Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
2020 Forecast Update

2020 Forecast Update

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Huey O'Brien, M.Ed.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Huey O'Brien, M.Ed. on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

 
3:3: Dnslmh}y2Mslhyefa yglD|y|sl n Klhsfefa
Slklh}li ef 3::5+
@fnqklialQns`}― 3:3: Dnslmh}y2 Mslhyefa ygl D|y|sl nd Klhsfefa 
eilfyedl} }ew ohbnsisetls} n mghfal yghy hsl aetefaefietei|hk} hfi nsahferhyenf}onsl nzyenf} ns mslhyefa hqnski n klhsfefa yghy qekk knn`tlsu ielslfy sno ynihu―}}u}ylo n }mgnnkefa& Glsl e} n|skhyl}y |fils}yhfiefa n gnqygn}l isetls} n mghfal mn|kihlmy li|mhyenf hfi gnq un|mhf claef yh`efa hmyenf fnq ynmslhyl ygl |y|sl n klhsfefa&
Zhyylsf SlmnafeyenfYgl Oh`ls LmnfnouH Flq Metem Ie}mn|s}lZkhynso} ns Sl}ekelfmlHozkedli NsahferhyenfHkylsli Cniel}
Mslhyefa h Qnski n Klhsfefa
Ohbns nsml} n mghfal hsl mghkklfaefa |} yn slhkerl h qnski n klhsfefa yghy z|y} klhsfls} hy yglmlfyls+ kltlshal} ylmgfnknael} hfi g|ohf mhzeyhk ef flq qhu}+ hfi efmnsznshyl} flq }ys|my|sl}&Yge} qnski n klhsfefa qekk oh`l ey zn}}eckl ns hkk klhsfls} yn iltlknz illz `fnqklial hfi hcekeyel}ef nsils yn ygsetl ygsn|agn|y ygles kelyeol}& Yn oh`l yge} te}enf h slhkeyu+ flq qhu} n ygef`efa hfihmyefa qekk cl slx|esli& ]nol hsl ilyhekli clknq&
Klhsfls} qekk2
Mnkkhcnshyl qeyg li|mhyns} hfi qeyg lwzlsy} ef ygles mnoo|feyel} hfi hsn|fi ygl qnski yn m|}ynoerlseansn|} klhsfefa lwzlselfml} ch}li nf mnozlylfmu hfi efylsl}y ef}ylhi n yeol hfi halOh`l hf eozhmy nf ygles eooliehyl hfi csnhils mnoo|feyel} h} yglu lfahal ef }lsteml/ch}li+zsnblmy/ch}li+ hfi nygls yuzl} n eools}etl hfi h|yglfyem klhsfefa lwzlselfml}Mnfysec|yl+ mn/mslhyl+ yh`l se}`}+ llk nqfls}gez+ hfi ltlf oh`l |}l n hek|sl h} yglu lfahal ef hmnfyef|n|} klhsfefa zsnml}}\}l ihyh yn yshm` ygles zsnasl}} hfi yn |fils}yhfi ygles mnafeyetl+ }nmehk+ hfi lonyenfhk }yslfayg}hfi mghkklfal}&
 Klhsfefa halfy} ” ygl li|mhyns} n ynonssnq ” qekk2
Qns` ynalygls yn hmekeyhyl ygl |}l n flwy alflshyenf ieaeyhk olieh }|mg h} eools}etl ahol}+}eo|khyenf}+ hfi ylmgfnknael} n mnnzlshyenf yn mslhyl semg klhsfefa lwzlselfml} yghy hsl yheknsliyn ygl klhsfefa zsndkl} hfi flli} n lhmg klhsflsHozkeu ygles hcekeyu yn }lstl ‛ygl qgnkl }y|ilfy‟ cu mslhyefa mnfflmyenf} qeyg ygles eooliehylmnoo|feyel} hfi qeyg lwzlsy} hfi sl}n|sml} hsn|fi ygl qnskiEfylashyl o|kyezkl yuzl} n ihyh }yslho} yn oh`l mnfyef|n|} h|yglfyem h}}l}}olfy zsnml}}l}yshf}zhslfy yn klhsfls}+ zhslfy}+ hfi nygls `lu }yh`lgnkils}&
Ygl klhsfefa }u}ylo qekk2
Zsnteil hkk }y|ilfy} qeyg geag/x|hkeyu klhsfefa lwzlselfml} sno h ietls}l shfal n ef}yey|yenf} hfinsahferhyenf}Oh`l |}l n lweckl hfi hihzyetl klhsfefa zkhynso} yghy }|zznsy ygl |ei ie}ysec|yenf n }|mgklhsfefa lwzlselfml} hmsn}} alnashzgem cn|fihsel}Oh`l feockl hib|}yolfy} ef sl}znf}l yn slx|lfy llichm` mnoefa sno o|kyezkl ihyh }yslho}hfi lfhckl klhsfls} yn in ygl }holLf}|sl ygl iltlknzolfy hfi |}l n geag/x|hkeyu zlsnsohfml/ch}li h}}l}}olfy} ns hkk }y|ilfy}Mslhyl flq zhsyfls}gez} hfi onilk} ns ygef`efa effnthyetlku hcn|y |fiefa hfi hcn|y sl}n|sml}}|mg h} ohylsehk}+ zgu}emhk }zhml+ hfi lwzlsye}l&
Yge} qnski n klhsfefa qekk cl m|}ynoerli+ mnfflmyli+ hozkeli+ h|yglfyem+ slklthfy+ hfisl}ekelfy+ hfi ey e} claeffefa yn |fnki fnq&
3:3: Dnslmh}y
\zihyl
 
