoa egongo den edo ez gal-detuta, "ADICAE ez da inor horre-lako aurreikuspenak egiteko,Ekonomia ministroak ez eta Euro-pako Batasunak ez dakite-eta zeregin". Baina gomendio hau egitendie ADICAEk erabiltzaileei:"Euren eskubideak aldarrikatueta erantzukizunak exijitu ditza-tela. Ez diegu gomendatzen diruaateratzea; baina ez dugu ahaztubehar kontsumitzaileek nahidutena egiteko eskubidea dutela".Izan ere, "bistakoa da ez digute-la behar adina berme eskainierakunde fnantzarioekin fdatugaitezen". Kontsumitzaileak "mobi-lizazio ekintzetan parte hartzera"deitzen dituzte.
Epiioe tzero 
Patxi Lopez lehendakariak egu-bakoitzean bertan esan zuen"Bankia denon arazoa" dela. Eus-kal Herria ez dago bankuen kri-siaren eraginetik kanpo.ADICAEko bozeramailearenesanetan, "kontsumitzaileen ikus-pegitik, kutxen eta bankuen euskalbezeroek estatuko gainerakoenarazo berberak dituzte: gehiegike-riez betetako hipoteka-maileguak,lur-klausulak, etxebizitza kentzea –Gipuzkoan, 2011n, 350 izan dirahalako kasuak– eta aurrezpenare-kin lotutako produktuek kaltetu-tako milaka lagun. Beste gauzabat da euskal kutxa garrantzitsue-nak ondo egotea fnantza aldetik,eta adreiluaren mendekotasuntxikiagoa izatea". Hori bai, elkar-te horrek azpimarratzen duenez,banku eta kutxa askok ez dutehondoratzeko "Bankia eektu"beharrik, "denek oso lan txarra"egin dutelako.Alvaro Ispizuaren iritziz,"banku eta kutxek ez dute hain-beste arazorik eta ez dute galduhainbeste diru negozio inmobi-liario espekulatiboetan. Hala ere,Espainia merkatu garrantzitsuada Euskal Herriarentzat eta esta-tuko eragina nabaritzen dugu.Atzerrira begira gure bankuakEspainiakoen antzerakoak ikus-ten dituzte eta inantzaketakoarazo parekoak aurkitzen dituguEuropako banku arteko merka-tuan".
Murrizet gehigo dtoz
Edozer gertatzen dela ere, etor-kizun hurbila ilun dator, etagerrikoa estutzen jarraitu behar-ko dugu. Mondragon Unibertsi-tateko irakasleak honela ikustendu gertatuko dena: "Zerga igoe-
auzi z z du gomdz diuBui "xijgo" izo dio aDICae
D, g,gg dgbk b
Bankiaren sukurtsal bat.
| BankIa
Esanak
"baniaiaundu ehaadioe,adinzaedinasunaesazen die"
mario fernanDez
 kutxabank-eko presidentea
"bania denonaazoa da; haiaunzeaenade nao, ainaeia jainaazidezaea"
patxi lopez
lehendakaria
"Seuasunadei, uediua ondo daoanuan; ez daoaioieono"
alvaro ispizua
 irakaslea
"Eusadin,anu ea uxeneaizaieeesau osooenaazo eeadauae"
lucia fernanDez
 adicae euskadi elkarteko kidea
 
gOIENA
| 2012-06-04 | astelehena
3
asteko gaia
rak eta gastu murrizketak egon-go dira eta neurri horiek hartueta gero Europako laguntzakonartuko dira". Izan ere, "Greziaegoera larriago batean zegoeneta ajuste handiagoa behar zuten,baina Espainia handiegia da etagure defzit publikoa fnantzatzeaez da oso erraza. Horregatik,arazoaren konponbidea barrutikirten behar da nagusiki, kanpo-ko laguntzak mugatuak izangobaitira".Bestalde, Espainiako eta Eus-kal Herriko banku-sarea ez duarriskuan ikusten, izan ere, bikontsultorak eta bi auditorekbankaren aktibo toxikoak iden-tifkatu eta "konfantza-arazoa"konponduko da. Hala ere, "ban-ku batzuk itxi egin beharko diraeta geratzen diren bankuek sukur-tsalen soberakina itxi egin behar-ko dute, marjina hobetzeko".
Bankiaren krisia eta horren ondorioak,labur-labur azalduta
zer gertatu dabankiarekin?
Diru-zulo handia duela etagaltzen jarraitzen zueladeskubritu zen: bere matrizak,BFAk, 3.300 milioi galduzituen iaz, eta Bankia Taldeak,ia 3.000. EspainiakoGobernuak dirua sartzeaerabaki zuen. Bainadiru-kopuru handia behar du.
dirua bankutik aterabeharko nuke?
Adituen esanetan, ez.Espainiako banka solbenteada, orokorrean. Horrez gain,dirua etxean gordetzenbadugu, ez dago hain seguru,eta, gainera, galtzen badugu,ez gaitu inongo erakunderikbabesten.Bestalde, kontsumitzaileenelkarteek dei egiten dute "ez
fdatzeko" bankuek eskaintzen
dutenekin, eta eurekin"exijenteago" izateko.
zer da korralitoa?
Argentinan horrela deituzitzaion 2001eko abenduaneman zen aginduari: bankutikdirua ateratzea mugatu eginzen. Hain zuzen, beldurrakeraginda, banketxeek porrotegitea galarazi nahi zen. Neurrihorrek urte bete iraun zuen.
nire aurrezkiakbabestuta daude?
Bai. Gordailuen BermeFondoak 100.000 euro artekoaurrezki-fondoak bermatzenedo babesten ditu, pertsonaeta erakunde bakoitzeko.
zeintzuk dira finantzaarazo larrienak?
Alvaro Ispizuaren esanetan,"arazoen sustraialehiakortasun faltan dago.Produktibitatea igo behar daedo soldatak jaitsi.Produktibitatea etaesportazioak hobetzen badira,bide onean egongo gara".
eta orain, zer?
Ispizuaren iritziz, "zergakhanditu eta gastuak txikitukodira. Gero, Europako laguntzakonartuko dira". Beraz, Espainiaez da eurotik irtengo. Epeluzera, baina, "eurokoerakundeak aldatu behar dira.BCEk beste banku zentralekbezala jokatu beharko du, etahonelako krisialdietan, dudarikgabe eta bilera askorik gabekonpondu beharko du arazoa.Europako banku-sistemaintegratzeko, bankuenikuskaritza eta deposituakbermatzeko fondoa Europanzentralizatu beharko da.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->