Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tembung lingga

Tembung lingga

Ratings:
(0)
|Views: 658|Likes:

More info:

Published by: Yosga Tambah Njembling on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

 
dcd98a4fde184f
 
A.
 
TEMBUNG LINGGA 
Tembung lingga:Yaiku tembung sing durung owah saka asalé (
tembung asal) 
. Tembung lingga duwé teges kang bisa béda nalika wis diwènèhi ater-ater utawapanambang kang banjur dadi Tembung Andhahan Saben tembung lingga bisandadekake tembung andhahan
.
Tuladha:sapu, pangan ,arit lsp
A.Tembung Andhahan 
 
Tembung Andhahan: yaiku tembung sing wus owah saka linggane amarga kawuwuhiimbuhan (
tembung lingga kang wus dirimbag 
). Pangrimbage tembung lingga daditembung andhahan iku kanthi muwuhake imbuhan ing ngarep, buri, utawa tengahetembung lingga. Kabeh imbuhan iku kalebu wujud terikat. Imbuhan basa Jawawujude ana papat, yaiku ater-ater, seselan, panambang, lan imbuhan bebarengan. 
1.Ater-Ater
Ater-ater 
(awalan) 
: Yaiku imbuhan kang dununge ing kiwaning tembung utawa ingngarep tembung. Ater-ater basa Jawa yaiku ater-ater anuswara (
m-, n-, ng-, ny- 
),ater-ater a-, ka-, ke-, di-, sa-, pa-, pi-, pri-, pra-, tar-, kuma-, kami-, lan kapi-.
A.
Tembung Tanduk 
 
1.Tebung tanduk kriya wantah, yaiku tembung sing ora olèh panambang.Tuladha:maju, ngadeg, nyapu.2. Tembung tanduk i- kriya, yaiku tembung tanduk sing olèh panambang i.Tuladha: nulungi, ngumbahi, nyaponi.3.Tembung tanduk ke- kriya, yaiku tembung tanduk sing diwèmèhi panambang -kéutawa -aké.Tuladha: nyèlèhaké, nuduhaké, mbalèkaké
..
 
A.Tembung 
 
Tanggap 
Tembung tanggap:yakuwi tembung lingga sing diwuwuhi ater-ater tripurusa (
dak-,ko-, lan di 
-) lan seselan -in. Jinisé tembung tanggap telu.
 
 
Tembung tanggap tripurusa, yaiku tembung lingga sing diwuwuhi ater-ater
dak 
.Tuladha: dakpangan, kojupuk, dibalangi.
 
 
Tembung tanggap madyama purusa, yaikutembung lingga sing oleh ater-aterko.Tuladha:ko pacul, kotulis, ko cokot,ko goreng .
 
Tembung pratama purasa, yaiku tembung lingga sing oleh ater-ater di-.Tuladha:dipacul,ditulisi,dicokoti,digoreng
A.Tembung rangkep 
 Tembung Rangkep, :Tembung kang didobel tembunge utawa mung sawanda wae.
 
Tembung Rangkep iki dibédakaké dadi telung werna, yakuwi: tembung dwilingga,tembung dwipurwa lan tembung dwiwasana.
 
Tembung rangkep dwi purwa: Tembung sing rangkep wandane sing ngarep.Tuladha: memangan, lelara, tetuku.
 
Tembung rangkep dwi lingga: Tembung sing rangkep linggane utawa tembungekabeh.Tuladha: tuku-tuku,tuka-tuku.nulis-nulis , nulas-nulis.
 
Tembung rangkep dwi wasana: Tembung dirangkep sing wandane sing ngarep.Tuladha: cowowo, cilili, jelalatan,cengenges.Miturut owah orané lingga:
 
Dwilingga padha swara, yakuwi tembung sing di rangkep kabehtembunge/ngarep mburi/ucapane ngarep mburi padha.Tuladhané:ibu-ibu,bapak-bapak, ésuk-ésuk, ramé-ramé.
 
Dwilingga salin swara, yakuwi tembung sing unine ngarep mburiora padha.Tuladhané: mloka-mlaku, mleba-mlebu, meta-metu, mrana-mréné.
 
 
Dwilingga semu,yakuwi tembung sing wis di rangkep duwe teges.Tuladha: ali- ali,anting-anting, onde-onde.Miturut tegesé, tembung lingga :
 
Dadi tembung aran. Tuladha: undur-undur, uget-uget, alang-alang, ari-ari, ali-ali.
 
Dadi tembung kahanan.Tuladha: mangar-mangar, kelap-kelip, rintik-rintik.
 
Mbangetaké. Tuladha: Aja asin-asin (aja asin banget), Aja seru-seru (aja serubanget).
 
Tansah. Tuladha: Wis ajar kok ora isa-isa (tansah ora bisa), Arep wiwit macakok lali-lali waé (tansah lali).
 
Senadyan. Tuladha: Alon-alon (senadyan alon), cilik-cilik (senadyan cilik).
 
Wektu. Tuladha: Awan-awan, bengi-bengi, bedhug-bedhug.
 
Paling. Tuladha: Murah-murahé, akèh-akèhé, larang-larangé
.
A.Tembung camboran 
Tembung camboran
:
Yaiku tembung loro utawa luwih sing didadeke siji.Jenise tembung camboran:
 
Tembung camboran wutuh,: tembung sing rangkep isih utuh. contoné: gedhe cilik, enom-tuwa, balung-kulit.
 
Tembung camboran tugel:tembung singdirangkep wujud tugelaning tembungloro.contone:dekwur,delik,lunglit.
 
Tembung camboran tunggal: tembung sing di rangkep banjur luwaake tegestembung aran.Contone:semar mendhem(panganan),sida mukti(jarik),jokobelek(lintang).
 
Tembung camboran wudhar:tembung sing dirangkep siji-sijine tembung isihduwe teges dewe-dewe lan bisa ditegesi liya.contone:pager wesi,meja tulis,buku gambar, omah gubuk, kursi goyang.
 Tembung garba:yaiku

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sekar Cahya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->