Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penny Jordan - Hirtelen, Visszavon...

Penny Jordan - Hirtelen, Visszavon...

Ratings: (0)|Views: 2,653 |Likes:
Published by Tempy04

More info:

Published by: Tempy04 on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
Penny Jordan:Hirtelen, visszavonhatatlanul
 Júlia Bestseller 1999/1.
(Eredeti címe: Te Perfect Seduction, 1997)
Boobie, a hórihorgas amerikai lány azért utazik 
 Angliába, hogy a Crighton család bizalmába férkőzve,
megbosszulja rajtuk azt az igazságtalanságot, amelyetsok évvel korábban az édesanyjával szemben elkövet-
tek. Luke Crighton csókjainak hatására azonban egyre
inkább kételkedni kezd terve ésszeűségében...
 Megjegyzés: a ’Perfect Crightons’ sorozatnak eddig csak három része jelent meg magyar  fordításban:* Hirtelen, visszavonhatatlanul (Te Perfect Seduction)* Ez lenne a szerelem? (Perfect Marriage Material)* Végzetes ölelés (Te Perfect Match?)
 
1. fejezet
Joss éppen hazafelé igyekezett a dédnagynénjétől, Ruth nénitől, aki a Templom soronlakott, amikor megpillantotta a lányt. Ott állt a temetőben, és a sírokat nézegette. Éppenaz egyik fejfa fölé hajolt, s ragyogó szőke hajzuhataga eltakarta az arcát. Csak akkor pil
-
lantott fel, amikor a ú lába alatt megreccsent egy száraz ág. Magas volt, sudár termetű.Joss úgy vélte, egy méter nyolcvan is meglehet. – Pár centivel még annál is több – világosította fel a lány derűsen, amikor észrevette,hogy éppen a magasságát próbálja eltalálni. – Senkinek sem tetszenek az ilyen langa
-
léta nők. Ha valaki egy kicsit magasabb egy méter hetvennél, az még rendben van. Deha az egy méter nyolcvanat is megüti, az már nem normális. Melyik épeszű nő szeretnemagasabb lenni, mint az átlagos férak?
 – Szerintem egyáltalán nem olyan zavaró jegyezte meg Joss lovagiasan. Kihúzta
gyerekesen keskeny vállát, és a lány szemébe nézett.Még sohasem látott ilyen sötétkék szempárt.A lány komolyan végigmérte, majd elbűvölőn elmosolyodott. – Nagyon kedves, hogy ezt mondod, de tudom, mit gondolsz valójában... Hogy egyilyen magas nőnek biztosan nehéz lehet olyan fért találni, akire felnézhet. És ebbentökéletesen igazad van. Ha esetleg ismernél valakit... – Nem is egyet! – vágta rá gyorsan a ú. Úgy döntött, erre a lányra senki sem mond
-
hat semmi rosszat, ő pedig a legkevésbé.A lány habozott. Nem akarta ezt a kedves srácot megbántani, de úgy érezte, egy ilyenkaland túlságosan messzire téríthetné eredeti céljától.
A lány habozott. Nem akarta ezt a kedves srácot megbántani, de úgy érezte, egy
ilyen kaland túlságosan messzire térítené eredeti céljától. Haslewich ugyan meglehető
-
sen jelentéktelen városka, Chesterrel ellentétben nem is tüntették fel az útikönyvek, de ő
elhatározta, hogy megnézi. Még nem látta sem a várat, sem a sóbányát, amelyet most nyi
-
tottak meg a nagyközönség előtt, a város történelmi nevezetességeiről nem is beszélve.Eddig tulajdonképpen csak a temetőben járt. – Van két unokabátyám magyarázta Joss. – Tulajdonképpen nem igazi unokatest
-
véreim, csak másod- vagy harmadfokon vagyunk rokonok. James egy méter kilenc
-
ven, Luke meg még nála is magasabb. És aztán ott van Alistair és Niall és Kit és Saulis, habár ő már eléggé öreg... – Te jóságos ég! Ez aztán a választék! – kiáltott fel a lány meglepetten. – Bemutathatom őket neked – buzgólkodott Joss. – Persze, csak ha még egy kicsit ittmaradsz...
 – Hát, az attól gg... Még be sem mutatkoztunk egymásnak. Engem Bobbie-na
hívnak. Ez a Roberta becézése – mondta a lány, kelletlenül emlékeztetve magát, hogy
nincs ideje ilyesféle barátságokra. De ez a ú annyira kedves volt, s hozzá nemigen
lehetett több tíz-egynéhány évesnél. Tíz-tizenöt év múlva biztosan nem tudnak majd
ellenállni neki a lányok... Szórakozottan eltöprengett azon, vajon milyenek lehetnek azunokavérei. – Bobbie... igazán nagyon szép név – áradozott a ú.A lány alig tudta elrejteni a mosolyát. Látta az arcán, hogy bármilyen nevet mondha
-
tott volna, a kissrác azt is ugyanilyen lelkesen fogadná.
 