Hkylsli Cniel}
Lwzlseolfyefa hy ygl efyls}lmyenf n lftesnfolfy hfi zlsnsohfml
Hozkedli Nsahferhyenf
Lwylfili g|ohf mhzhmeyu sloh`l} ygl nsahferhyenf
Zkhynso} ns Sl}ekelfml
Mslhyefa dlwecekeyu hfi effnthyenf hoei }u}ylo hek|sl}
\zihyl
 
\zihyl
 
\zihyl
 
H zsnkelshyenf n fl|sn/lfghfmlolfy ynnk} hfi flyqns`} qekk z|}g ygl snfyels} nmnafeyetl seagy}+ zlsnsohfml h}}l}}olfy+ hfi lygemhk efylstlfyenf& Cshef/ch}liefylstlfyenf} qekk ontl clunfi fl|sn/lfghfmlolfy} ns sloliehyefa hfi cnn}yefazlsnsohfml yn efmk|il hfhkuyemhk ynnk} }|mg h} fl|sn/dfalszsefyefa& Fl|sn/dfalszsefyefa |}l} cshefqhtl hfhku}e} yn ohz cshef zhyylsf} hfi zsndkl efietei|hk} cumnafeyetl yh}`& ]|mg ynnk} qekk lfhckl li|mhyns} yn ie}mlsf ie}yefmy mnafeyetl zhygqhu}ns efietei|hk klhsfls}& Gnqltls+ ey qekk slohef |fmklhs qglygls }|mg klhsfls zsndkefanls} h slhk lwzhf}enf n efietei|hkerli klhsfefa ns |kyeohylku fhssnq} m|ssem|kh& Efhiieyenf+ efietei|hk} qekk mslhyl teshk lonyenfhk flyqns`} yghy mk|}yls klhsfls} nfkefl culonyenfhk mnfflmyenf}& ]|mg }nmehk flyqns`} n }|zls/lfghfmli klhsfls} qekk lfmn|shalzn}eyetl }nmehk clghtens qgekl nlsefa nzznsy|feyel} ns lonyenfhk yglshzu& Yglu qekkhk}n mslhyl znqls|k mnkkhcnshyenf }zhml} yghy kef` klhsfls} hmsn}} klhsfefa lwzlselfml}&Kh}yku+ lfghfmlolfy hzzsnhmgl} yghy in fny slku nf ylmgfnknau qekk hyyshmy h flq qhtln }|zznsy& Dns lwhozkl+ }lk/ieslmyli fl|sn/zkh}yemeyu zshmyeml} qekk ylhmg klhsfls} gnqyn x|ely ygl oefi+ ilylmy mnafeyetl ie}yshmyenf}+ hmml}} ef}eagy}+ hfi sla|khyl lonyenf}yghy ishef olfyhk lflsau&
]EAFHK] ND MGHFAL
Ygl Mlfyls ns Mnafeyetl Keclsyu hfi Lygem}
” Zsnylmy} hfi hithfml} sllinon ygn|agy& 
mnafeyetlkeclsyu&nsaYgl Aslhyls Anni ]melfml Mlfyls
” ]y|iel} qlkk/clefa hfi n}yls} h sl}ekelfyhfi mnozh}}enfhyl }nmelyu& 
Un|s Cshef hy Qns`
 
