Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria_criticii_dramatice

Istoria_criticii_dramatice

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Laura Pop

More info:

Published by: Laura Pop on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DE ARTE „G. ENESCU“ IA
Ş
IDEPARTAMENTUL TEATRUAnul de studii – IAnul universitar 2008-2009PLAN CALENDARISTIC – Disciplina – Istoria criticii dramatice române
ş
ti – Titularul cursului – Prof. univ. dr. Florin Faifer  – Num
ă
r de ore/curs, anual – 28 – Num
ă
r de ore/seminar – 28 – Form
ă
de verificare – Examen semestrialCon
ţ
inutul tematic al cursuluirepartizat pe semestre
ş
i pe unit
ăţ
i de timp
Semestrul I
  – Apari
ţ
ia criticii dramatice la noi – De la diletantism la un început de profesionalizare (Gh. Asachi, I. Heliade-
ă
dulescu, Gh. Bari
ţ
, Teodor Codrescu, Costache Negruzzi
ş
.a.) – „Dacia literar 
ă
ş
i îndemnurile ei – Momentul pa
ş
optist (2 ore) – Spiritul critic în ofensiv
ă
  – Manifest
ă
ri critice în a doua jum
ă
tate a sec. al XIX-lea (C. A. Rosetti, Nicolae Filimon
ş
.a.). Începuturile criticii muzicale (Nicolae Filimon)(1 or 
ă
) – Critica surâz
ă
tor-erudit
ă
Alexandru I. Odobescu (1 or 
ă
) – Un teoretician fastuos – Bogdan Petriceicu Hasdeu (1 or 
ă
) – Un clarv
ă
z
ă
tor Titu Maiorescu (2 ore) – Mihai Eminescu
ş
i „m
ă
surariul” s
ă
u (2 ore) – Reflec
ţ
iile unui antiromantic Ion Luca Caragiale (2 ore) – Critica sociologic
ă
Constantin Dobrogeanu Gherea (1 or 
ă
) – Sfâr 
ş
it
ş
i început de secol – Alte voci (Grigore Ventura, M. V
ă
c
ă
rescu-Claymoor, Frédéric Damé, G.Ionnescu-Gion, Nicolae Petra
ş
cu, D. D. Racovi
ţă
-Sphinx, Ion C. Bacalba
ş
a,Ilarie Chendi, Emil D. Fagure, Scarlat Cocor 
ă
scu)(2 ore) ______________________ Total ore/curs sem. I: 141
 
Semestrul II
  – Un reformator – Alexandru Davila (1 or 
ă
) – Un teoretician dogmatic – Mihail Dragomirescu – Un discipol al lui Mihail Dragomirescu – Corneliu Moldovanu(1 or 
ă
) – Critica universitar 
ă
– Pompiliu Eliade – Un conferen
ţ
iar Ion Marin Sadoveanu (1 or 
ă
) – Tudor Arghezi – o expresivitate în exces (1 or 
ă
) – Liviu Rebreanu – romancierul în straie de critic (1 or 
ă
) – Camil Petrescu – campion al autenticit
ăţ
ii (1 or 
ă
) – Viziunea critic
ă
a unui filosof Lucian Blaga (1 or 
ă
) – Spiritul de sintez
ă
al unui eclectic Victor Ion Popa (1 or 
ă
) – George Mihail Zamfirescu – între „literar”
ş
i „teatral” (1 or 
ă
) – Un revolu
ţ
ionar – Ion Sava
ş
i „teatralitatea teatrului” (1 or 
ă
) – Luciditate
ş
i franche
ţ
e Mihail Sebastian (1 or 
ă
) – Orizont interbelic – Încruci
şă
ri de opinii (1 or 
ă
) – Orizont postbelic – Umbre
ş
i lumini (2 ore) ______________________ Total ore/curs sem. II: 142
 
