Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
atestat2

atestat2

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Florescu Marian

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Florescu Marian on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
Cuprins
Argument
............................................................................................................................
Capitolul 1 – Noţiuni introductive
....................................................................................1.1 Importanţa deciziilor de finanţare pentru intreprindere.....................................1.2 Mijloace de finanţare.........................................................................................
Capitolul 2 – Selectarea surselor străine de finanţare
....................................................
2.1 Datoriile pe termen lung
..................................................................................2.1.1 Credite bancare pe termen mai mare de un an....................................2.1.1.1 Costul creditelor.................................................................2.1.2 Imprumuturile din emisiuni de obligaţiuni.......................................2.1.2.1 Costul imprumutului obligatar...........................................2.1.2.2 Modalităţi de rambursare a imprumutului obligatar..........2.1.3 Datorii in legătură cu leasing-ul (credit bail)....................................2.1.3.1 Impactul operaţiunilor de leasing asupra rentabilităţiilocatorului..........................................................................................................................2.1.3.2 Costul leasingului...............................................................
2.2 Datorii pe termen scurt
.................................................................................2.2.1 Datorii comerciale.............................................................................2.2.2 Datorii salariale.................................................................................2.2.3 Datorii sociale...................................................................................2.2.4 Datorii fiscale....................................................................................2.2.5 Datorii diverse...................................................................................
Capitolul 3 – Sursele străine de finanţare în cadrul societăţii S.C EuroavisS.R.L.
.................................................................................................................................
CAPITOLUL 1.Noţiuni introductive
După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţiaintreprinderilor o gamă de mijloace de finanţare mai mult sau mai puţin substanţială.
 
Foarte diversificată in ţările cu sisteme financiare dezvoltate, această gamă rămanelimitată la tehnicile financiare de bază in majoritatea ţărilor in curs de dezvoltare. Dar oricare ar fi contextul, intreprinderile sunt confruntate cu alegerea surselor de finanţare.Autofinanţarea constituie baza oricărei dezvoltări a intreprinderilor. Aportul la capitalul propriu constituie de asemenea, o sursă esenţială de finanţare a intreprinderilor. Dar amploarea şi modalităţile acestor aporturi variază după cum intreprinderea dispune sau nude acces direct la pieţele de capital.In sfarşit, recurgerea la indatorare ar trebui, in principiu, să aducă completări resurselor intreprinderii. In fapt, aceasta are un rol fundamental in finanţarea lor, chiar dacă ratadobanzii reale atinge niveluri foarte ridicate.
1.1 IMPORTANŢA DECIZIILOR DE FINANŢARE PENTRU  ÎNTREPRINDERE 
Aspectele finanţării prezintă importanţă crucială pentru supravieţuirea şidezvoltarea intreprinderii.In primul rand, intreprinderea trebuie să dispună de lichidităţi pentru a face faţăangajamentelor asumate, adică de a onora datoriile cu scadenţa in viitorul apropiat,asigurandu-şi astefel echilibrul financiar pe termen scurt.In al doilea rand se pune, din partea intreprinderii, problema lansării in investiţii de oricenatură (tehnologice, sociale, comerciale) care să facă să se dezvolte posibilităţile sale. Inacest caz este vorba de finanţarea dezvoltării pe termen mediu şi lung care condiţioneazăcreşterea rezultatelor in viitor şi menţinerea echilibrului financiar. Deci mijloacele definanţare trebuie să fie adaptate calitativ la nevoile intreprinderii. In acest sensintreprinderea poate fi confruntată cu două tipuri de dificultăţi. Pe de o parte, ea ar puteafi in situaţia să trebuiască să ramburseze resurse inainte chiar de a fi ajuns să recuperezeavansurile efectuate, mai ales cand efectuează investiţii cu rentabilitate pe termen lung.Pe de altă parte, intreprinderea poate fi in situaţia de a folosi, pentru operaţiunile petermen scurt, fonduri pe care le-ar putea folosi pe termen lung pentru investiţii.Problemele finanţării prezintă deci importaţă vitală, pentru că soluţionarea lor condiţionează supravieţuirea intreprinderii, perspectivele sale de dezvoltare, performanţele sale prezente şi viitoare, autonomia proprietarilor şi a conducătorilor săi.
1.2 MIJLOACELE DE FINANŢARE 
Instrumentele de finanţare puse la dispoziţia economiei in general şi aintreprinderilor in particular comportă o gamă complexă. După originea resurselor, sedisting patru tipuri de mijloace de finaţare:autofinaţarea− creşterea de capital propriu− imprumuturile− creditul intre intreprinderi, adică livrările pe credit ale furnizorilor.Autofinanţarea este constituită din excedentele pe care intreprinderea le produceşi care sunt folosite pentru finanţarea activităţilor ulterioare.Creşterea capitalului propriu inseamnă aporturile de capital pe care intreprindereale primeşte din exterior. Aceste aporturi pot fi furnizate de către asociaţii sau proprietariideja existenţi şi dispuşi să-şi mărească participarea lor.Imprumuturile constituie surse de finaţare externă. Ele sunt contractate faţă de persoane fizice şi juridice care răman creditori ai intreprinderii. In sfarşit, creditul intreintreprinderi inseamnă termene de plată pe care furnizorii le acordă. Dacă această practică vizează puţin pe particulari, ea este foarte obişnuită cand clientul este ointreprindere, chiar dacă importante diferenţe pot să apară intre practicile din diferite ţări.Dacă reputaţia nu-i este defavorabilă, o intreprindere cumpără materii prime,semifabricate, mărfuri, servicii, etc., primind un credit-furnizor aproape automat,conform uzanţelor de plată din branşa de care aparţine furnizorul. Dar, la randul său,intreprinderea acordă astfel de credite propriilor clienţi cand vinde bunuri sau servicii. Pe
 
