Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
91Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Filosofie

Filosofie

Ratings:

4.6

(5)
|Views: 2,001 |Likes:
Published by liviu

More info:

Published by: liviu on Dec 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
Prof.univ.dr. Vasile MACOVICIUC
FILOSOFIE
"Dificultatea în filosofie este de anu spune mai mult decât 
 ş
tim"
 
(Ludwig Wittgenstein)
Bucure
ş
ti- 2000 -
 
Preciz
ă
rile autorului
 
Aceast
ă
sintez
ă
se adreseaz
ă
cu prec
ă
dere studen
ţ
ilor de anul întâi – cursuri de zi
ş
i IDD – aiFacult
ăţ
ii de Comunicare
ş
i Rela
ţ
ii Publice “David Ogilvy”; cele
1
4 prelegeri acoper 
ă
integral programa analitic
ă
a cursului de Filosofie desf 
ăş
urat pe durata unui semestru.Datorit
ă
num
ă
rului precis de ore destinate pred
ă
rii acestui curs, tematica este, inevitabil,selectiv
ă
. Am decupat acele probleme, interoga
ţ
ii, idei
ş
i interpret
ă
ri contemporane care anun
ţă
 
ş
i faciliteaz
ă
asimilarea disciplinelor de specialitate,
ş
i, în acela
ş
i timp, le re-semnific
ă
valoareaîn cadre teoretico-metodologice mai ample. Nu întâmpl
ă
tor lucrarea este – explicit sau tacit – axat
ă
pe (structurat
ă
de) complementaritatea
ş
i tensiunile dintre filosofie
ş
i
ş
tiin
ţă
.Pentru analiza mai complex
ă
a temelor din aceast
ă
sintez
ă
de curs, precum
ş
i pentru cunoa
ş
tereaaltor paradigme filosofice contemporane, recomand consultarea lucr 
ă
rii
“Ini 
 ţ 
iere în filosofiacontemporan
ă
” 
– autor Vasile MACOVICIUC, ap
ă
rut
ă
la Editura Universal-Dalsi,
1
999;edi
ţ
ia a doua – Editura Economic
ă
, 2000.
 
 
Cuprins
I.
Specificul
ş
i rosturile filosofiei
 7
II.
Presupozi
ţ
ii
ş
i tematiz
ă
ri antropologice în filosofie
28
III.
Friedrich Nietzsche: critica metafizicii
ş
i criza sensului
41
IV.
Existen
ţ
ialismul - angoas
ă
 
ş
i comunicare existen
ţ
ial
ă
 
57
V.
Pragmatismul - despre semioz
ă
, adev
ă
r
ş
i sensurile utilit
ăţ
ii
66
VI.
Con
ş
tiin
ţă
, incon
ş
tient
ş
i acte de limbaj
72
VII.
Lingvistic
ă
, structuralism
ş
i semiologie. Modelul omuluidialogal
82
VIII.
Sisteme de semnificare
ş
i procese de comunicare. Domeniilesemioticii
97
IX.
Limbajul, comunicarea
ş
i fiin
ţ
area în abord
ă
ri hermeneutice
112
X.
Semnifica
ţ
ia epistemologic
ă
a disputei empirism-ra
ţ
ionalism.Filosofia
ş
tiin
ţ
ei
125
XI.
Spirit
ş
tiin
ţ
ific modern
ş
i obstacole epistemologice
137
XII.
Filosofie analitic
ă
. De la «jocurile de limbaj» la teoria actelor delimbaj
144
XIII.
Falsifica
ţ
ionismul lui Karl R. Popper
ş
iepistemologii post-popperiene
161
XIV.
Filosofia moralei. Teoria competen
ţ
ei comunica
ţ
ionale
ş
i etica
170
XV.
Note bibliografice
204

Activity (91)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
daniluz8888706 liked this
Țona Alin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->