cu Ihtei Snm` ” Lwzknsl} }yshylael} ns zls}nfhk mnafeyetlohfhalolfy& 
un|s/cshef/hy/qns`&mnoYgl Iufhoem ]zslhi n Ghzzefl}} ef h Khsal ]nmehk Flyqns`
cu Bhol}Dnqkls hfi Femgnkh} Mgse}yh`e} ” Lthk|hyl} gnq ghzzefl}} }zslhi} hfi nso}femgl} qeygef }nmehk flyqns`}& 
Hozkedli mnkkhcnshyenf hfi h|aolfyli alnashzgel} qekk mslhyl flq onilk} nsil}eafefa+ nsahferefa+ hfi ilketlsefa klhsfefa lwzlselfml}& Nzlf+ mnkkhcnshyetl il}eafzkhynso} hfi }nmehk anni mghkklfal} qekk hyyshmy csnhi zhsyemezhyenf ef sloh`efaklhsfefa hfi qekk ishq ef}zeshyenf sno ietls}l efi|}ysel}+ mn|fysel}+ hfi dlki}& ]lk/ieslmyli hfi zlls/ch}li klhsfefa qekk yh`l n+ |lkefa h ie}ysec|yli klhsfefa }u}ylomghshmylserli cu hfuqglsl+ hfuyeol klhsfefa yghy oh`l} |}l n ohfu sl}n|sml} hfizkhynso}& Honfa ygl}l+ locliili olieh hfi oncekl ilteml} qekk h|aolfy zgu}emhkalnashzgu qeyg h semg ‛klhsfefa khuls‟ yghy zsnozy} glhkygu klhsfefa ghcey}& Fleagcns/gnni} qekk clmnol hozkedli hfi qekk }|zznsy efmk|}etl klhsfefa ygsn|ag m|l}+ hklsy}+hfi zsnozy} yghy lfahal zlnzkl n hkk hal} ef hmyeteyel} }|mg h} slhiefa+ zsncklo}nktefa+ zhyylsf slmnafeyenf+ ahol zkhu+ hfi lwlsme}l&
]EAFHK] ND MGHFAL
NzlfEILN
” Zsnteil} h mnkkhcnshyetl zkhynso ns msnqi}n|smefa ef}zeshyenf «hfiil}eaf hsn|fi }nmehk anni mghkklfal}& 
nzlfeiln&mnoZlls/yn Zlls \fetls}eyu
” Lfhckl} klhsfls} yn }lk/nsahferl efyn nfkefl }y|iu asn|z}yghy }|zznsy ygles |}l n nzlf mn|s}lqhsl&
Ghfiglki H|aolfyli Slhkeyu Zsnblmy 'GHSZ%
” \}l} oncekl ilteml} ynyshf}nso nsiefhsu zkhml} efyn ahol/ke`l klhsfefa }zhml}&
” Zsnteil} h zkhynso ns iltlknzefa hfi }ghsefa h|aolfyli slhkeyulwzlselfml}&
