Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Klinicke Karakteristike Infektivnih Bolesti

Klinicke Karakteristike Infektivnih Bolesti

Ratings:
(0)
|Views: 470|Likes:
Published by Zeljnaznanja

More info:

Published by: Zeljnaznanja on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

 
KLINI
Č
KE KARAKTERISTIKE INFEKTIVNIH BOLESTI
Prof. dr. sc. Miroslav Lisi
ć
 Što razlikuje infektivne bolesti od drugih, koji puta sli
č
nih bolesti ?1. Evolucija (tijek pojavljivanja simptoma).2. Posebna simptomatologija.
• OP
Ć
I SIMPTOMI
– najizraženiji su na po
č
etku bolesti– mogu varirati u svom ukupnom i pojedina
č
nom intenzitetu– zajedni
č
ki su za sve infektivne bolesti– javljaju se u po
č
etnoj ili inicijalnoj fazi infektivnih bolesti• Ako se op
ć
i i specijalni simptomi bolesti u stadiju regresije pogoršaju tada govorimo orekrudescenciji bolesti.• Ponovno javljanje simptoma iste bolesti u stadiju rekonvalescencije nazivamo recidiv ili relaps.
• SPECIJALNI SIMPTOMI
– nastaju zbog lokalizacije infekta u jednom ili više organa ili organskih sustava– javljaju se u fazi razvijene bolesti– na osnovu njih postavlja se RADNA i zatim KONA
Č
NA (ETIOLOŠKA) dijagnoza- Odjeljivanje op
ć
ih od specijalnih simptoma ima za klini
č
ara veliku prakti
č
nu vrijednost, jer se natemelju pojavljivanja specijalnih simptoma zna da je bolesnik ušao u fazu razvijene bolesti, te semože postaviti radna i kasnije etiološka dijagnoza bolesti.- Neke infektivne bolesti nemaju specijalnih simptoma, ve
ć
se u cijelom svom tijeku (ako nisukomplicirane) prezentiraju samo op
ć
im simptomima. To su infektivne bolesti u kojih je infektgeneraliziran,
č
esto cikli
č
ke bolesti (tifoidni oblik bolesti).
 
OP
Ć
I SIMPTOMI INFEKTIVNIH BOLESTI
1. Op
ć
i algi
č
ki sindrom2. Vru
ć
ica s popratnim simptomima (zimica i tresavica)3. Poreme
ć
aj funkcija središnjeg živ
č
anog sustava4. Poreme
ć
aj funkcija probavnog sustava5. Poreme
ć
aj funkcija kardiovaskularnog sustava6. Promjene u krvi7. Pove
ć
anje slezene8. Promjene u mokra
ć
i9. Promjene u metabolizmu organizma;10. Febrilni herpes
1. Op
ć
i algi
č
ki sindrom
• Izraženiji je u akutnih nego u kroni
č
nih infektivnih bolesti– op
ć
i osje
ć
aj bolesti– slabost– pretu
č
enost– nevoljkost– glavobolja– bolovi u križima, udovima, miši
ć
ima izglobovima
2. Vru
ć
ica
• Normalna bazalna tjelesna temperatura
č
ovjeka je do 37°C mjerena bukalno (oralno)• Tzv. diurnalne varijacije se, mjerene oralno, mogu kretati od 36°do 37,3°C,• Rektalne su temperature oko 0,6°C više od oralne• Aksilarne su približno jednake oralnim
Diurnalni ritam (nikto-hemeralni ciklus)
• je konstantan za svakog
č
ovjeka i ima karakteristi
č
ne dnevne oscilacije,• maksimum tjelesne temperature izme
ñ
u 17 i 20 sati,• minimum izme
ñ
u 3 i 5 sati.
S klini
č
kodijagnostikog stajališta važno je pri analizi vru
ć
ice obratiti pažnju na:
• Po
č
etak vru
ć
ice (nagao ili postepen)• Visinu vru
ć
ice• Dnevne oscilacije temperature• Kretanje temperature u tijeku bolesti(temperaturnu krivulju)• Trajanje povišene temperature• Da li je bila pra
ć
ena groznicom i tresavicom• Na
č
in kako vru
ć
ica pada
Dnevno kretanje temperature
Febris continua
– bolesnik je febrilan, a razlike su temp. tijekom dana manje od jednog stupnja
Febris remittens
- razlike u tijeku dana ve
ć
e od jednog stupnja, ali temp. ne pada na normalu
Febris intermittens
- bar jednom tijekom dana temperatura pada na normalne vrijednosti
Temperaturne krivulje
Monofazna
temperaturna krivulja karakterizirana je stubastim po
č
etkom (stadium incrementi),kontinuom na visini bolesti (stadium acmes) i stubastim padom temperature (stadium decrementi)
Bifazna
temperaturna krivulja
Rekuriraju
ć
a
temperaturna krivulja
 
