Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Acatistul Sfintei Treimi

Acatistul Sfintei Treimi

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Diana
Preasfanta Treime milostiveste-te spre noi. Amin.
Preasfanta Treime milostiveste-te spre noi. Amin.

More info:

Published by: Diana on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

 
 ACATISTUL SFINTEI TREIMI
Prima zi de luni după Rusalii
Rugăciunile începătore :
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toatele împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şine curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duhi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Ș 
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne,iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numeleTău.Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duhi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Ș 
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voiaTa, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă ne-o nouă astăzi, şine iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinilor
ț
 noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne penoi.
 Amin.
 
CONDACELE şi ICOASELE:Condacul 1
Împărate al veacurilor şi Doamne cel mai înainte de veci, Facătorule a toată făpturacea văzută şi cea nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime, Căruia se închină totgenunchiul; al celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Pentru aceasta şinoi, ca cei ce suntem luminaţi cu Sfânta Taină a Botezului întru numele Tău cel întreitsfânt deşi nevrednici fiind, îndrăznim a-Ţi aduce această cântare de laudă; iar Tu caFăcătorul, Purtătorul de grijă şi Judecătorul nostru, ia aminte spre glasul rugăciunii robilorTăi, şi nu departa mila Ta de la noi, pentru ca din adâncul sufletului pururea să strigămŢie:Sfânt, Sfânt, Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta ceacăzută, pentru numele Tău cel Sfânt.
Icosul 1
 Arhanghelii şi îngerii, începătoriile şi puterile, scaunele şi domniile, stând înainteascaunului slavei Tale, nu pot a slăvi mărimea desăvârşirilor Tale. Heruvimii cei cu ochimulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi, acoperindu-şi feţele, cu frică şi cu dragoste grăiescunii către alţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot. Iar noi ca unii ce suntem pământ şiţărână mai lesne ar fi să iubim tăcerea; însă pentru ca să nu ne arătăm nerecunoscători şinemulţumitori, pentru atâtea îndurări revărsate asupra noastră, urmând doxologiei celorde sus, cu credinţă şi cu dragoste zicem unele ca acestea:Sfânt, Sfânt, Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti înălţimea desăvârşirilorcelor nespuse şi adâncul tainelor celor neurmate;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea eşti şi toate le împlinesti, Celce Unul eşti, acelaşi ieri, astăzi şi în veac;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe toate le faci numai cu voia, aducând înfiinţă pe cei ce nu sunt, ca şi cum ar fi; Cel ce cobori până la iad şi iarăşi ridici;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pui la încercare inimile şi rărunchiioamenilor; Ce ce numeri stelele şi tuturor nume le dai;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, ale Caruia toate căile sunt adevărate şi toate judecăţile drepte şi totodată şi dorite.Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce răsplăteşti păcatele părinţilor asupra fiilor,miluieşti şi ajuţi din neam în neam;Sfânt, Sfânt, Sfânteşti Doamne Dumnezeu nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta ceacăzută, pentru numele Tău cel Sfânt!
Condacul al 2-lea
 Văzându-Te pe Tine Isaia pe scaun înalt şi preaînălţat a zis: O! ticălosul de mine, căom fiind şi buze necurate având, am văzut pe Domnul Savaot cu ochii mei; iar cândcărbunele cel de foc purtat de înger s-a atins de buzele lui, cu curăţie Te laudă pe Tine,Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, pe Unul Dumnezeu. Deci, o, Preasfântă Treime arde cu foculDumnezeirii Tale spinii fărădelegilor noastre celor multe, ca să cântăm Ţie cu inimăcurată: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Înţelegerea cea neînţeleasă căutând să o înţeleagă marele între prooroci Moise, a zis:arată-mi mie faţa Ta! Însuţi cunoscut să Te văd pe Tine. Iar Tu ai zis către dânsul: spatele
 
Meu vei vedea, dar faţa Mea nu se va arăta ţie că nu va vedea omul faţa Mea şi să ramână viu. Dar nouă, deşi nevrednici fiind, ai binevoit a Te arăta pe Tine în faţa Unuia-NăscutFiului Tău; pentru aceasta cu mulţumire grăim:Sfânt, Sfânt, Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti dragostea cea cu văpaiearzătoare a serafimilor şi înţelepciunea cea pururea luminătoare a heruvimilor;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Împăratul cel mai presus de scaunelecereşti, şi Domnul cel adevărat al domniilor celor mai presus de lume;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti tăria cea nebiruită a puterilor cereşti, şiatotputernice Stăpânitorule al stăpâniilor celor înalte;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti bunavestire cea plină de bucurie aarhanghelilor şi propovăduirea cea fără tăcere a îngerilor;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti începutul a toată începerea începătoriilorcelor inţelegătoare şi a tuturor puterilor cereşti, Atotţiitorule al poruncitor;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai nemurire şi petreci în Lumina ceaneapropiată; iar cu aleşii Tăi, ca şi cu nişte prieteni, faţă către faţă vorbeşti;Sfânt, Sfânt, Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta ceacăzută, pentru numele Tău cel Sfânt!
Condacul al 3-lea
Cu puterea Ta cea nespusă, toate le ţii; cu cuvântul înţelepciunii Tale celeineurmate, toate le chiverniseşti; şi cu Duhul gurii Tale, toate le înviezi şi le faci a se bucura.O, Cel în trei sori a toate Făcătorule, Tu ai măsurat cerul cu dreapta şi pământul cu palma,Care porţi şi hrăneşti toată făptura, toate pe nume le chemi; şi nu este nimeni care să sepoată ascunde de puternicia dreptei şi a vederii Tale. Pentru aceasta împreună cu toateputerile cele de sus şi de jos, cu umilinţă căzând, cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul al 3-lea
 Având toată zidirea slujitoare poruncii Tale, pretutindenea arăţi urmele proniei şiale desăvârşirilor Tale celor neurmate; pentru aceasta cele nevăzute ale Tale, şi puterea ceapururea fiitoare şi Dumnezeirea, de pe făpturi cugetându-le le vedem; pentru care cumirare şi cu bucurie grăim unele ca acestea:Sfânt, Sfânt, Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, puternice Facătorule al celor văzute şinevăzute, şi Chivernisitorule cel cu dragoste îmbelşugată al celor de acum şi celor viitoare;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce din patru stihii ai alcatuit făptura şi cu patrutimpuri ai încununat cununa anului;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit soarelui să lumineze ziua, şi lunacu stelele să lumineze noaptea;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce scoţi vânturile din vistierii; Cel ce îmbracicerul cu nori şi trimiţi ploaie şi rouă spre răcorirea căldurii;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce încingi dealurile cu bucurie şi văile cu veselie;Cel ce împodobeşti crinii ţarinii şi încununezi câmpiile cu roade;Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce trimiţi hrană puilor de corbi şi adăpi toatefiarele câmpului şi trimiţi îndurările Tale peste toate lucrurile Tale;Sfânt, Sfânt, Sfânteşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta ceacăzută, pentru numele Tău cel Sfânt!
Condacul al 4-lea
 Vifor având înăuntru eresul cel pierzător de suflete, al doilea Iuda, Arie nebunul, s-alepădat de Tine, Fiul lui Dumnezeu, a fi unul din Sfânta Treime; iar noi, deşi pe un Ipostasal Tatălui, altul al Fiului şi altul al Sfântului Duh numim, însă o Dumnezeire în Tatăl şi în

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->