 – Én Joss vagyok – tette hozzá a ú. – Joss Crighton.Joss Crighton... Nos, ez teljesen megváltoztatja a helyzetet. Bobbie a földre szegeztea tekintetét, hogy elrejtse hirtelen feltámadt érdeklődését. – Hát akkor azt javaslom, Joss Crighton, hogy térjünk be egy vendéglőbe, és ismer 
-
kedjünk meg egy kicsit közelebbről! Akkor egy kicsit többet mesélhetsz majd az unoka
-
véreidről is. Ők is Crightonok? – kérdezte meg csak úgy mellékesen. – Igen, de... szóval ez hosszú történet. – Alig várom, hogy meghallgathassam. A hosszú történeteket szeretem a legjobban –  biztosította a lány ünnepélyesen Josst.
Ahogy elindultak, a ú minden igyekezetével azon volt, le ne maradjon a kecsesen lép
-
kedő, hosszú lábú Bobbie-tól, de azért közben lopva rá-rápillantott.
A lány krémszínű nadrágot és ugyanolyan árnyalatú blúzt viselt, fölötte pedig teveszőr 
kabátot. Dús szőke haja a vállára omlott. Joss büszkén tekingetett jobbra-balra, miköz
-
 ben átmentek a piactéren. – Te jóságos ég! Ez mind valódi? – kiáltott fel Bobbie, amikor néhány egymást támo
-
gató favázas ház mellett mentek el.
 – Hát persze. I. Erzsébet uralkodása idején építették őket fontoskodott Joss. – 
A házak vázát fagerendákból ácsolták, a közöket pedig fonadékkal töltötték ki – magya
-
rázta buzgón. – Nagyon érdekes bólogatott a lány, s egy szóval sem árulta el, hogy angol törté
-
nelmet tanult, mielőtt a tehetségét korszerűbb és jövedelmezőbb területen kamatoztattavolna. – Itt tulajdonképpen nincs igazi étterem – mondta Joss. – De a sarkon túl van egy jóhely...Bobbie igyekezett palástolni, mennyire mókásnak tartja ezt az egészet. Joss biztosana McDonald’s-ba viszi, gondolta, ám hamarosan rájött, hogy tévedett. Kissé lelassultak a léptei, amikor meglátta az elegáns külsejű borozót. Gondterhelten pillantott a bejáratfölött függő táblára, amely tudtul adta, hogy tizennyolc évnél atalabbakat itt nem szol
-
gálnak ki szeszes itallal. Tekintete kísérője szemmel láthatóan kisús arcára siklott. Nem
akarta megbántani Josst, de azt sem akarta megkockáztatni, hogy kidobják őket. – Bemehetek, ha nem iszom alkoholt. Ismerem a tulajdonost – jegyezte meg a ú, éskinyitotta az ajtót. Közben titokban azt számolgatta, mit vehet zsebpénze maradékából.
Hát bizony, nem tellett valami sokra. Mindazonáltal remélte, hogy Minnie, akinek a
 bátyja az ő édesanyjával együtt vezetett egy régiségboltot, hitelez majd neki.
 – Szia, Joss! – húzta föl Minnie csodálkozva a szemöldökét, amikor meglátta a ú
kísérőjét. – Mit hozhatok?
 – Én... szeretnénk valamit inni és enni mondta a ú határozott hangon, de aztán
 bizonytalanul hozzátette: – Beszélhetnék veled pár szót?Minnie Cooke azonnal átlátta a helyzetet, és elmosolyodott. – Keressetek magatoknak asztalt! Mindjárt küldök valakit, aki felveszi a rendelést. – Aztán, amikor Bobbie elindult az egyik sarokasztal felé, odasúgta Joss-nak: – A számlamiatt ne aggódj!
Bárki is ez az amerikai nő Joss-szal, gondolta, feltűnő szépség. Biztosan a család
 barátja, vagy valami távoli rokon. Joss unokanővérének, Oliviának ugyanis amerikai
volt a férje.

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Horvat Ferenc liked this
timcsirocket liked this
Kocsis Endre liked this
Melinda Annus liked this
Melinda Annus liked this
Lajosné Tivadar liked this
bebeci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->