Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Upravljanje Kvalitetom-seminarski Rad

Upravljanje Kvalitetom-seminarski Rad

Ratings: (0)|Views: 2,048 |Likes:
Published by Predrag Srećković

More info:

Published by: Predrag Srećković on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
1
VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNUEKONOMIJU I PREDUZETNIŠTVO
 BEOGRAD
SEMINARSKI RAD
 
Predmet: Upravljanje kvalitetom
UPRAVLJANJE KVALITETOM I
SAVREMENI MENADŽMENT
 
Mentor:Prof. dr Aleksandra Tomić student:Predrag Srećković
 Br.indeksa: 218-001-09Loznica, 2012.
 
2
SADRŢAJ
 
1.
UVOD…………………………………………………………………………………………….3
 
2.
EVOLUTIVNI PREGLED KVALITETA…………………………………………………..
4
3. DEFINICIJA KVALITETA……………………………………………………………………7
 4. KVALITET-
GLOBALNI FENOMEN……………………………………………………….8
 
4.1. NOVI KONCEPTI KVALITETA……………………………………………………………………………
9
5. POLITIKA KVALITETA I CILJEVI KVALITETA…………………………………….10
 
6. DIMENZIJE KVALITETA………………………………………………………………….11
 7. TQM-
TOTALNI MENADŢMENT KVALITETA……………………………………….12
 8. Q-
ČOVEKA(QUALITY FOR MEN)
-
KVALITET ČOVEKA………………………….13
 
9. ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………………..15
 
LITERATURA…………………………………………………………………………………….16
 
 
3
1. UVOD
Kada govorimo o kvalitetu danas moţemo slobodno reći da on postaje jedan odpresudnih faktora za trţiš
no diferenciranje organizacije i njene konkurentske prednosti.
U vremenu visokokvalitetnih proizvoda i usluga i sve veće konkurencije na trţištu svaka
firma mora da kao prioritetni cilj postavi sebi kvalitet. Kvalitet na svakom nivou. Total
quality management (menadţment totalnog kvalite
ta) se mnogo puta dokazao kao
efikasan proces unapreĎenja i funkcionisanja organizacije a njegova vrednost sepotvrĎuje kroz sveobuhvatan i dobro osmišljen implementacijski proces. TQM kao
proces predstavlja niz promena i treba ga shvatiti kao filozofiju k 
oja utiče na način ioblikovanje poslovanja preduzeća. Upravljanje kvalitetom kao ključnim resursom utrţišnoj utakmici
 
za pridobijanje kupaca znači kontinuiranu potragu za boljim tehničkim,tehnološkim, marketinškim i bilo kojim drugim unapreĎenjima i poboljšanjima koja ćemu proizvesti ţeljeni rezultat, a to je zadovoljstvo korisnika. Da bi se došlo dozadovoljnijeg kupca treba mu pruţiti pre svega superiorniji kvalitet proizvoda i usluge.Danas kupci sve više zahtevaju kvalitet a za rukovodstvo je od esencijalnog značaja dana svim nivoima bude istrajno u njegovom dostizanju. Put do ţeljenog rezultata je dugproces i treba da obuhvati svaki delić preduzeća, ali njegovi rezultati su vidljivi i
dugotrajni.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Boris Savic liked this
Gorana Zivanovic liked this
CikaVasa liked this
Dragana Soldo liked this
Dejana B liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->