]mgnnk} qekk clmnol h zhsy n hf hihzyetl efsh}ys|my|sl yghy glkz} mnoo|feyel}m|kyethyl sl}ekelfml ygsn|ag lwylf}etl }lsteml hfi }nmehk hmyenf zkhynso}+ oni|khsklhsfefa }u}ylo}+ hfi flq qhu} n |fiefa ylhmgefa hfi klhsfefa& ]lsteml klhsf/efa qekk ltnktl sno ie}mnfflmyli tnk|fylls qns` yn geag/eozhmy+ mnnsiefhyli+ hfiyhsalyli mnoo|feyu iltlknzolfy qns` yghy efmk|il} lflsau h|iey}+ qhyls onfeynsefa+glhkyg hitnmhmu+ hfi |schf hsoefa& Knmhyenf/ch}li }nmehk olieh qekk yshf}nso }|mg}lsteml klhsfefa lwzlselfml} efyn ahol/ke`l x|l}y} hfi mnkkhcnshyetl oe}}enf}& Ygn}llwzlselfml} qekk sl}|ky ef mnnsiefhyli hmyenf flyqns`} yghy clmnol tecshfy }n|sml}n mnoo|feyu yshf}nsohyenf& Hy ygl }hol yeol+ hf lwzhf}enf n oncekl klhsfefazkhynso} qekk }|zznsy ietls}l nso} n zsnte}enfhk klhsfefa }u}ylo}+ znz/|z }mgnnk}+hfi hi gnm mkh}}snno}& ]|mg hzzsnhmgl} qekk l}zlmehkku clfldy ygn}l mnoo|feyel}yghy hsl klhsfefa il}lsy} khm`efa ltlf oefeohk li|mhyenf efsh}ys|my|sl}& Flq c|}e/fl}} hfi |fiefa onilk} qekk hk}n lwzhfi hmml}} yn ylhmgefa hfi klhsfefa nzznsy|fe/yel}& ]|mg onilk} efmk|il msnqi/}n|smli |fishe}efa+ oemsn zhuolfy} ns li|mhyenf+oefe }mgnnk shfmge}l}+ hfi klhsfefa `ey}& ]eoekhsku+ oncekl zhuolfy olmghfe}o} qekkhkknq efietei|hk} yn aey ‛klhsfefa oef|yl}‟ yghy hsl slillohckl ef nfkefl klhsfefamnoo|feyel} hfi ahol lftesnfolfy}&
]EAFHK] ND MGHFAL
AshilD|fi
” Mnfflmy} }y|ilfy} qeyg }znf}ns} yn she}l onflu ns }mgnnk&
ashil|fi&mnoYgl Znm`ly ]mgnnk
” Lwzlseolfy} qeyg oncekl hzzkemhyenf} ns klhsfefa&
” ]mgnnk} hfi mkh}}snno} znz |z hfi ie}hzzlhs c|y klhtl ieaeyhkyshek}& 
” Efteyl} zlnzkl yn eftl}y ef ygl li|mhyenf n cseagy }y|ilfy} ef lwmghfal ns h}ghsl ef ygles |y|sl efmnol ns h dwli zlseni n yeol& 
 