3. Poreme
ć
aj funkcija središnjeg živ
č
anog sustava
Bolesnici mogu tijekom infekcioznih bolesti pokazivati razli
č
ite stupnjeve kvalitativnog i kvantita-tivnog poreme
ć
aja svijesti, uz pojavu:• somnolencije• amnezije• konfuznog stanja• delirija• tifoznog stanja• prigodnih cerebralnih napadaSimptomi CNS-a su odraz difuznog poreme
ć
aja funkcije neurona (ENCEFALOPATIJA) kojemmože biti uzrok kombinacija metaboli
č
kih poreme
ć
aja:• Toksemija• Hipoksija• Hipoglikemija• Uremija• Diselektrolitemija• Dehidracija•Poreme
ć
aj A-B ravnoteže•Hipovitaminza– aneurina– nikotinske kiseline– cijanokobalamina– itd.
KONFUZNO STANJE
je znak difuzne, naj
č
ć
e kortikalne moždane disfunkcije u kojem bolesnikne može:– jasno i koherentno misliti, percipirati idjelovati– usporen je– dezorijentiran– dekoncentriran– ne registrira adekvatno doga
ñ
aje oko sebe– ne može ih se kasnije sjetiti– može biti uvod u somnolenciju i kasnijekomu
STATUS TYPHOSUS
je težak oblik konfuznog stanjaBolesnik je febrilan, dezorijentiran u vremenu, prostoru i prema osobama• depresivan• apati
č
an• adinami
č
an• psihomotorno sputan
DELIRIJ
je oblik konfuznog stanja karakteriziran:- febrilitetom- dezorijentacijom u vremenu, prostoru i poosobama– nemirom (agitacija)– nesanicom– halucinacijama– tremorom– strahom– emoconalnim poreme
ć
ajima– jakim psihomotornim uzbu
ñ
enjem– može prije
ć
i u tešku agitaciju tako da bolesnik postane agresivan i ugrožava okolinu i samogasebe
Prigodni cerebralni napadaji
 javljaju se naj
č
ć
e u obliku:- febrilnih konvulzija- afektivnih respiratornih cerebralnih napada- vazomotorne sinkope• u osoba koje ne boluju od epilepsije• prestaju nestankom infekciozne bolesti• nema kroni
č
nosti kao jednog od bitnihobilježja epilepsije
Febrilne konvulzije:
• javljaju se naj
č
ć
e u djece u dobi izme
ñ
u 6mjeseci i kraja tre
ć
e godine života (ina
č
e nižiepileptogeni prag)• u visokoj temperaturi• nisu uzrokovani akutnom infekcijom SŽS-a• rezultiraju izbijanjem generaliziranihtoni
č
ko-kloni
č
kih konvulzija s gubitkomsvijesti
č
ć
e su u dje
č
aka• naslje
ñ
uju se autosomno-dominantno, no svrlo varijabilnom penetracijom i ekspresijom

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jolanka Sasi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->