Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Filosofia Culturii

Filosofia Culturii

Ratings:

4.45

(1)
|Views: 7,631|Likes:
Published by liviu

More info:

Published by: liviu on Dec 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE STUDII POLITICE
Ş
I ADMINISTRATIVE
CURSUL:F I L O S O F I AC U L T U R I I 
 
Prof. univ. dr.Grigore Georgiu
 BUCURE
Ş
TI
 
 Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII 
 
2
200
1
 
 
CUPRINS
I.
 
FILOSOFIA CULTURII CA DISCIPLIN
Ă
TEORETIC
Ă
. TEME, CONCEPTE
Ş
I METODOLOGIISPECIFICE. ABORD
Ă
RI CLASICE
Ş
I CONTEMPORANE..........................................................................9
 
1
.
 
F
ILOSOFIA CULTURII
-
UN DOMENIU DE REFERIN
ŢĂ
AL GÂNDIRII CONTEMPORANE
.
 
G
ENEZ
Ă
,
OBIECT
,
CONCEPTE SPECIFICE
............................................................................................................................................9
 
Semnifica
 ţ 
ia culturii în lumea contemporan
ă 
.................................................................................................9
 
Constituirea filosofiei culturii ca disciplin
ă 
autonom
ă 
.................................................................................
11
 
Cultura ca domeniu existen
 ţ 
ial 
 ş
i domeniu de cercetare..............................................................................
1
2
 
 Filosofia culturii în constela
 ţ 
ia disciplinelor sociale...................................................................................
1
3
 
Teme
 ş
i concepte fundamentale....................................................................................................................
1
4
 
 Repere pentru definirea culturii....................................................................................................................
1
 
Cultur 
ă 
 
 ş
i contexte sociale............................................................................................................................
1
9
 
2.
 
A
BORD
Ă
RI CONSACRATE
Ş
I CONTEMPORANE
............................................................................................20
 
 Abord 
ă 
ri evolu
 ţ 
ioniste..................................................................................................................................20
 
Orient 
ă 
ri în secolul XX.................................................................................................................................2
1
 
 Necesitatea perspectivelor interdisciplinare.................................................................................................23
 
II.
 
CULTUR 
Ă
 
Ş
I VALOARE.........................................................................................................................25
 
1
.
 
C
ULTURA
:
DEFINI
Ţ
II
Ş
I SENSURI
.................................................................................................................25
 
Odiseea defini
 ţ 
iilor.......................................................................................................................................25
 
Sensuri constituite istoric..............................................................................................................................26 
 
 Abord 
ă 
ri, defini
 ţ 
ii
 ş
i sensuri interdisciplinare..............................................................................................28
 
2.
 
C
ULTUR 
Ă
 
Ş
I VALOARE
...............................................................................................................................30
 
 Problematizarea valorilor. Contextul istoric
 ş
i cultural...............................................................................30
 
 Dou
ă 
provoc
ă 
ri: Nietzsche
 ş
i Freud.............................................................................................................32
 
Conceptul de valoare. Abord 
ă 
ri
 ş
i teorii......................................................................................................35
 
Cultur 
ă 
 
 ş
i valoare.........................................................................................................................................37 
 
Clasificarea valorilor culturale....................................................................................................................38
 
Valoare
 ş
i sens în
 ş
tiin
 ţ 
ele umane.................................................................................................................39
 
III.
 
CULTUR 
Ă
 
Ş
I CIVILIZA
Ţ
IE. DISTINC
Ţ
II
Ş
I INTERFEREN
Ţ
E..................................................42
 
1
.
 
V
ALORI
Ş
I BUNURI
.....................................................................................................................................42
 
Semnifica
 ţ 
ia actual 
ă 
a distinc
 ţ 
iei cultur 
ă 
– civiliza
 ţ 
ie..................................................................................42
 
Civiliza
 ţ 
ia ca realizare practic
ă 
a valorilor culturii.....................................................................................44
 
Simbolic
 ş
i instrumental, specific
 ş
i universal..............................................................................................45
 
Civiliza
 ţ 
iile ca subdiviziuni ale umanit 
ăţ 
ii....................................................................................................47 
 
Comunicarea
 ş
i dialogul civiliza
 ţ 
iilor..........................................................................................................48
 
2.
 
T
EORII CU PRIVIRE LA RAPORTUL DINTRE CULTUR 
Ă
 
Ş
I CIVILIZA
Ţ
IE
............................................................49
 
 Arnold Toynbee: civiliza
 ţ 
iile ca entit 
ăţ 
i ale istoriei universale....................................................................49
 
 Fernand Braudel 
 ş
i “gramatica civiliza
 ţ 
iilor”.............................................................................................53
 
Simion Mehedin
 ţ 
i: Cultura
 ş
i civiliza
 ţ 
ia – “doi poli” ai realit 
ăţ 
ii umane....................................................54
 
 Lucian Blaga: distinc
 ţ 
ia ontologic
ă 
dintre cultur 
ă 
 
 ş
i civiliza
 ţ 
ie...................................................................57 
 
Tudor Vianu: cultur 
ă 
 
 ş
i civiliza
 ţ 
ie/valori
 ş
i bunuri......................................................................................59
 
Samuel Huntington
 ş
i “conflictul civiliza
 ţ 
iilor”...........................................................................................59
 
3.
 
RELIGII
Ş
I DIFEREN
Ţ
E CULTURALE
. O
PERSPECTIV
Ă
GEOPOLITIC
Ă
.............................................................63
 
 Religia ca element definitoriu al culturilor...................................................................................................63
 
 Religiile ca factor geopolitic.........................................................................................................................65
 
 Blaga: diferen
 ţ 
e religioase
 ş
i stilistice în cadrul culturii europene..............................................................68
 
 Lumea ortodoxiei
 ş
i provoc
ă 
rile moderniz
ă 
rii.............................................................................................70
 
IV.
 
CULTURA
Ş
I CONDI
Ţ
IA UMAN
Ă
. SEMNIFICA
Ţ
IA FILOSOFIC
Ă
A CULTURII. CULTURALA SINGULAR 
Ş
I LA PLURAL........................................................................................................................74
 
1
.
 
C
ULTURA
-
SEMNUL CONDI
Ţ
IEI UMANE
.....................................................................................................74
 
Omul - fiin
 ţă 
cultural 
ă 
..................................................................................................................................74
 
Saltul de la biologic la cultural....................................................................................................................76 
 
2.
 
C
ULTUR 
Ă
 
Ş
I NATUR 
Ă
.................................................................................................................................78
 
 Filosofia culturii
 ş
i opozi
 ţ 
iile paradigmei clasice.........................................................................................78
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
institutdestiinte liked this
Mihai Asofie liked this
Alex Bloom liked this
NIna Calaras liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
xuedezu liked this
Natally Lomanovschi liked this
Corina Bobu Lopez liked this
Emanuel Ifrim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->