BIBLIOGRAFIAcursului de
 Receptarea
 ş
i comentarea critic
ă
 a spectacolului de teatru
Abirached, Robert,
 La Crise du personnage dans le théâtre moderne
, Paris,Grasset, 1978Aristotel,
 Poetica
, traducere de D. M. Pippidi, studiu introductiv, traducere
ş
icomentarii de D. N. Pippidi, Bucure
ş
ti, Editura Iri, 1998Artaud, Antonin,
Teatrul 
 ş
i dublul s
ă
u
, traducere de Diana Tihu-Suciu
ş
iVoichi
ţ
a Sasu, edi
ţ
ie îngrijit
ă
de Marian Papahagi, Cluj-Napoca, Editura Echinoc
ţ
iu,1997Auerbach, Erich,
 Mimesis. Reprezentarea realit 
ăţ 
ii în literatura occidental 
ă
,traducere de Ion Negoi
ţ
escu, Bucure
ş
ti, Editura pentru Literatur 
ă
, 1957Banu, George,
Ultimul sfert de secol teatral. O panoram
ă
subiectiv
ă
, Pite
ş
ti,Editura Paralela 45, 2003Barba, Eugenio,
O canoe de hârtie – tratat de antropologie teatral 
ă
, traducerede Liliana Alexandrescu, Bucure
ş
ti, Editura Unitext, 2003Baty, Gaston
ş
i Chavance, René,
Via
 ţ 
a artei teatrale de la începuturi pân
ă
în zilele noastre
, traducere de Sanda Râpeanu, cuvânt înainte de Valeriu Râpeanu,Bucure
ş
ti, Editura Meridiane, 1969Berlogea, Ileana,
 Istoria teatrului universal 
, vol. I-II, Bucure
ş
ti, EdituraDidactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
, 1981-1982Berlogea, Ileana,
Teatrul 
 ş
i societatea contemporan
ă
. Experien
 ţ 
e dramatice
 ş
i scenice ale anilor ’60-’80
, Bucure
ş
ti, Editura Meridiane, 1985Bertier, Patrick,
 Le Théâtre au XIX siècle
, Paris, Presses Universitaires deFrance, 1986Blaga, Lucian,
Scrieri despre art 
ă
, prefa
ţă
de Dumitru Micu, antologie, studiuintroductiv, note de Emil Manu, Bucure
ş
ti, Editura Meridiane, 1970Brecht, Bertolt,
Scrieri despre teatru
, texte culese
ş
i traduse de Corina Jiva,traducerea versurilor în colaborare cu Nicolae Drago
ş
, prefa
ţă
de Romul Munteanu,Bucure
ş
ti, Editura Univers, 1977Brook, Peter,
Spa
 ţ 
iul gol 
, traducere de Marian Popescu, edi
ţ
ie îngrijit
ă
deGeorges Banu, Bucure
ş
ti, Editura Unitext, 1997Caragiale, I. L.,
Opere
, vol. II, edi
ţ
ie îngrijit
ă
 
ş
i cronologie de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Hârlav, prefa
ţă
de Eugen Simion, Bucure
ş
ti, EdituraUnivers Enciclopedic, 2000C
ă
lin, Vera,
 Metamorfozele m
ăş
tilor comice
, Bucure
ş
ti, Editura pentruLiteratur 
ă
, 1966Ceuca, Justin,
Teatrologia româneasc
ă
interbelic
ă
, Bucure
ş
ti, EdituraMinerva, 1990Chekhov, Michael,
 Être acteur, methode psicho-phisique du comédien
, Paris,Olivier-Perrin, 1967Claudel, Paul,
 Mes idées sur le théâtre
, Paris, Gallimard, 1966Craig, Gordon,
 De l’art du théâtre
, Paris, Odette Lieutier, 1943Cristea, Mircea,
Teatrul experimental contemporan
, Bucure
ş
ti, EdituraDidactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
, 1996Cri
ş
an, Sorin,
Teatrul, via
 ţă
 
 ş
i vis. Doctrine regizorale. Secolul XX 
, Cluj- Napoca, Editura Eivan, 20043

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->