Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Петър Дънов - Не съдете по лице - Беседа

Петър Дънов - Не съдете по лице - Беседа

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,977 |Likes:
Published by zo7661
Глава се иска от вас, която да мисли. Който няма глава да мисли, той ще си върти опашката като животното. Той ще мисли като животните, като тревопасните, като птиците и като растенията. – Ама ние имаме религия. Аз нямам нищо против това. Този, който иска да мисли, той трябва да има глава, с която да мисли. Питам тогава: Кое е онова, което поддържа човешкия живот? – Това е пак човешката мисъл – мисълта изобщо поддържа човешкия живот. Докато мислиш, ти живееш. Щом престанеш да мислиш, ти умираш.
Глава се иска от вас, която да мисли. Който няма глава да мисли, той ще си върти опашката като животното. Той ще мисли като животните, като тревопасните, като птиците и като растенията. – Ама ние имаме религия. Аз нямам нищо против това. Този, който иска да мисли, той трябва да има глава, с която да мисли. Питам тогава: Кое е онова, което поддържа човешкия живот? – Това е пак човешката мисъл – мисълта изобщо поддържа човешкия живот. Докато мислиш, ти живееш. Щом престанеш да мислиш, ти умираш.

More info:

Published by: zo7661 on Dec 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

 
Не съдете по лице
 „Не съдете по лице, по права съдба съдете.“
Отче наш.
 „Бог е Любов“.
Ще прочета само няколко стиха от 7 глава от Йоана, от 21 стих нататък.
 „Духът Божий“.
 „Не съдете по лице, но по права съдба съдете“.Има нещо, което куца в живота. Какво е то? Има нещо, което не достига на хората.Какво е това? Има нещо в света, на което хората не обръщат внимание. Какво е това?Най-после кое е това реалното в света, на което човек трябва да уповава? Хората казват,че това е реално, онова е реално, а всички тези реални неща изчезват. Това, коетоизчезва, не е реално. Реално е това, което всякога може да бъде в услуга на човешкатаразумност, без изключение. Това, което не може да бъде в услуга на човешкатаразумност, не е реалност. Като казвам разумност, разбирам човека. Този, който е умен,може да се нарече човек. Онези, които не са умни, не са хора. Онези, които са умни, те сахора, те са човеци. Онези, които не са умни, те са извън тази категория, те нямат думата.Те не са граждани на това царство, те нямат право да гласуват. Ще бъде смешно немитехора да ти говорят. Ще бъде смешно да очакваш глухите хора да те чуят. Смешно е даочаквате слепи хора да те видят. Това са контрасти. Аз не искам да ви говоря за неща,които вие знаете. Това е ваша привилегия. Тъй щото оставам вие да говорите за това,което знаете. Няма защо да говорим за това, което се е говорило, понеже това, коетоведнъж се е говорило, няма защо втори път да се говори за него. Ти не можеш да говоришза едно нещо два пъти, понеже обстановката ще се измени. След години ти можеш даговориш за същия предмет, но вече обстановката не е същата. Ти можеш да говориш заедна обстановка в детинството си, когато си бил на 21 година, но същата обстановка нямада бъде на твоята 90-годишна възраст. Запример, като си бил на 21 години, дали са тиедин хубав обед, който никога не можеш да забравиш. На 90-годишна възраст са ти далипак също такъв хубав обед, но обстановката не е същата. Този обед, който ще ви се даде,когато сте на 95 години, не е така сладък, като онзи, който е даден на 21 или на 25години. Сега аз мога да ви доказвам това нещо, но не е лесно да се доказва. Вий сами1
 
