Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soñar Contigo

Soñar Contigo

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 906|Likes:
Published by ferpiano55
Partitura Piano Soñar Contigo Tamara
Partitura Piano Soñar Contigo Tamara

More info:

Published by: ferpiano55 on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
&?bbbb4444
 
Œ jœ
 
œœœ
3
 
q = 93
 
œœœœœœ˙.
 
œj
 
œ œœ
C
m
Œ jœœœœ#œ.
 
œj
 
œ ˙
D
7
œœœœ
 
œ
 
œœ
 
œœ œ.œj
 
œ œœ
G
m
F
&?bbbb
 
Œ jœœœœœœœœœ.
 
œj
 
œ œœ
E
b
˙˙œœœ.œj
 
œ œœ
C
m
...œœœ#nJ
 
œ...œœœ#jœ.œjœ œ
 
œn
A
7
.˙ œœœw
 
ww.
 
œj
 
œ œœ
D
7sus
&?bbbb....
 
˙˙˙#œœœœw
 
w
D
7
 PJ
 
œ.œœœœ#
 
˙˙˙˙˙˙˙˙bb
A
m7(
b
5)
A
b
7
œ.˙ww.œjœœœœœ
G
m
Óœ œ œœ œ
33
Œ..
 
˙˙.œjœ
 
œœ&?bbbbj
 
œ.œœœœœœ
33
 
˙˙b˙˙n.œJ
 
œœœ
D
m7(
b
5)
G
7
œ...˙˙˙.œjœœœ
 
œ
 
œ
C
m
Ó œœœœœ
33
 
œœœœ
 
œœœœœ
 
œœœœœ
 
˙˙# ˙˙.œj
 
œ ˙
D
7
SOÑAR CONTIGO
Tony Zenet
(Version:Tamara)
BaladaLa tonalidad original de esta cancion es G#m
 
&?bbbb
 
œ.˙ww.œjœœ
 
œœ
 
œ
G
m
Óœœœœœ
33
Œ..
 
˙˙.œj
 
œœœ
E
b
j
 
œœjœ ˙w
 
wn#.œjœ
 
œœ
A
7
œœ#jœœj
 
œœœœj
 
œœ.œj
 
œ ˙
D
7
&?bbbb........
 
œ.˙wwœœœœœœœw
G
m
1.
˙˙
 
˙œœ œœœ
3
w
2.
 
˙˙˙œœœœÓ
 
˙˙˙˙nbw
G
m
G
7(
b
9)
%J
 
œœœ...œœœ œœœJ
 
œœœ.œj
 
œ ˙
E
b
   ~   ~   ~
   ~   ~   ~   ~
   ~   ~   ~   ~
&?bbbbjœ.
 
œœœœ
3
˙˙˙˙.œj
 
œ œœ
F
7
J
 
œœœ..œœ˙˙.œjœjœ...
 
œœœ#n
B
b
E
7
œœJœ
 
œœœœœœœ
3
.œj
 
œ œœ
E
b
œœœœœ
 
˙˙Ó.œj
 
œœœ
A
m7(
b
5)
&?bbbb....
1.
 
œœ
 
œ œ œœœœœ.
 
œj
 
œœœ
D
7
œœ..˙˙œœœœœ
 
œ
G
m
Œ œœœ
 
œœ
3
˙˙˙ÓwÓ˙˙˙˙nb
G
7(
b
9)
2.
œœ
 
œ œ œœœ.
 
œj
 
œœœ
D
7
   ~   ~   ~   ~
   ~   ~   ~
2
SOÑAR CONTIGO
 
&?bbbb fi 
 
œ.˙wwœœœœœœœw
G
m
˙˙
 
˙œ œ œœœ
33
w P
 
˙œœœ#
 
˙˙˙˙˙˙#
E
b
D
7
œ.˙ww.œjœœœœœ
G
m
   ~   ~~
&?bbbb
 
Óœ œ œœ œ
33
Œ..
 
˙˙.œjœœœjœ.œœ œœœœ
33
 
˙˙b˙˙n.œJœ˙
D
m7(
b
5)
G
7
œ...
 
˙˙˙.œjœœœ
 
œ
 
œ
C
m
Ó œœœœœ
33
 
œœœœ
 
œœ&?bbbb
 
œœœ
 
œœœœœ
 
˙˙# ˙˙.œj
 
œ ˙
D
7
œ.˙ww.œjœœ
 
œ
 
œ
 
œ
G
m
Óœœœœœ
33
Œ..
 
˙˙.œj
 
œœœ
E
b
j
 
œœj
 
œ ˙wwn#.œj
 
œ œœ
A
7
&?bbbb
 
œœ#jœœjœœ
 
œœjœœ.
 
œj
 
œ ˙
D
7
œ.˙wwœœœœœœœw
G
m
D.S. al Coda
˙˙
 
˙œœœœÓ˙
 
˙˙˙nbw
G
7(
b
9)
   ~   ~   ~   ~
   ~   ~   ~
3
SOÑAR CONTIGO

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
La Música Vive liked this
Miguel Jiménez liked this
La Música Vive liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->