Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Gender and Socially Inclusive Urban Transport: Issues and Initiatives

Gender and Socially Inclusive Urban Transport: Issues and Initiatives

Ratings: (0)|Views: 153|Likes:
Published by ADBGAD
Presentation by Jeff Turner for the Training on Gender and Socially Inclusive Transport, 24–25 May 2012, 9:00AM-4.30PM, Auditorium Annex 1 and 2 (Special Facilities Block)
Presentation by Jeff Turner for the Training on Gender and Socially Inclusive Transport, 24–25 May 2012, 9:00AM-4.30PM, Auditorium Annex 1 and 2 (Special Facilities Block)

More info:

Published by: ADBGAD on Jun 07, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2012

pdf

 
Fcl`cz ol` Wagdommt DlgmswducSzjol Pzolw~azp; Dwwscw ol`Dldpdopducw
KCEE PSZLCZ
Galwsmpolp 
Fcl`cz ol` Wagdom Dlgmswduc Pzolw~azp Vazhwba~
:0):3 Iot :>?: O@J B_ Ioldmo
Pbc udcvw cr~zcwwc` dl pbdw ~o~cz ozc pbc udcvw ae pbc ospbaz ol` `a lap lcgcwwozdmt zcemcgp pbc udcvw az ~amdgdcw ae pbc Owdol @cucma~iclp Jolh "O@J$- az dpwJaoz` ae Fauczlazw- az pbc fauczliclpw pbct zc~zcwclp, O@J `acw lap fsozolpcc pbc oggszogt ae pbc `opo dlgms`c` dl pbdw ~o~cz ol` oggc~pw la zcw~alwdjdmdpteaz olt galwcqsclgc ae pbcdz swc, Pbc gaslpzdcw mdwpc` dl pbdw ~o~cz `a lap di~mt olt udcv al O@J&w ~ozp ow pa wauczcdflpt az dl`c~cl`clp wpopsw az lcgcwwozdmtgaleazi pa O@J&w pczidlamaft,
 
 
Vbop `a vc hlav ojasp pbc`deeczclgcw dl bav icl ol` vaiclpzoucm ogzaww gdpdcw1
Dl @boho- 6>,5 # ae vaicl vazhczwio`c alc pa pva pzd~w ~cz `ot- 6 #io`c pbzcc pa easz pzd~w ~cz `ot-
23# ae iomc vazhczw io`c alc papva pzd~w ~cz `ot ol` ?0,7 # io`cs~ pa pbzcc pa easz pzd~w ~cz `ot,
O@J zcwcozgb dl Tczcuol- Ozicldowbavc` pbop vaicl w~clp jcpvccl:> idlspcw pa ?- 3 baszw o `ot al pbc
Icpza "vbdmc eaz icl dp—w ?3 ‗
0>idlspcw$
Omwa wbavc` vaicl zcmdc` iazc alaee)~coh ol` ~czd~bczom ~sjmdgpzolw~azp zaspcw,
27 ~cz gclp ae ~aaz vaicl dlGbcllod vomhc` pa vazh-gai~ozc` pa 57 ~cz gclp ae icl,
2 ~cz gclp ae icl gtgmc`gai~ozc` pa almt ? ~cz gclp aevaicl
Dl Gbclf`s- 34 ~cz gclp ae pbcvaicl wszuctc` vomhc`- vbdmcalmt 74 ~cz gclp ae pbc iclvomhc`,
7: ~cz gclp ae icl ol` ?4 ~czgclp ae vaicl gtgmc`,
 
Bav `a vc `cwdfl szjol pzolw~azpdlezowpzsgpszc pbop zcemcgp pbc lcc`wae `deeczclp wagdom fzas~w1
Waszgc ~bapaw; "pa~ mcep ol` zdfbp$ P HZSFCZ ol` H MOL@IOL ":>>6$8jappai zdfb Ospbaz; jappai mcep "Ioszdgc Haa~ opbpp~;!!vvv,emdghz,gai!~bapaw!ioszdgchaa~!7??70040>!
Vomhdlf dw o uczt di~azpolpia`c eaz vaicl jsp omwaeaz gaiiczgdom ezcdfbp`dwpzdjspdal wtwpci,
Zcwcozgb dl Kohozpo easl`pbop vaicl bo` `cwdfldwwscw vdpb lcv wsjszjolzodm wtwpciw ozasl`;
 ‗
Bol`mcw dl pzodlw
 ‗
Bcdfbp ae wpc~ dlpa pzodlw
 ‗
Woecpt ae oggcww pa ol` vdpbdlwpopdalw
 ‗
Lcc` eaz dlpcfzopdal ae zodmdlezowpzsgpszc vdpb wszzasl`dlfdleaziom cgalait

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->