H Flq Metem Ie}mn|s}l
Slhsyem|khyefa eilfyeyu hfi mnoo|feyu ef h aknchk }nmelyu
Ygl Oh`ls Lmnfnou
Zls}nfhk hcsemhyenf ylmgfnknael} hfi nzlf/}n|sml zsefmezkl} ilonmshyerl zsni|myenf hfi il}eaf
Zhyylsf Slmnafeyenf
Hf lwyslolku te}eckl qnski ilohfi} flq }lf}loh`efa
H} ygl flli} n mnf}yey|lfy} n|y}ysez ygl mhzhmeyel} n metem klhils}gez+ lwzlseolfy}ef cnyyno/|z+ mnkkhcnshyetl antlsfhfml qekk glkz mkn}l ygl ahz& Li|meyerlf} ” qgnhdkehyl hsn|fi li|mhyenfhk flli} hfi mkheo ygles seagy} h} klhsfls} ” qekk yh`l yglklhi ef dkkefa ahz} yghy mhffny cl oly cu }mgnnk cnhsi} hfi nygls lklmyli klhils}&\}efa flwy alflshyenf }nmehk qlc hzzkemhyenf}+ yglu qekk mnnsiefhyl hmyenf yn eozsntlli|mhyenf ef ygles mnoo|feyel} hfi clunfi& Metem ilchyl hfi zsncklo }nktefa qekk yh`lzkhml ef flq ns|o}+ }|mg h} nzlf o|kyezkhuls ahol }l}}enf}0 z|ckem }lsteml }nyqhslmniefa+ ns ghm`hygnf}0 hfi efylshmyetl ynqf ghkk}& Li|meyerlf} qekk yh`l ygl klhi eflwzhfiefa ygl }mnzl n li|mhyenf e}}|l} yn efmk|il lx|eyhckl hmml}} yn lflsau+ glhkygunni+ mklhf qhyls+ }|}yhefhckl mnoo|feyel}+ hfi mnafeyetl lfghfmlolfy}& \kyeohylku+yglu qekk }gey ygl z|ckem ie}m|}}enf hqhu sno fhssnq hmgeltlolfy olysem} hfiynqhsi klhsfls qlkkclefa hfi ghzzefl}}&
]EAFHK] ND MGHFAL
]yslly}Li|mhyenf
 ” Ef}zesl} }y|ilfy} yn oh`l ygl mghfal} yglu qhfy yn }ll nf ygles}yslly} hfi ef ygles fleagcnsgnni}& 
” Yge} Qnski Chf`/}znf}nsli oh}}etlku o|kyezkhuls ahol loznqls} }nmehkhmyenf hfi mnkkhcnshyetl zsncklo }nktefa hsn|fi aknchk mghkklfal}&
|salfyltn`l&mnoMnil ns Holsemh
” Slms|ey} ygl cseagyl}y oefi} n ygl qlc yn yh`l nf mnsl zsncklo}hmefa mnoo|feyel}& 
” Y|sf} }nmehk flyqns`} efyn mnoo|feyu hmyenf flyqns`}+ h}}lockefaylho} ch}li nf }`ekk}+ knmhyenf+ hfi efylsl}y&
\zihyl
 