знаете, че е така. Защо? – Защото в млади години стомахът функционира правилно, настари години стомахът се изтощава от много работа и иска да си почини. Той ставааристократ, на особено мнение. Като му давате една работа, той казва: Тази работа неискам, онази работа не искам, докато най-после става толкова взискателен, че казва единден на господаря си: Господарю, знаеш ли, че аз искам да те напусна? Не искам да живеяпри такъв господар като тебе. Скоро ще те напусна. Ти започваш да трепериш, защотоако той те напусне, цялата фирма ще отиде. Стомахът е важен фактор, каквото обработи,колкото капитал е събрал, всичко ще отиде. Ако стомахът не работи, във всички другиработи човек ще загази. Казвате: Умствени работи, духовни работи. – Така е, но акостомахът ти не работи, всички тия работи ще се загази. Аз разглеждам въпроса катообикновен реалист от гледището на обикновения реализъм.И така, като говоря по този начин, аз не искам да ви убеждавам в нищо, но ако иискам да ви убеждавам, тогава вие сте много глупави хора. И ако искам да ви уча, тогававие сте много невежи хора. Аз искам да ви дам едно малко забавление, едно малкоразвлечение, понеже виждам, че сте се много уморили от голям труд в света. Затова стедошли вие при мене, да ви дам едно малко развлечение, че като се върнете дома си дазапочнете отново своята работа. Това развлечение не такова, каквото вие разбирате.Думата развлечение на български език започва с частицата „ра“, която е хубава, новеднага след нея идва буквата „з“, която не е хубава. Тъй щото, в български език всякоразвлечение започва добре, а свършва зле. Запример, някои се развличат в кръчмата,пият, но после се сбият, пукнат главите си и с това се свършва развлечението.Съвременните хора са културни, но ако отидете в американския департамент, в народнотоим събрания, или ако отидете в Англия, в най-благородните събрание, ще видите, честоловете им са завинтени, завъртени с винтове, да не се движат. Това показва, че принякоя своя реч, някои депутати толкова много се възбуждат, че могат да дигнат някойстол да блъснат някого по главата. Затова именно, всичките им столове са с винтове. Незная какво е положението със столовете в българската камара. Струва ми се, че и тукстоловете са с винтове. Това е една предпазителна мярка. Като знае това нещо, иприродата е предвидела много работи. Често и столовете, на които ние седим, също такаса завинтени с винтове. И ако ме питат, защо столовете ви са завинтени, казвам:2
 
Природата е взела тия предпазителни мерки, да не би, като седне някой на един от тиястолове да извърши нещо нежелателно. Ако столът не е завинтен, най-малкото може да сеоткрадне, а като е завинтен, поне е в пълна безопасност във всяко отношение. Като виговоря за развлечението, трябва да разбирате право. Развлечение има и в азбуката. Товаразвлечение всеки го знае. Най-голямото развлечение е там. Вижте един поет, като вземеда описва едно цвете, ще го опише такова, каквото не е. Ще му вложи такива работи,каквито в него не съществуват. Той ще пише, че цветето му говорило, ще му вложи такиваработи, каквито не съществуват. Аз никога не съм чувал цвете да говори. После ще пишекак цветето му се усмихнало, как се молило на Бога. Аз поне не съм виждал едно цвете дасе моли на Господа. Може би едно цвете да се моли по особен начин. Когато цветето ежадно, то клюмва малко надолу. Като го напоите с вода, повдига се нагоре. Ето кактълкувам аз клюмването надолу. Това е едно развлечение. Цветето казва: Който менапои, аз ще му благодаря. То му благодари и клюмва, поздравява с главата си. Предиоще да го е полял някой с вода, то клюмва глава, с което иска да каже: Кой ме напои свода, ще му благодаря и ще го поздравя по този начин. Вие наричате това реверанс, илипоклон. Като го гледате в това положение, казвате: Горкото цвете, увиснала е главата му.Не може да увисне главата на цветето. Най-първо цветето няма глава. Главата на цвететое заровена в земята. Ако мислите, че неговата дрешка е главата на цветето, тогава вие неразбирате нищо. Хайде, да не казвам, че не разбирате, защото това е обида, но ще кажа,че не са ви осведомили добре, или езикът, на който се изразявате, не е така правилен,както са нещата в природата. Цветето има една ръчка, както детето, което се държи вутробата на майка си. От тази малка ръчка то черпи сокове да се храни. Детето не сехрани чрез главата си, но се храни чрез пъпа си. Ако вие считате, че неговият пъп енеговата глава, вие се лъжете. Това е устата на стомаха. Това не е главата, която мисли.Следователно, ние трябва да проучим сегашната природа. За да се осведомите върхунякои неща, вие трябва да проучите природата, за да видите в нея има нещо велико ихубаво. Казвам: Едно цвете се познава по неговия плод. Когато едно цвете цъфне, аз гооценявам от плода му, който ще му даде живот. Цветът е предисловие на плода, койтотрябва да дойде, а плодът носи в себе си онази семка, която може да произведе онова, откоето плодът е станал. Следователно, ако човек се храни с храна, която няма семки, тойще опита и нейните резултати. Сега ние искаме плодове без семена. Когато някой се3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ilarius liked this
svillsss liked this
Antoni Marinov liked this
Antoni Marinov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->