total, termenele de plată primite şi acordate exercită influenţe care sunt regăsite innoţiunea de nevoie de fond de rulment.Pentru a recurge la una dintre aceste metode de finanţare, intreprinderea trebuie săanalizeze următoarele aspecte ce reprezintă factorii determinanţi in alegerea tipului definanţare:
1. Perioada pentru care sursele de finanţare sunt necesare:
Durata contractului de finanţare trebuie decisă in funcţie de scadenţa necesităţilor de finanţare. Astfel, finanţarea cumpărării de stocuri sau plata unor servicii necesarederulării activităţii curente a intreprinderii necesită obţinerea de resurse pe termen scurt.In general, finanţarea investiţiilor de menţinere sau dezvoltare a capacităţilor de producţieexistente este realizată prin atragerea de resurse pe termen lung.
2. Costul surselor de finanţare:
Un aspect important al managementului firmei il reprezintă gestiunea costurilor directe ale finanţării. Acestea sunt reprezentate de costul capitalurilor atrase, cum ar firata de dobandă ce trebuie plătită pentru creditele contrctate sau rentabilitatea ce ar trebuioferită acţionarilor pentru aportul acestora la capitalul firmei.
3. Flexibilitatea contractului de finaţare:
 Nivelul ridicat al incertitudinii privind evoluţia pe piaţă a intreprinderii impune omai mare flexibilitate a contractelor de finanţare a activităţii acesteia. Astfel, pot apăreasituaţii in care firma este nevoită să ramburseze anticipat datoria, să majoreze nivelulimprumuturilor contractate sau să prelungească durata imprumutului. In aceste condiţii,contractele prin care sunt atrase surse de finanţare de la bănci sau alte instituţii financiarese dovedesc mai flexibile decat cele prin care sunt atrase resurse prin ofertă publică deacţiuni sau obligaţiuni.
4. Impactul fiscalităţii asupra politicii de finanţare a firmei:
Fiscalitatea firmei poate influenţa tipul de surse de finaţare atrase sau condiţiilecontractuale alese. In general, dobanzile de plată la creditele contractate sunt deductibiledin veniturile impozabile ale intreprinderii, in timp ce dividendele de plată către acţionarisunt repartizate din profitul net de impozit.
5. Costurile de mandat (agent):
Problema monitorizării solvabilităţii intreprinderii poate induce dificultăţi incontractarea de surse de finanţare, mai ales prin atragerea de capitaluri prin ofertă publicăde acţiuni. Dacă băncile sau alte instituţii financiare au capacitatea de a monitoriza performanţa, respectiv solvabilitatea intreprinderii de-a lungul derulării contractului definanţare, pentru investitorii individuali care achiziţionează titluri financiare emise decătre intreprindere, această operaţiune se poate dovedi prea costisitoare. Ca urmare,investitorii pot cere o rată de remunerare mai ridicată pentru sursele de finaţare pe careaceştia le pun la dispoziţia intreprinderii. Astfel, este in interesul acesteia să identificecombinaţia de contracte de finanţare care să minimizeze costurile de mandat sau demonitorizare ale activităţii sale.
CAPITOLUL 2.Selectarea surselor străine de finanţare
2.1 DATORIILE PE TERMEN LUNG 
Procesul de consum care se organizează intr-o intreprindere cere un volum

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->