\zihyl
 
\zihyl
H ‛oh`l yn klhsf‟ zgekn}nzgu nm|}li nf slhk/qnski }nk|yenf} qekk yshf}nso m|ssem|k|ohfi h}}l}}olfy hfi qekk lklthyl ygl snkl n efnsohk klhsfefa& H} mslhyetl il}eaf}y|ien}+ hcsemhyenf mlfyls}+ hfi mnoo|feyu/ch}li ohf|hmy|sefa g|c} clmnolmlfyls} n klhsfefa+ li|mhyenf qekk clmnol onsl nselfyli hsn|fi zh}}enf/ch}lizsncklo/}nktefa qeyg slhk qnski hzzkemhyenf}& ]mgnnk} qekk hmy h} yl}y }eyl} hfimn/iltlknzls} n flq lftesnfolfyhk hfi mnf}lsthyenf ylmgfnknael}+ ahefefa hmml}}yn khc}+ ylmgfemhk sl}n|sml}+ hfi olfyns}gez} sno lfyslzslfl|sehk dso}& Hy ygl }holyeol+ nzlf fleagcnsgnni yef`lsefa mlfyls} qekk zsnteil efylsalflshyenfhk klhsfefanzznsy|feyel} qeyg csnhi }nmehk clfldy}& Hknfa qeyg }|mg zkhml/ch}li lwzlselfml}+klhsfls} hfi li|mhyns} qekk zhsyemezhyl ef aknchk `fnq/gnq flyqns`} ef qgemg yglulhsf slz|yhyenf} ch}li nf ygles qns` hfi eilh}& Asnqyg ef un|yg/kli effnthyenfhfi efnsohk klhsfefa qekk cl hmmnozhfeli cu flq qhu} n h}}l}}efa klhsfefa& H}zhsy n yghy+ mslhyetl zhsyfls}gez} clyqllf klhsfefa zsnteils} hfi ygesi zhsyel} qekkinm|olfy hfi mnoo|femhyl thk|hckl }`ekk} klhsfli ef fnf/yshieyenfhk }lyyefa}& Flq`efi} n klhsfefa zsnteils} qekk nm|} nf glkzefa klhsfls} hmx|esl sl}n|sml}+ iltlknzzls}nfhkerli klhsfefa zhyg}+ hfi ahef mslilfyehk} shygls yghf nf ilketlsefa ef}ys|myenf&
]EAFHK] ND MGHFAL
Nzlf Hmmslieyhyenf
Zlls/yn/Zlls \fetls}eyu hfi ygl Onrekkh Dn|fihyenf mslilfyehkefnsohk klhsfefa& 
” 88yg hfi 83yg ashils} ahyglsli yn slil}eaf ygl |y|sl n klhsfefa&
zsnynyuzlil}eafmhoz&mnoMkltlkhfi―} OM
3
]YLO Geag ]mgnnk
” Nzlf} h oncekl hc khc&
” Mnfasl}}enfhk Cekk GS 4::= kef`} hc khc} hmsn}} ygl \&]& efyn hmnkkhcnshyetl flyqns`& 
Hithfml} ef ygl efylashyenf hfi te}|hkerhyenf n ihyh }yslho} qekk lfhckl flq qhu}n olh}|sefa ygl thk|l n klhsfefa lwzlselfml} hfi `llzefa yshm` n knmhk sl}n|sml}&Kel}yslho ylmgfnknael}+ qgemg haaslahyl hfi ie}zkhu hf efietei|hk―} }nmehk olieh}yslho}+ qekk lfhckl klhsfls} yn mslhyl zls}nfhk o|kye/olieh klhsfefa kna}& Cu mnocef/efa ygl}l klhsfefa kna} qeyg ahol/ch}li efylshml} hfi te}|hkerhyenf ynnk}+ klhsfls}qekk cl hckl yn mslhyl ‛klhsfefa nnyzsefy}‟ yghy }gnq gnq yglu klhsf ef ielslfy aln/ashzgem knmhyenf} hfi cklfili }lyyefa}& Klhsfls} qekk cl hckl yn nslmh}y ygles klhsfefannyzsefy} yn eohaefl zn}}eckl |y|sl zhyg} hfi yn yl}y n|y li|mhyenfhk ilme}enf}+mhslls mgneml}+ hfi zls}nfhk glhkyg }yshylael}& Ef hiieyenf+ |schf ih}gcnhsi} qekk yshm`hfi ohfhal ietls}l ihyh }yslho} sno o|kyezkl meyu halfmel} hfi ef}yey|yenf}+ nlsefate}|hkerhyenf} n h slaenf―} ‛li|mhyenfhk lmn}u}ylo&‟ ]|mg te}|hk ih}gcnhsi ihyh qekkglkz }mgnnk ie}ysemy}+ mghsyls }mgnnk flyqns`}+ hfi o|kye/halfmu hkkehfml} mnkkhcnsyetlkuonilk }yshylael} ns hiisl}}efa mghkklfal} }|mg h} isnzn|y shyl}+ mnoo|feyu lfahal/olfy+ hfi sl}n|sml hkknmhyenf&
]EAFHK] ND MGHFAL
]mgnnk n Nfl
” \}l} ihyh yn yhekns |fex|l iheku }mgli|kl} ns }y|ilfy}&
}mgnnknnfl&nsaX|l}y yn Klhsf 
” H }mgnnk yghy |}l} ygl |filskuefa zsefmezkl} n ahol} yn mslhylhmhiloemhkku mghkklfaefa+ eools}etl klhsfefa lwzlselfml}&
x3k&nsaZls}nfhk Olysem}
” Mnkklmy} llichm` hcn|y ygl llmy} n n|s hmyenf} hfi gnq qlmhf mghfal clghtens&
zls}nfhkolysem}&|}Kel}yslho Ynnk}
” Zsnteil} hf efilw n nfkefl kel}yslho ynnk} hfi hzzkemhyenf}&

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->