Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
P. 1
Estratificacion Social en el Peru

Estratificacion Social en el Peru

Ratings: (0)|Views: 5,061|Likes:
Published by Frank Reyes

More info:

Published by: Frank Reyes on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

 
DYR\FRHEHIFIHKC YKIHFA DC DA WD\Ý
E|fcoahc Fcb|dy \dxdy Nha
6
 
Af ykihdbfb dyræ bhuhbhbf dc bky n|fcbdy iafydy= afbd aky vtd rhdcdc `æy ik`hbf vtd fwdrhrk x af bd akyvtd rhdcdc `æy fwdrhrk vtd ik`hbf#
#CHIKAFY IJF@EK\R
<
 
Afy bhed|dcihfy ykihfady rhdcdc yt k|hndc dc da cfih`hdcrk bd w|kbtirky k dyvtd`fy ikcidwrtfadyi|dfbky wk| afy hcrd|fiihkcdy bd aky hcbhuhbtky# Bdrd|`hcfcrdy ik`k da bhcd|k! chuda bd dyrtbhky xaf wkydyhùc bd ihd|rky f|rdefirky dadir|ùchiky bd ýarh`f ndcd|fihùc w|kbtirk bd aky `dcyfmdyytlah`hcfady hciathbky dc aky `dbhky bd ik`tchifihùc! yd|hfc aky w|hcihwfady `dbhbk|dy kbdah`hrfcrdy bd af dyr|frhehifihùc ykihfa dc da Wd|ý# Wd|k! »Vtè dy af dyr|frhehifihùc ykihfa;! »Vtè rfcdzrdcbhbf dyrf af wkl|d}f dc da Wd|ý;! x wk| tarh`k »Vthèc fufc}f x vthdc |dr|kidbd ykihfa`dcrd;Af dyr|frhehifihùc ykihfa dy af bhuhyhùc bd tcf ykihdbfb dc dyr|frky k iafydy ykihfady! itxky `hd`l|kyrhdcdc fiidyk bdyhntfa f afy kwk|rtchbfbdy x |dik`wdcyfy ykihfady# Dc tcf ykihdbfb dyr|frhehifbfik`k af ctdyr|f! af bdyhntfabfb dyrf wafy`fbf bd ndcd|fihùc dc ndcd|fihùc! kifyhkcfcbk vtdihd|rky hcbhuhbtky rdcnfy `fy wkbd|! hceatdcihf! `fxk| |dywdrk x fiidyk f lhdcdy k yd|uhihky vtd akybd`æy ck rhdcdc#Ifyh da 96$ bd wd|ykcfy dc da Wd|ý uhud bdlfmk bd af aàcdf bd wkl|d}f kehihfa! da |hdynk bd dyrfy dy`tijk `æy n|fcbd wf|f afy `hck|àfy! aky chöky x afy `tmd|dy vtd dcifld}fc ef`hahfy# Yd ykyrhdcdvtd af wkl|d}f dzr|d`f dc aky bdwf|rf`dcrky bd F`f}kcfy! Fxfitijk! Wtck! Jtæctik! Fwt|à`fix Jtfcifudahif dy w|kbtirk bda idcr|fahy`k dikcù`hik dc da nklhd|ck x da fhyaf`hdcrk ndkn|æehik-ykihfa#Wd|k ck rkbk dy rfc `fak ik`k wf|did! jflad`ky bd af `kuhahbfb ykihfa! wk| bèifbfy af `fxk|àf bdwd|tfcky jfc dywd|fbk fyidcbd| dikcù`hif`dcrd! af `kuhahbfb dikcù`hif wkyhrhuf dy itfcbkhcbhuhbtky bfc wdvtdöky wfyky jfihf f||hlf bd af dyifaf ykihfa! af `fxk|àf bd dyrfy ykc jhyrk|hfy bdèzhrk hcbhuhbtfa x fanýc vtd kr|k if`lhk dyr|tirt|fa dc af ykihdbfb vtd aky h`wtayk f daak? wd|krf`lhèc rdcd`ky r|ænhify jhyrk|hfy bd e|fifyky vtd cky ikc`tdud da ik|f}ùc! af`dcrfladihd|rf`dcrd! wd|k |dik|bd`ky vtd bd aky d||k|dy yd fw|dcbd! bda èzhrk ck `tijk#
6
Dyrtbhfcrd bd Wyhikaknàf dc af Tchud|yhbfb W|hufbf Fcrdck| K||dnk# Rèichik dc Ik`wtrfihùc d Hcek|`ærhif#
<
Dyi|hrk| x `k|fahyrf e|fcièy#

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
Stepanii' Cubas added this note
ky `dbhky bd ik`tchifihùc
Nathaly Diaz liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Lurdesita Gc liked this
Ivan Vega liked this
Rojas Emil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->