Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yii WebApp Gii Tool

Yii WebApp Gii Tool

Ratings: (0)|Views: 369 |Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Đức Ngọc on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

text

original

 
TUTORIALS
Cài đặt WebApp ban đầ
u b
ng Yii FrameWork
1. Ki
m tra c
u hình host có ch
ạy đượ
c Yii hay không
- T
i b
Yii v
(trang ch
nhé)- Gi
ải nén vào thư mụ
c Webroot (
 
đây mình dùng Xampp trênmáy có đườ
ng d
n là C:/xampp và gi
i nén vàoC:/xampp/htdocs/Yii)- Vào trình duy
t truy c
p t
i: WebRoot/folder-Yii/requirements/ V
ới 5 dòng đầu pass như hình là ta có thể
 
dùng đượ
c YiiFrameWork-
Sau khi đạ
t yêu c
u chuy
n sang c
ấu hình để
ch
y YiiCommand
 
2. C
ấu hình PHP để
ch
y command
- M
ọi ngườ
i có th
t
o Path cho PHP
để
truy xu
t cho d
 Thêm ;
folder-php\ 
v
i
folder-php
 
là đườ
ng d
n t
ới thư mụ
c PHP (ví d
 C:/xampp/php) vào sau cùng- Ho
c có th
vào config ngay t
ại framework cũng đượ
cM
file
folder-Yii/framework/yiic.bat
và s
ửa như sau
 
PHP_COMMAND=php.exe
thành
PHP_COMMAND=folder-php\php.exe
V
i folder-
php là đườ
ng d
n t
ới thư mụ
c PHP (ví d
 C:/xampp/php)
 
3. Command t
o WebApp
M
Commands lên và gõ
“folder 
-
 Yii/framework/yiic” webapp “webroot/project
-
name”
 
Ví d
:
"C:/xampp/htdocs/yii/framework/yiic" webapp “C:/
xampp/htdocs/demoyii"
Y
Enter để
ti
ến hành cài đặ
t.Truy c
p :
WebRoot/project-name
 
để
xem project v
a t
o ra
4. Ch
y th
WebApp
- Sau khi truy c
p chúng ta s
có m
t trang web ch
y b
ng YiiFrameWork t
o s
n và có ch
ức năng
login, logout, contact
v
i
user đượ
c c
p là
admin/admin
demo/demo
 -
 Đăng nhập, đăng xuấ
t- Contact v
i admin b
ng ch
ức năng
Contact
 + Localhost ph
i c
u hình l
i m
i s
d
ụng đượ
c ch
ức năng gử
imail+ Vào file:
Webroot/project-name/protected/config/main.php
tìm
'adminEmail'=>'webmaster@example.com''adminEmail'=>'webmaster@example.com'
và thay email
admin vào đó
 -
Vào thư mụ
c ch
ứa project đã tạ
o s
có c
ấu trúc như sau:
 +
index.php
: ch
a thông tin v
path c
ủa file config và thư mụ
cframework+
assets
: ch
a các AJAX và JQUERY+
css
: ch
a các file CSS+
protected
: ph
n chính c
a project v
i c
u trúc theo mô hình
MVC
 
Controllers: ch
a các file Controller
Models: ch
a các class truy xu
t CSDL
Views: ch
a các file hi
n th
c
a projectNgoài ra còn có các m
c khác:
Config: c
u hình c
a
project (Name, CSDL, Email, …)
 
Tests: ch
a file dùng
phpunit
để
test toàn b
project
 
Components, extensions, v.v…
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bồ Công Anh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->